Седмичен бюлетин за правни новини

През седмицата практиката на прокуратурата избирателно да оповестява части от кореспонденция от иззети телефони на разследвани и проверявани се превърна във всекидневие. В отговор и един от засегнатите - бизнесменът Пламен Бобоков, показа кореспонденция с премиера, която прокуратурата е спестила.

Седмичен бюлетин за правни новини

Конституционни съдии поставиха въпроса за извращаването на законодателния процес; Съдът отмени решението на ДКХ за отнемане лиценза на "Еврофутбол"; Адвокатурата призова КФН да отмени указания, с които ограничава правото на наследяване на втората пенсия

2418 прочитания

През седмицата практиката на прокуратурата избирателно да оповестява части от кореспонденция от иззети телефони на разследвани и проверявани се превърна във всекидневие. В отговор и един от засегнатите - бизнесменът Пламен Бобоков, показа кореспонденция с премиера, която прокуратурата е спестила.


През седмицата практиката на прокуратурата да оповестява части от кореспонденция от иззети телефони се превърна във всекидневие и провокира много критични коментари (вижте по-долу).

България има само три месеца за изготвяне на отговор по наказателната процедура за "Натура 2000", след което ЕК ще започне дело срещу страната в Съда на Европейския съюз, обяви Брюксел (подробности тук).

Висшият съдебен съвет обяви, че подготвя десет публични обсъждания през юли за реформата на съдебната карта. Първото обсъждане е днес, понеделник, от 13 часа - като онлайн среща в реално време за съдилищата от Апелативен район - София.

//ТОП 3

Конституционните съдии Красимир Влахов и Атанас Семов поставиха въпроса за извращаването на законодателния процес със спорни практики

Решение №8 на Конституционния съд (КС) от т.г. във връзка с текст от Закона за ДДС отново извади на дневен ред проблема с опорочаването на законодателния процес чрез вкарване на нови законодателни предложения преди второто четенe, които нямат нищо общо с проекта, гласуван на първо четене. През последните години това се превърна в масова практика, въведена от управляващите, с която се избягва общественото обсъждане. С решението КС отхвърля искане на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) за обявяване на противоконституционност на чл. 102, ал. 4 от Закона за данък върху добавената стойност, който въвежда различен момент за начисляване на ДДС за фирмите, които не са подали заявление за регистрация по ДДС в срок (7 дни от изтичането на данъчния период, през който е достигнат оборот от 50 000 лв.), и за тези, които са го направили в срок. КС обаче отказва да коментира задълбочено едно от съображенията на ВАдС - че спорната разпоредба е внесена като законодателно предложение преди второто четене на закона, с което на практика се нарушава конституционното изискване за две четения. В особеното си мнение по тази тема двама от съдиите - Красимир Влахов и Атанас Семов, остро коментират тази абдикация на КС от произнасяне по проблема и заявяват, че приетите по този начин закони имат "спорна и дори компрометирана демократична легитимност".

Адвокатурата призова КФН да отмени указания, с които ограничава правото на наследяване на втората пенсия

Със свои указания от 2004 г. Комисията по финансов надзор (КФН) е ограничила кръга от наследници, които могат да наследяват втората пенсия - само до преживелия съпруг, низходящи и възходящи. Така се лишават от правото да наследят втората пенсия братята, сестрите и другите роднини по съребрена линия, както и наследниците по завещание. Това констатира Висшият адвокатски съвет в писмо до председателя на на КФН Бойко Атанасов, като отбелязва, че такова тълкуване ограничава законовата норма (чл. 170, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване), която се позовава на реда за наследяване по Закона за наследството. Адвокатурата призовава КФН да отмени това тълкуване и да издаде ново. Спестяванията от втората пенсия се трупат вече 20 години и има множество партиди на осигуряващи се на високи заплати, които надминават 20 хил. лв. (Повече по темата тук.)

Конституционният съд с решение за мотивите към съдебните актове и последиците от липсата им

Изискването на конституцията, че "актовете на правораздаването се мотивират", се отнася до всички актове на съдилищата, включително и тези по движение на делото, а не само до тези, с които се разрешават правни спорове. Конституционното изискване за мотивиране ще е изпълнено, когато са известни съображенията, въз основа на които се издава съответният съдебен акт, като определянето на структурата и задължителното съдържание на мотивите е от компетентността на законодателя, а техният обем, разбираемост, изчерпателност и детайлизация са въпрос на съдебна практика. Това постанови КС с решение №7/2020 г. по искане на пленума на Върховния административен съд за тълкуване, което на практика е опит да се постигне редуциране задължението на съдиите да мотивират актовете си без законодателна интервенция. КС отклонява три от общо петте въпроса, включително и питането може ли излагането на мотиви към определени актове да се случва само ако те бъдат обжалвани. Съдържанието на мотивите на различните актове, както и последиците от немотивирания съдебен акт се уреждат от законодателя в процесуалните закони, се казва в решението, което е по доклад на съдия Красимир Влахов.

//ОЩЕ ОТ СЕДМИЦАТА В КАПИТАЛ & ДНЕВНИК

Прокурорско риалити: Съобщения за двойна употреба >> Практиката на прокуратурата да публикува избирателно лична кореспонденция изглежда отвъд закона. Юристи коментират, че подобен подход трудно може да намери правна опора както в Европейската конвенция за правата на човека, така и в конституцията и Наказателно-процесуалния кодекс

По пътя на Орбан и Путин със закона за НПО сектора >> Проектозаконът на "Обединени патриоти" за регистрация на неправителствените организации с чужди донори не се вмества в базисни международни стандарти. Паралелно със свръхконтрола за организациите, финансирани от чужбина, той предлага и пълно отпадане на контрола върху финансирането от държавния бюджет

Георги Дичев: Нужен е дебат за личния фалит и абсолютната давност >> Кризата принуди ЧСИ да работят, без да получават приходи, каза пред "Капитал" председателят на Камарата на частните съдебни изпълнители. От три години новите дела намаляват, рязко спада и материалният интерес по тях, защото големите вземания вече не стигат до съдебните изпълнители - банките прехвърлят милиарди на колекторски компании

Новият закон за храните - регистрирай това >> Със своите нововъведения нормативният акт поставя въпроси, които тепърва следва да се изяснят в подзаконовите нормативни актове и практиката. Коментар на адв. Ася Владимирова

Черна гора легализира съвместното съжителство за еднополови двойки >> В стремежа си към членство в ЕС страната става първата на Балканите и първата в Европа извън съюза, която приема законодателство за правата на гей двойки. България беше на прага да уреди подобно законодателство през 2009 г. с промени в Семейния кодекс, но това се провали заедно с идеята за уредба на фактическото съпружеско съжителство

//ИЗБРАНО ОТ ДРУГИ МЕДИИ

Адвокатите от ОСА: Европейското право не допуска да се огласяват факти, доказателства и обвинителни тези по текущи дела. Открито писмо нa "Oбeдинeниeтo нa cвoбoднитe aдвoĸaти" до пpeдcтaвлявaщия BCC Боян Магдалинчев и пpoĸypopcĸaтa ĸoлeгия нa cъвeтa поставя въпроса за пределите на правомощието на прокуратурата да разрешава разгласяването на материали от разследването >> DeFacto

Защо не могат да бъдат създавани доброволни отряди към МВР. Преглед на практиката на Конституционния съд по въпроса за прехвърлянето на държавни функции на правни субекти, които не са държавни органи - от адв. Сибила Игнатова >> Алтернатива за правни и икономически изследвания

Някои проблеми на обезщетяването на неимуществени вреди при юридически лица. Европейското законодателство отдавна е прескочило разбирането, господстващо досега в нашата теория и в практиката, че такива вреди не могат да бъдат претендирани от юридически лица >> Предизвикай правото!

//СЪДЕБНИ

Съдът отмени решението на ДКХ за отнемане лиценза на "Еврофутбол"

Административен съд София-град (АССГ) отмени решението на Държавната комисия по хазарта (ДКХ), с което през март тя отне временно лиценза на "Еврофутбол" за залагания и онлайн игри. Основанието за отнемането е наличието на просрочени публични вземания в големи размери, които не са обезпечени. Съдът обаче установява, че актът, с който са установени тези публични задължения, не е влязъл в сила, тъй като е обжалван. Фактът, че този акт подлежи на предварително изпълнение, означава само, че посочените в него публични задължения могат да бъдат събрани по реда на ДОПК от публичен изпълнител. От този факт обаче не следва, че тези задължения съществуват, защото безспорното им наличие се установява само с влязъл в сила акт. Решението на АССГ подлежи на обжалване. Повече по темата вижте тук

//ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Министерството на правосъдието предлага съществено завишаване на наказанията за компютърни престъпления, за да се мотивира искането на трафични данни

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект за промени в Наказателния кодекс, посветен изцяло на компютърните престъпления. С проекта се предлага единствено съществено завишаване на наказанията както за същинските компютърни престъпления по Глава девета "а" от НК, така и за компютърно свързаните престъпления - онлайн детска сексуална експлоатация и престъпления, свързани с интелектуална и индустриална собственост и авторско право. Основният аргумент за завишаването на наказанията до три пъти е в необходимостта за разкриването на тези престъпления да се иска достъп до трафични данни, което в момента е допустимо само за тежки умишлени престъпления, наказуеми със затвор над 5 години. Голяма част от мотивите е посветена на статистика за увеличаването броя на компютърните престъпления и засягането на все по-широк кръг от дейности с тях.

През седмицата практиката на прокуратурата да оповестява части от кореспонденция от иззети телефони се превърна във всекидневие и провокира много критични коментари (вижте по-долу).

България има само три месеца за изготвяне на отговор по наказателната процедура за "Натура 2000", след което ЕК ще започне дело срещу страната в Съда на Европейския съюз, обяви Брюксел (подробности тук).

Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал