Най-важното за новия закон за потребителските продажби

Най-важното за новия закон за потребителските продажби

Дори когато потребителят на цифрови услуги не плаща цена, а предоставя само лични данни, дейността на търговеца също е обект на регулация

Радослава Макшутова, Никола Стойчев
5776 прочитания

© Надежда Чипева


Радослава Макшутова, адвокат в адв. дружество "Димитров, Петров & ко." Специализира в областта на правото на информационните и комуникационни технологии и защитата на личните данни.

Никола Стойчев, старши адвокат в адв. дружество "Димитров, Петров & ко." Специализира в областта на телекомуникационното право, правото на информационните и комуникационни технологии, медийното право, административното право и др. Автор и на предишни статии в областта на защитата на потребителите.

Ако сте търговец на стоки (независимо дали търгувате онлайн или във физически магазини), предоставяте цифрови услуги (напр. приложения за съхранение на данни, споделяне на видео- и аудио съдържание, стриимийнг услуги, cloud/SaaS услуги, социални медии, приложения за текстови съобщения и други) или цифрово съдържание (напр. видеоклипове, цифрови игри, аудиофайлове, електронни книги и други) или пък сте потребител, тази статия вероятно ще представлява интерес за вас.

Какво и откога?

На 19 март 2021 г. беше обнародван нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Той въвежда изискванията на Директива 2019/770 за цифровото съдържание и цифровите услуги и Директива 2019/771 за някои аспекти на договорите за продажба на стоки. Директивите са част от Стратегията за цифров единен пазар за Европа и са поредните стъпки за модернизиране на отношенията с потребителите и улесняването на трансграничната търговия, които допълват вече съществуващата рамка в областта на потребителските отношения.

Освен изцяло нови правила за предоставянето на цифрови услуги и съдържание, законодателството въвежда промени и в уредбата на продажбата на стоки между търговец и потребител, вкл. онлайн продажбите и продажбите на място в магазин, напр. продажбата на дрехи, мебели, предмети за бита и др. Така след влизането в сила на новия закон търговци и потребители ще трябва да следват както действащите до момента общи правила - по Закона за защита на потребителите (ЗЗП), Закона за задълженията и договорите и др., така и изцяло новата уредба.

Кой е засегнат от закона?

Законът засяга всички търговци, които сключват договори за продажба на стоки (онлайн и на място в магазин) и договори за предоставяне на цифрово съдържание и услуги с потребители (физически лица) срещу заплащане на определена цена.

Законът засяга и договорите за цифрово съдържание и услуги, при които потребителят предоставя или се задължава да предостави лични данни на търговеца.

Кои стоки попадат в обхвата на закона?

Накратко:

 • Всякакви движими вещи, включително вещи, които предстои да бъдат изработени или произведени.
 • "Стоки, съдържащи цифрови елементи", т.е. вещи/предмети, които съдържат или са взаимосвързани с цифрово съдържание или с цифрова услуга по такъв начин, че липсата на такова цифрово съдържание или услуга би попречило на стоката да изпълнява своите функции (примери: умни домашни електроуреди, интелигентни часовници, умни коли);

За пръв път законодателно се въвежда термина "стоки, съдържащи цифрови елементи". Обикновено тези стоки се предоставят от търговеца заедно със съответния "цифров елемент" - например лаптоп или смартфон, на който е инсталирана операционна система или пък автомобил с вградена GPS система. При такъв договор ще се прилагат правилата за стоки с цифров елемент (т.е. законът приема, че в този случай е налице договор за продажба на стока).

Необходимо е обаче пояснение. Възможна е ситуация, в която изрично да е уговорено, че потребителят закупува лаптоп без операционна система или автомобилът не включва GPS система. В такъв случай потребителят може да сключи отделно договор за предоставяне на операционна/GPS система (независимо дали от продавача на лаптоп или от трето лице, но и в двата случая с отделен договор). Така закупената операционна система не е част от договора за продажба на стоката (лаптопа), поради което: 1) към договора за закупуване на лаптопа ще се приложат правилата за продажбата на стоки; а 2) към договора за операционната/GPS система - ще се приложат правилата за предоставяне на цифрови услуги и съдържание (т.е. тук има договор за цифрова услуга или съдържание).

Какво е цифрова услуга?

Според закона това е услуга, позволяваща на потребителя:

 • да създава, обработва или съхранява данни в цифрова форма или да има достъп до тях;
 • споделянето или всяко друго взаимодействие на данни в цифрова форма, въведени или създадени от потребителя или от други ползватели на тази услуга.

Примерите за такива услуги са много: услуги за хостинг на файлове/съхранение на данни (като Dropbox), уеб базирана електронна поща (като Yahoo mail) и услуги за размяна на съобщения без ползване на национални номера (като Signal, Viber), стрийминг услуги (като Spotify, Netflix), SaaS услуги (различни видове софтуер като услуга), социалните медии, cloud gaming и други.

Законодателят прави опит да обхване възможно най-широк кръг от обществени отношения в областта на електронната търговия с оглед бурното развитие на технологиите и с цел да покрие бъдещи технологични решения. Предстои да видим дали и доколко този подход ще сработи във времето, предвид факта, че работата по директивите е започнала поне 1-2 години преди приемането им през 2019 г., а правилата ще започнат реално да се прилагат от 1 януари 2022 г.

Какво е цифрово съдържание?

Според закона това са всякакви данни, които са произведени и предоставени в цифрова форма. В обхвата попада и цифрово съдържание, което се предоставя на материален носител, като например DVD, USB устройства и карти памет.

Под цифрово съдържание може да се разбират компютърни програми, мобилни приложения, аудио- и видеофайлове, електронни книги, електронни издания на вестници, списания и други.

Новото определение за "безплатен", "заплащане" и личните данни като валута

Вече бе споменато, че новите правила засягат всеки търговец, който предоставя цифрово съдържание или цифрови услуги на потребители срещу заплащане на определена цена.

Любопитното нововъведение в закона обаче е, че в случай че потребителят на цифрови услуги/съдържание не плаща цена, а предоставя само лични данни, дейността на търговеца също може да попадне в обхвата на този закон.

Това ще стане, при условие че търговецът ползва данни на потребителите за каквито и да е цели извън:

 • предоставянето на услугата/съдържанието. Този подход предполага всеки търговец да направи анализ на използваните от него данни, тъй като в зависимост от конкретната ситуация и цифрова услуга/съдържание, дори използването на някои "бисквитки", напр. такива които спомагат за таргетирането на реклами, може да вкара в обхвата на закона много търговци), или
 • изпълнението на законовите си задължения (ако по закон се изисква събирането на определени данни).

Нещо повече - към момента изглежда, че в закона дори няма изискване тези цели да са непременно търговски или използването на данните да носи приходи на търговеца (както е в примера с бисквитките и таргетирането на реклами). Например търговец, който ползва данните за контакт с потребителите си, за да им праща информационен бюлетин за свои социални дейности и кампании, би следвало да попадне в обхвата на закона.

Това е поредно проявление на идеята, че личните данни са валутата на дигиталната ера, която идея не е нова. След приемането на Общия регламент за защита на данните (известен като GDPR), все по-популярна е концепцията, че потребителите плащат с данните си за иначе безплатни от финансова страна цифрови услуги. Например през декември 2019 г. унгарският орган за защита на конкуренцията наложи на "Фейсбук" глоба от над 3.3 млн. евро заради твърдения, че услугите, които предлага, са "безплатни", докато в действителност компанията печели от данните на потребителите си. Сега тази концепция е въведена вече и на практика.

Темата за личните данни като престация от страна на потребителите тепърва ще се задълбочава и ще повдига редица въпроси, както от правна, така и от морална гледна точка. От правна страна ще възникват въпроси и трудности да се определи дали и доколко законът се прилага за "безплатните" договори за предоставяне на цифрови услуги и съдържание. В този ред на мисли според закона правото на ЕС относно защитата на личните данни се прилага по отношение на всички лични данни, обработвани във връзка с договорите за предоставяне на цифрово съдържание или на цифрова услуга. Тоест това ще постави отново на дневен ред въпросите за законосъобразното обработване на лични данни (вкл. дали и какви са правните основания за ползване на данни) и необходимостта от много ясни политики и процеси по събиране и обработване на данни от доставчиците на цифрови услуги и съдържание, чийто модел се базира на ползване на данни.

От другата страна стои въпросът доколко е удачно личните данни да се официализират като разменна монета срещу ползването на услуги и дали това не подкопава частично основното човешко право на защита на личните данни.

Каквонепопада в обхвата на закона?

Законът не се прилага за следните стоки:

 • стоки, продавани при принудително изпълнение;
 • стоки втора употреба, продавани на публичен търг;
 • живи животни.

Извън обхвата на закона са също:

 • всички услуги, които не могат да се сметнат за "цифрова услуга";
 • финансовите услуги, предлагани от разстояние;
 • здравно обслужване;
 • услуги в областта на хазарта;
 • всички електронни съобщителни услуги с изключение на т.нар. междуличностни съобщителните услуги, които не ползват национални номера (напр. WhatsApp, Facebook Messenger, други);
 • договори за софтуер, предлагани от търговец чрез лиценз с отворен код, когато потребителят не заплаща цена и личните данни, предоставени от потребителя, се обработват от търговеца изключително с цел подобряване на сигурността, съвместимостта или оперативната съвместимост на конкретния софтуер;
 • други.

Продажбата на недвижими имоти също е извън обхвата на закона.

Какво ново се въвежда?

Законът не създава изцяло нови права, задължения и институти, а по-скоро актуализира стари такива и въвежда някои нови, които следват развитието на технологиите. Крайната цел е към цифровите услуги и съдържание да не се прилагат "по аналогия" правила, които са създадени далеч преди тяхното съществуване и които не вземат предвид техните особености. Новите разпоредби стъпват на досегашната уредба на потребителските договори и са съобразени със съществуващите досега принципи.

 • Един от новите моменти в закона е въвеждането на т.нар. обективни изисквания за съответствие на договорите. При досега действащото законодателство стоката или услугата трябваше да съответства на договора с потребителя - т.нар. индивидуални изисквания за съответствие. С нововъведенията стоката или цифровата услуга/съдържание вече трябва да отговаря и на изисквания, свързани с обичайните употреба, количество, качества и характеристики на стоки и услуги от същия вид, на разумните очаквания на потребителя и с качествата на мостра или модел, който търговецът е представил на потребителя, да съответства на пробната версия или на предварителния преглед на цифровото съдържание или цифровата услуга (специално за цифровите услуги/съдържание) и други.
 • Както беше споменато, една от основните цели на законодателството е да въведе правила за цифровите услуги и цифровото съдържание, които са съобразени със спецификите им. Затова се въвеждат и специални изисквания за актуализиране на цифровата услуга или съдържание, правила за отговорността при несъответствие на услугата или съдържанието при интегрирането, специални права на потребителите на цифрови услуги и съдържание (например кога могат да развалят договора, за кои периоди дължат заплащане при несъответствие, в какви срокове могат да поискат рекламация). Законът предвижда изрично и възможност за едностранно изменение от страна на търговеца на цифровото съдържание или цифровата услуга при определени условия.
 • Законът въвежда и изрична възможност за търговците, предоставящи цифрово съдържание и цифрови услуги, да търсят т.нар. регресна отговорност от лица на предходен етап по веригата от търговски сделки, с които търговецът е в пряка или косвена договорна връзка, както и срещу разработчици на цифровото съдържание или услуга. Това означава, че при претърпени вреди от търговеца заради невъзможността му да предостави съдържанието или услугата на потребителите, той може да търси тези вреди от съответното отговорно лице. Например: доставчикът на платформа за видеа по заявка би могъл да търси отговорност за претърпени вреди, ако платформата не е достъпна за потребителите заради проблем по вина на разработчика на платформата; или пък доставчикът на cloud услуга за съхранение на данни би могъл да търси отговорност на хостинг провайдъра/дейта центъра, в който са разположени сървърите му.
 • Съществени промени настъпват и в уредбата на търговските гаранции и рекламациите: правилата в ЗЗП се отменят, като и в ЗЗП, и в новия закон, се въвеждат изцяло нови разпоредби за гаранциите и рекламациите. Правилата на новия закон се прилагат към стоки и цифрово съдържание и цифрови услуги, докато правилата на ЗЗП - към услугите, които не са цифрови по смисъла на новия закон. В допълнение, законът изрично предвижда, че не се накърняват разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, които предвиждат защита на правата на купувача за недостатъци, които не са му били известни при сключване на договора за продажба, т.е. продължават да се прилагат и тези правила при продажбата на стоки.
 • На фона на последното е важно да се отбележи, че спрямо договорите за продажба на стоки и договорите за предоставяне на цифрови услуги и съдържание, ЗЗП също продължава да се прилага по въпроси, които не са изрично засегнати в новия закон (напр. правилата за доставка на стоки, прехвърляне на риска, предоставяне на преддоговорна информация, нелоялните търговски практики и други). Предстои обаче да се види как ще се прилага ЗЗП спрямо договорите за продажби на стоки, съдържащи цифрови елементи, доколкото в ЗЗП не е въведена тази нова дефиниция (т.е. дефиницията на стока в двата закона се различава).

Законът влиза в сила от 1 януари 2022 г. и ще започне да се прилага за договорите за продажба на стоки, сключени след тази дата.

След влизането му в сила за договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги новият режим ще се прилага към всички договори независимо от датата на тяхното сключване.

Очаква се транспонирането на още директиви, засягащи потребителите, поради което е препоръчително всички търговци, а и потребителите, да следят внимателно приложимото законодателство и занапред.

Представеният анализ няма характера на правен съвет или консултация и не следва да бъде възприеман като достатъчен за разрешаването на конкретни правни проблеми, казуси и др. Мненията, изразени тук, са единствено на авторите и не отразяват непременно тези на адвокатско дружество "Димитров, Петров & ко.".

Радослава Макшутова, адвокат в адв. дружество "Димитров, Петров & ко." Специализира в областта на правото на информационните и комуникационни технологии и защитата на личните данни.

Никола Стойчев, старши адвокат в адв. дружество "Димитров, Петров & ко." Специализира в областта на телекомуникационното право, правото на информационните и комуникационни технологии, медийното право, административното право и др. Автор и на предишни статии в областта на защитата на потребителите.

Ако сте търговец на стоки (независимо дали търгувате онлайн или във физически магазини), предоставяте цифрови услуги (напр. приложения за съхранение на данни, споделяне на видео- и аудио съдържание, стриимийнг услуги, cloud/SaaS услуги, социални медии, приложения за текстови съобщения и други) или цифрово съдържание (напр. видеоклипове, цифрови игри, аудиофайлове, електронни книги и други) или пък сте потребител, тази статия вероятно ще представлява интерес за вас.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си


0 коментара

Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход

Още от Капитал