Онлайн обученията и Директивата за авторското право в цифровия пазар

Онлайн обученията и Директивата за авторското право в цифровия пазар

Защо новите условия в контекста на кризата налагат ускорено транспониране на директивата в българското законодателство

4578 прочитания

За авторите

Емилиян Арнаудов е партньор и управляващ съдружник в адвокатско дружество "Попов, Арнаудов и партньори", работи в сферата на корпоративното и търговското право.

Цветелина Холиянова е експерт в направление "Търговско право и регулации" в адвокатско дружество "Попов, Арнаудов и партньори", специализира в областта на авторското право и регулация на рекламата.

Учениците в България започнаха дистанционното си обучение на 16 март т.г. - три дни след обявяването на извънредното положение в страната. Образователната ни система извърши една истинска реформа - българското училище и класните стаи преминаха изцяло в онлайн форма на обучение. Моментът, в който училища и университети преминаха на обучение в електронна среда, настъпи много рязко и бързо, като преподавателите трябваше да реорганизират цялата си система на работа, без да има зададени ясни рамки за това. От 14 май т.г. България няма да бъде в извънредно положение, но съгласно мерките учебната година няма да се удължава, а ще приключи неприсъствено, отново в електронна среда.

Онлайн преминаха и обученията извън системата на училищното и висшето образование - езикови обучения, курсове за повишаване на квалификацията и други, организирани от частни дружества и организации.

Така в условията на извънредното положение възникнаха нови възможности за преподаване и обучение, дистанционно, по интернет, включително когато преподаващ и обучаван се намират на територията на различни държави. Много публични и частни образователни институции въведоха масово дигитално обучение в домашни условия, използвайки онлайн платформи като Zoom. В хода виртуалните обучения, например при провеждането на езикови курсове, във виртуални класни стаи, неизбежно започнаха да се използват произведения, като не е ясно дали всички те са с уредени права за онлайн разпространение или не, както и върху каква територия се простират правата и какви мерки са предприети за неразпространение извън тази територия.

Уредбата на свободно използване на защитени с авторско право произведения без съгласието на носителя на авторското право и без заплащане на възнаграждение се съдържа в Закона за авторското право и сродните му права. Това изключение е предвидено за части от публикувани произведения или за неголям брой произведения, инкорпорирани в други произведения в обем, необходим за анализ, коментар или друг вид научно изследване, като това е допустимо само за научни и образователни цели при посочване на източника и името на автора, освен ако това е невъзможно. Допуска се използване на база данни, която е била разгласена по какъвто и да е начин, и извличане на съществена част от нейното съдържание без търговска цел за илюстриране при обучение или при научни изследвания в обем, оправдан от целта, при посочване на източника.

Сегашната уредба обаче крие известна неяснота. Липсва отговор на въпроса дали тези изключения или ограничения са приложими, когато преподаването се извършва онлайн и в дистанционна форма. Нещо повече, съществуващата правна рамка не предоставя трансграничен ефект. Това положение би могло да попречи на развитието на дистанционното обучение в настоящата извънредна епидемична обстановка или да превърне образователни институции в нарушители. Така например чл. 24 от нашия закон допуска представяне и изпълнение "В учебни или В други образователни заведения" и възпроизвеждането "ОТ учебни или други образователни заведения".

ЕС отчита, че в държавите членки е неясна степента, до която тези изключения или ограничения се прилагат за цифрово използване и особено - когато преподаването се извършва онлайн и следователно в дистанционна форма. Поради това е необходимо да се въведе ново задължително изключение или ограничение, за да се гарантира, че образователните институции се ползват от пълна правна сигурност, когато използват произведения или други обекти в дейностите за цифрово преподаване, включително онлайн и през границите.

Извънредната ситуация и преминаването на обученията масово в цифрова среда води до необходимостта от ускорено имплементиране на Директивата относно авторското право в цифровия единен пазар в българското законодателство и по-конкретно нормите, отнасящи се за онлайн обучение, и то преди предвидения за това краен срок - 7 юни 2021 г. Необходимо е да се въведе ново задължително изключение или ограничение, за да се гарантира, че образователните институции се ползват от пълна правна сигурност, когато използват произведения или други обекти за илюстриране в дейностите за цифрово преподаване, включително онлайн. Новото в директивата касае конкретно предвиждане на изключение, за да се позволи цифровото използване на произведения и защитени обекти единствено за целите на илюстриране на преподаването - например, когато в рамките на езиков курс се използва песен или текст на песен с цел усвояване на езика, а не с водеща цел естетическа наслада от самото произведение. Това трябва да се прави от образователна институция, достъп да имат само преподавателите и обучаващите се и да се посочва името на източника и автора. България може да предвиди заплащането на справедливо обезщетение при този вид използване, да определи какъв дял може да се използва с цел илюстриране, категориите произведения или други обекти и, разбира се, да не прилага това изключение за определен вид защитени обекти, предназначени именно за образователния пазар - когато става въпрос учебник, например. При транспониране на Директивата България може изцяло или частично да обвърже прилагането на изключението или ограничението с подходящи лицензионни схеми, които да отговарят на потребностите на образователните институции, например, за да се даде приоритет на лицензии за материал, предназначен главно за образователния пазар или тези схеми да се основават на колективно лицензиране, за да се избегне необходимостта образователната институция да преговаря индивидуално с правоносителите.

Предвид извънредното положение и доколкото програмите за дистанционно обучение се въведоха във всички образователни институции в страната, като от него се ползват и голям брой частни институции и организации, въвеждането на такова изключение или ограничение ще е от полза на всички тях, като се прилага само доколкото използването е оправдано от целите на конкретната преподавателска дейност и особено - предвид невъзможността такава да се осъществява в учебни зали.

За да попадне в обхвата на предвиденото в Директивата изключение, цифровото използване на произведения и други защитени обекти единствено за целите на илюстриране на преподаването следва да е с цел подпомагане, обогатяване или допълване на преподаването и учебните дейности и да се ограничи само до необходимото за целите на такива дейности. В преамбюла на Директивата се сочи още, че такова използване трябва да се осъществява под ръководството на образователните институции, като изключението следва да обхване както използването на произведения или други обекти в класната стая или на други места чрез цифрови средства (електронни бели дъски или цифрови устройства, които биха могли да бъдат свързани към интернет), така и използване от разстояние чрез защитени електронни среди, например в рамките на онлайн курсове или достъп до учебни материали, допълващи даден курс. Необходимостта от ускорено въвеждане на правилата на съюза идва от нуждата образователните институции и правоносителите да се ползват от пълна правна сигурност при провеждането на обучение във виртуална среда. За да може то да се осигури, електронните среди следва да бъдат защитени по начин, който да гарантира, че достъпът е ограничен до преподавателите от дадено учебно заведение или частна институция и за ученици или студенти, записали се за учебната програма или курс, като се предвидят подходящи процедури за удостоверяване на автентичността.

Независимо какъв подход възприеме страната ни при транспониране на Директивата, по-конкретно по отношение на правилата за онлайн обучение, ще е от изключителна важност България да посочи при какви условия дадена образователна институция може да използва защитени произведения или други обекти за целите на илюстриране при преподаване онлайн и обратното - кога ще се прилага лицензионна схема.

Макар да остава много време до крайния срок за въвеждане на тези разпоредби у нас е силно препоръчително това да не бъде отлагано. Извънредната ситуация, продиктувана от пандемията от Covid-19 в страната ни, води до остра необходимост от транспониране на Директивата в контекста на онлайн обученията, и то преди предвидения срок за това - 7 юни 2021 г., така че България да намери най- точното решение, спазвайки духа и рамките на директивата, тъй като поне на този етап обучения на закрито няма да се провеждат. Въвеждането на едно такова задължително изключение или ограничение, което да позволява на преподавателите да използват защитено с авторско право произведение в своите уроци и да разяснява конкретните условия, при които това ще е възможно, ще осигури пълна правна сигурност и постигане на справедлив баланс в отношенията между преподаватели и правоносители.

За авторите

Емилиян Арнаудов е партньор и управляващ съдружник в адвокатско дружество "Попов, Арнаудов и партньори", работи в сферата на корпоративното и търговското право.

Цветелина Холиянова е експерт в направление "Търговско право и регулации" в адвокатско дружество "Попов, Арнаудов и партньори", специализира в областта на авторското право и регулация на рекламата.

Учениците в България започнаха дистанционното си обучение на 16 март т.г. - три дни след обявяването на извънредното положение в страната. Образователната ни система извърши една истинска реформа - българското училище и класните стаи преминаха изцяло в онлайн форма на обучение. Моментът, в който училища и университети преминаха на обучение в електронна среда, настъпи много рязко и бързо, като преподавателите трябваше да реорганизират цялата си система на работа, без да има зададени ясни рамки за това. От 14 май т.г. България няма да бъде в извънредно положение, но съгласно мерките учебната година няма да се удължава, а ще приключи неприсъствено, отново в електронна среда.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал