Седмичен бюлетин за правни новини

Ветото на президента за нерегламентираните превози мина в парламента; КС отмени следенето на трафични данни на болни и карантинирани; Лобистка поправка: неустойката по бърз кредит може да стига до двойния размер на главницата; ВАС отмени текстове от наредбата за касовите апарати

Решението за онлайн участие в парламентарните заседания от видеостена, свежда ролята на народните представители до пълна формалност. Депутатите не вземат участие в дебатите и разискванията, а само осигуряват нужния кворум", каза народният представител от БСП Явор Божанков при представянето на искането на левицата за обявяване на решението за противоконституционно.
Решението за онлайн участие в парламентарните заседания от видеостена, свежда ролята на народните представители до пълна формалност. Депутатите не вземат участие в дебатите и разискванията, а само осигуряват нужния кворум", каза народният представител от БСП Явор Божанков при представянето на искането на левицата за обявяване на решението за противоконституционно.
Решението за онлайн участие в парламентарните заседания от видеостена, свежда ролята на народните представители до пълна формалност. Депутатите не вземат участие в дебатите и разискванията, а само осигуряват нужния кворум", каза народният представител от БСП Явор Божанков при представянето на искането на левицата за обявяване на решението за противоконституционно.
Решението за онлайн участие в парламентарните заседания от видеостена, свежда ролята на народните представители до пълна формалност. Депутатите не вземат участие в дебатите и разискванията, а само осигуряват нужния кворум", каза народният представител от БСП Явор Божанков при представянето на искането на левицата за обявяване на решението за противоконституционно.

Законодателна активност с неочаквани обрати беляза миналата седмица.

В четвъртък парламентът подкрепи ветото на президента върху криминализирането на нерегламентираните превози, със заявката, че текстовете ще бъдат прецизирани. Същия ден мнозинството гласува без обсъждане и поправка в Закона за потребителския кредит, вкарана направо за второ четене, която позволява неустойката за неизпълнение на задължения по договор за бързи кредити да стига до двойния размер на главницата.

В петък парламентът практически единодушно прие на второ четене промяната в Закона за задълженията и договорите, с която се въвежда десетгодишна абсолютна давност за дългове на физически лица - въпреки сериозните опасения на правната общност от тази мярка (становището на Висшия адвокатски съвет вижте тук). Промените влизат шест месеца след обнародването им.

БСП атакува пред КС решението за онлайн участие в заседания на парламента на депутати, болни или карантинирани заради COVID-19. На теория, ако решението бъде обявено за противоконституционно, това ще даде основание да се оспорят всички гласувани през този период закони, за които кворумът е бил осигурен с виртуално участващи депутати. Коментарите на конституционалисти за това решение вижте в публикацията "За разликата между депутати с COVID-19 и депутати с грип".

Висшият адвокатски съвет събра на едно място заповедите на председателите на съдилищата от страната във връзка с актуализираните правила за работа в условията на пандемията след промените в закона за извънредното положение (вижте и по-долу), като списъкът ще бъде актуализиран и допълван своевременно.

//ТОП 3

Ветото на президента върху криминализирането на нерегламентираните превози мина в парламента, депутатите се канят да прецизират текстовете

Ветото на президента Румен Радев върху криминализирането на нерегламентираните превози, мина успешно при гласуването в пленарната залаотивите на президента вижте тук). Поправката в Наказателния кодекс беше прокарана от ГЕРБ през промени в преходните разпоредби на Кодекса за търговското корабоплаване, внесени преди второто четене, без обществено обсъждане, но при повторното й гласуване заради ветото, тя бе подкрепена само от ГЕРБ и не събра необходимите 121 гласа за отхвърляне на ветото. Това не слага край на сюжета, доколкото тепърва предстои ново обсъждане на върнатите текстове. Предстои едно практически ново второ четене, където текстовете ще се усъвършенстват и прецизират, заяви в четвъртък след гласуването Искрен Веселинов от името на "Обединени патриоти".

Конституционният съд отмени следенето на трафични данни на болни и карантинирани

Конституционният съд (КС) обяви за противоконституционна въведената заради пандемията от COVID-19 възможност за службите на МВР да получават незабавен достъп без предварителен съдебен контрол до трафичните данни от мобилните устройства на лица, поставени под задължителна карантина или болнично лечение. (Пълния текст на решението вижте тук.) Правото на личен живот може да бъде ограничавано в интерес на живота и здравето на населението, но това трябва да става пропорционално на преследваната цел, а в случая този баланс не е постигнат, смята КС. Още повече, че тези промени в Закона за електронните съобщения са въведени със закона за извънредното положение, но ще продължат да действат и след пандемията от COVID-19 по отношение на всички в режим на карантина или задължително лечение. На особено мнение са съдиите Павлина Панова и Анастас Анастасов. Повече по темата вижте тук.

Лобистка поправка в закона предвиди, че неустойката по бърз кредит може да достига до двойния размер на главницата

Откровено лобистка промяна в Закона за потребителския кредит (ЗПК), внесена при второто четене на промените в Закона за ДДС, предвиди, че разходите за потребителя при неизпълнение на задълженията по договор с финансова институция, може да достигнат до двойния размер на главницата, без да се считат за прекомерни по смисъла на Закона за защита на потребителите. Промяната идва да неутрализира измененията в ГПК от края на м.г., с които бе въведено задължение за съдилищата да следят служебно за неравноправни клаузи в потребителски договори и да отхвърлят искане за заповед за изпълнение, произтичащо от такава клауза. Това стана след като ЕК заплаши България с наказателна процедура. През март т.г. и Съдът на ЕС се произнесе по задължението на съдилищата да следят за неравноправни клаузи в потребителските договори. Скандалът, който предизвика последната промяна в ЗПК, гласувана в четвъртък, принуди управляващите да заявят, че ще махнат тази поправка, което вече може да стане само с нов закон.

Междувременно се появиха призиви към президента да наложи вето на промяната в закона, а омбудсманът Диана Ковачева обяви, че ще сезира Конституционния съд. Повече по темата вижте тук.

//ОЩЕ ОТ СЕДМИЦАТА В КАПИТАЛ & ДНЕВНИК

Премахването на задължителното болнично лечение с изолация крие опасности >> Сегашната законова уредба за задължително лечение е обект на много критики, но предложението на ГЕРБ за промени не решава проблема, а създава подозрения, че държавата опитва да се освободи от отговорност при невъзможност да осигури болнично лечение. Коментар на адв. Мария Шаркова

Как държавата отчуждава имоти за жълти стотинки >> Порочният законов механизъм за определяне на обезщетение за отчуждените имоти поражда сериозен правозащитен проблем. Поредица от законови промени доведоха дотам, че конституционните изисквания за отчуждаване само формално се изпълняват, но резултатът е в крайна сметка несправедлив, констатира анализ на Института за пазарна икономика и адвокатско дружество "Екимджиев и партньори"

Забавя, но не забравя - властта все пак удари по "Хиполенд" >> Комисията за защита на конкуренцията глоби веригата за детски играчки със 124.5 хил. лв. с мотив за нелоялна конкуренция при интернет кампания за промоция на продукти на Lego. Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - София град

ВАС отмени изискването имитиращите млечни продукти да се продават само опаковани >> Задължението е въведено с промени в Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти от 2018 г., но държавата не е поискала нотификация за тази разпоредба от Европейската комисия. Решението на съда вижте тук

Наръчник за индустриален парк >> Правителството най-накрая предложи закон, който да регулира създаването и работата на индустриалните паркове. Основните притеснения са доколко частните и публичните паркове ще бъдат равнопоставени

//ИЗБРАНО ОТ ДРУГИ МЕДИИ

Контролът върху наказателното преследване - необходимата реформа на наказателното правосъдие. Анализ на Андрей Янкулов, старши правен експерт в Антикорупционния фонд, за основните проблеми на системата и мерките за тяхното разрешаване през правомощията на прокурорската институция, включително чрез елиминиране на фактическите проявления на функцията по "общ надзор" и форми на външен процедурен контрол от съда върху наказателното преследване >> Антикорупционен фонд

Неприлагане на правото на ЕС поради зачитане на националната идентичност. Практиката на СЕС ясно потвърждава необходимостта националният съдия да търси упражняването на основното право на интегрираната държава на зачитане на националната идентичност и да го защитава като потвърждава възможността за отклоняване от примата на правото на ЕС, което може да стане само чрез произнасяне на СЕС, коментира проф. дюн Атанас Семов >> Лекс.бг

Фалирала фирма осъди ВАС да й плати над 400 000 лева обезщетение. Дружество "КМБ България" осъди Върховния административен съд за нарушение на правото на Европейския съюз, заради което не му е възстановен ДДС. Решението на Софийския апелативен съд не е окончателно, от ВАС обявиха, че ще обжалват >> Лекс.бг

Съдия отмени глоба за несложена маска и порица властите за лоши закони. Според съдия Николай Урумов от Софийския районен съд заповедите на министъра на здравеопазването, с които се налагат противоепидемични мерки, са нормативни, а не общи административни актове и следва да бъдат обнародвани в Държавен вестник, за да породят правно действие. Решението подлежи на обжалване >> ДеФакто

//СЪДЕБНИ

ВАС отмени текстове от наредбата за касовите апарати

Тричленен състав на Върховния административен съд отмени като незаконосъобразни девет текста и две приложения от Наредба № Н-18 от 13. 12. 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (вижте решението тук). В останалата й част жалбата, подадена от множество бизнес организации и търговци, е отхвърлена, доколкото междувременно наредбата беше променяна три пъти и част от атакуваните текстове са изменени и отменени. Съдът открива редица процедурни нарушения при приемането на наредбата, сред които липса на обосновка за прогнозните разходи за подмяна на касовите апарати. Не е направен анализ за съответствието на наредбите с приложимите разпоредби от правото на ЕС, а общественото обсъждане е проведено формално. Решението подлежи на обжалване.

//ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Кабинетът предлага силно редуциране на задължените субекти по Закона за мерките срещу прането на пари

Поредно изменение в Закона за мерките срещу изпирането на пари предлага правителството - девето поред от приемането на новия закон през 2018 г. Новите промени са съсредоточени главно в изключването на много голям брой организации и институции от категорията на задължените субекти по закона с мотива, че това ще повиши ефективността на контрола върху останалите. От задължението да правят комплексна проверка на клиентите си и да разкриват информация за съмнителни операции се освобождават професионалните съюзи, съсловните организации, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, централните депозитари на ценни книжа, пазарни оператори и/или регулирани пазари, търговците на едро, органите по приватизацията, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, министрите и кметовете при сключване на концесионни договори, НАП и митническите органи, както и професионалните спортни клубове, с изключение на футболните. Според мотивите, това са субекти при които рискът от пране на пари е изключен или минимален, а контролът може да се осъществява по друг механизъм.

//ИНТЕРЕСНО ОТ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

бр. 98 от 17 ноември 2020 г.

Обнародвани са промените в процесуалните закони за въвеждане на видоконференцията

Обнародвани са промени в Гражданско процесуалния кодекс, а с преходните разпоредби - и в АПК и НПК, с които се въвежда видеоконференция в гражданския и административния процес и се разширяват възможностите за използването й в наказателния процес. За всички процесуални действия по ГПК, АПК и НПК, извършени чрез видеоконференция, ще се изготвя протокол.

Нови мерки в закона за извънредното положение

С промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение се създава задължение за председателите на съдилищата да предприемат необходимите мерки за защита на живота и здравето на участниците в производствата, включително и чрез организация за отсрочване на дела. Те могат еднократно за определен период, но не по-дълъг от 14 дни, да разпоредят да не се провеждат открити съдебни заседания, като насрочените да бъдат отсрочени. Удължава се с нови 6 месеца срокът на личните карти и паспортите, които изтичат в условията на пандемията - от 13 март 2020 до 31 януари 2021г.

Таванът на бюджетния дефицит се вдига

С промени в Закона за публичните финанси се вдигна таванът на бюджетния дефицит - годишният консолидиран бюджетен дефицит нa касова основа да може да достига до 3 % (вместо 2 % както досега), а при извънредни обстоятелства - да може да го надвишава.