Нов статут на членовете на ВСС и прекратяване на мандата му предлага "Демократична България"

Законопроект предвижда реформата да се извърши чрез връщане на положението от преди 2007 г., когато членовете на съвета бяха и магистрати

Членовете на Висшия съдебен съвет (ВСС) да заседават веднъж седмично в кадровия орган, а през останалото време да работят като магистрати. Тази промяна в статута на членовете на съвета да се ползва като основание, за да се прекрати мандатът на настоящия ВСС и да бъде избран нов съвет в кратък срок.

Това по същество се предлага в законопроект на "Демократична България", внесен в парламента във вторник. Проектът включва и някои други предложения, като например премахване на т.нар. кариерни бонуси за главния инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС (ИВСС), промени в правилата за конкурсите и обжалването на актовете на ВСС и др.

За темата в цялостния контекст на съдебната реформа четете прегледа ни "Най-важните въпроси и отговори за съдебната реформа".

Законопроектът предлага интересно, макар и оспорвано решение на проблема с Висшия съдебен съвет, но поради нищожната вероятност да бъде разгледан от настоящия парламент той е по-скоро предизборен ход. При всички случаи обаче тази концепция за смяна на ВСС си заслужава да бъде публично обсъдена. Тя изглежда елегантно решение на пръв поглед, но според някои юристи конституционно установен мандат не следва да се променя със закон. От друга страна, вече е имало прецедент, когато законови промени във ВСС са ставали повод за предсрочно прекратяване на мандата му и това винаги е било предмет на силни възражения.

Същественото е, че всички т.нар. партии на промяната в предизборните си платформи залагат реформа на ВСС, но по различен начин. "Има такъв народ" предлага най-радикалното решение - извеждане на прокуратурата от съдебната власт в изцяло отделен независим орган и съответно създаване на отделен Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет. Такава реформа изисква промени в конституцията, което води до голяма неопределеност във времето. "Изправи се БГ!" пък предложиха "незабавен избор на нов ВСС", докато от БСП останаха уклончиви.

Мандатът на ВСС изтича след година, през октомври 2022 г., но за необходимостта от цялостното реформиране на този орган неизменно се говори и в докладите на Брюксел, и в препоръките на Съвета на Европа. Същевременно в края на тази година предстои ВСС да избере и новия председател на Върховния касационен съд (ВКС) на мястото на Лозан Панов, а предвид досегашната му работа, включително и предрешения и силно оспорван избор на главния прокурор Иван Гешев, съмненията са основателни.

Връщане на старото положение

Законопроектът на ДБ на практика предлага връщане на положението от преди 2007 г., когато за първи път членовете на ВСС бяха оставени само с административните си функции в кадровия орган, а магистратските им правомощия бяха прекратени с право на възстановяване в органите на съдебната власт след изтичане на мандата.

Преди това, 15 години след създаването на ВСС през 1992 г. до 2007 г., членовете на съвета съвместяваха магистратската си работа със заседанията във ВСС веднъж седмично и работа в комисиите. През 2007 г. се прие, че щом ВСС е постоянно действащ орган, то неговите членове не могат да са едновременно с това и магистрати, а следва да останат само на трудово правоотношение само към ВСС. Обяснението беше, че това ще даде възможност за укрепване на административния капацитет на ВСС, но всъщност през годините вече трети състав на ВСС от 2007 г. насам показва, че това изроди съвета в бюрократична номенклатура, отдалечена от магистратските среди и изживяваща се като някакъв вид началник на магистратите.

Откъсването на членовете на ВСС от работата по гледането на дела ги деквалифицира, действа демотивиращо, "отчуждава ги от ежедневните проблеми на правораздаването, води до формиране на специфична бюрократична култура, което пречи за ефективното упражняване на правомощията", се казва в мотивите на законопроекта. Според вносителите това се дължи на неправилна формулировка в закона, доколкото ВСС винаги е бил със статут на постоянно действащ орган.

Проектът предлага провеждане на нов избор на членове на ВСС, който да се извърши до два месеца от влизането на промените в сила, като едновременно с това дейността на досегашния ВСС се прекратява. Новият ВСС се смята за образуван, след като бъдат избрани 2/3 от неговите членове, предвижда проектът.

Другите предложения

Проектът предвижда премахване на кариерните бонуси за Инспектората на ВСС, които им даде 44-то Народно събрание - възможност за инспекторите след края на мандата им да искат назначаване на една длъжност по-висока от заеманата преди. С такива кариерни бонуси в момента разполагат и изборните членове на ВСС, но те ще станат безсмислени, ако избраните в съвета продължават да работят като магистрати, затова се премахват и те.

Проектът предлага също така промени в правилата за конкурсите за първоначално назначаване, като се възстанови изискването до 10 на сто от бройките да се предвиждат за конкурсите за първоначално назначаване. Друга сериозна промяна е предложението делата за конкурсите, атестациите и дисциплинарните производства да се гледат от Върховния касационен съд, а не от Върховния административен съд.