Войната на Цацаров срещу Елена Фичерова не спира

Какво се случи с бившата шефка на кабинета на Бойко Рашков, след като тя напусна МВР, но битката й с КПКОНПИ продължи

Елена Фичерова
Елена Фичерова    ©  Надежда Чипева
Елена Фичерова
Елена Фичерова    ©  Надежда Чипева

Три дела срещу КПКОНПИ води бившата шефка на кабинета на Бойко Рашков Елена Фичерова, както и четири дела за оклеветяване - две срещу ПИК, едно срещу БЛИЦ и едно срещу бившия премиер Бойко Борисов. Това е резултатът от краткото й пребиваване в политическия кабинет на Рашков през пролетта на миналата година

Историята около Фичерова е показателна по много причини. Тя е илюстрация за методите, с които се работи в КПКОНПИ, и как Цацаров използва правомощията си за саморазправа. Този случай е поучителен не само в контекста на политическия и обществен дебат за съдбата на КПКОНПИ. Той показва тормоза, на който бива подложен един човек, когато попадне в полезрението на определен кръг от институции и медии, оплетени в мрежа от зависимости около бившето управление. Историята на Фичерова заслужава да се знае и по една друга причина - тя бе разказана наполовина, а след това казусът бе забравен, но той има продължение.

Елена Фичерова е дългогодишен държавен служител, чието име стана обществено известно през пролетта на 2021 г., когато беше назначена за началник на кабинета на Бойко Рашков, тогава служебен вътрешен министър. Фичерова бе използвана за атака срещу Рашков и срещу цялото служебно правителство заради откритието, че е сред учредителите на партията "Българско лято", зад която стои бизнесменът Васил Божков, макар че по онова време тя беше напуснала партията. Насред масираната кампания срещу нея, а чрез нея - и срещу Рашков, на 2 юни м.г. тя подаде оставка - двайсет дни след назначаването й, за да не носи негативи на министъра и кабинета.

Междувременно КПКОНПИ се включи в атаката срещу нея, като обяви, че година по-рано е била уволнена дисциплинарно от комисията. Два месеца по-късно - през август 2021 г., Фичерова осъди председателя на КПКОНПИ Сотир Цацаров за незаконното й уволнение през април 2020 г. и поиска от комисията това също да бъде обявено публично. Това не се случи, но историята не свършва дотук.

Правен абсурд с продължение

След отмяната на уволнението през август Фичерова иска възстановяване на предишната си длъжност в КПКОНПИ, но няколко дни по-късно оттегля заявлението си, защото си дава сметка, че начинът, по който е била уволнена от Цацаров, създава неразрешима правна и бюрократична каша.

През април 2020 г. Фичерова е била уволнена от КПКОНПИ с две отделни заповеди на различни основания за една и съща длъжност (едно и също служебно правоотношение), което е правен абсурд. Единият акт е за дисциплинарно уволнение, другият - за прекратяване на служебното правоотношение. И двете заповеди са от една и съща дата и са подписани от Цацаров. Юристи твърдят, че не знаят за друг подобен случай.

Фичерова атакувала в съда и двете заповеди с една жалба, защото приела, че актовете са свързани, но съдът преценява, че става дума за два отделни акта и ги разделя в отделни производства. През август заповедта за дисциплинарно уволнение окончателно беше отменена от съда, но остава висящо другото дело - срещу заповедта за прекратяване на същото служебно правоотношение. Правният абсурд, сътворен от КПКОНПИ, поражда нова главоблъсканица, понеже след отмяната на дисциплинарното уволнение Фичерова има 14-дневен срок да поиска възстановяване на работа на предишната си длъжност в КПКОНПИ, от която обаче е била уволнена и с друга заповед. Подава си искането за възстановяване на основание на решението, което е влязло в сила, но след това депозира заявление за оттегляне на искането, в което сочи, че има и второ дело срещу уволнението, което е прецедент.

Междувременно на 14 ноември излиза и решение на Административния съд - София-град, с което се отменя и втората заповед за уволнение, но на първа инстанция.

Уволнение за трети път

През това време Фичерова продължава адвокатската си практика и, разбира се, не ходи на работа в КПКОНПИ, тъй като е оттеглила заявлението си. За своя голяма изненада на 4 октомври 2021 г. получава две нови заповеди. С едната заповед й увеличават заплатата, а с другата отново е уволнена от КПКОНПИ - този път поради несъвместимост, защото не е декларирала пред органа по назначаването, т.е. пред Сотир Цацаров, че е член на Изпълнителния съвет на "Българско лято".

Всъщност Фичерова е прекратила членството си въобще в партията още през април 2021 г., факт, който стана известен още при назначението й в политическия кабинет на МВР. "Имам удостоверение кога съм си подала заявлението и че съгласно устава на партията не съм им член от тази дата", каза тя пред "Капитал". Действително, вписването на промяната в Търговското отделение на Софийския градски съд (СГС) се е забавило, но е факт, че искане за нейното отписване е подадено в СГС и е отхвърлено заради искания на други членове, постъпили директно в съда, като предстои да бъде подадено ново искане. Така или иначе, всичко това формално не би следвало да има някакво значение, тъй като Фичерова не е във валидно служебно правоотношение с КПКОНПИ, за да декларира каквото и да било. "Всеки държавен служител има задължение да декларира несъвместимост в 7-дневен срок от встъпването си в длъжност, при това - ако тази несъвместимост е действаща в момента. Аз в случая няма какво да декларирам", посочва Фичерова.

Резултатът е, че е уволнена за трети път от КПКОНПИ, този път - без да е била въобще на работа там. Тя завежда и поредно дело срещу комисията - за новото уволнение.

Междувременно Цацаров сезира Софийската адвокатска колегия (САК), че Фичерова упражнява адвокатска професия в условията на несъвместимост, защото е държавен служител и не може да е адвокат. (Въпреки това си твърдение Цацаров не я уволнява за несъвместимост поради упражняването на адвокатска професия, нито я уволнява дисциплинарно за това, че не ходи на работа, а ползва като мотив, че не е декларирала, че е партиен член, което пък не е вярно.) В САК назначават изслушване на Фичерова, разглеждат документите, които тя представя, и приемат аргументите й, че няма несъвместимост.

Имуществена проверка

Като капак на всичко в КПКОНПИ започва и проверка на имущественото състояние на Фичерова за 10 години назад. Основанието за тази проверка е, че е забавила имуществената си декларация при постъпването си на работа като началник на кабинета на Бойко Рашков. Фичерова оспорва това твърдение с аргумент, че е подала декларация своевременно пред Инспектората на МВР - както встъпителна, така и при напускането си. Действително, като член на политическия кабинет, а не редови държавен служител, тя е трябвало да представи декларациите не пред МВР, а пред КПКОНПИ, но пред МВР те са подадени в едномесечния срок по закон. От МВР са препратили декларациите на КПКОНПИ, каквато е практиката, когато декларация е подадена пред некомпетентен орган, но са направили това със забавяне. "В МВР има 50 000 служители, това е моето обяснение защо препращането е станало със забавяне", казва Фичерова. И се позовава на константна съдебна практика, че когато декларацията е подадена в срок пред некомпетентен орган, се счита, че нейното постъпване със забавяне при компетентния орган е маловажен случай и не подлежи на санкция.

За КПКОНПИ обаче твърдението, че встъпителната декларация е забавена с 27 дни, е формално законово основание да започнат имуществена проверка на Фичерова. Законът предвижда, че при неподаване на декларация в срок се започва такава проверка, освен ако забавянето се дължи на независещи от лицето причини. Това също е един от сериозните проблеми в закона за КПКОНПИ - че комисията сама си създава основание за започване на имотните проверки, сама преценява кое нарушение е маловажно и кое не. Решението за започване на имуществена проверка не може да се атакува самостоятелно в съда, нещо повече - дори съдът да отмени наказателното постановление за забавената декларация, имотната проверка остава. (Както остава и при оправдателни присъди.) А известно е, че имуществените проверки на КПКОНПИ често граничат с произвол. Само един детайл - имотната проверка на Фичерова е назначена преди издаването на наказателното постановление за закъснението, което е законовото основание за проверката. Точно тези детайли обясняват и лансираната идея за реформа на комисията чрез разделянето й на две или повече части според различните функции, които изпълнява.

Извън това Фичерова води и друго дело срещу КПКОНПИ - срещу акт за установен конфликт на интереси, според който преди Цацаров да оглави комисията, тя сама се била повишила в длъжност.

Така за Елена Фичерова равносметката й от конфликта с Цацаров, подсилен от краткосрочното й пребиваване в политическия кабинет на Рашков, е три уволнения, четири дела срещу КПКОНПИ (едното спечелено окончателно), имуществена проверка и - както го окачествява тя, неспирен тормоз. Служители на КПКОНПИ я причаквали пред офиса, за да й връчват документи, лепят уведомления на вратата на кантората й и т.н., разказва тя. Едва ли някой ще оспори, че е трудно, почти непосилно един човек да надделее над институция, която превратно използва власт и правомощия за репресия на опоненти.

Дела за оклеветяване

Любопитен щрих в цялата история са делата, които Фичерова води срещу ПИК и БЛИЦ за оклеветяването й, в основата на което стои пак КПКОНПИ - една институция, която активно използва определен тип медии, създадени като бухалки. По две от делата адвокатите на тези медии се позовават на прессъобщението на КПКОНПИ, откъдето са получили информацията, но пък прессъобщението е обявено ден след публикацията. Защитата на БЛИЦ е поискала със свидетели да се докаже, че КПКОНПИ им е предоставила информацията в деня преди официалното прессъобщение. Развитието по тези дела предстои, но те са показателни за методите на КПКОНПИ.

Делото срещу Бойко Борисов още стои на доклад при определения състав в Софийския районен съд от лятото насам. То бе заведено, след като лидерът на ГЕРБ публично обяви, че Фичерова е напуснала МВР, след като е взела всичко, което я е интересувало от службите, за да го предаде на този, който я е пратил там.