Втората инстанция потвърди оправдателните присъди по делото EVN

И в този случай, както и по делото "Каолин", обвиненията са за деяния, които просто не са престъпление

Втората съдебна инстанция - Апелативният специализиран наказателен съд (АСНС), изцяло потвърди оправдателните присъди на шестимата подсъдими по делото за приватизацията на миноритарния пакет акции на EVN - на бизнесмена и съиздател на "Капитал" и "Дневник" Иво Прокопиев, на бившите министри на финансите и енергетиката Симеон Дянков и Трайчо Трайков и на тримата служители на инвестиционния посредник "Булброкърс" - Радослав Рачев, Любомир Евстатиев и Петър Василев. Съдът отхвърля всички възражения на прокуратурата като неоснователни и потвърждава, че обвиненията са несъставомерни, т.е. действията, за които са обвинени подсъдимите, не представляват (нямат белезите на) престъпление. Решението на АСНС е от понеделник, прокуратурата има две седмици да прецени дали да протестира пред Върховния касационен съд или да остави оправдателната присъда да влезе в сила. Тази преценка трябва да стане в контекста на ясните, категорични и непротиворечиви мотиви на две инстанции, че в случая няма престъпление.

Решението на АСНС по делото EVN идва по-малко от месец след като на 26 март Софийският апелативен съд окончателно потвърди и прекратяването от прокуратурата на друго наказателното производство срещу Прокопиев - по делото за продажбата на контролния пакет акции от "Каолин" на фондовата борса през 2012 г. И там също мотивът за прекратяването на делото е липса на престъпление. Поради липса на престъпление беше прекратено делото "Каолин" и срещу другите двама членове на съвета на директорите на "Алфа финанс холдинг" АД - Константин Ненов и Иван Ненков, също обвиняеми.

Поредната индикация, че всички обвинения срещу Прокопиев са за деяния, които не са престъпление, всъщност е нова потвърждение на тезата, че делата срещу издателя на "Капитал" и "Дневник" са средство за натиск и репресия.

"През последните четири години делото за приватизацията на остатъчния държавен дял в EVN беше многократно използвано като инструмент за систематичен натиск и негативни медийни кампании срещу Иво Прокопиев, Трайчо Трайков и Симеон Дянков. Делото EVN стана формалната причина за предприемане на репресивни действия срещу тримата и от Комисията за конфискация (КПКОНПИ).

Делото за приватизацията на миноритарния държавен дял от EVN и обвинението срещу Иво Прокопиев, основател и съиздател на "Капитал" и "Дневник", предизвика широк международен отзвук, като намери място и в тазгодишния доклад за състоянието на човешките права за България на Държавния департамент на САЩ. В него делото е един от примерите за нарушаване на човешките права и "системните атаки срещу независими медии, чрез административен и правораздавателен тормоз".", се казва в прессъобщение на "Алфа финанс холдинг" от вторник по повод на решението на АСНС.

Делото за продажбата на държавния миноритарен дял от 33 % в EVN, извършена през 2011 г., започна преди четири години (като оттогава беше прекратено и връщано два пъти на прокуратурата за отстраняване на съществени нарушения), а обвинението е, че със сделката са нанесени щети на държавата в големи размери, като в обвинителния акт бяха посочени различни суми в обвиненията към всеки от шестимата привлечени под отговорност. През юни 2020 г. първоинстанционният Специализиран наказателен съд (СНС) постанови оправдателни присъди по всички обвинения срещу всички обвиняеми. В мотивите си СНС посочи, че от всички събрани по делото доказателства става ясно, че деянията за които са обвинени подсъдимите, просто нямат белезите на престъпления, а "инкриминираната" от прокуратурата сделка не е причинила никаква щета на държавата. Обвинението срещу Прокопиев бе заради негово публично изказване по време на заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество, на който той бе председател към онзи момент, в което призовава да се продаде миноритарния дял на държавата, тъй като това ще е изгодно за нея. Това, според прокуратурата, било помагачество.

Първоинстанционният Специализиран наказателен съд (СНС) добросъвестно, задълбочено и подробно е изследвал доказателствата, формирал е правилни изводи от тях и ясно и убедително ги е изложил в мотивите си, се казва в решението АСНС. Няма допуснати процесуални нарушения, неправилно приложение на материалния закон, необоснованост или непълнота на доказателствата, които да налагат друг прочит на делото, приема в заключение съдът.

Само това решение на втората инстанция е 204 страници и е добър показател за ресурса, който се изразходва по едно такова дело не само като ангажимент на съдебните състави в продължителни безсмислени процеси, а преди това и на досъдебната фаза, както и за скъпи експертизи, свидетели и т.н., за нещо, за което изначално е ясно, че не представлява престъпление.

Юристи припомнят, че до 2017 г. в Наказателно-процесуалния кодекс имаше текст, според който в разпоредителното заседание съдът прекратява наказателното производство, когато деянието, описано в обвинителния акт или в тъжбата, не съставлява престъпление. По инициатива на прокуратурата обаче парламентът прие поредните промени в НПК, в сила от 5 ноември 2017 г., с които този текст беше заличен от закона и в момента съдът не може да прекрати делото дори когато от фактите в обвинителния акт е кристално ясно, че описаното в него е несъставомерно.