Седмичен бюлетин за правни новини

Съветът на Европа остро критикува властите за липсата на реални мерки за реформа на прокуратурата; Парламентът редактира текста за кариерните бонуси на членовете на ВСС; Предлагат се нови опции за общините да оперират с безвъзмездно прехвърлени държавни имоти

В четвъртък парламентът гласува кандидатурата на досегашния зам. министър на правосъдието Десислава Ахладова за нов министър на правосъдието. Мотивите за оставката на Данаил Кирилов така и не бяха обявени. Същия ден Ахладова прие ключа от касата за държавния печат от предшественика си Кирилов.
В четвъртък парламентът гласува кандидатурата на досегашния зам. министър на правосъдието Десислава Ахладова за нов министър на правосъдието. Мотивите за оставката на Данаил Кирилов така и не бяха обявени. Същия ден Ахладова прие ключа от касата за държавния печат от предшественика си Кирилов.    ©  Министерство на правосъдието
В четвъртък парламентът гласува кандидатурата на досегашния зам. министър на правосъдието Десислава Ахладова за нов министър на правосъдието. Мотивите за оставката на Данаил Кирилов така и не бяха обявени. Същия ден Ахладова прие ключа от касата за държавния печат от предшественика си Кирилов.
В четвъртък парламентът гласува кандидатурата на досегашния зам. министър на правосъдието Десислава Ахладова за нов министър на правосъдието. Мотивите за оставката на Данаил Кирилов така и не бяха обявени. Същия ден Ахладова прие ключа от касата за държавния печат от предшественика си Кирилов.    ©  Министерство на правосъдието

Парламентът гласува избора на досегашния заместник-министър на правосъдието Десислава Ахладова на мястото на подалия оставка Данаил Кирилов. Това стана в седмицата, когато Комитетът на министрите към Съвета на Европа остро разкритикува мерките, предлагани от правителството, за въвеждане на механизъм за независимо разследване на главния прокурор и отчетност на прокуратурата, което беше основната задача за мандата на Кирилов.

В първия ден от новата сесия парламентът отхвърли ветото на президента върху текстове от Закона за подземните богатства. В мотивите на ветото, наложено в края на юли, се изразява несъгласие с някои промени в материята за концесиите за добив на подземни богатства (вижте тук).

Съветът на Европа: България отново не предлага мерки за отчетност на прокуратурата и независимо разследване на главния прокурор

България продължава да не предлага реални мерки за въвеждане на гаранции за ефективни разследвания, отчетност на прокуратурата и механизъм за независимо разследване на главния прокурор, неговите заместници или техните приближени. Това е изводът от обявеното в четвъртък решение на Комитета на министрите към Съвета на Европа за изпълнението решенията на Европейския съд по правата на човека по делата "С.З. срещу България" и "Колеви срещу България". (Пълното изложение по наблюдението вижте тук). Проектът на нова Конституция не осигурява гаранции за независимо разследване на главния прокурор, същото важи и проекта за промени в съдебния закон, представен от властите на 7 декември м.г., се казва в становището. Решението на Конституционния съд от 23 юли т.г., според което няма законова пречка всеки прокурор да разследва главния прокурор, не осигурява достатъчна практическа, институционална и йерархична независимост на едно такова разследване. Комитетът настоява отново за приемането на законодателни, а ако е необходимо - и конституционни изменения, за въвеждане на съдебен контрол върху прокуроските откази за образуване досъдебно производство, като в същото време се вземат мерки за избягване на значително увеличаване на натоварването на съдилищата и прокурорите. Подробности по темата вижте тук

Парламентът редактира текста за кариерните бонуси на членовете на ВСС, по който има дело в КС

По предложение на депутата от ДПС Хамид Хамид парламентът промени текста в Закона за съдебната власт за кариерните бонуси на членовете на Висшия съдебен съвет след изтичане на мандата им (чл. 28, ал. 1). В момента законът гласи, че ВСС е длъжен безусловно да удовлетвори молбата на бивш член на съвета да бъде "възстановен" на позиция, която е с една степен по-висока от тази, която е заемал преди избора му. Според новата редакция, гласувана от Народното събрание в четвъртък, изборен член на съвета след изтичане на мандата му "може да бъде назначен" на по-висока позиция. (Законът още не е обнародван, но докладът за второто четене може да се види тук.) Същественото в случая е, че сегашната редакция на текста за бонусите бе приета от парламента в началото на годината и бе атакувана от пленума на Върховния касационен съд през май, по това искане в КС е образувано дело №10 от т.г. с докладчик Борис Велчев, то е допуснато за раглеждане и по него има редица становища. Новата редакция на текста може да стане основание за прекратяване на делото, което е установена практика на КС.

Магистърската програма по право на ЕС в СУ "Св. Климент Охридски" засилва материалноправния аспект

Международната магистърска програма "Право на ЕС", която е най-старата специализирана магистърска програма в Юридическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", от новата учебна година засилва обучението по материално право с акцент върху дисциплини като правен режим на общите политики на ЕС, защита на личните данни и информационното общество, правна уредба на визовата, имиграционната политика, убежището и управлението на границите. Програмата е единствената в България, в която се преподава право на ЕС. През изминалите 12 години в нея бяха обучени над 700 магистранти, работещи в съдебната система, адвокатурата, публичната администрация и различни европейски институции, като тя е отворена не само за завършилите право, но и за кандидати с бакалавърска или магистърска степен в социалните или стопански науки. Повече по темата вижте тук

//ОЩЕ ОТ СЕДМИЦАТА В КАПИТАЛ & ДНЕВНИК

"Емко" и специализираният запориращ съд >> Случаят с блокираните преводи на Емилиян Гебрев към фирмата му е показателен за новите плашещи правомощия на спецпрокуратурата да иска спиране на банкови преводи, без това да е обвързано с конкретно досъдебно производство, а само при наличие на "подозрения за пране на пари". Същевременно в спецсъдилищата "неудобните" доказателства "случайно" се загубват поради "техническа грешка".

Защо полицията носи голяма вина за сблъсъците пред Партийния дом >> Съмнения за незаконни арести, полицейско насилие и бездействие спрямо провокаторите белязаха най-масовия ден от протеста. Сред арестуваните има такива, които са освободени без въобще да им е издавана заповед за задържане.

Прокуратурата поиска институции да въведат регулация за банкомати с високи такси >> Върховната административна прокуратура се е задействала сред публикации в няколко медии (вижте съобщението тук). БНБ предлага решение, но няма право на законодателна инициатива, а Министерството на финансите има, но засега не я ползва

Съдържание от Токи

Какви са възможностите пред фирмите при излизането им на свободния пазар на електроенергия >> Юри Катанов, управляващ директор на "Токи", разказва за предстоящата реформа и за предимствата на дигиталната платформа за доставка на електроенергия .

//ИЗБРАНО ОТ ДРУГИ МЕДИИ

Цялата история на "Осемте джуджета" - всичко, което не можахме да разкажем във филмите. Фактите, правен анализ, изводи и апел към институциите. АКФ изпрати детайлен правен анализ на фактите по разследването до главния прокурор, Софийската градска прокуратура, министъра на вътрешните работи, министъра на правосъдието, Съвета на нотариусите към Нотариалната камара, Инспектората на ВСС и Висшия адвокатски съвет >> Антикорупционен фонд

Публичният интерес за сметка на частната собственост (втора част). Като продължение на анализа за пороците на нормативната уредба, свързана с отчуждането на недвижими имоти, се развиват и съображения за антипазарност на механизма за определяне на обезщетение по законите за държавната и за общинската собственост през призмата на практиката на Европейския съд по правата на човека>> Институт за пазарна икономика

Позиция на Българската асоциация за eвропейско право относно публично оповестен на 17 август 2020 г. проект на нова Конституция. Съставянето на конституционен текст изисква висш професионализъм, зрялост и уважение към конституционната традиция. Никое от предложените изменения не налагат приемането на изцяло нова Конституция. Редица от предложенията са необосновани, неясни, а някои от тях са неприемливи >> БАЕП

Фактическото отнемане на привилегия на частни кредитори чрез ДОПК отива в Конституционния съд. Висшият адвокатски съвет е взел решение да атакува три текста от ДОПК, които на практика отнемат привилегията на работниците и на търсещите издръжка първи да се удовлетворят от имуществото на длъжника >> Лекс.бг

За блокадите и недоволните. Спазва ли България указанията на Съда на ЕС по делото Schmidberger? СЕС се произнася за колизията между правото на събрания и митинги, като основни човешки права, и четирите основни свободи в договорите на ЕС - свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали, както и критериите за търсене на баланс между тях >> Лекс.бг

//СЪДЕБНИ

СЕС: Пътник с отменен или много закъснял полет може да изисква изплащане на предвиденото в правото на ЕС обезщетение в националната валута

Пътник с отменен или много закъснял полет, както и негов правоприемник, може да изисква предвиденото в правото на ЕС обезщетение (Регламент (ЕО) № 261/2004 от 11 февруари 2004 г. относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети) да му бъде изплатено в националната валута, която е законно платежно средство по неговото местоживеене. Недопустима е национална правна уредба или съдебна практика, по силата на които искът, предявен от такъв пътник или негов правоприемник, се отхвърля единствено поради това че цената му е посочена в национална валута, а не в евро. Това би било несъвместимо с изискването за разширително тълкуване на правата на пътниците във въздушния транспорт, както и до разлика в третирането на увредените пътници според това дали са граждани на държава от еврозоната или не. Решението по дело C-356/19 е по преюдициално запитване на полски съд.

//ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Депутати от ГЕРБ предлагат разширяване на възможностите на общините да оперират с безвъзмездно прехвърлени държавни имоти

Проект за промени в Закона за държавната собственост предлагат трима депутати от ГЕРБ, начело с Александър Ненков, с който се разширяват възможностите на общините да оперират с безвъзмездно прехвърлените им държавни имоти с аргумент за по-голяма "гъвкавост". От текста на закона отпада изискването безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот - частна държавна собственост на общини да се извършва само "за изпълнение на техните функции или за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи". Безусловно се забранява общините да даряват такива имоти, но пък отпадат ограниченията за продажбата им или за учредяване право на строеж или право на ползване върху тях, което в момента е допустимо само за реализиране на обекти, необходими за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение. Предлага се също да отпадне сегашният текст, че при нереализиране на предвидените мероприятия в срок до 5 години от придобиването на имотите общините са длъжни да ги върнат на държавата.