Средновековният съд и третият пол

Настоящият състав на Конституционния съд не е идентичен с този, който през 2018 г. гласува решението за Истанбулската конвенция. През есента на същата година бяха сменени четирима от съдиите, само един от тях е сред гласувалите с особено мнение.

Средновековният съд и третият пол

Спорът за това що е "пол" по българската конституция отново се върна в Конституционния съд, след като започна да създава проблеми на съдилищата

9707 прочитания

Настоящият състав на Конституционния съд не е идентичен с този, който през 2018 г. гласува решението за Истанбулската конвенция. През есента на същата година бяха сменени четирима от съдиите, само един от тях е сред гласувалите с особено мнение.

© Цветелина Белутова


Темата накратко
 • Темата за конституционните измерения на понятието "пол" отново се върна в Конституционния съд
 • Това стана, след като български съд се опита да наложи принципна забрана за смяната на пола у нас
 • Въпросът опира до правото на самоопределяне, по което Съдът в Страсбург има ясни критерии

Мокгади Кастер Семеня е световноизвестна южноафриканска лекоатлетка, двукратна олимпийска шампионка на 800 метра. През последните три години името й стана разпознаваемо и за хората, които не се интересуват от спорт, заради нейната битка с Международната федерация по лека атлетика (ИААФ), която стигна и до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург. Кастер Семеня е интерсексуална. Има X и Y хромозоми и естествено високо ниво на тестостерон, което предизвиква спорове за участието ѝ в състезания за жени. Според публикации в международната преса при проведения ѝ щателен тест през 2009 г. се открива, че макар и по документи Семеня да се води жена - поради външните си полови белези, тя всъщност няма матка и яйчници, а скрити вътрешни тестиси. През 2019 г. ИААФ промени правилата си и въведе условие, според което хора в нейното състояние могат да се състезават в бягането на 400, 800 и 1500 метра само след медикаментозно понижаване на нивата на тестостерон. Федерацията даже обяви, че ще плати операцията на Семеня, ако тя реши да се смени пола си. Междувременно през 2015 г. Кастер Семеня се ожени за дългогодишната си приятелка Вайълет.

Защо ни интересува случаят на Кастер Семеня?

Защото според тълкуване на Конституционния съд от 2018 г. по прословутото дело за Истанбулската конвенция в българския правен ред хора като Семеня не съществуват. Тях просто не може да ги има. В стремежа си да извади аргументи срещу Истанбулската конвенция КС обяви, че:

 • Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид, т.е. има само два противоположни пола, биологично детерминирани. Другояче казано, в бинарната система трети пол не е възможен.
 • Полът на българските граждани се определя при раждането и се изгубва със смъртта, като от раждането до смъртта той не може да се променя и няма самостоятелно социално и/или психологическо изражение. Не е възможно съществуването на социален пол, различен от биологичния. Конституцията свързва биологичния пол "жена" със социалната роля "майка", с "раждане", с "акушерска помощ", сочи КС, което между другото сериозно поставя въпроса за позицията на жените, които нямат деца.
 • Бракът е възможен само между двама души с противоположни полове. Това на практика означава, че интерсексуален индивид по българското право не може да встъпи в брак, но пък и това не проблем, доколкото (според КС) интерсексуален не може има по българското право.

И до момента това решение е оценявано от юристите като едно от най-позорните и конюнктурни актове на КС в цялата му история. Разговорът за него обаче трябва да се води през примери, защото те показват абсурдите, до които води.

Интерсексуалността е широко разпространена в природата - както при растенията, така и в животинския свят. Животът на земята е произлязъл от хермафродитни организми, но той е норма и при високо организирани животински видове, сочи науката. През античността това се приема дотолкова за нормално, че терминът всъщност произтича от древногръцката митология - синът на Хермес и Афродита, наречен Хермафродит, се превръща в наполовина жена, наполовина мъж. През Средновековието хермафродитите са били подложени на гонения и изгаряни на клада. Българският КС обаче намери по-елегантно решение - правото да отрече природата. Само четирима съдии останаха на особено мнение през 2018 г.

Всеизвестно е защо КС се съгласи да приеме това решение. То трябваше да даде аргумент на политическата класа да се откаже от ратификацията на Истанбулската конвенция без да си навлече негативи като просто си измие ръцете с Конституцията.

Към онзи момент решението вероятно е изглеждало на авторите си безобидно откъм последици. Три години по-късно се оказа, че то създава верига от абсурди.

През февруари 2019 г., позовавайки се на това решение на КС, тричленен състав на ВКС за първи път през последните години отказа смяна на пола на транссексуален с аргумент, че българското право абсолютно забранява това. До този момент съдебната практика в България безусловно приемаше, че принципно българското право допуска юридическа промяна на пола, определен в акта за раждане. Спорът бе при каква степен на трансформация следва да се допусне това - дали само след хормонална терапия, или е необходимо да има и хирургическа интервенция. Никога обаче не е била отричана принципната допустимост на такава процедура. Още повече че практиката на ЕСПЧ е еднозначна - правото на самоопределение на пола е част от правото на личен живот и държавите не могат да го ограничават самоцелно без сериозни основания.

Върховните съдии намериха основанията не в закона, а в християнството

Решението на тричленният състав на ВКС от февруари е първото, което с буквални цитати от мотивите на КС, изцяло отрича правото на смяна на пола. Според това решение българската конституция не случайно признава само два пола - мъж и жена, причината е, че нейният генезис е в християнството.

"Християнството свързва пола с мъжкото и женското начало, които са с божествен произход. Що се отнася до определянето на пола, останалите религиозни общности в България свързват по същия начин религиозната догма. Конституционното закрепване на биологичния пол като правна категория през целия 140-годишен период на съществуване на Третата българска държава следва да се определи като елемент от българската конституционна идентичност." Това се казва в мотивите на това забележително решение (правописът е запазен), което за чест на съда е прието с едно особено мнение. Накратко заключението е, че общественият интерес от зачитането на християнските (религиозни) корени на конституционната ни идентичност не допуска да се зачита личният интерес на гражданин, който проявява принадлежност към пол, различен от биологичния си.

Вярно е, че практиката на ЕСПЧ, както и Хартата на основните права на ЕС (ХОПЕС) защитават личната идентичност, а тя включва и половата идентификация, но това важи до момента, в който стане въпрос за българската конституционна идентичност - "на нея не може да се противопостави никой наднационален или международноправен акт", казва този състав на ВКС.

И така в 21 век, в една по условие секуларна държава, не друг, а върховният съд вади аргументи от православието, за да аргументира как трябва да се прилага законът. А последицата е много сериозна - това е първият опит да се забрани въобще промяната на пола у нас.

Топката отново се върна в полето на КС

И понеже с това решение във ВКС се създаде противоречива съдебна практика, през юли м.г. Общото събрание на гражданската колегия образува тълкувателно дело, за да намери единно решение на въпроса дали изобщо българското право допуска юридическа смяна на пола при транссексуалност и при какви условия. В рамките на това дело през март т.г. върховните съдии поискаха от КС ново тълкуване на понятието "пол" по българската конституция, съответствието му с конвенцията за правата на човека и ХОПЕС, как то се отнася към правото на личен живот и възможността за смяна на пола и т.н.

Новото искане съдържа много любопитни примери за абсурдите, които докара догматизмът на КС, и на места граничи със сарказъм. В него например се сочи, че нормативните документи за медицинските стандарти у нас официално допускат медицинската смяна на пола, но пък Наказателният кодекс обявява за тежко престъпление причиняването на детеродна неспособност. В тази хипотеза - престъпление ли е една такава операция, ако тя едновременно с това е и правно регламентирана дейност, питат съдиите. И припомнят, че законите у нас предвиждат възможност за нова лична карта при смяна на пола, промяна на ЕГН, защита от дискриминация и т.н.

Правото да се самоопределиш

Транссексуалността не се покрива с интерсексуалността, но част от транссексуалните хора, които искат смяна на пола, са именно интерсексуални.

Според някои източници между 1% и 2% от световното население е с междинен (трети) пол. Медицински източници пък сочат, че около 1 % от живородените деца са интерсексуални. Точни данни няма, а причините са няколко. От една страна, интерсексуалността може да има много разнообразни форми, в някои случаи - без видимо отклонение на външните белези при новородените, а примерно само хормонално и могат да бъдат диагностицирани чак в пубертета. Второ, самите засегнати крият проблемите и не желаят да ги оповестяват заради социалната стигма.

Транссексуалността обаче не е въпрос само на физически и физиологически "отклонения", тя може да се състои и на чисто психологическо ниво. Юридическият и правозащитният проблем се състои в правото на човек да се самоопредели като пол, за да се чувства социално комфортно, дори ако трябва да му се даде възможност да се определи като интерсексуален, т.е. като трети пол - независимо дали природата го създала такъв или защото той се чувства такъв. И държавата му дължи защита, а не засилване на проблема. Да си транссексуален не е каприз, а стигма и тежка житейска драма дори в съвременното общество, която никой не би си причинил доброволно.

ЕСПЧ дава ясни критерии

Парадоксалното е, че през последните две десетилетия ЕСПЧ разви богата практика по въпроса за правото на самоопределение на транссексуалните хора, която задава ясни и стабилни критерии за решаване на тези случаи.

По ключовото дело Гудуин срещу Великобритания Съдът приема, че държавата не може да отказва регистрация на промяната на пола заради стабилността на регистрите, нейната преценка се свежда само до подходящите механизми за признаване на това право. Няма значими фактори, свързани с обществения интерес, които да натежават спрямо интереса от юридическо признаване на смяната на пола, се казва в това решение, прието единодушно. През юли м.г излезе решението по българско дело Y.T. v. Bulgaria - по жалба на транссексуален български гражданин, на когото българските съдилища са отказали регистрация на смяната на пола без сериозни мотиви и без обяснение защо в други идентични случаи е била допусната такава регистрация. Съдът не може да се позове на обществения интерес, без да обясни в какво се състои той, казва ЕСПЧ по това дело.

През януари т.г. излезе и решението по делото X. and Y. v. Romania, в което ЕСПЧ оценява като недопустимо изискването на операция за смяна на пола, за да се разреши юридическа регистрация. Това, казва Съдът в Страсбург, е невъзможна дилема: или операция, което по същество е отказ от правото на физическа неприкосновеност, или отказ от признаване на полова идентичност.

По принцип съдилищата би следвало да прилагат директно Конвенцията за правата на човека и практиката на ЕСПЧ, когато (и ако) установят, че българският закон им противоречи. Сблъсъкът на този принцип с тезата за "българската конституционна идентичност" тепърва ще бъде оценявано.

Преди броени дни изданието Strasbourg Observers, академичен блог, проследяващ развитието на практиката на ЕСПЧ, публикува статия за висящото пред съда дело M. v. France - потресаващ случай на интерсекс жена, родена през 1977 г., която в периода от 1978 г., когато е била на 1 година, до 1993 г. е била подложена на 5 хирургични операции и медицински лечения. Резултатът от тази насилствена феминизация, проведена без да има здравни проблеми, са сериозни психологически и психиатрични проблеми, съсипан живот, инвалидизиране и оцеляване от обезщетения за инвалидност. Това е първото дело пред Страсбург по повод на медицинско третиране за "нормализация" на интерсекс деца. Според експертите тези операции по правило не преследват медицинска или терапевтична цел, а социални, културни, или още по-лошо - козметични и естетически, оправдани с "предполагаемата бинарност на пола" и хетеронормативността. Именно тези стереотипи водят до стигматизиране на интерсексуалните лица.

В България този диалог още не е започнал. Той беше подменен от агресивни популисти с хибридна пропаганда, евтин национализъм, изкривени патриархални предразсъдъци и примитивен мачизъм. Сега КС има шанс да преосмисли позицията си, а с това да даде начало на нов дебат. Засега е трудно да се прогнозира накъде ще тръгне след като във вторник съдът дори не успя да вземе решение по допустимостта на новото дело пред него.

Темата накратко
 • Темата за конституционните измерения на понятието "пол" отново се върна в Конституционния съд
 • Това стана, след като български съд се опита да наложи принципна забрана за смяната на пола у нас
 • Въпросът опира до правото на самоопределяне, по което Съдът в Страсбург има ясни критерии

Мокгади Кастер Семеня е световноизвестна южноафриканска лекоатлетка, двукратна олимпийска шампионка на 800 метра. През последните три години името й стана разпознаваемо и за хората, които не се интересуват от спорт, заради нейната битка с Международната федерация по лека атлетика (ИААФ), която стигна и до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург. Кастер Семеня е интерсексуална. Има X и Y хромозоми и естествено високо ниво на тестостерон, което предизвиква спорове за участието ѝ в състезания за жени. Според публикации в международната преса при проведения ѝ щателен тест през 2009 г. се открива, че макар и по документи Семеня да се води жена - поради външните си полови белези, тя всъщност няма матка и яйчници, а скрити вътрешни тестиси. През 2019 г. ИААФ промени правилата си и въведе условие, според което хора в нейното състояние могат да се състезават в бягането на 400, 800 и 1500 метра само след медикаментозно понижаване на нивата на тестостерон. Федерацията даже обяви, че ще плати операцията на Семеня, ако тя реши да се смени пола си. Междувременно през 2015 г. Кастер Семеня се ожени за дългогодишната си приятелка Вайълет.


Благодарим ви, че четете Капитал!

Вие използвате поверителен режим на интернет браузъра си. За да прочетете статията, трябва да влезете в профила си.

Влезте в профила си

Всеки потребител може да чете до 5 статии месечно без да има абонамент за Капитал.

Вижте абонаментните планове
Close
Бюлетин
Бюлетин

Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си


33 коментара
 • 1
  fes18649563 avatar :-|
  fes18649563

  Абсолютно правилна и адекватна позиция на Конституционния съд. Ако се чувстваш куче и имаш кучешка социална роля, като куче ли ще те запишат?

 • 2
  ivangabrovo avatar :-|
  ivangabrovo

  "...Транссексуалността обаче не е въпрос само на физически и физиологически "отклонения", тя може да се състои и на чисто психологическо ниво..."
  Твърде своенравно замесване на проблемите на хора с физически и, физиологически отклонения с опитите на лица с психични отклонения, предизвикващи неадекватно секуално поведение да натрапят на обществото противоестествени правила. Няма да стане, колкото и да се стараят разни лицемери от хипертрофиралата бюрокрация в Брюксел, Страсбург и където и да е. Въпреки съглашателството на правителствата на болшинството страни в ЕС, нормалността не е загубена; при възможност хората изказват свободно своето несъгласие с разпищоленото разбиране за различност. Казвам го като човек, контактуващ от почти 20 години с широк кръг хора от Западна и Централна Европа.

 • 3
  susedkata avatar :-|
  Любопитната Съседка

  Много добре написана и аргументирана статия, която Ганьо НЯМА да си направи труда да прочете, но ще реагира първосигнално на заглавието като бик на червено. Ние българите сме в ЕС само и единствено да цицаме парите на европейците, обаче започваме да квичим като диви бѝшета щом стане въпрос за европейските ценности. "Не ни ги натрапвайте!!!" реве Ганьо, докато той самия стяга бохчите за Западна Европа.

 • 4
  clint_eastwood avatar :-|
  clint_eastwood

  Така, хайде да обсъдим някои важни концепции отвъд върховенството на ЕКПЧ спрямо националното право и дребнавите заяждания с “ганьовския” КС.

  Сред хората наистина има два пола и наистина те не могат да се сменят, защото:

  1) Почти 100% от хората са или мъже, или жени. Междинни състояния като интерсексуалността не са някакъв трети пол, а смесица от тези два пола, и при това аномалия. Попитайте лекар, нали не обичате да спорите с науката?

  2) Колкото и операции да си направите, не можете да си смените пола, защото всяка клетка от тялото ви ще продължи да носи ХХ или ХУ хромозоми. Това, че една операция може да ви направи да ИЗГЛЕЖДАТЕ като другия пол, не е смяна на пола само по себе си.

  Конкретно за интерсекс хората, те са адски малко - прекалено малко, за да изисквате огромни преуредби на правовия ред, а и на цивилизацията. Не е вярно, че в антична Гърция интерсексуалността е била нещо супер нормално и навсякъде - това е наивно и подвеждащо, както и особено смехотворно, че ви се налага да прибягвате до митологията за аргументация…. Да не говорим, че древна Гърция не е някакъв критерий за 2021 г. - все пак в Спарта едно интерсексуално дете с голяма доза вероятност щеше да бъде изхвърлено в ямата зад града.

  Не на последно място, интерсексуалните имат преобладаващите белези на единия пол и сравнително лесно могат да се приспособят да живеят като един от двата пола - което е и значително по-лесно и щадящо за тях самите (справка: Карстен Семеня). Не е ясно изксутвената конструкция “трети пол” как помага на когото и да било.

  Ей заради такива глупости не ви плащам вече абонамент.

 • 5
  antipa avatar :-P
  D-r D

  Здрав разум няма как да приеме от малформациионни медицински състояния и екзотики 1:1 000 000 (какъвто най-вероятно е случаят с Мокгади Кастер Семеня), да се теглят всеобхватни правила.
  Капитал пак е мощно у неолибералните екзотики...

  В този ред на мисли неприятно съм изненадан, че Мирела Веселинова се е отнесла с абсурдно пренебрежение към казуса със сиамските близнаци. А този медицински феномен може да налее водопад Виктория в караджейката й за ЛБГТ (и пр.букви) пропаганда - две същества е едни гениталии!

 • 6
  weiss avatar :-|
  weiss

  До коментар [#] от "":

  Като чуя за аргументация произтичаща от "европейски ценности", и ми се връщат годините преди 1989, когато ми говореха за "марксизъм-ленинизъм". Същата липса на логика и познание, същата убеденост в правилността на идеята. Иначе казано, сейм шит.

 • 7
  pilingun avatar :-P
  pilingun

  По-големи тъпотии не бях чел досега н Капитал. Дори не искам да се аргументирам :-P

 • 8
  iiy1596834688680534 avatar :-|
  Eva Evans

  Мирелка Веселинова - авторката на тоя бълвоч - е двойкаджийка по биология!
  Не знам какво разбира Мирелка под понятията "транс-сексуален" или "интер-сексуален", обаче в биологията има само едно понятие - хермафродит! Хермафродизма е продукт на некачествена гаметогенеза, т.е. отклонения в правилното делене на хромозомния набор. В следствие на "некачествени" яйцеклетки и/или сперматозоиди се пролучава зигота с неправилен хромозозмен набор на т.нар. "полова" хромозома, по-известна като ХY.
  С две думи - хермафродизма е отклонение (девиация) от НОРМАЛНИЯ хромозомен набор XY, например такива индивиди имат хромозомен набор XXY, X-, и т.н.
  По правило хермафродитите са БЕЗПЛОДНИ, т.е. не могат да имат поколение. Това природата го е направила с цел подобни отклонения да не се предават в поколението.
  Транс-, интер-, тинтири-минтири-сексуален, ако е с нормален хромозомен набор XY или ХХ, си е мъж или жена по ПОЛ. Как се чувства и какъв СЕКС иска да прави, си е негов проблем, а не на обществото!
  А бракът е създаден с цел, а именно - защита на поколението, и следователно бракът е съюз на мъж с жена по БИОЛОГИЧЕН пол!
  Право на смяна на пола (биологичния) трябва да имат само онзи малък процент индивиди с биологичен проблем на половата хромозома. А разните онези, дето полът им бил "социален" и по "самоотределние", да идат на психиатър и да не занимават обществото с личните си проблеми!

 • 9
  evpetra avatar :-|
  evpetra

  Мда-а, очаквано коментарите са на пещерни хора. Един дори се гордее, че не плаща абонамент, но чете Капитал.

 • 10
  susedkata avatar :-|
  Любопитната Съседка

  До коментар [#] от "":

  Щом не можеш да направиш разлика между европейски ценности и болшевишки ленинизъм, значи тогава сам си признаваш, че извършваш по-малко умствена дейност от едноклетъчен организъм.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход