Седмичен бюлетин за правни новини

КС отмени мораториума върху придобиването по давност на държавни и общински имоти; Адвокати срещу решението на кабинета да изготви списък от кантори, които да го съветват; Нови тълкувателни дела на ВКС

Близо 10 часа продължи общото събрание на адвокатите от страната, което прие над 10 решения. Сред тях са препоръка до Висшия адвокатски съвет да приеме решение, с което да се увеличат сумите на делегираните месечни вноски от бюджета на ВАдвС за адвокатските колегии от 10% на 20%; да се създаде адвокатски електронен форум за обмяна на информация между адвокатите; да се преразгледат договорите с фирмата за изготвяне на адвокатски карти и др.
Близо 10 часа продължи общото събрание на адвокатите от страната, което прие над 10 решения. Сред тях са препоръка до Висшия адвокатски съвет да приеме решение, с което да се увеличат сумите на делегираните месечни вноски от бюджета на ВАдвС за адвокатските колегии от 10% на 20%; да се създаде адвокатски електронен форум за обмяна на информация между адвокатите; да се преразгледат договорите с фирмата за изготвяне на адвокатски карти и др.
Близо 10 часа продължи общото събрание на адвокатите от страната, което прие над 10 решения. Сред тях са препоръка до Висшия адвокатски съвет да приеме решение, с което да се увеличат сумите на делегираните месечни вноски от бюджета на ВАдвС за адвокатските колегии от 10% на 20%; да се създаде адвокатски електронен форум за обмяна на информация между адвокатите; да се преразгледат договорите с фирмата за изготвяне на адвокатски карти и др.
Близо 10 часа продължи общото събрание на адвокатите от страната, което прие над 10 решения. Сред тях са препоръка до Висшия адвокатски съвет да приеме решение, с което да се увеличат сумите на делегираните месечни вноски от бюджета на ВАдвС за адвокатските колегии от 10% на 20%; да се създаде адвокатски електронен форум за обмяна на информация между адвокатите; да се преразгледат договорите с фирмата за изготвяне на адвокатски карти и др.
Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Висшият съдебен съвет (ВСС) трябва да се произнесе по същество по искането за отстраняване на главния прокурор Иван Гешев, внесено от служебния правосъден министър Янаки Стоилов. Това обяви тричленен състав на Върховния административен съд с определение, с което нареди преписката да се върне на ВСС и задължи съвета да разгледа искането. Определението подлежи на обжалване. Междувременно правосъдният министър Надежда Йорданова потвърди, че до дни ще внесе във ВСС ново предложение за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор Гешев.

Кабинетът одобри законопроекта за закриване на спецправосъдието, като предлага законът да влезе в сила три месеца след обнародването с изключение на текстовете за премахване на кариерните бонуси за членовете на ВСС и Инспектората, които да влязат в сила веднага.

Сотир Цацаров обяви, че по негова жалба Държавната комисия по сигурността на информацията е отменила решението на ДАНС за отнемане на достъпа му до класифицирана информация.

В Държавен вестник са обнародвани промените в Закона за регистър БУЛСТАТ, с които личните данни се премахват от публичната част на регистъра.

//ТОП 3

Правителството и адвокатурата в конфликт заради идеята на кабинета да създаде комисия за подбор на адвокатски кантори, които да го съветват

Изготвянето на "списък с "доверени" на властта адвокатски кантори", които да дават правни съвети на правителството в определени случаи, "би било сериозен удар върху свободата и независимостта на адвокатурата", тъй като поставя под съмнение "ролята й на естествена опозиция на действия на всяка една власт". Това се казва в декларация на Общото събрание на адвокатите от страната, проведено в събота, като се призовава да се потърси по-подходящ начин за подбор на адвокати в рамките на открита и прозрачна процедура. Декларацията е по повод на Решение №96 на МС от 25 февруари т.г., което предвижда създаването на комисия за подбор на кантори (за което първо сигнализира Лекс.бг). Както става ясно от системата за правна информация на МС, комисията ще подбира кантори във връзка с "подготовката на производства пред съд и юрисдикции за защита интересите на държавата във връзка с установени злоупотреби и случаи на неправомерно разходване на публични средства, както и да предоставят правни съвети по въпроси, които могат да станат предмет на такива производства". В събота МС разпространи позиция, в която се отрича, че ще се правят списъци, напротив - комисията ще прави подбор за всеки отделен казус поотделно и когато възникне необходимост. От решението обаче по-скоро излиза, че става въпрос за еднократно действие и действително се споменава за "списък на подбраните кантори", който ще "се предоставя на министъра на финансите за възлагане на съответните правни услуги".

КС отмени мораториума върху придобиването по давност на държавни и общински имоти

Конституционният съд единодушно отмени в сряда мораториума върху придобиването по давност на държавни и общински имоти, който бе въведен за първи път през 2006 г. - уж само за 7 месеца, а оттогава непрекъснато е удължаван - вече 15 години. Последно срокът му беше удължен до 31 декември 2022 г. Последиците от преустановяването на мораториума ще настъпят от момента на влизане на решението в сила, т.е. придобивната давност ще започне да тече три дни след обнародването на решението. Мораториумът е замислен като временна мярка, за да позволи на държавата и общините да защитят своята собственост, няма никакво конституционно оправдание да се продължава действието му 15 години, приема КС. (Решението на КС вижте тук, още по темата - тук.)

ВКС тълкува: Дело между гражданин и строителна фирма е търговско, но се гледа като гражданско и прагът за касация е 5000 лв.

Дело между гражданин и строителна фирма във връзка с изпълнението на договор за строителни работи е по същество търговско, но доколкото едната от страните по него е потребител, то се гледа като гражданско по реда на общия исков процес и прагът за достъп до касационно обжалване е като по гражданските дела - с цена на иска над 5000 лв., а не като на търговските дела с цена на иска до 20 000 лв. Това се приема в Тълкувателно решение по Тълкувателно дело №3/2019 г. на Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд. Критерият, по който се разграничават видовете дела, разглеждани по реда на ГПК, е материалното правоотношение, предмет на делото - ако то е образувано за защита на нарушено материално право, регламентирано в гражданското законодателство, то делото е гражданско, но е търговско, ако за материалните правоотношения са приложими разпоредбите на Търговския закон. С промените в ГПК от 2019 г., свързани със защита на потребителите (ДВ, бр.100/2019 г.), беше изрично регламентирано, че исковете от и срещу потребители се разглеждат като граждански по реда на общия исков процес, независимо от родовата подсъдност на делото. В случая става въпрос за търговска сделка, сключена между търговец и потребител, а възникналите спорове по тази сделка се гледат като граждански, приема ОСГТК.

//ОЩЕ ОТ СЕДМИЦАТА В КАПИТАЛ & ДНЕВНИК

Съдебният инспекторат - скъп и безполезен остров на блажените >> Близо две години Инспекторатът към ВСС се прави, че функционира при условията на изтекъл мандат, а парламентът все още не може да започне избора на нови инспектори. Междувременно все по-остро се поставя въпросът за неоснователното удължаване на мандата на инспекторите и незаконното упражняване на правомощия от тяхна страна. В тази патова ситуация единственият разумен ход изглежда сезирането на Конституционния съд.

Адв. Михаил Екимджиев: Имитирайки разследване, прокуратурата се саморазправя с набелязани жертви >> Европейският съд по правата на човека обяви, че ще разгледа с приоритет жалбите на Елена Йончева и на Явор Златанов, един от пострадалите от схемата "Осемте джуджета". Общото в двете жалби е оплакването за злоупотребата с власт от прокуратурата. Кантората на Екимджиев подготвя жалба до Страсбург с аналогични оплаквания и от бизнесмена Веселин Денков и Ивайла Бакалова. Това се случва

само три месеца след като ЕСПЧ в аналогичен контекст установи злоупотреба с правомощия от ВСС и ВАС спрямо съдия Мирослава Тодорова.

Иван Демерджиев: Бащата на Иван Гешев е подписвал документи на "Жоси" ООД като съдружник >> Бившият служебен правосъден министър Демерджиев потвърждава, че молба за такова вписване е подадена към Търговския регистър, но то не е станало факт. По думите му обаче, дори да няма вписване в регистъра, решението някой да бъде приет като съдружник има незабавно действие за фирмата. Казусът вероятно ще бъде споменат в сигнала, който новият министър на правосъдието Надежда Йорданова ще внесе във ВСС с

искане за отстраняване на главния прокурор Иван Гешев.

Биляна Гяурова-Вегертседер: Възнагражденията на магистратите - непопулярен проблем, който търси решение >> Българският институт за правни инициативи (БИПИ) предлага начинът на формиране на заплатите на магистратите да залегне в съдебния закон. В момента начинът, по който се определя размерът на заплатите, продължава да е непрозрачен, голяма роля играе субективният фактор, а разликата между възнагражденията на най-високото и най-ниското ниво в системата е прекомерна. БИПИ предлага 3 модела,

от които може да се тръгне в посока законови промени.

Окончателно: Максималният осигурителен доход става 3400 лв. от 1 април >> Пак от 1 април минималната работна заплата се увеличава с 60 лв. до 710 лв. Отпада данък лихва, а данък "Уикенд" пада от 10% на 3%. Земеделците ще плащат осигуровки върху 710 лв. Увеличението на максималния осигурителен праг ще засегне 217 хил. души в България, които имат облагаем доход над 3 хил. лв. Броят на тези с облагаем доход над 3400 лв. е 163 хиляди.

//ИЗБРАНО ОТ ДРУГИ МЕДИИ

"Извън рамките на закона". Как Гешев може да се намесва в хода на конкретни дела. Когато го обвиняват, че под негово ръководство прокуратурата бездейства по редица скандални случаи, Иван Гешев се оплаква от недопустима политическа намеса и казва, че няма законова възможност да влияе на преценката на редовите обвинители, нито да се намесва в хода на конкретни разследвания. Оказва се обаче, че МВР разполага с примери на иззети с подписа на Гешев досъдебни производства на неприложими основания >> Свободна Европа

Висшият адвокатски съвет (ВАдС) отказа да наложи наказание на адв. Стефан Левашки за реплика във фейсбук, засегнала прокуратурата. Адвокат Левашки се е ползвал от свободата си на гражданско мнение, правото му да общува в социалните мрежи е част от личния, а не от професионалния му живот, а негативното отношение към прокуратурата идва в cвeтлинaтa нa шиpoĸoтo oбщecтвeнo oбcъждaнe нa пpoблeмитe в paбoтaтa й, вĸлючвaщи и нeпpaвoмepни дeйcтвия oт oтдeлни нeйни пpeдcтaвитeли, се казва в мотивите на решението на ВАдС >> ДеФакто

ВКС отмени глоби за 1300 лв. на адвокат - да посочиш пропуск или грешка на съда не е обида. Случката се разиграва през октомври м.г., когато адв. Михаил Коен твърди, че е бил пред съдебната зала преди часа на насроченото заседание на Софийския апелативен съд, но не бил повикан, а междувременно съдебният състав напуснал залата от задния вход. Съставът определил твърдението му като неистина и обида за съда >> lex.bg

//СЪДЕБНИ

Две нови тълкувателни дела пред ВКС: Подлежи ли на обжалване спирането на дело заради преюдициално запитване по друго дело и каква да е преценката при спиране на вписване заради подаден иск

В рамките на Тълкувателно дело №2/2022 г. Гражданската и Търговската колегия на Върховния касационен съд ще дадат отговор на въпроса подлежи ли на обжалване определението, с което е спряно дело, заради отправено от друг съд преюдициално запитване. В момента съществува противоречива практика по въпроса дали, когато съд е отправил преюдициално запитване, спирайки производството по своето дело, подлежат на спиране и производствата по други дела, пред които стои за разглеждане същият правен въпрос.

Пред Общото събрание на Търговската колегия (ОСТК) на ВКС е образувано тълкувателно дело №1/2022 г. с въпрос какво трябва да изследва съдът при искане за спиране на вписването заради свързан с него иск. Искането е образувано, след като Инспекторатът на ВСС бе сезиран със сигнал от служебния министър на правосъдието Иван Демерджиев за противоречива практика във връзка с вписването на бордовете на държавните дружества. Въпросът пред ОСТК е дали съдът преценява допустимостта на исковото производство, което е основание да се иска спиране, или само констатира наличието на спор, последиците от който са обвързващи издаването на охранителния акт, заявен за вписване.

Две решения на СЕС по български дела

Две нови решения по български дела обяви Съдът на ЕС в Люксембург. По казус на "Вива телеком България" СЕС обявява, че правото на ЕС допуска данъчно облагане под формата на удържан при източника данък за фиктивните лихви, които местно дъщерно дружество, получило безлихвен заем от своето чуждестранно дружество майка, би било длъжно да й заплати при пазарни условия (дело C‑257/20).

По второто преюдициално запитване - за отчитането и заплащането на нощния труд на пожарникарите, СЕС приема, че правото на ЕС допуска продължителността на нощния труд на полицаи и пожарникари да е по-голяма от тази на работниците в другите сектори, когато това е основано на разумни критерии и за тях има други мерки за защита (дело C‑262/20).
СЕС: Недопустимо е да се забранява на националния съд да разглежда съответствието с правото на ЕС на национална правна норма, която КС е обявил за конституционосъобразна

Любопитно решение на Съда на ЕС по румънско дело (C-430/21) на практика отхвърля решението на румънския Конституционен съд, според което националните съдилища нямат правомощие да разглеждат съответствието с правото на съюза на национално законодателство, което вече е било обявено за конституционосъобразно с решение на КС. Прилагането на такова национално правило или практика сериозно би накърнило принципа на предимство на правото на съюза и ефективността на механизма на преюдициалното запитване, се казва в решението. Недопустимо е също така да се налага дисциплинарно наказание на съдия за това, че е приложил правото на ЕС, както се тълкува от съда, като по този начин се отклонява от практиката на КС. Ако Конституционният съд на държава членка счита, че разпоредба от вторичното право на съюза нарушава задължението за зачитане на националната идентичност на тази държава членка, той трябва да сезира СЕС с преюдициално запитване, за да прецени действителността на тази разпоредба в светлината на член 4, параграф 2 ДЕС, доколкото единствено съдът е компетентен да установи недействителност на акт на съюза.
1 коментар
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
Нов коментар

Още от Капитал