Седмичен бюлетин за правни новини

Мащабна реформа в несъстоятелността се предлага в края на мандата; Президентът атакува в КС новия особен прокурор; Адвокатите вече могат да са управители на фирми и да учредяват еднолично дружество

Парламентът прие годишния доклад за работата на КПКОНПИ за 2020 г. без дори да изслушат председателя Сотир Цацаров, без въпроси и без дебат
Парламентът прие годишния доклад за работата на КПКОНПИ за 2020 г. без дори да изслушат председателя Сотир Цацаров, без въпроси и без дебат    ©  Юлия Лазарова
Парламентът прие годишния доклад за работата на КПКОНПИ за 2020 г. без дори да изслушат председателя Сотир Цацаров, без въпроси и без дебат
Парламентът прие годишния доклад за работата на КПКОНПИ за 2020 г. без дори да изслушат председателя Сотир Цацаров, без въпроси и без дебат    ©  Юлия Лазарова

Последното редовно заседание на Народното събрание ще бъде в петък, 5 март, но въпреки това правителството и парламентът продължават да произвеждат обемни законопроекти, с някои от които се предлагат сериозни реформи.

Във вторник в парламента влезе проект на МС за промени в Закона за радиото и телевизията, с които се предлага да се увеличи мандатът на генералните директори на БНТ и БНР от три на пет години с право на втори последователен мандат, както и нов начин на финансиране на двете обществени медии. Проектът спешно бе придвижен, след като беше приет на необявено заседание на кабинета ден по-рано. Проект на кабинета за промени в Закона за българските лични документи предвижда уреждане на законово ниво на сроковете за издаването им и нови критерии за служебните паспорти.

В петък пък Министерството на правосъдието обяви проект за промени в Търговския закон, предлагащ мащабна реформа в производството по несъстоятелност (вижте по-долу).

Министерският съвет одобри допълнение в наредбата за образованието по право, с което даде възможност и за новата учебна година висшите училища сами да изберат как да организират приема, като писмените конкурсни изпити няма да са задължителни, т.е. приемът на студенти да може да се извършва само по резултатите от дипломите и матурите.

//ТОП 3

Министерството на правосъдието предлага мащабни промени в производството по несъстоятелност

В края на мандата на настоящото правителство и парламента Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект за мащабни промени в Търговския закон, с които се залага цялостна реформа на производството по несъстоятелност. Текстовете са обсъдени и подготвени от широк кръг експерти и представители на съдебната власт, Висшия адвокатски съвет, Националния съюз на синдиците, академичната общност, се казва в съобщението. Промените предвиждат създаване на ясни критерии за откриване на производството, включително и чрез нова дефиниция за свръхзадълженост, мерки за ускоряване на производството, прекратяване на практиката длъжникът да си "избира" съд по несъстоятелността, като си смени седалището - компетентен става съдът по седалището на длъжника, вписано 6 месеца преди подаване на молбата за откриване на производството, нови изисквания към оценителите и синдиците, намаляване на съдебните такси по отменителните искове на една четвърт от цената на иска, обвързване на сроковете за обжалване на решенията на съда с оповестяването им в Търговския регистър и др.

Президентът атакува пред КС новия особен прокурор за разследване на главния прокурор и заместниците му

Ден след обнародването на промените в Наказателно-процесуалния кодекс, с които се въвежда фигурата на особен прокурор, който да разследва главния прокурор и заместниците му, президентът Румен Радев атакува закона пред Конституционния съд и поиска отмяна на пет от най-същностните му текстове (искането вижте тук). Това стана, след като парламентът отхвърли ветото на президента върху закона. Според президента законът не дава гаранции срещу произвол от страна на новия специален прокурор, нито че той ще може да провежда независимо разследване; отказите на новия прокурор да започне разследване ще подлежат на съдебен контрол за разлика от аналогичните откази на всички останали прокурори, което поставя всички пострадали от престъпления в неравностойно положение; законът окончателно превръща Специализирания съд в извънреден съд, като праща в него делата за престъпленията, извършени от главния прокурор и заместниците му, единствено заради позицията им. За докладчик по делото е определена съдия Павлина Панова.

Председателят на ВКС Лозан Панов алармира, че се готви служебно преизбиране на Миглена Тачева за директор на НИП без конкурс

Управителният съвет (УС) на Националния институт на правосъдието (НИП) прие правила, с които директорът Миглена Тачева получава служебно втори 5-годишен мандат без публична и прозрачна конкурсна процедура. За това съобщиха от Върховния касационен съд (ВКС), чийто председател Лозан Панов е и председател на УС на НИП. Промените в правилата за избор на директор са предложени от самата Тачева, чийто мандат изтича през юли тази година. Предвижда се, че ако директорът на НИП подаде заявление за преизбиране за втори мандат и ако оценката за работата му не е най-ниската - "задоволителна", конкурс не се назначава, а УС взема решение за преизбирането му за още един мандат. Членове на УС на НИП са шефът на Върховния административен съд Георги Чолаков, главният прокурор Иван Гешев, министърът на правосъдието Десислава Ахладова, членовете на ВСС Красимир Шекерджиев и Евгени Иванов и проф. Сашо Пенов, който е представител на министъра на правосъдието.

//ОЩЕ ОТ СЕДМИЦАТА В КАПИТАЛ & ДНЕВНИК

Със 76 гласа "за", нито един против и 35 "въздържал се" депутатите в Народното събрание приеха доклада за дейността на антикорупционната комисия КПКОНПИ за 2020 г., без да изслушат председателя Сотир Цацаров, който бе поканен и присъстваше в пленарната зала, без въпроси и без дебат и само с едно изказване на депутата Милко Недялков от БСП. Още по темата тук. Доклада вижте тук.

Дори прокуратурата е съгласна, че арестът на Пламен Узунов е бил незаконен >> Арестът на президентския секретар на 9 юли м.г. е бил незаконен, постанови окончателно Пловдивският административен съд. Необичайното е, че в съдебното заседание дори прокурорът по делото е поддържал тезата, че жалбата на полицията срещу решението на първата инстанция, с което се обявява арестът за незаконен, е неоснователна и трябва да се отхвърли.

Съдии: Моделът на ВСС за съдебна карта отдалечава гражданите от правосъдието >> Реформата предвижда от 113 районни съдилища да останат само 28-те в областните градове, а останалите да бъдат трансформирани в териториални отделения, които ще гледат бързи ликвидни дела като заповедни производства, обезпечения, разводи, охранителни производства и др. под. На практика районните съдилища ще гледат незначителна част от гражданските дела и никакви наказателни дела от общ характер.

Колко пъти полицията е искала трафични данни за карантинирани >> Как МВР структурите прилагаха спорните промени в законодателството, за които Конституционният съд реши, че са нарушение на конституцията. Общата картина: От 75 искани достъпа само 10 установени нарушения на карантината. Адв. Александър Кашъмов: Във висш обществен интерес е да се направи пълна проверка.

//ИЗБРАНО ОТ ДРУГИ МЕДИИ

Практически и законодателни предизвикателства след решението на СЕС по дело С - 414/20. Коментар на конституционния съдия Павлина Панова по повод решението на Съда на ЕС от януари т.г. по българско дело за последиците от изпълняването на "невалидна" ЕЗА, издадена без национална заповед за задържане, параметрите на упражнявания съдебен контрол върху ЕЗА и необходимостта от законодателни промени, за да се гарантира ефективен съдебен контрол >> Лекс.бг

Командироване на магистрати или кадруване тихомълком? От мярка за решаване на временен кадрови дефицит командироването се изражда в инструмент за заобикаляне на конкурсното начало. Общият брой командировани магистрати през 2020 г. е рекорден за последните 6 години в съчетание с най-много командировани магистрати за период над 24 месеца. Има магистрати, командировани за години: съдии за 60, 75, 94, 96, 106 месеца и прокурори за 58, 61, 67, 118 >> Институт за пазарна икономика

Прилагането на абсолютната давност за заварени случаи ощетява кредиторите двойно. Становище на проф. Огнян Герджиков по конституционното дело срещу обратното действие на новата абсолютна погасителна давност в Закона за задълженията и договорите. Ако въвеждането на давност занапред би могло да бъде оправдано с изискването за сигурност в граж­данския оборот, то прилагането й за заварени случаи е невъз­можно да се съвмести с гарантираната защита на правото на собственост >> Лекс.бг

//ИНТЕРЕСНО ОТ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

бр. 17 от 26 февруари 2021 г.

Адвокатите могат да са управители на фирми и да учредяват еднолично адвокатско дружество

Обнародвани са промените в Закона за адвокатурата, с които отпада забраната адвокатите да са управители и изпълнителни директори на фирми. Създава се възможност за учредяване на еднолично адвокатско дружество, което ще даде възможност на всички самостоятелно практикуващи адвокати да се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане след приспадане на разходите. От закона отпада задължението адвокатите да се явяват в съда с тога.

Нови правомощия за КЗК и седемгодишен мандат

Оспорваните промени в Закона за защита на конкуренцията, с които се увеличава на 7 години мандатът на Комисията за защита на конкуренцията и съществено се разширяват нейните правомощия, вече са факт - те влизат в сила от деня на обнародването им в Държавен вестник, с изключение на новата глава "Нелоялни търговски практики по веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти", която влиза в сила от 1 ноември т.г.

бр. 16 от 23 февруари 2021 г.

Общите устройствени планове ще могат да се обжалват, но само от непосредствено засегнатите собственици в 14-дневен срок

Обнародвани са промени в Закона за устройството на територията, оцелели след предоляното вето на президента. Общите устройствени планове вече ще могат да се обжалват пред съответния административен съд по местонахождението на имота, но само от собственици на имоти, непосредствено засегнати от техните предвиждания, и в 14-дневен срок от обнародването им в Държавен вестник. Разрешение за строеж ще се дава само ако улиците около обекта са собственост на общината. Ателиетата получават статут на жилища и др.

Още от Капитал