Седмичен бюлетин за правни новини

В четвъртък Европейският прие резолюцията за България с 358 гласа "за", 277 "против" и 56 "въздържал се". Против резолюцията гласуваха всички български евродепутати от Европейската народна партия без Радан Кънев от "Демократична България". Ангел Джамбазки от Европейските консерватори и реформисти също гласува против. Евродепутатите от "Обнови Европа" Атидже Алиева-Вели, Искра Михайлова и Илхан Кючюк се въздържаха

Седмичен бюлетин за правни новини

България остава на фокуса на евроинституциите; Главният прокурор внесе в парламента доклад за първите осем месеца от мандата си; Нови правила за търговия с храни от разстояние

2371 прочитания

В четвъртък Европейският прие резолюцията за България с 358 гласа "за", 277 "против" и 56 "въздържал се". Против резолюцията гласуваха всички български евродепутати от Европейската народна партия без Радан Кънев от "Демократична България". Ангел Джамбазки от Европейските консерватори и реформисти също гласува против. Евродепутатите от "Обнови Европа" Атидже Алиева-Вели, Искра Михайлова и Илхан Кючюк се въздържаха


Резолюцията на Европейския парламент за България се превърна в основното политическо събитие на седмицата - от дискусията върху нея в понеделник до гласуването в четвъртък и коментарите след това.

//ТОП 3

Резолюцията на Европейския парламент за България - страната ни остава на вниманието на евроинституциите

България ще бъде сред първите пет държави, които Съветът на ЕС ще предложи през ноември да бъдат проверени за състоянието на правовата държава. Другите четири държави ще са Белгия, Дания, Естония и Чехия. ЕК ще продължи да следи внимателно ситуацията в България, а Механизмът за сътрудничество и проверка ще остане да действа, защото страната има недовършени реформи в съдебната система, борбата с корупцията и организираната престъпност. Това стана ясно по време на дебата в понеделник в Европейския парламент за ситуацията в страната и предложената резолюция за България. В четвъртък резолюцията бе приета с 358 гласа "за", 277 "против" и 56 "въздържал се". (Пълния текст на документа вижте тук.) Управляващите се опитаха да омаловажат резолюцията с обяснението, че тя не е юридически задължителна. Същевременно тя за пореден път поставя редица важни въпроси, като например липсата на законодателна рамка за търсене на отговорност от Висшия съдебен съвет и главния прокурор, съществуващия системен проблем с неефективното разследване, при това - след 45 осъдителни решения на Съда по правата на човека в Страсбург, прибързаното и непрозрачно законодателство, спорната конституционна реформа и др.

Главният прокурор внесе в парламента доклад за работата на прокуратурата от началото на мандата си

Главният прокурор Иван Гешев внесе в Народното събрание доклад за работата на прокуратурата за първите осем месеца от мандата си (януари - август 2020 г.), който съдържа основно статистически данни, отчет за съвместни инструкции и споразумения с други институции, становища по законопроекти, едно искане до Конституционния съд (за възможностите да бъде разследван президентът), както и изброяване на акциите във връзка с пандемията, проверките за незаконните сметища, строителството по морето и други подобни. За първите осем месеца на годината прокуратурата е наблюдавала 2282 дела за корупция, от тях новообразуваните са 525. В съда са внесени 226 обвинителни акта, но без да се посочва по кои текстове от Наказателния кодекс. За същия период са наблюдавани 15 дела за полицейско насилие, като пет от тях са новообразувани. Няма внесени обвинителни актове в съда. В края на юли по предложение на БСП и в контекста на протестите срещу Гешев парламентът взе решение да поиска доклад и извънредно изслушване на главния прокурор. По процедура докладът трябва да бъде включен в дневния ред на парламента до един месец от внасянето. Повече за акцентите в доклада вижте тук.

СЕС осъди унгарския закон за университетите

Унгарският закон за университетите, финансирани от чужбина, противоречи на правото на ЕС. Това реши Съдът на ЕС по повод законовите промени в Унгария, въведени през 2017 г. и насочени на практика срещу университета, основан от Джордж Сорос. Промените въвеждат две изисквания към чуждестранните университети, установени в Унгария - да предлагат висше образование и в държавата, в която е седалището им, а между правителствата на двете държави да има международно споразумение. Изискването за такова споразумение на практика позволява на Унгария по произволен начин да пречи на влизането на дадено учебно заведение на нейния пазар, доколкото това в крайна сметка зависи единствено от властите, посочва съдът. Няма сериозни аргументи в подкрепа на изискването да се предлага образование и по седалището на университета.

//ОЩЕ ОТ СЕДМИЦАТА В КАПИТАЛ & ДНЕВНИК

Игра на (руски) шпиони >> Кога властите са откровени - когато гонят руски дипломати или когато (не) разследват кой отрови Емилиян Гебрев. Опитът на прокуратурата отново да сложи на трупчета случая "Гебрев" удари на камък, след като Софийският градски съд прие, че спирането на разследването противоречи на закона. Това е най-драстичният пример за това какво може да доведе бездействието на службите и прокуратурата по темата "Русия".

Пенсионните фондове поискаха гражданите да могат до последния ден преди пенсия да прехвърлят партидите си между тях и НОИ >> Необходими са промени в КСО, които да изчистят сегашния нормативен хаос, включително да дадат яснота кой вариант е по-изгоден за осигурените и как ще се уреди фазата на изплащане.

//ИЗБРАНО ОТ ДРУГИ МЕДИИ

Парадоксът шофирането на кола без регистрация да е и престъпление, и нарушение стигна до Люксембург. Допуска ли правото на ЕС национална правна уредба, която за едно и също деяние предвижда едновременно административна и наказателна отговорност, без да има критерии, които да позволяват обективно степенуване на обществената опасност, пита в преюдициално запитване до Съда на ЕС съдия Владислава Цариградска от Районния съд на Луковит >> Лекс.бг

За съдебния контрол в досъдебното производство и вътрешното убеждение на прокурора. Въвеждането на всеобхватен съдебен контрол върху всички прокурорски актове не само не може да бъде панацея, но може да доведе до задълбочаване на досегашните проблеми и създаването на нови. Той е пълноценен инструмент за защита на основни права, но не е адекватно средство за възбуждане на инициативност и активизиране на разследващите органи да проведат обективно, всестранно и пълно наказателно разследване >> Съдийски вестник

Обръщение на Софийската адвокатска колегия: Ограниченият достъп до съдебните сгради дискриминира адвокатите. С обръщение до правосъдния министър Десислава Ахладова, ВСС, Висшия адвокатски съвет и председателите на столични съдилища САК за пореден път отправя искане незабавно да се реши проблемът с множеството ограничения пред достъпа на адвокати до съдебните сгради >> САК

//СЪДЕБНИ

СЕС: Държавите не могат да въвеждат задължение за общо и безразборно предоставяне на електронни данни за трафика и местоположението

Правото на ЕС не допуска национално законодателство, изискващо от доставчиците на електронни съобщителни услуги да извършват общо и безразборно предоставяне или запазване на трафични данни или данни за местоположението с цел борба с престъпността като цяло или за защита на националната сигурност. По изключение това може да се допуска чрез законодателни мерки в случай на сериозна и реална заплаха за националната сигурност, но за ограничен период от време с оглед на строго необходимото. За целите на борбата със сериозни престъпления и за предотвратяване на сериозни заплахи за обществената сигурност държавата може също да предвиди целенасочено и ускорено съхраняване на такива данни, но при условие че тези мерки подлежат на преразглеждане от съд или от независим административен орган. Това прие Съдът на ЕС по няколко съединени дела във връзка с приложението на Директива 2002/58/ЕО за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации.

//ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Нови правила за търговия с храни от разстояние

Министерството на земеделието публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние в изпълнение на новия Закон за храните от юни т.г., който за първи път въведе регламентация на дистанционната търговия с храни. Наредбата детайлизира специфичните изисквания за този вид търговска дейност, като извън обхвата й остава търговията с бутилирани минерални, изворни и трапезни води. Доставките трябва да се извършват с транспортни средства, включително и двуколесни, които отговарят на хигиенните изисквания, да са снабдени с контейнер, да имат обозначение с името на доставчика, но може да се извършват и без използване на транспорт. Доставчиците трябва да разполагат с лични здравни книжки, в които да са вписани регулярните прегледи. Контролът се извършва от Българската агенция по безопасност на храните.

//ИНТЕРЕСНО ОТ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

бр. 86 от 6 октомври 2020 г.

В Министерството на правосъдието се създава информационна система на съдебното изпълнение и регистър на вещите лица

Обнародвани са промени в Закона за съдебната власт, с които в закона се създава нов раздел за информационната система на съдебното изпълнение, която се изгражда и поддържа от Министерството на правосъдието, а правото на достъп до до нея ще бъде определено с наредба на министъра. Съдебните изпълнители са длъжни ежедневно да изпращат данни до системата от входящия и изходящия регистър, регистъра на заведените дела и др. Системата осигурява електронни административни услуги на участниците в изпълнителните производства, а държавните органи имат достъп до нея служебно и безплатно. Към Министерството на правосъдието се създава и Информационна система "Единен регистър на вещите лица". Законът съдържа и спорния текст за кариерните бонуси на членовете на ВСС, който неуспешно бе атакуван с президентско вето.

Резолюцията на Европейския парламент за България се превърна в основното политическо събитие на седмицата - от дискусията върху нея в понеделник до гласуването в четвъртък и коментарите след това.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход