Седмичен бюлетин за правни новини

Адвокатурата избра новия състав на висшите си органи; Всички, свързани с Пеевски и Божков, получават забрана за бизнес с държавата; Две нови дела в КС

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на бившия депутат от ДПС Делян Пеевски, на бизнесмена Васил Божков и на настоящия зам.-председател на Бюрото за контрол на СРС Илко Желязков
Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на бившия депутат от ДПС Делян Пеевски, на бизнесмена Васил Божков и на настоящия зам.-председател на Бюрото за контрол на СРС Илко Желязков
Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на бившия депутат от ДПС Делян Пеевски, на бизнесмена Васил Божков и на настоящия зам.-председател на Бюрото за контрол на СРС Илко Желязков
Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на бившия депутат от ДПС Делян Пеевски, на бизнесмена Васил Божков и на настоящия зам.-председател на Бюрото за контрол на СРС Илко Желязков

Новината на седмицата: изявлението на Министерството на финансите на САЩ от 2 юни, сряда, за налагане на санкции на бившия депутат от ДПС Делян Пеевски, на бизнесмена Васил Божков и на настоящия зам.-председател на Бюрото за контрол на СРС Илко Желязков. Санкциите засягат и всички бизнеси, свързани с тримата, и отрязват достъпа им до американската финансова система, като обхващат активите на 64 компании, свързани с тях. В петък служебният кабинет реши да създаде работна група, която да изготви разширен и подобрен списък на санкциите (вижте по-долу).

Приключиха изборите за висши органи на адвокатурата. След втория тур, проведен в неделя, във Висшия адвокатски съвет (ВАдС) влизат всички от екипа, с който се яви новият председател Ивайло Дерменджиев, избран още на първи тур (подробности вижте по-долу).

Софийският адвокатски съвет призова членовете на столичната колегия да изразят несъгласие с т.нар. Модел 4 за оптимизация на съдебната карта, подготвян от Съдийската колегия на ВСС, чрез мълчалив протест с адвокатски тоги пред сградата на столичната Съдебна палата на 7 юни, понеделник, от 17 до 17.30 ч. Актуализираната концепция, публикувана на сайта на ВСС на 31 май т.г., предвижда сериозна реорганизация на съдебната карта, намаляване на броя на районните съдилища, промяна в подсъдността по множество дела. През седмицата Съюзът на съдиите в България също изпрати допълнителни съображения срещу Модел 4.

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати процедурата за подбор на европейски делегирани прокурори с неопределената заявка, че на по-късен етап ще се обмисли дали да се стартира нова процедура. В правилата за подбор на делегирани прокурори, които прие колегията, изрично бе записано, че при отхвърляне на някой кандидат ще бъде предложен следващият поред. Така България остава с четирима делегирани прокурори вместо 10, колкото бяха определени от европейския главен прокурор Лаура Кьовеши след консултация с ВСС.

//ТОП 3

Всички, свързани с Пеевски и Божков, получават забрана за бизнес с държавата

Служебният кабинет прие в петък вечерта извънредно неприсъствено взето решение, с което се създава постоянна работна група от представители на МВР, МФ, ДАНС и НАП, която в спешен порядък да изготви свой разширен и подобрен списък на санкциите по закона "Магнитски", наложени от САЩ на Делян Пеевски, Васил Божков и Илко Желязков. В него може да се окажат не само изброените от американското финансово министерство 64 компании, пряко притежавани от първите двама, но и още неограничен брой косвено свързани физически и юридически лица, с които държавата трябва да прекрати отношенията си и да не влиза в нови. В списъка ще се включат "всички съдружници, акционери, управители и членове на органи на управление и контрол на фирмите в списъка на OFAC" за последните пет години, както и "всички физически лица и юридически лица, които бъдат установени от ДАНС и НАП в хода на прилаганите постоянни мерки за идентифицирането на степента на свързаност на лица с лицата от списъка". Още по темата вижте тук

КС образува две дела по искания на омбудсмана - за условията за застрояване по ЗУТ и за отнемане на МПС на трети лица, различни от извършителя на престъпление по НК

Две искания изпрати в петък омбудсманът Диана Ковачева до Конституционния съд (КС). С първото тя атакува две разпоредби от Закона за устройство на територията (ЗУТ) заради прекомерната намеса в правото на собственост. Спорните норми препятстват правомощията на собствениците за застрояване на урегулиран поземлен имот и за ползване на завършения строеж, като поставят като условие за това изграждането на улици и техническа инфраструктура от общините. Докладчик по делото е Надежда Джелепова, искането вижте тук.

С второто се иска установяване на противоконституционност на четири разпоредби от Наказателния кодекс, въз основа на които при престъпление се отнемат от трети лица, различни от извършителя, превозни средства в полза на държавата. По този начин несправедливо са засегнати основни права на граждани - правото на собственост, правото на достъп до съд и правото на защита, се казва в искането (вижте тук). Докладчик по това дело е Таня Райковска.

Адвокатурата избра новия състав на висшите си органи

В неделя вечерта Избирателната комисия за избор на висши органи на адвокатурата обяви окончателните резултати от втория тур (решението на комисията вижте тук). Новите членове на Висшия адвокатски съвет според броя на получените гласове, са: Ценимир Братоев, Златимир Жечев, Албена Пискова, Асен Георгиев, Димитър Вълчев, Нина Седефова, Бойко Ботев, Красимира Иванова и Катерина Михайловска. Предишната седмица още на първи тур бяха избрани Ина Лулчева, Валя Гигова, проф. Ангел Калайджиев, Ели Христова и Красимир Краев, както и новият председател на ВАдС Ивайло Дерменджиев. Новите членове на Висшия контролен съвет са Милен Райков, Димитринка Герганова и Стефка Въжарова, която е избрана и за резервен член на ВАдС и ще трябва да посочи на коя позиция ще остане. На първи тур за членове на контролния съвет бяха избрани Валентин Бенатов и Николинка Мянкова. Обявени са и избраните 11 нови членове на Висшия дисциплинарен съд, където на първи тур бяха избрани Милен Ралчев, Стефка Влахова, Цветана Чуклева и Илонка Райчинова.

//ОЩЕ ОТ СЕДМИЦАТА В КАПИТАЛ & ДНЕВНИК

Теодора Георгиева: Европейската прокуратура чака много дела от България >> ВСС няма правомощия да прекратява процедурата за избор на делегирани прокурори, която е започната от европейския главен прокурор, заявява българският европрокурор в интервю пред "Капитал". От 1 юни Европейската прокуратура приема сигнали за престъпления, извършени с европейски средства след ноември 2017 г.

Година след санкциите дисциплинарното производство срещу Андон Миталов е пред развръзка >> Съдията от Специализирания наказателен съд е първият българин, санкциониран от САЩ през февруари м.г. заради съмнения за корупция. Срещу него веднага бе образувано дисциплинарно производство във ВСС, но процедурата се забави повече от година.

//ИЗБРАНО ОТ ДРУГИ МЕДИИ

Абсолютната давност в ЗЗД вече тече, за първи път дългове ще бъдат "изтрити" на 3 юни 2031 г. На 2 юни т.г. влезе в сила новият чл. 112 от Закона за задълженията и договорите, който въвежда 10-годишна абсолютна давност за дългове на физически лица. Това означава, че от 3 юни 2031 г. физическо лице за първи път ще може да се позове на изтичането на давността, за да бъде погасено задължението му на това основание >> Лекс.бг

Адвокати: Проблеми и дискусионни въпроси при предоставяне на естетични услуги в България. Анализ на адв. Величка Костадинова и адв. Мария Шаркова за същността на естетичните медицински услуги, условията за осъществяването им и и необходимостта от подобряване на нормативната уредба с цел разграничаването им от немедицинските козметични услуги и въвеждането на ясни изисквания към специалистите, които ги извършват >> ДеФакто

//СЪДЕБНИ

Две преюдициални запитвания на Върховния административен съд

Две преюдициални запитвания отправи Върховният административен съд (ВАС) до Съда на ЕС в рамките на тази седмица. Първото запитване е за допустимите ограничения на конкуренцията при възлагането на обществени поръчки (определението вижте тук). Запитването е по повод спор за възлагането на обществена поръчка, финансирана с европейски средства, за участие в която е поканено само едно дружество, тъй като проведена преди това процедура по възлагане на поръчка със същия предмет е била прекратена, защото в хода й е подадена само една оферта, и то неподходяща. Това е допустимо по Закона за обществените поръчки, но ВАС пита доколко то е съвместимо с Регламент 2018/1046, който постановява, че всички договори за обществени поръчки трябва да са в съответствие с принципите на прозрачност, пропорционалност, равно третиране, недискриминация и осигуряване на конкуренция на най-широка основа.

Второто преюдициално запитване на ВАС е по казус, свързан с комплексното разрешително на ТЕЦ "Марица-изток" 2 и допустимите нива на замърсяване (определението тук). Целта на запитването е да се тълкуват разпоредби на две директиви на ЕС, които се отнасят до замърсяването на въздуха и околната среда и специално как трябва да се извърши оценката за въздействието от решаващия орган при разглеждане на искане за изключение от нормите за замърсяване.

СЕС по български казус: Кога едно предприятие, което осигурява временна работа, обичайно осъществява дейността си в държава членка

За да се счита, че предприятие, което осигурява временна работа, "обичайно осъществява дейността си" в държава членка, то трябва да извършва значителна част от дейността си по предоставяне на работници в полза на предприятия ползватели, които са установени и упражняват дейностите си на територията на тази държава членка. Извършването на дейности по подбор и наемане на работници за временна работа в държавата членка, в която е установено предприятието, осигуряващо временна работа, не е достатъчно, за да може да се приеме, че това предприятие осъществява "значителни по обхват дейности" в тази държава. Решение на СЕС по дело C-784/19 по спор между НАП - Варна, и регистрирано в България дружество.