37 жалби срещу решението на кабинета за допълване на списъка по "Магнитски"

Съдът остави без разглеждане обжалването на партията на Божков поради липса на правен интерес, но не може да приложи същия аргумент по другите жалби

Общо 37 жалби до момента са подадени във Върховния административен съд (ВАС) срещу решението на кабинета от 4 юни т.г. за създаване на разширен списък на лицата, за които се отнасят санкциите по закона "Магнитски". Това съобщиха за "Капитал" от съда с уточнението, че всички те са изпратени до Министерския съвет, който трябва да комплектова преписките с нужните документи.

По информация на "Капитал", а и от деловодната система на съда излиза, че всички жалби са подадени от името на търговски дружества, които попадат в тези списъци. Там фигурират имената на притежаваната от Делян Пеевски "Интръст", както и фирми, свързани с Васил Божков, като "Евробет", "Еврофутбол", "Нове холдинг" и др. Има обаче и жалба подадена от зам.-председателя на Националното бюро за контрол върху СРС Илко Желязков, който е един от тримата с първоначално наложени санкции.

По заповед на председателя на съда Георги Чолаков, издадена на 15 юни, жалбите ще се разпределят на случаен принцип измежду всички съдии на ВАС, а няма да се гледат само от едно отделение. Формалният мотив за това е, че са насочени срещу акт на Министерския съвет, който не е издаден във връзка със закон, относим към разглежданите в някое от отделенията на ВАС с оглед на конкретна материалноправна разпоредба. Отделенията са специализирани в разглеждането на дела по определена материя - държавна и общинска собственост, местно самоуправление, устройство на територията, данъчни казуси, кадастър, строителство, уволнения в държавната администрация, околна среда, лични данни, изборни спорове и др. Логично не е предвидено къде да се гледат делата, свързани със закона "Магнитски", коментират от съда.

Оспореният акт е Решение №441 на Министерския съвет от 4 юни 2021 г. за предприемане на действия във връзка с наложените от САЩ санкции на български лица. Решението предвижда създаването на работна група от представители на МВР, Министерството на финансите, ДАНС и НАП. Тя в спешен порядък трябва да изготви и да поддържа списък на лицата, които попадат и потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите на САЩ.

На база на това решение Министерството на финансите публикува разширения списък, в който освен първоначално упоменатите от финансовото министерство на САЩ хора са включени и дружествата и физическите лица, пряко свързани с тях.

Междувременно във вторник тричленен състав на ВАС остави без разглеждане една от въпросните жалби - на партията на Божков "Българско лято". Мотивът на магистратите е, че партията няма правен интерес от оспорване на това решение, защото то не й пречело да участва на предстоящите избори, за които е регистрирана. Правният интерес е абсолютна процесуална предпоставка за допускане на жалбата до разглеждане, а в момента решението на Министерския съвет не е създало преки административни последици за партия "Българско лято", се казва в определението на съда. Това може да стане, ако въз основа на решението на МС бъдат извършени други действия на администрацията, които засягат партията: "Всички последващи правни и фактически действия на администрацията въз основа на оспореното решение на МС по отношение на политическата партия следва да бъдат обективирани в съответен акт, който едва тогава ще може да подлежи на съдебен контрол."

В самата жалба се твърди, че с включването на партията в санкционния списък се засягат нейните права и законни интереси, поставена е под рестрикция, санкционирана е и са й създадени съществени пречки да участва в политическия процес в страната непосредствено преди изборите. Всъщност "Гражданска платформа Българско лято" е включена в първоначалния списък на финансовото министерство на САЩ, възпроизведен в списъка, публикуван от българските власти.

Жалбата на партията на Божков е първата и е подадена много преди всички останали - още на 14 юни. Самата тя не излиза на сайта на ВАС, въпреки че определението по нея е публикувано. Както повечето останали жалби, тя съдържа и особено искане да се спре изпълнението на решението на МС, докато съдът се произнесе по същество. Съдът обаче го е отхвърлил заедно с оставянето на жалбата без разглеждане. Самото определение подлежи на обжалване с частна жалба пред петчленен състав на ВАС в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

Същевременно мотивът за липса на правен интерес трудно би могъл да се приложи по другите жалби, където жалбоподатели са търговски дружества.