Седмичен бюлетин за правни новини

Президентът на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) Роберт Спано представи на пресконференция годишния доклад за работата на съда през 2020 г., от който става ясно, че България е на шесто място по брой на осъдителните решения за м.г. Най-често срещаните нарушения в решенията за България са срещу правото на собственост (9 решения), зачитане на личния и семейния живот (7) и правото на свобода и сигурност (6).

Седмичен бюлетин за правни новини

България на шесто място по осъждания в Страсбург; Управляващите продължават с разнопосочни промени през закона за извънредното положение; И тази година СУ ще приема студенти по право без изпит

2592 прочитания

Президентът на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) Роберт Спано представи на пресконференция годишния доклад за работата на съда през 2020 г., от който става ясно, че България е на шесто място по брой на осъдителните решения за м.г. Най-често срещаните нарушения в решенията за България са срещу правото на собственост (9 решения), зачитане на личния и семейния живот (7) и правото на свобода и сигурност (6).

© ЕСПЧ


България е на шесто място по осъдителни решения в Страсбург за 2020 г. и в челната десетка на държавите, които не изпълняват решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Това стана известно през изминалата седмица от годишния доклад на ЕСПЧ и от резолюция на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Едно от тези неизпълнени в продължение на повече от десет години решения е по делото "Колеви срещу България", засягащо необходимостта от въвеждане на механизъм за независимо и ефективно разследване на главния прокурор, който у нас е безотчетен и безконтролен.

В петък парламентът окончателно прие законовия регламент за създаване на фигурата на специален прокурор, който да разследва главния прокурор. Управляващите твърдят, че по този начин изпълняват решението на Страсбург, въпреки, че противното становище заявиха именно органите на Съвета на Европа. Защо след години отричане на проблема решиха да финализират едно спорно решение именно сега четете в текста (Не)обяснимото бързане на ГЕРБ със закона за главния прокурор.

//ТОП 3

България е на шесто място по брой осъдителни решения от съда в Страсбург за 2020 г., както и в първата десетка на страните, които бавят изпълнението им

България се е изкачила до шесто място сред страните - членки на Съвета на Европа, по брой осъдителни решения на ЕСПЧ в Страсбург през 2020 г. От годишния доклад на съда, представен в четвъртък, става ясно, че през м.г. срещу България са обявени общо 35 осъдителни решения, в които е установено поне едно нарушение на конвенцията за правата на човека, докато през 2019 те са били 13, а през 2018 - 27. Преди България по брой осъдителни решения са Русия, Турция, Украйна, Румъния и Азербайджан - все държави със значително по-голямо население. Дълго време страната ни беше в челната десетка за най-много осъдителни решения, но през последните години изпадна от нея, а сега се връща към негативната класация. Същевременно в началото на седмицата Парламентарната асамблея на Съвета на Европа прие резолюция, според която България е сред десетте страни с най-голям брой неизпълнени решения на ЕСПЧ и които все още са изправени пред сериозни структурни или комплексни проблеми, някои от които с десетгодишна давност.

Нова серия разнопосочни законодателни предложения на управляващите през закона за извънредното положение

Поредно предложение за промени в закона за извънредното положение, а с преходни разпоредби - и в още 8 закона, внесоха в петък група депутати от ГЕРБ начело с шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова. Само част от тях имат връзка с извънредната обстановка. Проектът е внесен само ден след като в четвъртък парламентът прие на второ четене друга промяна в същия закон. Промените включват:

 • От 1 януари т.г. до два месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка да не се извършва прихващане на подлежащите на отпускане трансфери към общините с невъзстановените в срок безлихвени заеми, предоставени от централния бюджет. Опрощава се и лихвата за забавата;
 • Данъчни облекчения за земеделските стопани до края на 2022 г., а за новоучредените фирми през 2020 - за 2021 г., с промени в Закона за ДДС и Закона за корпоративното подоходно облагане;
 • В Закона за хазарта се прави разграничение между играта кено и другите числови лотарийни игри, както се уточняват изискванията към необходимото игрално оборудване за тези игри, с което на практика се въвеждат нови критерии за лицензирането им от НАП след закриването на Държавната комисия по хазарта (ДКХ). Това става, след като в предишните промени в закона, гласувани в четвъртък, пак по предложение на Менда Стоянова, бе удължен срокът за произнасяне на НАП по висящите искания за лиценз, останали след закриването на ДКХ;
 • В Закона за държавните резерви и военновременните запаси се предвижда Държавният резерв да продължава да изпълнява функциите по създаване и съхраняване на запаси от нефт и нефтопродукти до вписване на ДП "Държавна петролна компания" в Търговския регистър и фактическото предаване на активите;
 • В Закона за семейните помощи за деца се предлага изравняване на помощите за гледане на дете с увреждания на родителите и осиновителите с тези на приемните семейства и др.

И тази година СУ ще приема студенти по право с оценките от дипломата и матурите

За втора поредна година кандидатстването в специалност "Право" в СУ "Св. Климент Охридски" ще става с оценката от държавния зрелостен изпит по български език и литература и общия успех от дипломата за средно образование, съобщиха от университета. За дипломи, издадени преди въвеждането на държавните зрелостни изпити, за балообразуваща се взема оценката от зрелостния изпит по български език или от зрелостния изпит по общообразователна подготовка, ориентиран към проверка на компетентностите по български език и литература. Очаква се МС да направи съответно допълнение в Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право", където м.г. тази възможност бе записана като изключение заради пандемията само за учебната 2020/21г.

//ОЩЕ ОТ СЕДМИЦАТА В КАПИТАЛ & ДНЕВНИК

Разнопосочни промени в ЗУТ опитват да вкарат в ред строителството >> Общите устройствени планове ще могат да се обжалват, сгради ще се строят само при наличие на улици, ателиетата получават статут на жилища, а документите влизат в единен публичен регистър - това са само част от промените, които парламентът гласува на второ четене в сряда

Управляващите пак разхлабват правилата за държавните дружества >> Опитите за лобистко шиканиране на Закона за публичните предприятия не спират от приемането му през есента на 2019 г. С поправки, внесени чрез други закони, се махат част от рестрикциите за политически лица в бордовете на публичните компании

ВМРО предлага улеснено отсичане на дървета в земеделски земи >> Промяната в Закона за опазване на селскостопанското имущество се предлага през преходните разпоредби на Закона за пчеларството. Според "Зелени закони" това може да застраши 10% от горите

Изключи работата >> Какво означава инициативата на европарламента за законодателство, което гарантира правото на откъсване от работната среда. Резолюцията не се отнася само до хората, които работят дистанционно, но и всеки, който използва смартфон или лаптоп в работата си

В Чехия е започнало разследване срещу CEZ за продажбата на ТЕЦ "Варна" >> Централата на Ахмед Доган изведнъж се превърна в печелившо дружество веднага след като чехите излязоха от нея. Миналото лято Върховната касационна прокуратура обяви, че се самосезира и ще провери ТЕЦ "Варна", към момента обаче няма движение по този случай

//ИЗБРАНО ОТ ДРУГИ МЕДИИ

Реформата в общите съдилища - кое я налага и защо модел 4. Изложение на члена на Съдийската колегия на ВСС Красимир Шекерджиев за аргументите на колегията при избора на модел на прекрояване на съдебната карта, който породи много критики сред професионалната общност >> Лекс.бг

Във фундаментално решение за развитието на правото: ВКС отвори по-широко вратата пред осиновените, търсещи произхода си. Правото на осиновения да познава произхода си може да бъде ограничено единствено ако се упражнява с намерението да се увредят правата на трети лица или с неморална или користна цел, прие състав на ВКС >> Лекс.бг

//СЪДЕБНИ

Държавите от еврозоната могат да ограничат плащанията в брой, но само по съображения от обществен интерес

Държава - членка от еврозоната, може да задължи своята администрация да приема плащания в брой, но може и да ограничи тази възможност за плащане поради съображения, свързани с обществения интерес, например когато плащането в брой може да породи неразумни разходи за администрацията поради големия брой задължени лица. Това се казва по същество в решение по съединени дела C‑422/19 и C‑423/19, образувани по повод опита на двама германски граждани да платят в брой дължима такса за радио и телевизия, но това им било отказано. Според СЕС ограничението за плащане в евро на публични задължения трябва да отговаря на няколко условия: то да няма за цел, нито за последица да определя правния режим на статута "законно платежно средство" на тези банкноти, да не води до правна или фактическа отмяна на тяхното използване, да е наложено по съображения, свързани с обществения интерес, и да е годно да постигне тази цел, без да надхвърля необходимото за нейното постигане, в смисъл че са налице други законоустановени способи за изпълнение на задължението за плащане.

//ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

"Обединени патриоти": Наследниците да искат констативен акт за имоти на наследодателя, за които няма вписан акт за собственост

Четирима депутати от "Обединени патриоти" предлагат промяна в Закона за наследството, където да влезе нов текст: "когато в в наследството има недвижими имоти, за които няма вписан акт за собственост на наследодателя в Имотния регистър, по искане на наследниците в шестмесечен срок от откриване на наследството се издава констативен нотариален акт". В този акт нотариусът задължително определя дяловете на всеки от наследниците и го представя за вписване в Службата по вписванията в деня на нотариалното удостоверяване. В мотивите се сочат хипотезите на придобивани навремето държавни и общински имоти с писмен договор по чл. 18 от Закона за собствеността, за които не се изисква нотариална форма и вписване, но не става ясно как ще се задължат наследниците да извършат такива действия в посочения срок.

КПКОНПИ ще управлява имущество, обезпечено в друга държава членка

За обществено обсъждане са публикувани промени в Закона за признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество, с които се поставя за цел прилагане на Регламент (ЕС) 2018/1805 на Европейския парламент и на Съвета относно взаимното признаване на актове за обезпечаване и конфискация. Едно от предложенията предвижда на КПКОНПИ да бъде възложено управлението на имущество, обезпечено по производство по признаване на акт за обезпечаване, издаден от друга държава - членка на ЕС.

България е на шесто място по осъдителни решения в Страсбург за 2020 г. и в челната десетка на държавите, които не изпълняват решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ). Това стана известно през изминалата седмица от годишния доклад на ЕСПЧ и от резолюция на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Едно от тези неизпълнени в продължение на повече от десет години решения е по делото "Колеви срещу България", засягащо необходимостта от въвеждане на механизъм за независимо и ефективно разследване на главния прокурор, който у нас е безотчетен и безконтролен.

В петък парламентът окончателно прие законовия регламент за създаване на фигурата на специален прокурор, който да разследва главния прокурор. Управляващите твърдят, че по този начин изпълняват решението на Страсбург, въпреки, че противното становище заявиха именно органите на Съвета на Европа. Защо след години отричане на проблема решиха да финализират едно спорно решение именно сега четете в текста (Не)обяснимото бързане на ГЕРБ със закона за главния прокурор.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си


9 коментара
 • 4
  djr55699551 avatar :-|
  Zdravko

  Няма как да натрупаш опит и компетентност във финансовата сфера, докато се търкаляш в креватите на хората...

 • 5
  cqm13699551 avatar :-|
  Стойчо

  Един много добър пример за просперитета в нашата България... Момчета, просто имате грешните атрибути за да направите и вие първият си милион от "комисионни" по сделки.

 • 6
  fzr25699551 avatar :-|
  Антоанела

  Докато гореспоменатия господин е намерил друг начин за просперитет, измама и изнудване...

 • 7
  ggf40699551 avatar :-|
  Irena

  И двамата са еднакви "професионалист", но за Харалампи Х. мога да кажа, че е доста изпечен измамник и единственото, което можете да направите за да се предпазите, е да избягвате такива съмнителни "финансови посредници" /измамници/!

 • 8
  ubf55699551 avatar :-|
  Zoro

  Всеки ден излизат все нови милионери, забогатяли от измами. До кога в тая държава ще се забогатява или с външен вид, или с измама? Кога ще започнат да напрягат тия мозъци за нещо конструктивно, вместо как да прецавкат хората и да им вземат и малкото което имат?!

 • 9
  jjf10699551 avatar :-|
  Stacy

  Срамота е да, че държата дава право на хора като г-н Хараланов да злоупотребява със закона, заради хилядите вратички и недоуточнения в него...


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход