Съдии и адвокати настояват за спиране на откритите заседания на съда
Абонирайте се за Капитал

Всеки петък икономически анализ и коментар на текущите събития от седмицата.
Съдържанието е организирано в три области, за които Капитал е полезен:

K1 Средата (политическа, макроикономическа регулаторна правна)
K2 Бизнесът (пазари, продукти, конкуренция, мениджмънт)
K3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса).

Абонирайте се за Капитал

Съдии и адвокати настояват за спиране на откритите заседания на съда

Съдебните зали в наказателното отделение на Софийския районен съд са малки и без прозорци, което е противопоказно в условията на пандемия от COVID-19

Съдии и адвокати настояват за спиране на откритите заседания на съда

Народното събрание отказа да обяви съдебна ваканция и това излага на риск здравето на всички

4471 прочитания

Съдебните зали в наказателното отделение на Софийския районен съд са малки и без прозорци, което е противопоказно в условията на пандемия от COVID-19

© Николай Дойчинов


След отказа на Народното събрание да обяви съдебна ваканция, както първоначално беше замислено, в сряда почти едновременно се появиха два призива да се отлагат дела и по възможност да се затворят съдилищата за поне две-три седмици.

Съюзът на съдиите в България (ССБ) разпространи писмо до всички съдии в страната и до председателите на всички съдилища, в което отправят апел към колегите си да ограничат откритите съдебни заседания, чието отлагане няма да причини последици, непропорционални на защитата на човешкия живот.

Едновременно с това 25-има от най-известните адвокати в страната, повечето от които наказателни, разпространиха отворено писмо до Висшия съдебен съвет и до председателите на всички съдилища, с което призовават за временно преустановяване на откритите съдебни заседания с изключение на делата, за които по закон няма съдебна ваканция и които осигуряват защита на правата на живот и свобода, най-добрия интерес на децата и съдебния контрол върху административните актове, свързани с извънредната епидемична ситуация.

Парадоксът е, че именно заради адвокатурата управляващите се отказаха от идеята си за въвеждане на съдебна ваканция с последните промени в закона за извънредното положение, гласувани в края на миналата седмица. Вместо това окончателно с промените в закона се прехвърли отговорността на председателите на съдилищата - те трябва да създадат организация за отсрочване на делата, ако се налага, като могат само "еднократно за определен период от време, но не по-дълъг от 14 дни, да разпоредят да не се провеждат открити съдебни заседания".

ССБ: Отговорността в момента е върху съдиите

Съдиите в страната имат всички основания да са недоволни от липсата на навременни мерки срещу кризата, включително и чрез разширяване на нормативните възможности за провеждане на виртуални съдебни заседания, от забавеното с десетилетия електронно правосъдие, от непригодността на част от съдебните сгради да осигурят елементарна вентилация на въздуха и минимална дистанция между хората - в съдебните зали, коридорите, деловодствата и съдийските кабинети. "Всичко това обаче не влияе на факта, че именно съдиите са правораздавателните органи на власт, които следва да осигурят на страните справедлив процес, но преди всичко дължат да не допуснат нарушение на позитивното задължение на държавата да осигури защита на абсолютното им основно човешко право на живот []. След като Народното събрание не предвиди изрична компетентност на административните органи на съдебната власт да извършват преценка кои дела да се разглеждат в кризисна епидемична обстановка и кои не, правомощията за преценка на предпоставките за разглеждане на делата остават единствено на същинските органи на съдебна власт - съдиите", се казва в позицията на ССБ.

Управлението на риска чрез вземане на адекватни решения в условията на пандемия е съществен въпрос за всяка правосъдна система, изисква капацитет и ясна ценностна реакция, така че предприетите мерки от една страна да не поставят фактически в опасност ничий живот и здраве, а от друга - да не се откаже правосъдие по дела, които засягат функционирането на държавата или се отнасят до права, чиято защита не търпи отлагане.

"Не може да спре разглеждането на делата, за които никога ние, съдиите, не сме имали съмнение, че не бива да бъде прекъсвано, и съдебната практика показва, че това не е било допускано никога. Това са делата, свързани със защитата на основните права на живот и сигурност (наказателни и за защита от домашно насилие), делата за издръжка, родителски права на ненавършили пълнолетие деца, за осиновяване и за незаконно уволнение, за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител, делата по несъстоятелност; дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец, както и специфичните дела, свързани с епидемичната ситуация - за нарушаване на епидемичните мерки и защита от административните актове, които на основание извънредната епидемична ситуация ограничават основни права", заявяват от съюза на съдиите. (Пълния текст вижте в прикачения файл.)

Прикачен файл

Адвокатите: Правосъдието не може да работи ефективно в сегашните условия

"Народното събрание отказа да поеме отговорност и да обяви съдебна ваканция въпреки безпрецедентната ситуация, която застрашава здравето и живота на всекиго", но "бездействието на властите не може да е причина да се поставят в изключителен риск животът и здравето на всички ни", се казва в писмото на 25-имата адвокати от София, Пловдив, Варна, Бургас и Кърджали. Под него са се подписали авторитетни имена като Даниела Доковска, Емилия Недева, Милен Ралчев, Ина Лулчева, Васил Т. Василев, Мария Шаркова, Елисавета Пенчева, Снежана Стефанова и др. Те също настояват за спиране на откритите заседания във всички съдилища в страната, с изключение на тези, които по закон не търпят отлагане. (Пълния текст на отвореното писмо можете да видите в прикачения файл.)

Макар че не беше обявена съдебна ваканция, правосъдието обективно пак няма да работи пълноценно,заявават адвокатите. Все по-малко дела ще се гледат в открито заседание, защото все повече участници в тях ще са болни или контактни. Лавинообразно расте броят на заразените и контактни съдии, прокурори, адвокати и служители, вече има и починали. Делата се отлагат масово, а тези, които все пак се гледат, протичат непълноценно поради изключителното напрежение и страха от зараза. Увеличава се и натоварването на съдебните служители - и заради отсъстващите, и заради растящия риск за здравето им и на близките им,

В момента съдилищата са изключително активни огнища на зараза, но проблемът засяга много по-тежко наказателните адвокати и съдии, особено в големите градове. За разлика от гражданските и търговските дела, голяма част от които могат да се гледат и с кореспонденция, наказателните по правило се гледат присъствено, основен принцип в наказателния процес е, че съдът събира доказателствата устно и непосредствено, т.е. лично в присъствието на страните. А точно съдилищата, където се гледат най-много наказателни дела в страната - Софийският районен съд и специализираното правосъдие, са възможно най-неподходящи за целта. В спецсъда например за следващата седмица е насрочено делото КТБ, по което подсъдимите са 18, а в залата се явяват около 70 човека.

"Условията в сградите на Софийския районен съд - Наказателно отделение, и на специализираното правосъдие са абсолютно несъответни на изискванията за работа в условия на епидемия - залите са малки, без прозорци, не могат да се проветряват, коридорите са тесни и струпването на граждани е неизбежно. Не могат да се проветряват и редица кабинети на съдии, прокурори и служители, които работят в тези сгради. Напълно неприемливи и опасни за здравето на работещите в тях, на адвокатите и гражданите са и помещенията на повечето деловодства. Подобна е ситуацията и в много други съдилища в страната", се казва в позицията на адвокатите.

Защо управляващите се отказаха от съдебната ваканция

Първоначалната идея на управляващите беше с промени в закона за извънредното положение да се предвиди съдебна ваканция от 15 ноември до края на годината. Причината това да не бъде прието е основно в критиките от адвокатските среди.

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, сезирана от Красимир Ципов (ГЕРБ), подкрепи това предложение с основни аргументи, че положението в съдилищата е изключително сериозно, в някои малки провинциални съдилища вече няма здрави съдии, броят на заболелите расте неконтролируемо, а има сгради, които са напълно непригодни за въвеждане на противоепидемични мерки. Същевременно срокът не е толкова голям, и без това през втората половина на декември дела се гледат по изключение, се каза още във ВСС. Освен това не вярно, че по време на съдебната ваканция не се работи - дела се пишат, администрират се, провеждат се закрити заседания и т.н. Според справка на ВСС, цитирана от правния сайт lex.bg, над 7% от съдиите са заразени или контактни.

Срещу съдебната ваканция обаче се противопоставиха някои адвокатски колегии и отделни адвокати, а Висшият адвокатски съвет (ВАдС) разпространи и позиция, в която изразява категорично несъгласие с обявяването на ваканция. Вместо съдебна ваканция ВАдС предложи пет мерки - уреждане на възможност всички съдебни книжа да бъдат подавани до и от съдилищата по електронен път, въвеждане на възможност по искане на страните дела да бъдат разглеждани в закрито заседание, когато след размяната на книжата стане ясно, че не се налага събиране на други доказателства освен писмени, използване на видеоконференция при облекчени условия, даване възможност на председателите на съдилищата да решават за отлагане на насрочени дела или временно преустановяване на откритите заседания; въвеждане на специално правило, представляващо абсолютно основание за отлагане на насрочено открито съдебно заседание по причини, свързани със заразата от Covid-19 за страна по делото или адвокат.

Срещу тази позиция на ВАдС реагираха редица представители на съсловието с аргумента, че всички тези мерки ще могат да се задействат след няколко месеца, което е все пак добре, защото и тогава ще продължава същата ситуация. В момента обаче положението е кризисно и нищо, освен временно затваряне на съдилищата не може да бъде адекватно решение, смятат те..

След отказа на Народното събрание да обяви съдебна ваканция, както първоначално беше замислено, в сряда почти едновременно се появиха два призива да се отлагат дела и по възможност да се затворят съдилищата за поне две-три седмици.

Съюзът на съдиите в България (ССБ) разпространи писмо до всички съдии в страната и до председателите на всички съдилища, в което отправят апел към колегите си да ограничат откритите съдебни заседания, чието отлагане няма да причини последици, непропорционални на защитата на човешкия живот.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.
Влезте в профила си
Всеки потребител може да чете до 10 статии месечно без да има абонамент за Капитал.
Вижте абонаментните планове

3 коментара
 • 1
  b.manchev avatar :-?
  b.manchev

  Искането за спиране на откритите заседания на съда, този път подкрепено от топ адвокати е продължение на искането за съдебна ваканция. За какво всъщност става въпрос? За привилегировано отношение към съдебните магистрати и администрацията им или за отлагане /за неопределен срок/ на определени дела от обществен интерес.

  В случай, че обективно не би могло да се осъществява ефективен правораздавателен процес в настоящата епидемиологична обстановка, рационалното искане би следвало да е за пълна карантина на държавата. За подобни мерки настояваха лекарите на първа линия, сега вече и учителите и голяма част от общата държавната администрация. Съществен остава и въпроса със заплащането по време на евентуалната “ваканция“ на бюджетните работници.

 • 3
  b.manchev avatar :-P
  b.manchev

  "Всеки здрав трябва да работи, за да не спират процесите“, коментира днес Борисов актуалната ситуация в страната.

  Естествено! Съдебната власт е независима и се съобразява само с действащата нормативната уредба...


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и декларацията за поверителност.