Галина Захарова е избрана за председател на Върховния касационен съд

ВСС гласува за нея с пълно единодушие. За първи път жена ще оглави върховен съд в България

Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

След близо осемчасово заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) досегашният зам.-председател на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова беше избрана за нов председател на съда. Нейният мандат ще започне след 10 февруари, когато приключва мандатът на Лозан Панов. Тя ще е първата жена, избрана за председател на върховен съд в България.

Захарова беше избрана с безпрецедентно единодушие - 20 гласа от 20 присъстващи членове на пленума. Със същото безпрецедентно единодушие през октомври м.г. тя беше номинирана за този пост от пленума на ВКС.

В заседанието участваха 20 членове на ВСС от общо 22-ма, колкото е съставът на ВСС в момент. Отсъстваха Боян Новански и Драгомир Кояджиков. По закон ВСС се състои от 25 членове, но от много месеци е в намален състав поради невъзможност да се попълни квотата на трима души, подали оставка.

Избор, който е и логичен, и изненадващ

Изборът на Захарова е колкото логичен, толкова изненадващ. Логичен, защото Галина Захарова, както се изразиха и членове на съвета, е безупречна кандидатура, еталон за професионализъм, ползващ се с изключителен авторитет в съда. Нещо повече - тя е много добър човек - това заяви първо Даниела Марчева, а след това бе повторено и от много други членове на съвета. Изненадващ, защото особено през последната седмица все повече се засилваха слуховете, че във ВСС се готви провал на избора - било чрез игра с кворума, било чрез "саможертва" на някои от членовете на съдийската квота, които ще поемат тежката и неблаговидна задача да гласуват против, за да не събере кандидатурата на Захарова необходимия минимум от 17 гласа за избор.

Тези слухове всъщност вървяха през цялото време от номинацията на Захарова през октомври, подхранвани главно от убеждението, че задкулисието, което кадрува в съдебната система, включително и във ВСС, няма да допусне изявен професионалист с висок авторитет и доказан интегритет да оглави най-важната съдебна позиция в държавата. Защото тези качества са условие за независимост на съдийството и повишаване на авторитета му, а това означава неподатливост на задкулисен натиск. В този смисъл нейният безпрецедентен избор е изключителна победа за цялото съдийство. Председателят на съда не е началник на съдиите, но той е лице на съда, еталон за това какъв трябва да бъде съдията - това бе заявено нееднократно по време на заседанието.

Независимост, основана на компетентност

"Независимостта се гради на компетентността". "За да си независим, трябва да си компетентен". Това са реплики на самата Галина Захарова, изречени днес по време на изслушването й във ВСС. Още в началото на изказването си тя заяви, че участва в този избор, за да защити правомощието на ВКС да излъчи свой кандидат за председател, каквато възможност беше дадена със закон. "Това е огромна крачка в утвърждаването на нашето самоуправление. Съдиите имат право да бъдат ръководени от свой собствен избраник", каза тя и след процедурата приключи и изборът й бе обявен.

"Какво искаме да постигнем с моите колеги през следващите години", зададе въпрос Захарова и отговори: На първо място, абсолютен професионализъм, защото знаещият и можещият съдия е гаранция за правата на човека. Това означава също достатъчен и качествен човешки ресурс в контекста на комплексната натовареност на ВКС, която не се изчерпва само с решаването на конкретни дела. Изслушването й, както и концепцията й, представена преди това, бяха окачествени като блестящи.

На въпрос на главния прокурор Иван Гешев за мястото на прокуратурата Захарова заяви, че с оглед "действителното и реално състояние на обществото към момента [...] със сигурност мястото на прокуратурата е в съдебната власт, защото в нашето общество все още не е изградена в пълна степен култура на независимост". Но пък на въпроса дали ВСС трябва да е постоянно действащ или да заседава на сесии, отговори, че това трябва да се подложи на нова задълбочена дискусия. През 2007г., когато статутът на ВСС бе променен на постоянно действащ, а самата Захарова бе негов член, тя е била един от най-ревностните радетели на тази промяна, доколкото тя дава възможност за повече ефективност. Оказва се, обаче, че така съветът се институционализира, бюрократизира се, и къса връзката си с магистратите, което тя отдава на рефлекс от миналото. В този смисъл няма конкретен отговор на този въпрос, но работата на сесии означава мощна подпомагаща администрация и комисии, заяви Захарова.

Почтеност и авторитет не може да се имитират - особено в затворена общност като съдийската и при 33 -годишен стаж в системата, заяви за нея Даниела Марчева. Показателно е впечатляващото единодушие на съдиите от ВКС при издигането на кандидатурата на Захарова, каза Марчева. "Категоричното мнение на всички съдии извън ВКС, с които съм говорила, е, че Захарова носи най-важните качества, които съдията трябва да притежава, най-вече емпатия, кураж да защитава непопулярни позиции", каза Марчева.

За подкрепа на Захарова се обявиха както главният прокурор Иван Гешев, така и председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков, като и двамата изтъкнаха освен нейните качества, най-вече единодушната подкрепа на пленума на ВКС. "След като е номинирана от пленума, аз като прокурор не мога да поставям под съмнение съдийското самоуправление", каза Гешев.

"Кои сме ние, че да се противопоставим на избора на съдиите от ВКС", каза пък Чолаков.

Теодора Точкова, главният съдебен инспектор с изтекъл мандат, също призова да се гласува в подкрепа на Захарова.

Силна подкрепа от цялата професионална общност

През последната седмица преди избора се появиха нови становища от професионалната общност в подкрепа на Захарова.

Пленумът на Върховния касационен съд, който единодушно издигна Захарова, проведе изслушването й и също така единодушно изрази пълната си подкрепа за нейната номинация.

В становище на Съюза на съдиите в България (ССБ) се казва, че като председател на ВКС, Галина Захарова ще бъде опора на цялата съдебна система. Тя е "безспорен професионалист, почтен, диалогичен и креативен съдия, ползващ се с авторитет в юридическата общност" и е доказала, че умее да отстоява ценностите на гражданското общество и на правовата държава и ще укрепи авторитета на ВКС като негов ръководител, се казва в позицията на ССБ.

В становище на Висшия адвокатски съвет се казва, че "нейната ерудиция, обективност, безпристрастност, независимост, отдаденост и почтеност като съдия и като административен ръководител са признати единодушно от правната общност." И още "Принципът, че няма правосъдие там, където няма защита, е сред основополагащите в съдебните актове, лекциите и публичните изяви на съдия Галина Захарова. Тя е сред най-уважаваните магистрати, които имат доверието на общността заради високия й професионализъм, основан на зачитане на законността, на правилата на справедливия процес и спазването на правата на гражданите."

В подкрепа на Захарова становище изпрати дори Националното бюро за контрол на СРС, както и неправителствената организация Институт за правосъдие и демокрация.

Няма нито един сигнал срещу кандидатката за председател на Върховния касационен съд (ВКС) Галина Захарова за каквото и да било нарушение - нито в прокуратурата, нито в Инспектората или ВСС, нито предложения за образуване на дисциплинарни производства или каквито и да е данни за КИ и др. Това обяви съдийската комисия "Професионална етика" по повод на избора.