Близо 1 млн. лева за медийни пакети на тези избори, двойно повече от предишните

18 партии, 7 коалиции и 1 инициативен комитет получават държавни пари за медийно отразяване по време на кампанията

Близо един милион лева е общата сума за медийните пакети, които ще получат участниците в предстоящите парламентарни избори. Точната сума на одобрените от ЦИК пакети възлиза на 975 000 лв. (с ДДС), се изчислява в публикация на сайта "Отворен парламент", където традиционно наблюдават отблизо изборния процес.

Тази сума от близо един милион е почти двойно повече от парите, раздадени за медийно участие на предишните парламентарни избори през 2017 г., когато общата стойност на медийните пакети е била 520 048 лв. с ДДС. Разликата се дължи основно не на броя на участващите субекти, а техния вид.

На предишните парламентарни избори медийните пакети са били разпределени между 24 субекта, сред които 7 партии, 8 коалиции и 9 инициативни комитета. Според решението на ЦИК от 8 март т.г. за предстоящите избори за одобрени с право на медийни пакети 26 субекта - 18 партии, 7 коалиции и само 1 инициативен комитет. Работа е там, че медийните пакети за партиите и коалициите са по 40 000 лв., а за инициативните комитети за издигане на кандидати - по 5000 лв.

Друга особеност за предстоящите избори е, че ГЕРБ, ВОЛЯ и НФСБ също ще получат медийни пакети, макар че са парламентарни партии с право на държавни субсидии. Причината е, че и трите формации се явяват на изборите в коалиции с партии без субсидии - ГЕРБ със СДС, а НФСБ и ВОЛЯ с още шест извънпарламентарни партии - БЗНС, Български демократичен съюз "Радикали", Радикалдемократическа партия, Обединена социалдемокрация, Българска социалдемократическа партия и Християндемократическа партия. Така коалицията ГЕРБ-СДС ще получи 20 000 лв. за медийно отразяване, а ВОЛЯ-НФСБ и ко - 30 000 лв. От коалициите през 2017 г. само 3 са имали пълни пакети (т.е. общо 120 хил.лв.).

Според правилата на Изборния кодекс, когато в коалицията участват и партии с право на държавна субсидия, средствата за медийните пакети се определят пропорционално на дела на партиите, участващи в коалицията, които нямат право на държавна субсидия.

Средствата за медийните пакети за сметка на държавния бюджет се използват за заплащане на различните платени форми на отразяване на предизборната кампания чрез доставчиците на медийни услуги. Редът за предоставянето и разходването на средствата за медийните пакети се определя от Централната избирателна комисия съгласувано с министъра на финансите. В сряда ЦИК вече започна да гласува първите решения за одобряване на договори между партии и медии за отразяване по време на изборите.

Информация за услугите, към които се разпределят средствата от медийните пакети, до момента може да се получи само частично - чрез стенограмите на ЦИК, в които най-често се посочват участниците в кампанията, общата стойност на договорите и медиите, с които са подписани, се отбелязва в публикацията на "Отворен парламент" . Проблемът е, че информацията, която се получава по този начин е непълна. Понякога не се посочва конкретната медия, а по време на обсъжданията се споменава единствено компанията - собственик. Често не става ясно и за каква форма на медийно отразяване се одобряват тези средства. Същевременно, медийните пакети са форма на държавна помощ, целяща да предостави достъп до предизборно отразяване за тези участници в изборите, които нямат право на субсидия. Това означава, че информацията за начините, по които този ресурс се разходва, трябва да е прозрачна и достъпна.

През февруари т.г. Институтът за развитие на публичната среда, който е издател на "Отворен парламент" разработи и представи предложение до ЦИК за създаване на публичен регистър за медийни пакети в предизборната кампания.