Седмичен бюлетин за правни новини

ЕК призова България да свърже националния търговски регистър с другите търговски регистри в съюза; Първи две решения в Страсбург срещу реч на омразата в България; Клаузите за лимити за болниците са нищожни

ЕК призова България да свърже националния търговски регистър със системата на другите търговски регистри в съюза.
ЕК призова България да свърже националния търговски регистър със системата на другите търговски регистри в съюза.
ЕК призова България да свърже националния търговски регистър със системата на другите търговски регистри в съюза.
ЕК призова България да свърже националния търговски регистър със системата на другите търговски регистри в съюза.

Предизвестено парламентът отхвърли президентското вето върху два важни закона - новата фигура на прокурора за разследване на главния прокурор (създадена с промени в Наказателнопроцесуалния кодекс и Закона за съдебната власт) и промените в Закона за устройството на територията, с които бе допусната твърде ограничена възможност за обжалване на общите устройствени планове, бяха въведени някои нови условия за право на строеж и др.

Парламентът единодушно гласува на второ четене промените в Закона за адвокатурата, с които се дава възможност на адвокатите да учредяват еднолично адвокатско дружество за упражняване на професията, което ще им позволи да облагат доходите си от нея след приспадане на всички разходи. Отпадна и забраната адвокатите да са управители и изпълнителни директори на фирми. Очаква се обнародването на закона тази седмица.

//ТОП 3

Първи две решения в Страсбург срещу реч на омразата в България, поводът са изявления на Волен Сидеров, оценени от българските съдилища като право на изразяване

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) обяви във вторник едновременно две осъдителни решения срещу България, постановени по повод на дискриминационни изявления на лидера на "Атака" Волен Сидеров. Това са първите решения за България по повод системния проблем с речта на омразата, но те всъщност са оценка за българските съдилища, които така и не успяват да разпознаят речта на омразата в изявленията на българските политици. ЕСПЧ оценява тези две дела от първостепенна важност, а за България те са сигнал за необходимостта от промяна в практиката на съдилищата и на комисията за защита от дискриминация. В момента пред ЕСПЧ висят още четири подобни жалби. Още по темата четете тук

ЕК призова България да свърже националния търговски регистър със системата на другите търговски регистри в съюза

Европейската комисия е изпратила мотивирано становище на България (т.нар. наказателна процедура) поради продължаващото несвързване на националния търговски регистър със Системата за взаимно свързване на търговските регистри (BRIS), създадена през 2017 г., за да улесни трансграничната търговия. Това затруднява получаването на съответна информация за българските дружества от гражданите и дружествата в ЕС, а търговските регистри не могат да си сътрудничат при презгранични сливания, в които участват български дружества, се казва в съобщението на ЕК. Крайният срок за България за свързване на националния търговски регистър с BRIS бе 8 юни 2017 г. На 2 юли 2020 г. ЕК е изпратила уведомително писмо до българските власти, но тъй като те не са предприели задоволителни мерки, сега на страната ни се дават два месеца да започне изпълнение на този ангажимент, иначе комисията ще отнесе случая до Съда на ЕС.

ЕК информира и за други процедури срещу България - липса на адекватно законодателство срещу расизма и ксенофобията, неосигурена възможност за получаване на данни от всички оператори на въздухоплавателни средства, неспазване на правилата за контрол на питейната вода за радиоактивност. Още по темата четете тук

Промени в АПК: първоинстанционните съдилища ще проверят редовността на касационните жалби, глоби за нецензурни думи, обиди и заплахи пред съда

Обнародвани са промените в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), според които вече първоинстанционните съдилища ще проверяват редовността на касационните жалби и протестите по актове, които те са постановили, ще дават указания за отстраняване на нередовностите, ще се произнасят по искания за възстановяване на касационните срокове, освобождаване от държавни такси, включително и дали жалбите отговарят на изискванията по чл.215 АПК, т.е. дали са подадени в срок от участник в съдебното производство, дали решението подлежи на обжалване и т.н. Постъпилите във ВАС жалби до влизането в сила на закона се разглеждат по досегашния ред. Друга промяна предвижда, че председателят на състава може да налага глоби за "използване на нецензурни думи, обиди и заплахи, насочени към съда, лице от администрацията и участващите в съдебното производство". В закона се записва, че жалбата не може да съдържа нецензурни думи, обиди или заплахи, а процесуално действие, отправено по този начин, се смята за неизвършено. В допълнителните разпоредби се прибавят определения за "нецензурни думи", "обиди" и "заплахи".

//ОЩЕ ОТ СЕДМИЦАТА В КАПИТАЛ & ДНЕВНИК

Смъртта на 16-годишно момче от токов удар в София е резултат от колективна безотговорност, провокирана от законодателния хаос. За последните 16 години Законът за устройството на територията е променян 91 пъти, а Законът за местното самоуправление и местната администрация - 39. През 2019 г. управляващите дават 1 година на всички павилиони да се пререгистрират. Преди този срок да изтече, изискването е отменено през февруари 2020 г. Повече по темата вижте тук

Заплатите в съдебната система - два еднакви европроекта и никаква прозрачност >> Няма логика и ясни критерии в динамиката на възнагражденията на магистратите, сочи анализ на БИПИ. В момента ВСС изпълнява втори проект за въвеждане на програмно бюджетиране, финансиран с евросредства, след като през 2014 г. вече е отчел като успешен практически идентичен проект пак по европрограма

Частен фонд или НОИ: ще може да избирате между 1 и 5 години преди пенсиониране >> Народното събрание прие окончателно промените в Кодекса за социално осигуряване, чиято основна цел е да се регулира фазата на изплащане на т.нар. втора пенсия. Три вида пенсионни продукти ще се изплащат от универсалните пенсионни фондове - пожизнена пенсия за старост, разсрочено плащане и еднократно плащане на парите по индивидуалната партида

Eвропейските заповеди за арест от прокуратурата може да не се признават в ЕС >> Издаването на ЕЗА от българската прокуратура и липсата на възможност за обжалването на нейната обоснованост пред съд не съответстват на правото на ЕС и не гарантират спазването на правата на издирвания или задържан с такава заповед. Това е накратко заключението на генералния адвокат Ришар дьо ла Тур до Съда на Европейския съюз в Люксембург по дело, образувано по преюдициално запитване по български казус.

Част от юридическата подпора на "стената на Алепу" рухна >> Бургаският съд обяви разрешението за строеж на комплекса за нищожно, въпреки че е било подкрепено от община Созопол, ДНСК и РИОСВ. Решението (вижте го тук подлежи на обжалване и казусът няма скоро да приключи окончателно.

//ИЗБРАНО ОТ ДРУГИ МЕДИИ

ВКС осъди себе си, Народното събрание и агенцията за приватизация за над 1 000 000 лева. Трите институции дължат солидарно обезщетението на старозагорското дружество "Завод за каучукови уплътнители" АД, след като то окончателно спечели дело за обезщетение за вреди от закон, който противоречи на правото на ЕС >> Лекс.бг

Русия заедно с Турция не правят една България. По нарушения на човешки права Путин и Ердоган не могат да се мерят с държавата на Борисов. На 1 милион българи се падат над 95 нарушения на човешки права, доказани в Страсбург, докато на същия брой руснаци се падат 19 осъдителни решения, а на 1 млн. турци - 40 решения. Ако двете държави обединят данните си, пак ще останат далеч зад България >> Сега

Трябва ли само натовареността на съда да определя въвеждането на задължителен опит за медиация. Коментар на адв. Албена Пенова по повод на концепция, приета от Висшия съдебен съвет, за възможностите за пилотно въвеждане на задължителна медиация >> Лекс.бг

//СЪДЕБНИ

ВКС ще тълкува как се определя обезщетение за вреди при съпричиняване от пострадалия

Когато в исковата молба пострадалият от деликт претендира обезщетение за неимуществени вреди в размер на определена сума, без да признава съпричиняване от своя страна, обвързан ли е съдът с тази сума, когато намалява обезщетението според установеното съпричиняване? Или пък може да приеме, че справедливото обезщетение е по-високо от поисканото, но след намаляването му според установеното съпричиняване остатъкът е в рамките на претендираната сума и така не се излиза извън претенцията по исковата молба? На този въпрос ще търси отговор общото събрание на Гражданската и Търговската колегии (ОСГТК) на ВКС в рамките на Тълкувателно дело №1/2021, образувано по предложение на състав на съда (определението тук ).

ВКС: Клаузите в договорите, определящи лимити за болниците, са нищожни

Клаузите, уговорени в индивидуалния договор между лечебните заведения и районните здравноосигурителни каса, с които се поставя лимит върху отчетените медицински дейности, които се изплащат от здравната каса, са нищожни като противоречащи на императивни правни норми, а именно - свободен достъп на всички осигурени до медицинска помощ в рамките на пакета от здравни дейности, гарантиран от НЗОК. Това се казва в решение на тричленен състав от ВКС, постановено в производство по чл. 290 ГПК. Решението на практика ще предреши изхода от много висящи съдебни спорове за т.нар. надлимитна дейност на болниците.

//ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

За взаимодействието между прокуратурата и военната полиция

За обществено обсъждане е публикуван проект за промени в Инструкция №И-3 от 15.11.2012 г. за организация на взаимодействието между прокуратурата и военната полиция, издавана съвместно от главния прокурор и министъра на отбраната. Предвижда се по дела за престъпления, извършени от служители на Националната служба за охрана или на Държавна агенция "Разузнаване", прокурорът да преценява дали да извърши разследването лично, или да предложи на административния ръководител на военноокръжната прокуратура да възложи разследването на военен следовател на основание фактическа и правна сложност.

//ИНТЕРЕСНО ОТ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

бр. 15 от 19 февруари 2021 г.

Поредни промени в закона за горивата коригират ограниченията за ведомствените бензиностанции

Поредни промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, дават възможност на стотици обекти най-накрая да се регистрират като бензиностанции, когато са вътрешни обекти, обслужващи основната дейност. По изчисления на бранша става въпрос за около 900 обекта от типа ведомствени, които на практика са се оказали в законова безтегловност от януари миналата година и е трябвало да бъдат затворени. До това се стигна след няколкогодишни законодателни упражнения по секторния закон за горивата, който вече няма нищо общо с първоначалния вариант. Това е седмата промяна на закона след обнародването му в средата на 2018 г.

бр. 14 от 17 февруари 2021 г. (извънреден)

Разнопосочни промени през закона за извънредното положение

Обнародвани са поредните промени в Закона за извънредното положение и още осем закона. Създават се финансови облекчения за общините, които в периода на извънредната обстановка и до два месеца след края й не изплащат безлихвените заеми, отпуснати от бюджета. Обезпечителни мерки не се налагат и действия по принудително изпълнение не се извършват до два месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка върху изплатените на работниците компенсации, отпуснати с акт на МС във връзка с пандемията. През 2021 г. за осигурителен и трудов стаж ще се зачита неплатеният отпуск до 90 работни дни. Въвеждането на новия механизъм за изчисляване на такса смет на принципа "замърсителят плаща" се отлага до края на годината следваща тази на публикуване на резултатите от преброяването на населението и др.

Нова наредба за реда, по който МВР ще осъществява охрана на висши държавни служители, чиновници от администрацията и застрашени свидетели

Полицейски служители ще могат да охраняват служители в държавната администрация, президента, премиера, председателя на парламента, вицепрезидента, главният прокурор, депутати, както и защитени свидетели и техни близки. Регламентът за това е определен в нова Наредба на МВР №8121з-182 от 15 февруари 2021 г. за условията и реда за осигуряване и осъществяване на охрана на лица. Новата функция на МВР, която на практика дублира част от функциите на Националната служба за охрана, стана възможна след промяна в Закона за МВР от м.г. (чл. 14, ал. 2, т. 10), която предизвика сериозен политически скандал. Според новата наредба полицейските органи осигуряват безопасността на охраняваните лица в местата, където пребивават, както и по време на придвижването им, като осъществяват лична физическа охрана и/или охрана на жилище.