Правосъдният министър пак поиска дисциплинарно наказание за главния прокурор Гешев

Гешев и заместничката му Пламена Цветанова отказват информация на министъра за случайното разпределение на делата в прокуратурата

Иван Демерджиев, министър на правосъдието
Иван Демерджиев, министър на правосъдието
Иван Демерджиев, министър на правосъдието    ©  Надежда Чипева
Иван Демерджиев, министър на правосъдието    ©  Надежда Чипева
Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Правосъдният министър Иван Демерджиев е депозирал в Прокурорската колегия на ВСС ново предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу главния прокурор Иван Гешев, както и срещу зам. главния прокурор Пламена Цветанова. Причината е отказът на прокуратурата на два пъти да предостави поисканата от Министерството на правосъдието информация за прилагането на случайното разпределение на дела и преписки.

В министерството са започнали събиране на данни за случайното разпределение по повод на различни публикации в медиите за пропуски, нарушения и разнопосочна практика в органите на съдебната власт. Част от тези информации бяха подхранвани от самия Гешев, който заяви още през март м.г., че електронната система за случайно разпределение на делата страда от коронавирус и че "всъщност през последните пет години в България не е имало правосъдие". Това беше част от атаката на Гешев и доминирания от него ВСС срещу Лозан Панов и опозицията на статуквото в системата. То предизвика силно възмущение заради нарушаването авторитета на правосъдието, като Съюзът на съдиите в България през есента на м.г. го включи сред основанията за искането си до ВСС за отстраняване на Гешев. Междувременно беше предизвикан одит на системата, резултатите от него бяха засекретени, но скандалите около случайното разпределение продължиха и до момента.

Това е причината още през август министърът на правосъдието да отправи писмо до председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативните съдилища, главния прокурор, административните ръководители на Върховна административна прокуратура и на апелативните прокуратури с искане на информация за вътрешните правила за осигуряване на случайния подбор по делата.

В отговор първо било получено писмо от зам. главния прокурор Пламена Цветанова, която се интересувала на какво основание министърът иска тази информация. Във второто писмо от министерството се казва, че министърът упражнява правомощията си по закон, като в случая е взел предвид и становището на главния прокурор, че съществуват сериозни съмнения за манипулация на ползваната в съдилищната система за случайно разпределение на делата. Информация от прокуратурата отново не е дадена и чак след като министерството е представило направения преглед, в който изрично е посочено, че само прокуратурата не е дала информация, пак Пламена Цветанова е изпратила действащите към момента Правила за приложението на разпределението на преписките и досъдебните производства на принципа на случайния подбор в Прокуратурата на Република България. Тази информация обаче не е пълна, тъй като не са представени заповедите на административните ръководители на прокуратурите, с които се създава нужната организация, констатират от министерството.

Според министъра това поведение на главния прокурор нарушава Кодекса за етично поведение на българските магистрати и накърнява престижа на съдебната власт. Същото важи и за Пламена Цветанова.

Интересното е, че в случая искането е изпратено до прокурорската колегия на ВСС, а не до Пленума, както беше направено при предишното искане на правосъдния министър проф. Янаки Стоилов за образуване на дисциплинарно производство срещу Гешев. Тогава пленумът на ВСС отказа да разгледа искането, като постанови, че правосъдният министър няма правомощия да внася предложение за дисциплинарно производство срещу главния прокурор. Това решение на мнозинството стана повод Янаки Стоилов да заведе дело по оспорването му пред Върховния административен съд, както и да сезира Конституционния съд с питане за правомощията на правосъдния министър в тази хипотеза. Делото пред КС още е висящо, а междувременно сегашният служебен правосъден министър Демерджиев на няколко пъти заяви, че чака решението на КС, за да сезира наново ВСС с искане за дисциплинарно наказване на Гешев.

Сега обаче Демерджиев е предприел друга тактика, като е сезирал прокурорската колегия за нарушение на Гешев и Цветанова в качеството им на прокурори.