Ще има ли изслушване на Цацаров в парламентарна комисия - въпрос, обвит в мъгла (обновена)

Преди седмица парламентарната антикорупционна комисия взе решение да извика Цацаров този четвъртък, но след това настана мълчание

Сотир Цацаров    ©  Велко Ангелов
Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Статията е обновена в 13 ч. след насрочване на заседанието на парламентарната комисия за превенция и противодействие на корупцията и в 13.37ч. след получаване на отговор от Михал Камбарев.

Цял ден вчера "Капитал" чака потвърждение от председателя на парламентарната комисия срещу корупцията Михал Камбарев от "Продължаваме промяната" (ПП) за дневния ред на следващото заседание на комисията, което по правило трябва да е в четвъртък, и особено за една точка в него - изслушване на председателя на КПКОНПИ Сотир Цацаров за дейността на комисията през последните години, информиран ли е той и каква е точната редакция на въпросите, които са му зададени.

Миналата седмица комисията взе решение да извика Цацаров за изслушване на следващото си заседание. Въпреки това, до сряда сутрин заседание на комисията не беше насрочено, макар че крайният срок за насрочване на заседанията на комисиите за седмицата е краят на работния ден във вторник. Минути след публикуване на настоящата публикация, на сайта на парламента се появи дневният ред на комисията за четвъртък, в който като първа точка е посочено "Разглеждане на информацията по запитването, входирано към КПКОНПИ на 14.01.2022 г.".

А малко след това получихме и коментар от председателя на комисията Михал Камбарев, според което Цацаров няма да бъде изслушван на заседанието в четвъртък, защото КПКОНПИ не е предоставила поисканите данни. Остава въпросът каква информация всъщност ще разглежда комисията.

Михал Камбарев, председател на Комисията по превенция и противодействие на корупцията:

"Комисията ще заседава през тази седмица, като комисията се свиква по решение на председателя. Г-н Цацаров няма да бъде изслушван в това заседание, тъй като ръководената от него комисия все още не е предоставила изисканите данни за дейността си и извършените проверки. Също така, не е взимано решение на предишното заседание за изслушване на г-н Цацаров."

Стенограма от предишното заседание на комисията все още няма качено на сайта на парламента. По думите на членове на комисията миналия четвъртък в комисията е внесено и гласувано именно искане да бъде извикан Сотир Цацаров на изслушване на 20 януари, като са формулирани дълъг списък от въпроси, свързани с ефективността на комисията в дейността й по отнемане на незаконно придобито имущество. Решението за това се случи в деня, в който Цацаров обяви, че ще подаде оставка, но преди да стане известно, че ДАНС му е отнела допуска до класифицирана информация, което пък стана официално в петък. Инициативата за това изслушване и за основния набор от въпроси е на народния представител Георги Георгиев от "Има такъв народ", зам.-председател на комисията по корупцията, който внесе такова предложение като извънредна точка в дневния ред и поиска гласуването му.

Георги Георгиев ни представи въпросите, които той е формулирал, с уговорката, че в хода на заседанието миналия четвъртък са били добавени и други въпроси:

  • Какъв е размерът на имуществото, измерен в левове, за което има наложени обезпечителни мерки след влизането в сила на отменения Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ) от 2013 година?
  • Какъв е размерът на имуществото, измерен в левове, за което има решение на съда за отнемане от началото на 2013 година до настоящия момент като част от т.нар. гражданска конфискация съгласно ЗОПДНПИ (отм.) и съгласно Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)?
  • Какъв е размерът на имуществото, измерен в левове, за което има решение на съда за отнемане от началото на 2013 година до настоящия момент, но според решенията на комисията (КОНПИ, впоследствие КПКОНПИ) като част от т.нар. гражданска конфискация съгласно ЗОПДНПИ (отм.) и съгласно ЗПКОНПИ?
  • Какъв е размерът на средствата, постъпили в бюджета, измерен в левове, в резултат на влезли в сила решения на съда за отнемане от началото на 2013 година до настоящия момент като част от т.нар. гражданска конфискация съгласно ЗОПДНПИ (отм.) и съгласно ЗПКОНПИ?
  • Какъв е размерът на имуществото, измерен в левове, за което има решение на съда за отнемане от началото на 2013 година до настоящия момент по продължили производства като част от т.нар. наказателна конфискация съгласно отменения Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (ЗОПДИППД)?
  • Какъв е размерът на имуществото, измерен в левове, за което има решение на съда за отнемане от началото на 2013 година до настоящия момент съгласно ЗОПДНПИ (отм.) и ЗПКОНПИ, но представляващи частен случай на "наказателна конфискация", т.е. производството се води по процедурата на "гражданската конфискация", но за проверяваното лице има влязла в сила осъдителна присъда?
  • Какъв е размерът на средствата от 2013 година до настоящия момент, които КПКОНПИ (преди КОНПИ) трябва да плати като разноски за хонорари на загубени дела?
  • Какъв в размерът на средствата от 2013 година до настоящия момент, за които срещу КПКОНПИ (КОНПИ преди) се водят дела по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди?

Въпросите представляват опит да се осветлят параметрите по една доста неясна част от дейността на КПКОНПИ като конфискацията на имущество, определено като незаконно придобито, и в крайна сметка да се добие представя за ефективността на комисията, а и тези преди нея, включително и в сравнителен план. И до момента няма обобщена информация каква част от обезпеченото имущество, както и имуществото, за което има внесени искове в съда, е било присъдено, както и за какви суми е била осъдена КПКОНПИ да плати по тези дела, както и за обезщетения за вреди на засегнати граждани. Неизвестно е също така каква част от присъденото имущество е било осребрено и реално е влязло в бюджета.

"От тези въпроси очаквам да разберем дали моделът на гражданската конфискация е заработвал за тези почти девет години и дали има някакъв краен резултат като действително отнето имущество, или това просто е инструмент за натиск върху бизнеса и върху политиците. В резултат от тази информация трябва да се вземе решение в каква посока да върви промяната на КПКОНПИ" - това коментира пред "Капитал" Георги Георгиев от ИТН.

Според правилника за работа на Народното събрание парламентарните комисии могат да задължават министри и длъжностни лица да се явяват на техните заседания и да отговарят на поставените въпроси, като в 7-дневен срок след това комисията представя на председателя на Народното събрание доклад за изслушването, който се предоставя и на останалите депутати. Всички държавни органи и длъжностни лица от държавната и общинската администрация и граждани са задължени да предоставят необходимите сведения и документи във връзка с въпросите, предмет на изслушвания в комисията, дори когато сведенията представляват държавна или служебна тайна, и да се явят при покана от Народното събрание. Наличието на административни, съдебни и други висящи производства пред орган на власт не възпрепятства предоставянето на сведения и документи или изслушването на поканените от комисиите лица. При отказ да се изпълнят конституционните задължения се носи юридическа отговорност.