Да опазим търговската тайна по време на COVID-19 – мисия възможна
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Да опазим търговската тайна по време на COVID-19 – мисия възможна

Да опазим търговската тайна по време на COVID-19 – мисия възможна

Новият Закон за защита на търговската тайна предоставя по-добра закрила срещу действия на служители

3335 прочитания

© Анелия Николова


Авторите са адвокати в Schoenherr.

Стела Павлова специализира в областта на сливанията и придобиванията. Квалифицирана е да практикува в Англия и Уелс и е регистрирана като чуждестранен адвокат в България. Има солиден опит в консултирането на местни и международни сделки в секторите на телекомуникациите, недвижимите имоти, енергетиката и др.

Галина Петкова специализира в сферата на конкурентното право и защитата на потребителите. Подпомага бизнеса да бъде в крак с най-новите местни регулаторни промени и да прилага най-добрите практики.

Пандемията COVID-19 наложи въвеждането на извънредно положение в много страни и все повече компании са принудени да осигурят на служителите си условия за дистанционна работа от вкъщи. В резултат на това, бизнесите са изправени пред реален риск от изтичане на търговски тайни (както на работодателя, така и на неговите контрагенти) - поради човешка грешка, използване на незащитено оборудване или софтуер, или кражба от външни лица. Необходими са незабавни действия за адаптиране към тази нова среда.

Търговският закон съдържа общо задължение на търговските представители, пълномощници и помощници да пазят търговската тайна на своите принципали, а Кодексът на труда предвижда задължение за лоялност и опазване на поверителната информация на работодателя. Режимът за защита на търговката тайна се урежда по-детайлно от сравнително новия Закон за защита на търговската тайна (ЗЗТТ), както и от Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).

За да бъде защитена от ЗЗТТ като "търговска тайна" определена търговска информация, ноу-хау или технологична информация, трябва лицето, което има контрол върху нея, да е предприело мерки за запазването ѝ в тайна. ЗЗТТ не определя какви трябва да са тези мерки. Който иска да претендира защита на "търговската си тайна" трябва да докаже, че тя е била достатъчно защитена. Тъй като ЗЗТТ е в сила едва от април 2019 г., все още по него няма трайно установена съдебна практика и не е ясно какви критерии се прилагат. Очакванията са, че различен стандарт ще се прилага за различните видове информация и предприятия в зависимост от естеството, размера, сложността и ресурсите на бизнеса.

За да се прилага ЗЗК, трябва да са налице отношения на конкуренция между нарушителя и лицето, чиято производствена или търговска тайна неправомерно се узнава, използва или разгласява, т.е. защитата е допустима само когато участват две юридически лица. Осъществяването на нарушение по ЗЗК изисква също така узнаването, използването или разгласяването на производствена или търговска тайна да е извършено с цел привличане на клиенти и да е предизвикало определен вредоносен резултат, изразяващ се в прекратяване или нарушаване на договорите на конкурент. Между деянието и последиците трябва да е налице пряка и непосредствена причинно-следствена връзка. Защитата на "търговска тайна" се осъществява пред Комисията за защита на конкуренцията, като тя е и органът, който трябва да установи наличието на нарушение (т.е. никоя от страните няма задължение да докаже нарушение или липсата му).

Така в общия случай ЗЗТТ предоставя по-добра защита на работодателите срещу неправомерно придобиване, използване или разкриване на търговска тайна от служители. Докато приложението на защитата по ЗЗК е специфична хипотеза, която изисква допълнителна консултация, с оглед на всеки конкретен случай.

Няколко практически съвета за запазването на чувствителната търговска информация в тайна (съобразени с изискванията на ЗЗТТ):

  • Преоценка и актуализация на вътрешните правила и политики за поверителност. Необходимо е чувствителната търговска информация да бъде идентифицирана, а след това - и категоризирана според степента на риск от нежелано разкриване. Това важи за информация на дружеството, но и за предоставена му от контрагенти информация, която може да е търговска тайна за тях. Само така могат да бъдат определени достатъчно детайлно процедурите за защита на тази информация. Ако съществуващите вътрешни правила и политики на дружеството не са съобразени с рисковете, произтичащи от дистанционната работа от вкъщи, използвайте възможността да ги анализирате критично и да ги актуализирате сега. Ако това ще отнеме много време, създайте и разпространете (по имейл) бюлетин, обобщаващ основните правила за идентификация на чувствителна търговска информация и практически препоръки за работа с нея, включително в домашни условия.
  • Задължения на служителите за конфиденциалност. Припомнете на служителите задълженията за конфиденциалност съгласно техния трудов (или граждански) договор, и ги запознайте с актуализираните правила и политики за поверителност. Създайте вътрешни обучения с акцент върху IT-сигурността и защитата на чувствителна търговска информация в условията на дистанционна работа от вкъщи. Добрите практики изискват служителите: (i) да поддържат "чисто бюро" (clean desk) след края на работния ден, за да не попаднат търговските тайни на компанията пред погледа на членове от семейството; (ii) да настроят компютрите да се заключват след определен период от време и да изискват парола за отключване; (iii) да избягват провеждането на поверителни конферентни/видеоразговори в присъствието на други лица от домакинството.
  • Ограничения на достъпа. Уверете се, че достъпът до всички мрежи на компанията, в които се съхранява чувствителна информация, е подходящо ограничен. Това означава само определени екипи или служители да имат (директно или дистанционно) достъп доколкото е необходимо за извършване на ежедневните им задължения. Проследявайте достъпа и поддържайте регистър на достъпа. Удачно е да се предвидят автоматични уведомления при неправомерен достъп, изтегляне, прехвърляне или копиране на чувствителна информация. Помислете дали да не се изисква двуфакторна автентификация за достъп. Дайте изрични указания за боравенето с и изхвърлянето на печатни материали (помолете служителите да не ги изхвърлят с домакинските отпадъци, а да ги съхраняват на сигурно място и да ги предадат за унищожаване след завръщането си в офиса).
  • Използване на фирмено оборудване и софтуер. При дистанционна работа от вкъщи служителите трябва да използват само фирмено оборудване (лаптопи и др.), защитен отдалечен достъп до мрежите на компанията и само облачните системи и системи за управление на документи на компанията. Посочете предпочитан лицензиран софтуер за връзка с клиенти, но и за комуникация и сътрудничество между членовете на екипа. Предупреждавайте редовно да не се използват лични устройства или акаунти за работа (личен имейл, облачни услуги или месинджъри), както и да не се препраща на трети лица конфиденциална информация на компанията. Предоставете насоки как да се защитят с парола домашните Wi-Fi мрежи. Всяко нарушение на сигурността трябва да бъде незабавно докладвано на IT екипа, за да може да се извърши контрол на щетите (например дистанционно блокиране и изтриване на всички данни на компанията от устройството). Домашните асистенти като Google Home и Alexa трябва да бъдат изключени или поставени далеч от домашното работно място на служителя, където се провеждат разговори, съдържащи поверителна информация.
  • Разпоредби за конфиденциалност в договори с трети лица. В процеса на дигитализация, който тече в момента, трябва да се обърне по-голямо внимание на разпоредбите за конфиденциалност в договорите с бизнес партньори, подизпълнители и консултанти, както и на споразумения за конфиденциалност, подписвани в процеса на преговори за сделки. Очакванията ни са за все по-сложни разпоредби и споразумения, определящи в детайл каква информация ще се счита за поверителна в съответния бизнес или сделка, какво се счита за неправомерно разкриване и как вашата търговска тайна трябва да бъде пазена от отсрещната страна, но и как вашето дружество трябва да пази търговската тайна на контрагентите си, за да избегне искове за обезщетение. ЗЗТТ изрично предвижда, че дори една информация да е придобита правомерно, ако тя бъде разкрита или използвана в нарушение на изрично поето задължение за конфиденциалност, то отговорност може да се търси. Така например работодател, получил поверителна информация от контрагент съгласно споразумение за конфиденциалност помежду им, рискува да му бъде предявен риск за обезщетение, ако търговската тайна на контрагента бъде неправомерно разкрита от някои служител на съответния работодател. Освен правните последици това би довело и до сериозни репутационни щети.

Ако искате да получавате правния бюлетин на мейла си, направете безплатен абонамент тук:

Искам да получавам бюлетина Легал Компас

Няма единен правилен подход, когато става въпрос за защита на търговските тайни. Всяка компания трябва да прецени индивидуално какви мерки са разумни и подходящи, включително при условията на COVID-19, за да запази поверителността на търговските си тайни. Препоръчителна е консултация не само с IT специалисти, но и с юристи.

Закон за защита на търговската тайна - кратко обобщение

"Търговска тайна" е търговска информация, ноу-хау и технологична информация, която отговаря едновременно на следните три изисквания:

1. представлява тайна;

2. има търговска стойност поради тайния си характер;

3. лицето, което има контрол върху тази информация, е предприело мерки за запазването ѝ в тайна.

"Притежател на търговска тайна" е всяко физическо или юридическо лице, което правомерно контролира търговска тайна.

"Нарушител" е всяко физическо или юридическо лице, което неправомерно е придобило, използвало или разкрило търговска тайна.

"Неправомерно придобиване на търговска тайна" - когато е без съгласието на нейния притежател и е извършено чрез:

1. нерегламентиран достъп, присвояване или копиране на документи, вещи, материали, вещества или електронни документи, съдържащи търговска тайна или информация, от която тайната може да бъде извлечена;

2. друго поведение, което противоречи на добросъвестната търговска практика по смисъла на ЗЗК.

"Неправомерно използване или разкриване на търговска тайна" - когато е без съгласието на нейния притежател и е извършено от лице, което е:

1. придобило неправомерно търговската тайна, или

2. нарушило споразумение за запазване на поверителност или друго задължение да не разкрива търговската тайна, или

3. нарушило задължение за ограничаване използването на търговската тайна.

Защита на търговската тайна чрез:

1. Искове, предявявани самостоятелно или кумулативно в едно производство:

- за установяване на неправомерното придобиване, използване или разкриване;

- за присъждане на обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи;

- за преустановяване или забрана за използването или разкриването на търговската тайна;

- за забрана за производството, предлагането, пускането на пазара или използването, вноса или износа, както и съхранението на стоки;

- за унищожаване на цели или на част от документи, вещи, материали, вещества или електронни документи или предаването им на ищеца;

- за забрана за предлагането или предоставянето на услугите, които са в значителна степен повлияни благоприятно от неправомерно придобити, използвани или разкрити търговски тайни.

2. Мерки за поверителност в рамките на съдебното производство:

- ограничаване на достъпа до документи по делото, които съдържат търговска тайна;

- ограничаване на достъпа до съдебните заседания;

- издаване на съдебен акт, в който търговската тайна остава неразкрита.

3. Обезпечителни мерки преди предявяването на иск или в хода на делото:

- преустановяване или забрана за използването или разкриването на търговската тайна;

- забрана за производството, предлагането, пускането на пазара или използването на стоките - предмет на нарушение;

- задържане чрез изземване и предаване на стоките - предмет на предполагаемото нарушение (вкл. със запор);

- забрана за предлагането или предоставянето на услугите, които са в значителна степен повлияни благоприятно от търговски тайни, които са неправомерно придобити, използвани или разкрити.

Обезщетение - за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неправомерното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна.

При определяне размера на обезщетението съдът взема предвид всички свързани обстоятелства, като: (1) вреди, включително пропуснатите ползи, настъпили за притежателя на търговска тайна; (2) приходите, получени от нарушителя; (3) неимуществените вреди, претърпени от притежателя на търговска тайна.

Когато искът е основателен, но няма достатъчно данни за неговия размер, съдът присъжда обезщетение, което е не по-малко от размера на възнагражденията, които биха били дължими, ако нарушителят е бил поискал разрешение да ползва търговската тайна, както и разходите, направени от притежателя на търговската тайна, включително разходите за идентификация и проучване.
Авторите са адвокати в Schoenherr.

Стела Павлова специализира в областта на сливанията и придобиванията. Квалифицирана е да практикува в Англия и Уелс и е регистрирана като чуждестранен адвокат в България. Има солиден опит в консултирането на местни и международни сделки в секторите на телекомуникациите, недвижимите имоти, енергетиката и др.

Галина Петкова специализира в сферата на конкурентното право и защитата на потребителите. Подпомага бизнеса да бъде в крак с най-новите местни регулаторни промени и да прилага най-добрите практики.

Пандемията COVID-19 наложи въвеждането на извънредно положение в много страни и все повече компании са принудени да осигурят на служителите си условия за дистанционна работа от вкъщи. В резултат на това, бизнесите са изправени пред реален риск от изтичане на търговски тайни (както на работодателя, така и на неговите контрагенти) - поради човешка грешка, използване на незащитено оборудване или софтуер, или кражба от външни лица. Необходими са незабавни действия за адаптиране към тази нова среда.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност. OK