Съдебните инспектори може да пропуснат кариерния бонус

Инспекторатът към ВСС функционира с изтекъл мандат, което поставя под въпрос легитимността на решенията му, както и на заплатите там

Главен съдебен инспектор Теодора Точкова
Главен съдебен инспектор Теодора Точкова    ©  Георги Кожухаров
Главен съдебен инспектор Теодора Точкова
Главен съдебен инспектор Теодора Точкова    ©  Георги Кожухаров

Членовете на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) са с изтекъл мандат близо два месеца и половина (от 14 март), а мандатът на главният съдебен инспектор Теодора Точкова изтече на 9 април - преди около месец и половина. Парламентът все още не е започнал процедура по избор на нов състав на ИВСС, с което нарушава конституцията и закона. Същевременно, последиците от това са твърде сериозни както за институцията, така и за самите инспектори и главния инспектор Точкова. В момента те упражняват правомощията си без законово основание, което означава, че действия им са нелегитимни. Юристи коментират пред "Капитал", че на практика в момента те дори получават заплати без законово основание. Най-парадоксалното е, че по тази причина инспекторите и главният инспектор би следвало да са загубили възможност да се възползват от кариерния бонус, който преди година Народното събрание им гласува - да бъдат назначени на по-висока длъжност при завръщането им в съдебната система, защото условието за получаване на тази екстра е да подадат молба до съответната колегия на ВСС в 14-дневен срок от изтичането на мандата им.

БИПИ с призив към Теодора Точкова да си подаде оставката като морален акт

Във вторник Българският институт за правни инициативи (БИПИ) призова главния съдебен инспектор Теодора Точкова да си подаде оставката, тъй като мандатът й е изтекъл преди месец и половина, а парламентът не направи нужното да избере друг на нейното място. Според БИПИ налице е реален риск сегашният състав на Народното събрание да повтори порочната практика от предходния състав, който бе оставен да работи близо две години след изтичане на мандата му. Това от своя страна е предпоставка за нарушаване на независимостта на институцията и поражда съмнения в легитимността на вземаните решения. (Пълния текст на позицията на БИПИ вижте тук.)

БИПИ е неправителствена организация с дългогодишна практика в мониторинга на назначенията в съдебната система и избора на ръководствата на независимите публични институции от Народното събрание. Организацията неколкократно в рамките на последните месеци отправя призиви до парламента да проведе своевременно избор на инспектори, за да не се поставя под съмнение работата на този орган.

В позицията, адресирана до Теодора Точкова, се цитира и практика на Съда на ЕС в Люксембург, който по аналогични казуси свързва нарушаването на мандатността на институциите с "положение на изпреварващо послушание", създаваща сериозна загриженост за независимостта на техните решения.

"Създалата се ситуация буди у нас безпокойство, че оставането Ви на позицията, както и на инспекторите на ИВСС, извън мандат, е предпоставка за нарушаване независимостта на Инспектората. Изпадането в положение на изпреварващо послушание, поради несигурност за времевата рамка, в която заемате тази позиция и зависимостта, в която се намирате, във връзка с вземане на решение от Народното събрание за избор на нов състав на ИВСС, създават риск за законосъобразността, безпристрастността, обективността и ефективността на Вашата работа.

Ситуацията поражда съмнения в легитимността на вземаните решения и влияе негативно върху доверието в ИВСС от страна на магистратската общност, но и на гражданите. Би могло да се твърди, че има основания за нарушение от страна на България на Договорите на ЕС и започване на процедура по чл. 258 от ДФЕС, именно заради създалата се ситуация. Практиката на Съдът на ЕС по аналогични казуси е последователна като свързва неразривно мандатността на институциите, включително и в съдебната власт, с независимостта на вземащите решения. В този смисъл, българският казус с ИВСС е лош сигнал към българското общество и чуждестранните ни партньори, за които независимостта на съдебната власт е върховен принцип (напр. Решение С-518/07 срещу Германия и С-288/12 срещу Унгария)."

Съвсем наскоро от БИПИ припомниха и друг подобен казус - мандатът на Комисията за защита на личните данни изтече преди година, през април 2019 г., и все още няма процедура за избор на нови членове на мястото на сегашните, избрани по времето на Орешарски.

Конституционно закрепен мандат

Мандатът на главния инспектор към ИВСС е конституционно закрепен на пет години, а мандатът на десетимата инспектори е четири години. Идеята е мандатите да се разминават, за да има приемственост и да се избегне натрупване на обвързаности, но парламентът не за първи път бави избора на инспекторите, поради все по-затруднените пазарлъци между политическите сили в опит всеки да намести свои хора вътре. Официално критериите за избора от парламента са професионализмът и интегритетът на кандидатите, но в действителност изборът се договаря предварително между парламентарните партии, като гаранция, че всяка партия ще получи своя квота според тежестта си. С промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) през 2016 г. изискванията към инспекторите за стаж, включително и специализиран като съдия и прокурор, бяха силно диференцирани, което в момента много затруднява договорките в парламента.

ЗСВ предвижда, че Народното събрание избира инспекторите и главния инспектор не по-рано от 6 месеца и не по-късно от 2 месеца преди изтичането на мандата им. Това в случая означава, че новите инспектори в ИВСС трябваше да се избрани най-късно до 14 януари, а новият главен инспектор - до 9 февруари. Вместо това, в момента все още няма дори стартирала процедура в Народното събрание по избор на нов състав на Инспектората и на нов главен инспектор.

През годините бе натрупана ясна практика на Конституционния съд, според който конституционен мандат, включително и на орган на съдебната власт, не може да бъде удължаван след изтичането му до назначаването на нов титуляр на длъжността. През 2006 г. Конституционният съд (КС) даже обяви за противоконституционни текстове от Закона за КС и от Закона за съдебната власт, които аналогично предвиждаха, че конституционните съдии, съответно тримата големи в съдебната власт, "продължават да изпълняват своите функции до встъпването в длъжност на техните приемници". Според КС правомощията на органа се изчерпват с изтичане на мандата, а противното би означавало заобикаляне на конституционната разпоредба за ограничение на продължителността на мандатите и техния брой (РКС №1/2006г.).

И макар че тази постановка бе извратена, когато в периода 2012-2014 г. предишният главен инспектор Ана Караиванова бе държана на тази позиция повече от две години след края на мандата й, това не променя принципа.

Бонусите, коитосе искат до 14 дни след изтичане на мандата

Същевременно новият текст на Закона за съдебната власт, с който преди година парламентът предвиди кариерни бонуси за инспекторите и главния инспектор, гласи, че "при изтичане на мандата или при предсрочното му прекратяване на основание чл. 48, ал. 1, т. 1 (оставка, б.р.) главният инспектор и инспекторите, подали молба до съответната колегия на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от деня на изтичане или предсрочно прекратяване на мандата, могат да бъдат възстановени на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора".

Прочитът на този текст дава няколко много любопитни извода:

  • Изтичането на мандата води със себе си прекратяване на правомощията на инспекторите и главния инспектор.
  • Възможност да се иска кариерен бонус съществува в 14-дневен срок от изтичане на мандата, а не от напускането на поста (което - както сочи практиката - може да продължи с години с мълчаливото толериране на нарушението на конституцията).
  • Излиза, че сегашните инспектори са пропуснали да се възползват от гласувания им бонус да искат назначение на по-висока длъжност от тази, която са заемали преди, без да се явят на конкурс и да го спечелят.

Юристи, с които "Капитал" разговаря, изразяват опасения, че настоящата ситуация поставя под съмнение всички актове на ИВСС, доколкото той взема решенията си колективно. Под въпрос са и решенията на ВСС например по дисциплинарни производства, които се основават на становища на ИВСС.

Същевременно членове на ВСС коментират неофициално, че съветът не може да вземе отношение по въпроса, защото макар Инспекторатът да се води към ВСС, той всъщност е самостоятелна институция и въпросът може да бъде поставен само в контекста на всеки постъпил акт на ИВСС, например по конкретни дисциплинарни производства. От изтичането на мандата до момента такива актове няма постъпили в Съдийската колегия, научи "Капитал", което пък поставя и въпроса с каква дейност си заработват заплатите в ИВСС.

"Капитал" поиска официален коментар на проблема с мандатите от ВСС и от Инспектората към него, но до момента няма отговор от нито едната от двете институции.