Седмичен бюлетин за правни новини

В четвъртък главният прокурор Сотир Цацаров отново отиде в парламента, за да разговаря с групата на "Обединени патриоти" във връзка с номинацията му за председател на КПКОНПИ. На срещата било постигнато съгласие за промени в антикорупционния закон, формулирани в седем точки.

Седмичен бюлетин за правни новини

Управляващите ще очакват от Цацаров да предложи концептуални промени в антикорупционния закон; Адвокатурата критикува проекта на методика за обезщетяване за травми и смърт при катастрофа; КФН публикува проект на наредбата за системата "бонус-малус"

2644 прочитания

В четвъртък главният прокурор Сотир Цацаров отново отиде в парламента, за да разговаря с групата на "Обединени патриоти" във връзка с номинацията му за председател на КПКОНПИ. На срещата било постигнато съгласие за промени в антикорупционния закон, формулирани в седем точки.

© Юлия Лазарова


#Предизвестената новина на седмицата е номинацията на главния прокурор Сотир Цацаров за следващ председател на антикорупционната комисия (КПКОНПИ).

#И две застрахователни новини - публикуван бе нов проект на наредба за системата "бонус-малус", а Висшият адвокатски съвет изготви унищожително становище за проекта за методика, по която ще се обезщетяват травми и смърт при катастрофа (вижте по-долу).

//ТОП 3

Управляващите ще очакват от Цацаров да предложи концептуални промени в антикорупционния закон

Главният прокурор Сотир Цацаров бе номиниран от депутати от управляващите за следващ председател на антикорупционната комисия (КПКОНПИ), като кандидатурата му бе определена за безалтернативна. Този ход ще има дългосрочен политически ефект както за модела на управление, така и за публичния имидж на управляващите, чиито конкретни параметри все още не са съвсем очертани. Междувременно номинирането на Цацаров бе свързано с очакване той да предложи концептуални промени в антикорупционния закон, които да го направят по-ефективен. На среща с групата на "Обединени патриоти" в четвъртък било постигнато съгласие за промени, формулирани в седем точки. Сред тях: да се разчисти законът от прекалените полицейски правомощия на комисията по разследване; да се редуцира обхватът на проверяваните лица; да се прехвърлят на общинските съвети проверките за конфликт на интереси на общинските съветници, като отново се създадат към тях комисии за конфликт на интереси; да се помисли за опростяване на декларациите, за да не се стига до неправилното им попълване и др. Поставен бил въпросът номинациите на членовете на антикорупционната комисия да се правят от депутати, а не от председателя на комисията.

Адвокатурата с унищожителна критика за проекта на методика за обезщетяване за травми и смърт при катастрофа

Висшият адвокатски съвет публикува силно критично становище за проекта за нова методика за изчисляване на обезщетенията по гражданска отговорност при травма или смърт при катастрофа, изготвена от Гаранционния фонд (проекта за методика вижте тук). Създаването на методиката бе предвидено м.г. с промени в Кодекса за застраховането като реакция на Тълкувателното решение №1/2016г. на Общото събрание на Наказателната, Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд, с което бе разширен кръгът на близките, които могат да търсят компенсация за смърт на пътя. Идеята е методиката да бъде утвърдена с наредба от Комисията за финансов надзор, а срокът за това е 7 декември. Според адвокатурата проектът за наредба дописва закона и му противоречи, създава недопустими дефиниции и на практика ще затрудни определянето на адекватно обезщетение. Предложената точкова система е по същество един ценоразпис от предварително определени обезщетения, без да се отчита конкретиката на случая, се казва в становището на адвокатурата, като се дават много конкретни примери от практиката.

Висшият адвокатски съвет сезира КС с текст от Закона за ДДС

Висшият адвокатски съвет сезира Конституционния съд (КС) с текста на чл. 102, ал. 4 от Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС), с който на практика се създава "драстична разлика в законово определените срокове за регистрация по ДДС" според това дали данъчно задълженото лице е достигнало оборот от 50 000 лв. за период по-дълъг от 2 месеца или за по-къс период. В общия случай данъчно задълженото лице (ДЗЛ) е длъжно да подаде заявление за регистрация в 7-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнат този оборот, но когато това е станало за срок, по-малък от 2 месеца, тогава 7-дневният срок за регистрация тече от датата, на която е достигнат оборотът. Тази разлика предпоставя и условия за неравно третиране на ДЗЛ, без това да е оправдано, защото и в двата случая става дума за субекти, които извършват дейност при равни икономически и правни условия. Докладчик по образуваното дело в КС е Анастас Анастасов, искането можете да видите тук.

//ОЩЕ ОТ СЕДМИЦАТА В КАПИТАЛ & ДНЕВНИК

Венецианската комисия срещу недосегаемия главен прокурор >> Българските власти обещаха да се съобразят със становището на експертите от комисията, но те и друг път са давали такива обещания

Съдът на ЕС в поредно решение за Полша: Делата трябва да се гледат от независим съд >> Проблемите със съдебната реформа на управляващите във Варшава удивително наподобяват тези в България

Възмущението на съдии от поведението на Иван Гешев и Данаил Кирилов се разраства >> Над 150 съдии поискаха публично извинение от двамата и дисциплинарна процедура срещу избрания за главен прокурор

И още по темата: Данаил Кирилов пропусна да внесе във ВСС подписка, с която се иска извинение от... Данаил Кирилов

//ИЗБРАНО ОТ ДРУГИ МЕДИИ

Красимир Влахов: Адвокатурата като гарант за независимостта на съдебната власт. Уместно би било на Висшия адвокатски съвет да се даде обща компетентност да сезира КС не само за защита на правата на гражданите. Иначе адвокатурата и сега би могла да атакува закон, с който се посяга на правата на магистратите >> news.lex.bg

Адв. Георги Атанасов: Държавата на КПКОНПИ, или кой и защо излъга Генералния адвокат? По повод интерпретациите на становището на генералния адвокат към Съда на ЕС Елинор Шарпстън по т.нар. гражданска конфискация в България >> mediapool.bg

Разширява се отговорността на държавата и общините. Парламентът окончателно прие промените в ЗОДОВ, според които държавата и общините ще отговарят и за вреди от отменени като незаконосъобразни или обявени за нищожни подзаконови нормативни актове, и се регламентира процесуалният ред за гледане на дела срещу държавата за вреди от нарушение на правото на ЕС >> legalbarometer.bg

Ако искате да получавате правния бюлетин на мейла си, направете безплатен абонамент тук:

Искам да получавам бюлетина Легал Компас

//СЪДЕБНИ

ВКС: При недължимо платено длъжникът дължи обезщетение за забава от момента на поканата за връщане

Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на ВКС прие Тълкувателно решение № 5 от 21 ноември т.г. по Тълкувателно дело № 5/2017 г., според което при връщане на даденото при начална липса на основание (чл. 55, ал. 1, предл. 1 от Закона за задълженията и договорите) длъжникът дължи обезщетение за забава от момента на поканата за връщане, а не от момента, в който е получил недължимото. Вземането е изискуемо от момента, в който е било извършено даването при начална липса на основание, но забавата е от момента на поканата, доколкото в случая принципно няма как да е налице срок на изпълнение. При неизпълнение на парични задължения законът свързва забавата на длъжника с правилото, че е необходима покана на кредитора, когато няма уговорен срок за изпълнение. На особено мнение е съдия Борислав Белазелков, според когото отговорът в случая трябва да е диференциран според това дали длъжникът е добросъвестен или недобросъвестен.

//ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

КФН публикува проект на наредбата за системата "бонус-малус", която ще стимулира шофьорите към отговорно поведение

Комисията за финансов надзор (КФН) публикува проект на Наредба за системата "бонус-малус" по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите и мотивите към нея. Целта на системата е да стимулира добросъвестните водачи с намаляване на застрахователната премия и съответно да санкционира рисковите водачи чрез по-висока премия. Наредбата е съвместна на КФН, министрите на транспорта и на вътрешните работи и се издава в изпълнение на чл. 490, ал. 5 от Кодекса за застраховането. Срокът на общественото обсъждане е един месец, като се предвижда самата наредба да влезе в сила от 1 януари догодина, а коригирането със съответния коефициент на индивидуалната застрахователна полица да стартира от 1 януари 2021 г. на база на отчетеното поведение на водачите през следващата година. Това е вторият проект за такава наредба, публикуван в рамките на една година, първият бе от ноември 2018 г. Още по темата тук

//ИНТЕРЕСНО ОТ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

бр. 92 от 22 ноември 2019 г.

Инструкцията за предварителните проверки отново може да бъде атакувана

Публикувано е решението на тричленен състав Върховния административен съд от 11 март т.г., влязло в сила пред ноември, с което се обявява нищожността на Инструкция за отмяна на Инструкция за провеждане на предварителни проверки, издадена от министъра на вътрешните работи и главния прокурор. Съдът приема, че както самата инструкция, издадена през 2011 г., така и инструкцията за отмяната й от 2014 г., представляват нормативен административен акт и е следвало да бъдат обнародвани в Държавен вестник, но това не е направено. Делото е образувано по жалба на адвокат от Велико Търново, който първоначално атакува самата инструкция от 2011 г. с аргумент, че нарушава правото на защита при предварителните проверки. Обявяването на нищожност на инструкцията за отмяна отваря път да се атакува и първата инструкция.

#Предизвестената новина на седмицата е номинацията на главния прокурор Сотир Цацаров за следващ председател на антикорупционната комисия (КПКОНПИ).

#И две застрахователни новини - публикуван бе нов проект на наредба за системата "бонус-малус", а Висшият адвокатски съвет изготви унищожително становище за проекта за методика, по която ще се обезщетяват травми и смърт при катастрофа (вижте по-долу).


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал