Разваленият принтер не е оправдание МВР да крие информация

"Капитал" спечели делото срещу вътрешното министерство, което не предостави в четим вид договор за обществена поръчка

Това, че дадена институция е публикувала информация на сайта си, не я освобождава от задължение да я предостави при поискване. Oсобено ако публикуваното е просто черни страници, които изобщо не могат да се прочетат.

Това е изводът на съдебния състав на Административен съд - София-град (АССГ), по дело на "Капитал" срещу Министерство на вътрешните работи (МВР) по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

Става въпрос за договор, сключен през 2018 г. с германската фирма "Веридос ГмБх" за изработка и доставка на бланки на български лични документи, по който се плащат десетки милиони на година. Към договора има три допълнителни споразумения за удължаване на срока и съответно допълнителни плащания.

"Капитал" спечели делото със съдействието на адв. Стефан Ангелов от Програма "Достъп до информация" (ПДИ). Сега МВР ще трябва да преразгледа станалото и да предостави информацията според решението на съда.

Принтерът не работеше, сори

В отговора си на заявлението за достъп до информацията МВР не излезе с решение, както гласи законът, а изпрати писмо, в което заяви, че договорът вече е публикуван, затова няма да го изпраща пак. Нещо повече - на заседанието по делото юрисконсултът, представляващ МВР, обясни , че "[договорът] е в леко нечетлив вид, но такива са били възможностите на МВР към онзи момент." Т.е. през 2018 г. ведомството не е имало адекватно работеща техника.

"Когато този документ се види на компютърен носител, той не е пресниман с такъв добър принтер, какъвто има ищецът, и може да бъде прочетен и да се добие представа за параметрите и за съдържанието на същия договор", каза тя.

Съдът приема за безспорно, че търсената и отказана информация е обществена, тъй като е свързана с обществения живот в страната. Освен това става въпрос за изразходване на бюджетни средства, а безспорно разходването на публични средства е информация, която е свързана с обществения живот в страната.

Решението на съда е окончателно.

А документите

Въпросният договор е сключен след процедура по договаряне без предварително обявление, като прогнозната му стойност беше 48 млн. лв. без ДДС. Всеки анекс към договора означава, че се удължава срокът му и се поръчват нови и нови бланки на същия изпълнител. Въпросните споразумения обаче препращат към клаузите в първоначалния договор, които не могат да бъдат прочетени, съответно да се разбере при какъв регламент все пак се планира да се платят допълнителните средства, които са по около 32 млн. лв. на година.

Това ще продължава, докато завърши поръчката за новите документи с електронни функции. Засега обаче за тях няма подписан договор, въпреки че е избран изпълнител. В момента върви обжалване на процедурата.