Седмичен бюлетин за правни новини

Комисията за защита на конкуренцията е разработила законопроект, публикуван за обществено обсъждане, с който се предлага удължаване на мандата им с две години, право на втори последователен мандат, забрана за отстраняване на член на комисията за нарушение на закона и много сериозни правомощия при проверки, призоваване за обяснения и др.

Седмичен бюлетин за правни новини

Проект предлага удължаване мандата на КЗК на 7 години с право на повторно избиране; ВКС атакува в Конституционния съд кариерните бонуси за членовете на ВСС и за инспекторите; Нови правила на арбитража при БТПП за заседания онлайн

4604 прочитания

Комисията за защита на конкуренцията е разработила законопроект, публикуван за обществено обсъждане, с който се предлага удължаване на мандата им с две години, право на втори последователен мандат, забрана за отстраняване на член на комисията за нарушение на закона и много сериозни правомощия при проверки, призоваване за обяснения и др.

© Юлия Лазарова


Новината на изминалата кратка работна седмица е законопроектът за удължаване на мандата на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на 7 години, с право на втори последващ мандат, като това ще важи включително и за настоящата комисия. Проектът, който на практика прави невъзможно отстраняване на член на комисията за нарушения на закона, е разработен от самата КЗК с мотив въвеждане на две европейски директиви (вижте по-долу).

ВКС атакува в Конституционния съд кариерните бонуси за членовете на ВСС и на Инспектората, а ВАС образува шест нови тълкувателни дела.

Службите по вписванията ще работят и по време на годишната инвентаризация в периода 4 - 22 януари 2021 г., съобщи пресслужбата на Агенцията по вписванията.

Гилдиите на адвокатите, нотариусите и частните съдебни изпълнители насрочиха годишните си общи събрания, отложени заради епидемията, съобщава lex.bg.

//ТОП 3

Законопроект предлага удължаване мандата на КЗК от 5 на 7 години, включително и на настоящата комисия

Законопроект, публикуван за обществено обсъждане, предлага удължаване на мандата на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от пет на седем години и отпадане на забраната за преизбиране на членовете на комисията за втори последователен мандат. Изрично с преходните разпоредби се предвижда, че настоящата комисия също ще изкара мандат от седем години. Същевременно КЗК получава много нови правомощия за проверки и призоваване за обяснения, включително и възможност за налагане на санкции при неявяване по призовка за обяснения от представители на предприятия, сдружения на предприятия и др., за предоставяне на невярна, непълна или подвеждаща информация, даване на неверен или подвеждащ отговор, отказ да се отговори и т.н. Комисията получава право да прави проверки включително и в личните домове и автомобили и други обекти на всеки представител или член на управителните органи или на персонала на предприятия или на купувачи на селскостопански и хранителни продукти. Общественото обсъждане е със срок до 20 януари 2021 г. Повече по темата вижте тук

ВКС атакува в Конституционния съд кариерните бонуси за членовете на ВСС и за инспекторите

Върховният касационен съд (ВКС) атакува пред Конституционния съд последната редакция в Закона за съдебната власт за т. нар. кариерни бонуси за членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) и Инспектората към ВСС, които им дават право след края на мандата да поискат назначение на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди това, или да искат възстановяване на равна по степен друга длъжност в органите на съдебната власт. (Искането вижте тук.) Това е второто искане на ВКС за обявяване на противоконституционност на кариерните бонуси. Предишното беше само по отношение на опцията за членовете на ВСС в предходната редакция на закона от началото на тази година, но делото бе прекратено след като парламентът промени текста през есента, като даде възможност на ВСС да направи преценка при молба за възобновяване на по-висока длъжност. Тази промяна бе атакувана и с президентско вето, но парламентът го отхвърли.

Нови правила на Арбитражния съд при БТПП за провеждане на заседания онлайн

От 1 януари 2021 г. влизат в сила нови правила на Арбитражния съд (АС) при БТПП. Според новите текстове на Правилника на АС при БТПП решаващият състав може по свой почин и при изслушване на страните да проведе открито заседание цялостно или частично дистанционно, с видеоконферентна връзка, чрез избрана електронна платформа. Ако след получаване на определението на решаващия орган страна по делото уведоми АС, че няма техническа обезпеченост за онлайн участие, тя ще бъде подпомогната от съда за такова участие. Ако въпреки това откаже да участва в заседание чрез видеоконферентна връзка без уважителна причина, този неин отказ няма да е основание за непровеждане на арбитражното заседание по този начин.

//ОЩЕ ОТ СЕДМИЦАТА В КАПИТАЛ & ДНЕВНИК

Патриотите искат промени в три закона заради ремонт на буните в залив Болата >> Аварийни проекти в защитени територии ще се ръководят от областната управа при забързани процедури. Проекта за промени в Закона за администрацията и още два закона вижте тук

Срокът за субсидията до 20% от оборота на фирмите бе удължен >> Финалната дата за кандидатстване на засегнатия от затварянето бизнес е 20 януари 2021 г. Промяната в сроковете се наложи заради удължаването на противоепидемичните мерки до края на януари

ДПС иска кардинални промени в енергетиката >> Проектът за промени в Закона за енергетиката предвижда изключване на НЕК от доставките на ток, прекратяване на договорите с американските ТЕЦ, смяна на студения резерв с нов механизъм и компенсации за ЧЕЗ, ЕВН и "Енерго-про". Това е най-голямата реформа в енергетиката от десетилетие

//ИЗБРАНО ОТ ДРУГИ МЕДИИ

Прокурор ad hoc, назначаван от президента, може да разследва главния. Без свикване на Велико народно събрание. Проф. д.ю.н. Боян Станков предлага модел за разследване на "тримата големи", при който пpeзидeнтът нaзнaчaвa аd hос пpoĸypop и пoмoщниĸ-пpoĸypop, избрани измeждy cъдиитe oт BKC, пpoĸypopитe oт BKΠ, aдвoĸaти и xaбилитиpaни лица. Предложението за наказателно пре­следване да се прави от НС, ВСС, мини­стъра на правосъдието и Висшия адвокатски съвет >> ДеФакто

Върховният административен съд образува 6 тълкувателни дела. Две от тях са по предложение на председателя на съда Георги Чолаков, а четири - по искания на главния прокурор Иван Гешев >> Лекс.бг

//ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Промени за безопасността на пътната инфраструктура

Проект за промени в Закона за пътищата, публикуван за обществено обсъждане, въвежда в българското право европейска директива за управлението на безопасността на пътните инфраструктури. Проектът предвижда разширяване на приложното поле на процедурите за управление на безопасността на пътната мрежа - те да се прилагат за републиканската пътна мрежа и за общинските пътища, а не само за тези от трансевропейската мрежа. Създават се нови видове процедури за безопасност, предвижда се изграждането на единен регистър за вписване на одиторите за пътна безопасност и механизъм за прекратяване на регистрацията, създаване на електронна платформа за публикуване на сигнали от участници в движението и др.

//ИНТЕРЕСНО ОТ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

бр. 109 от 22 декември 2020 г. (извънреден)

Мащабна реформа на Закона за административните нарушения и наказания

Обнародвани са промени в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), с които е извършено съществено обновяване на закона. Създава се ново наказание - безвъзмезден труд в полза на обществото, което ще се налага за административно нарушение, извършено повторно или което се извършва системно. Продължителността на безвъзмездния труд не може да бъде по-малко от 40 часа и повече от 200 часа годишно за не повече от две последователни години. Предвижда се отстъпка от 20 % от глобата, в случай че нарушителят не обжалва наказателното постановление в частта за глобата и я заплати в 14-дневен срок от връчване на наказателното постановление. Въвежда се институтът на споразумението, което също води до намаляване на глобата. Споразумението няма да се прилага за нарушения по Закона за движение по пътищата. Законът влиза в сила една година след обнародването му - на 23 декември 2021 г.

Засегнати от кризата наематели и ползватели на държавни и общински имоти могат да бъдат освободени от наеми изцяло или частично

С промени в закона за извънредното положение, които влизат в сила от 22 декември т.г., се създава възможност за освобождаване от наеми - изцяло или частично - за държавни и общински имоти по време на извънредната епидемична обстановка и два месеца след нейната отмяна, което ще става със заповед/решения на министри, областни управители, ръководители на други ведомства, както и общинските съвети. От това ще могат да се възползват физически или юридически лица - наематели или ползватели, които са ограничили или преустановили дейността си в имота заради извънредната епидемична обстановка. Според друга промяна, за безвъзмездна финансова помощ ще могат да кандидатстват и засегнатите от кризата фирми, за които са били налице основанията за санкциониране за нарушения по Кодекса на труда и по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност и нямат публични задължения по чл. 162, ал. 2, т. 1 и 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс преди 1 януари 2020 г.

Новината на изминалата кратка работна седмица е законопроектът за удължаване на мандата на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) на 7 години, с право на втори последващ мандат, като това ще важи включително и за настоящата комисия. Проектът, който на практика прави невъзможно отстраняване на член на комисията за нарушения на закона, е разработен от самата КЗК с мотив въвеждане на две европейски директиви (вижте по-долу).

ВКС атакува в Конституционния съд кариерните бонуси за членовете на ВСС и на Инспектората, а ВАС образува шест нови тълкувателни дела.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла сиНов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход