Парламентът е осъден да плати обезщетение от 2.5 млн. лева на ВЕИ производител

Това е поредно решение, по което парламентът е осъден да плати обезщетение за нарушаване на правото на ЕС със законодателната си дейност

Сграда Съдебна палата
Сграда Съдебна палата    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА
Сграда Съдебна палата
Сграда Съдебна палата    ©  ЮЛИЯ ЛАЗАРОВА

Фирма за производство на електрическа енергия от биомаса осъди Народното събрание на рекордно обезщетение от близо 2.5 милиона лева заедно с лихвите върху тази сума за няколко години назад. Решението е на първа инстанция - Софийски градски съд, и подлежи на обжалване. Но е важно, защото е поредното, с което българският парламент е осъден за вреди, причинени от законодателна дейност - негодно и непоследователно законодателство, извършено в нарушение на правото на ЕС. В случая основната част от обезщетението е за пропуснати ползи.

Според решението на съда, Народното събрание трябва да заплати на "ЦСЕ Биогаз Исперих" ЕООД над 328 лв. обезщетение за претърпени имуществени вреди от нарушаване правото на Европейския съюз, 2.16 млн. лв. за пропуснати ползи, и 10 хил. лв. за неимуществени вреди заедно със законната лихва върху цялата сума от 13 декември 2015 г. (датата на предявяване на иска) до окончателното изплащане. Парламентът дължи и 49 хил. лв. за разноски по делото. От правна гледна точка особено съществен е подходът на съда към доказването на вредите от пропуснати ползи, коментира за "Капитал" адвокат Катина Бончева, която заедно с адвокат Михаил Екимджиев води защитата на дружеството по това дело.

Адв. Катина Бончева: Решението е впечатляващо не само заради рекордното обезщетение

"Решението на СГС е впечатляващо не само заради факта, че Народното събрание е осъдено за вредите от закон, противоречащ на правото на ЕС, и че присъденото обезщетение е рекордно до момента.

Юридическата ценност на решението е в рационалния подход на съдебния състав към доказването на претенцията за пропуснати ползи. Анализирайки задълбочено търговските и счетоводни документи на "ЦСЕ Биогаз Исперих", доказващи икономическата логика на неговите бизнес планове и финансови разчети при нормативно фиксирани цени и при законово задължение на държавата да изкупува произведената от биогаз електрическа енергия, съдът присъжда обезщетение за пропуснати ползи. За разлика от доминиращата практика по сходни казуси, СГС не товари ищеца с непосилно доказателствено бреме да установи, че математически и икономически обоснованите му прогнози за печалба не биха били компрометирани дори от форсмажор.

Надяваме се, че този, заслужаващ адмирации, подход, който съответства с концепцията на Съда на ЕС и на Съда по правата на човека за легитимните очаквания, ще бъде повратна точка в българската съдебна практика относно пропуснатите ползи. Освен за възстановяване на справедливостта той би способствал за по-надеждна закрила на инвестициите в България."

"ЦСЕ Биогаз Исперих" е учредено през май 2013 г. с предмет на дейност преработка на отпадъчни продукти от животновъдството, производство на електрическа енергия, биогаз, търговия с електроенергия и други продукти, получени в резултат на преработката. Дружеството планира да произвежда ток чрез преработка на оборски тор, като се възползва от съществуващите тогава законови преференции - гарантирано изкупуване на цялото количество енергия от ВЕИ по фиксирани преференциални цени, които не се изменят в срока на договора.

Дружеството е осигурило финансирането на проекта, част от което с банков кредит, купило е терен 26 дка в промишлената зона на Исперих, получило е необходимите разрешения за присъединяване към електроразпределителната система и за изкупуване на произвежданата електроенергия. Сключен бил договор с немската фирма "Валтек" за проектиране, изработка и доставка на система за производство на електрическа енергия от биомаса, подготвени били и договори за изкупуване на необходимите количества оборска тор и растителни отпадъчни материали от местни кравеферми и други местни фирми, с които били проведени разговори. Извършен бил подбор на персонал, който минал обучение.

На 24 юли 2015 г. обаче са обнародвани промени в Закона за енергетиката, според които насърченията за производство на възобновяема енергия от биомаса, включително и преференциалните цени за изкупуване, няма да се прилагат за производствени обекти на енергия, които са въведени в експлоатация след 1 юли 2016 г. За да може да се впише в този краен срок, дружеството актуализирало графиците си, така че до 30 юни 2016 г. да построи и въведе в експлоатация инсталацията, като за това получи разрешения за строителство и присъединяване на обекта към електроразпределителната мрежа. Но през есента на 2015 г. законът отново е изменен и крайният срок, в който трябва да бъде построен обектът, за да може да претендира за преференции, става 1 януари 2016 г. Промените в закона са обнародвани на 18 декември 2016 г., т.е. 13 дни преди новия краен срок. Към онзи момент дружеството все още не е получило договор за присъединяване на централата към мрежата, макар че е подало искане още през 2014 г. Това пак е по вина на държавата, тъй като няма нормативно уреден задължителен срок, в който да се случи присъединяването. Дружеството получава проект за договор чак през октомври 2017 г.

Междувременно то е спряло дейността по централата за биогаз след новото съкращаване на срока за въвеждане в експлоатация от 1 януари 2016 г. Опитът да се прекрати договорът за производство на оборудване с германския съконтрагент "Валтек" обаче бил неуспешен - производителят настоял за заплащане на 1.3 млн. евро за изработените части.

Единодушие в парламента

Последното съкращаване на срока за въвеждане в експлоатация от 1 януари 2016 г. става по предложение на Делян Добрев и управляващите от ГЕРБ, но е подкрепено практически от всички партии с недвусмислени изказвания на техни представители - Мартин Димитров от "Реформаторския блок", Валери Симеонов ("Патриотичен фронт"), Таско Ерменков и Драгомир Стойнев от БСП. Всички те се мотивират, че по този начин ще се ограничи възможността за преференциални цени на електроенергията от оборска тор. Според Валери Симеонов така ще се предотврати "ускорено забогатяване на някои хора, които естествено, че предварително са си опекли баницата".

Мартин Димитров призовава всички да гласуват "да затворим вратата за биомаса от оборски тор", за да се предотврати рискът от поскъпване на тока. "До момента има 21 мегавата инсталирани мощности в инсталации. Други 64 мегавата са на различен етап на подготовка. Ако всички тези 85 мегавата бъдат инсталирани, по 7 хиляди часа средно на годишна работа и 340 лв. цена в момента, това е над 200 млн. лв. допълнителен дефицит. Това са 200 млн. лв. допълнителен дефицит!? Тоест можем да изберем следното нещо между две опции. Едната опция е - затваряме вратата и предотвратяваме риска от поскъпване цената на тока."

Депутатите изкарват ограничаването на преференциите едва ли не като патриотично дело, Драгомир Стойнев даже се хвали, че ВЕИ секторът никога не е бил подкрепян от БСП. "Даже може би аз съм единственият министър, който издаде нулева година за присъединяване на ВЕИ централи", казва той.

Без последствия като лобистки са оценени призивите да се вземе предвид, че субсидиите за електроенергия от биомаса целят преработването на 15 млн. тона тор в България, които не се използват и замърсяват, а за това се предвиждат глоби по т.нар. Нитратна директива.

В крайна сметка решението е гласувано със 104 гласа "за", 7 против и един въздържал се.

Стенограмата от това пленарно заседание вижте тук

Когато е нарушен принципът на правната сигурност

Така се стига и до това дело за вреди от нарушение на правото на ЕС, заведено срещу Народното събрание. Пред съда дружеството твърди, че с действията си парламентът, първо, е нарушил основния принцип на правна сигурност, както и принципите на пропорционалност и на равно третиране. На второ място, с орязването на действащите насърчителни мерки за производство на зелена енергия е нарушено задължението за въвеждане в нашето право на Директива 2009/28/ЕО за насърчаване на ползването на енергия от възобновяеми източници, което може да става чрез различни схеми за подпомагане - инвестиционни помощи, данъчни облекчения, пряко ценово подпомагане, включително преференциални тарифи и премийни плащания и др.

"Нито на ниво ЕС, нито на национално нива са обсъждани идеи да се ограничи производството на ел. енергия от биомаса - биогаз, произведен от животински тор. Напротив, на ниво ЕС се дискутират ползите от производството на биогаз в една затворена, контролирана среда като тази на биогазова инсталация, както и последващото оползотворяване на биогаза като възобновяем източник на енергия чрез изгаряне, което има много позитивен ефект за намаляване на парниковите газове. Събирането на биогаз посредством биогазови инсталации води до намаляване на общите метанови емисии в земеделието. А енергията от изгарянето на биогаз замества изкопаемите енергийни източници", констатира съдът и дава много примери за насърчителната политика на съюза за тази дейност.

Съдът: Не е неволна грешка на парламента

"От изказването на народния представител Мартин Димитров става ясно, че народните представители са били наясно, че в процес на инсталация са още мощности, като целта е била тези мощности да не бъдат допуснати до подкрепящите мерки. Тоест народните представители са били наясно, че тези икономически оператори, които в момента изграждат инсталации и за тази цел са вложили скъпо струващи инвестиции и разчитат на срока до 1.07.2016 г., ще бъдат значително засегнати от предсрочното премахване на мярката за преференциални цени за изкупуване на ел. енергия от биомаса", пише в решението на съд, като се казва още, че дори един предпазлив и съобразителен икономически оператор не би могъл да предвиди това ретроактивно законодателно изменение."

Като констатира това, съдът прави и много важно заключение: "Не се касае за неволна грешка на НС при приемане на този текст. Текстът е бил обсъден първоначално в земеделската комисия, в която ползите за фермерите, за повишаване на жизнения стандарт на населението, за околната среда, за ограничаване на неблагоприятните климатични изменения от преработката на биомаса са били обсъдени. Такива доводи не са обсъждани в пленарната зала, което сочи, че решението е било чисто политическо, не се касае за грешка, а ефектът му е бил умишлено търсен. Нарушението на законодателния орган на принципа на правна сигурност и за защита на оправданите правни очаквания е достатъчно съществено."

Close
Бюлетин
Бюлетин

Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си


3 коментара
 • 1
  selofia avatar :-P
  Селофия

  Мдаа.. Само ток от ФЕЦ... с кашкавал..
  Също така от ТЕЦ - но ако може да е от АЕС и КГ.. по 300 лв за мвч.
  Некви имали проект и искали да станат богати - в Исперих?.. с биогаз?..
  Ми лепрозериите не са ли били наясно къде се плащат рушветите - а именно в Селофия, в клуба на енергийната Голем Шлем.. ндрагета..

 • 2
  bjt04679571 avatar :-|
  Mitko Dimitrov

  Чудесна новина! Проблемът е, че "Парламентът" ще плати обезщетението с пари от нашите данъци. За да спре безхаберието в администрацията, имаме нужда от закон за личната отговорност на държавния служител и народния представител. Всеки да стои зад подписа и печата си - за всяко строително разрешение, за всяко протакане на услуга извън регламентираните срокове, за всеки неизгоден договор, и т.н! Това ще намали рязко броя на желаещите "държавна работа, 'щото ми е сигурно, и не е напрегнато", както каза мой познат, и ще принуди тези, които останат да работят качествено.

 • 3
  nikolay_uk avatar :-|
  Николов

  Това е странно и малоумно решение. Законодателната дейност е суверенно право. Няма как да се ограничава това суверенно право. НС не дължи удобни закони. Това никъде го няма. Следващата стъпка е да осъдят НС за данъчната система и да решат да не плащат данъци.


Нов коментар

За да публикувате коментари,
трябва да сте регистриран потребител.


Вход