Съдът на ЕС търси преводачи

Обявена е обществена поръчка за юристи на свободна практика

Съдът на Европейския съюз търси с обществена поръчка писмени преводачи на свободна практика.

Съдът възнамерява в отделни случаи да възлага юридически текстове от някои официални езици на Европейския съюз за писмен превод на български:

  • Немски (DE)
  • Английски (EN)
  • Испански (ES)
  • Френски (FR)
  • Италиански (IT)
  • Полски (PL)

Службата за писмени преводи на институцията се състои от 600 юристи и превежда съдебните документи, с които работи Съдът на Европейския съюз. По този начин тя гарантира доброто развитие на производствата и многоезичното разпространение на съдебната практика, като осигурява достъп до европейското правосъдие и съдебна практика на всички граждани на ЕС, независимо от езика им.

Превежданите правни текстове са най-разнообразни и се различават по редица аспекти - естеството на делото, правната област, видът на документа (процесуални документи, заключения на генералните адвокати, решения, определения), езикът, стилът, дължината, правната система и др.. Близо една трета от текстовете се превеждат от външни сътрудници (на свободна практика). Те са физически или юридически лица, с които институцията е сключила договор въз основа на най-строги правила за поверителност и с които поддържа тесни работни отношения. Изискванията за качество на преводите са много високи, но пък в това отношение сътрудниците на свободна практика могат да разчитат на подкрепата и съдействието на службата за писмени преводи на Съда.

Сътрудниците на свободна практика са свободни да избират мястото си на работа, тъй като договорите се изпълняват от разстояние (по телефон, електронна поща и различни интернет платформи). Освен това те могат да приемат работа в обема, в който желаят, в зависимост от различните срокове. Ето защо тази форма на сътрудничество може да се осъществява като допълнителна работа, особено от юристите.

Обявлението за обществената поръчка е публикувано в Oфициален вестник на ЕС (ОВ 2021/S 101 - 265571) от 27.05.2021 г.

Документите за обществената поръчка са достъпни на адрес -

https://curia.europa.eu/jcms/freelance
За въпроси и повече информация може да пишете на адрес:

[email protected]