Недосегаемите

Надежда Йорданова: Без адекватно разследване няма справедливост в обществото

В България има магистрати с гръбнак, но трябва да им се създадат условия да работят, казва министърката на правосъдието

Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Програмата на министъра на правосъдието Надежда Йорданова напоследък е особено сгъстена. Преди две седмици тя ръководи заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС), на което започна обсъждането на нейното предложение за отстраняване на главния прокурор, после участва в деветчасовото заседание на парламентарната правна комисия по първото четене на законопроекта за закриване на спецсъдилищата, а ден по-късно се срещна с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши.

В началото на тази седмица Йорданова проведе работно посещение в Брюксел, а след нейната среща с председателя на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) Хуан Фернандо Лопес Агилар излезе прессъобщение за общата им позиция, озаглавено: "Българското и европейското правосъдие са длъжни да хвърлят светлина върху толкова много сенчести афери от годините на Борисов". Самият Агилар в изявление заяви, че Европейският парламент многократно е критикувал случващото се в България през последните 10 години във времето, когато Бойко Борисов беше премиер, и че Борисов сега дължи отговор на въпросите на разследващите.

Интервюто с министър Йорданова започваме с въпрос около тази среща.

Министър Йорданова, какви са вашите впечатления от разговора с г-н Хуан Агилар?

По време на срещата ми с председателя на комисията LIBE в Eвропейския парламент г-н Агилар много обстойно беше обсъден въпросът за това кога в България най-сетне ще бъде въведен ефективен механизъм за разследване и търсене на отговорност на главния прокурор. Страната ни е в забава по тази тема от 2009 г., откакто е влязло в сила решението по делото "Колеви" на Съда по правата на човека. Именно в този контекст беше поставен въпросът защо в България вече две години няма бързо, ефективно и устойчиво разследване на всички обстоятелства по едни факти, които стават обществено известни. Без да има разследване, без събиране на доказателства и без установяване на фактите не може да се стигне до съд и не може да бъде реализирана справедливост в обществото.

Вие как оценявате тези последни събития, които бяха много противоречиво посрещнати в обществото? Все още е трудно да се направи оценка какъв ще е политическият ефект от задържането на Борисов, Горанов и Арнаудова и на усилията да се положи начало на разследване.

Като министър на правосъдието не следва да правя политически оценки за конкретно разследване. Моята задача е да направя всичко възможно в рамките на правомощията си институциите да работят обективно и законосъобразно. Също така да работят ефективно и прозрачно, а не да бездействат, когато става въпрос за личности, удобни на властта или на задкулисието, или на така наречената дълбока държава.

Разбира се, не мога да не се безпокоя от факта, че по определени медийни публикации прокуратурата се задейства много бързо, понякога с доста агресивни действия, а по други години наред си затваря очите. Виждаме, че това, което се случи в края на миналата седмица, в момента действа като катализатор и прокуратурата започва да предприема определени процесуални действия. Сега ние трябва да наблюдаваме доколко последователни, експедитивни и адекватни ще бъдат те. Нека само да припомня, че относно снимките, кюлчетата, банкнотите от спалнята на бившия премиер месеци наред имаше затишие, после изведнъж в началото на тази година прокуратурата се активира, като разпространи съобщение, че започва проверка по серийните номера на банкнотите, след което вече няколко месеца по-късно отново имаме затишие. Очаквам, че по този казус няма да наблюдаваме същото скокообразно развитие на производството след определени дълги периоди на бездействие.

Подчертавам отново, че разследването трябва да бъде обективно и всестранно, да се изследват всички обстоятелства. Очаквам да нямаме пак ситуация като тази с разследването на изтеклите записи на Бойко Борисов, по което бяха разпитани поредица от лица, бяха поискани поредица справки и беше направено всичко възможно, за да не бъде извършена експертиза доколко гласът от записите е на Борисов - въпреки че има две експертизи от независими лаборатории. И след като бяха направени всички заобиколни действия, за да не се стигне до тази експертиза, предварителната проверка по случая беше прекратена с постановление на специализираната прокуратура, потвърдено след това от Апелативната специализирана прокуратура.

А на какво се дължи според вас тази скокообразна работа на прокуратурата? Появиха се тълкувания, че посещението на Лаура Кьовеши в България е катализатор на последните събития. Вие се срещнахте с нея, имате ли информация за такава корелация?

Срещата ми с Лаура Кьовеши беше по четири въпроса, свързани пряко с работата, която е в компетенциите на Министерството на правосъдието и на европейската прокуратура. Ние обсъдихме работата по проекта за промени на Закона за съдебната власт, който ще осигури административна автономност и по-ефективна работа на европейските делегирани прокурори.

По какъв начин?

В момента техните служители се назначават от Върховната касационна прокуратура (ВКП), деловодната им система не е обособена самостоятелно, тя се управлява от ВКП, нямат самостоятелен бюджет за експертизи, нямат самостоятелно деловодство за класифицирана информация. Беше споделен случай, при който Специализираната прокуратура е отказала да назначи експертиза по искане на европейски делегиран прокурор с оправданието, че бюджетът за това бил свършил.

Анализът показва, че въвеждането на регламента за Европейската прокуратура (ЕП) в България не е направено по най-ефективния начин и затова сме поставени в ситуация, при която на хартия законодателно са закрепени правомощията на европейските делегирани прокурори да разследват независимо и самостоятелно, но на практика са спънати с административни и логистични въпроси. Затова работим те да могат да имат служители, които да не зависят от друг административен ръководител, да имат самостоятелно деловодство, включително деловодство за класифицирана информация, да имат гарантиран бюджет.

Беше поставен въпросът за съдействие за осигуряване и на сграда, тъй като в момента те работят в помещенията на Софийския районен съд. Аз поясних, че съдебните сгради се управляват от пленума на ВСС, но ако ВСС не се справи със задачата да осигури самостоятелна сграда, правителството ще направи възможното да я обезпечи, защото България е задължена по силата на регламента за засилено сътрудничество да обезпечи ефективното му прилагане на наша територия.

Втората тема, която обсъждахме, са измененията в Наказателния кодекс, които да гарантират по ефективно разследване и наказване на измамите с евросредства. Ние получихме становище от правната служба на ЕП, която идентифицира няколко проблема в два текста на НК, свързани с начина, по който е формулиран съставът на престъплението - че не отразява сложния път на тези средства, които минават през няколко институции, през няколко бюджета, че не става дума за физически лица, че в някои случай става дума за измами при авансово предоставяне на евросредства и др.

Веднага изпратихме това становище към Върховния касационен съд (ВКС) и Върховната касационна прокуратура (ВКП) и тук е моментът да отбележа, че твърдението за война между институциите е неправилно. Когато става въпрос за изпълнение на правомощия, за работа в интерес на обществото, ние взаимодействаме и то не може да бъде по друг начин.

Да, има настояване от министъра на правосъдието главният прокурор да носи отговорност за нарушение на своите задължения и за уронване на престижа на съдебната власт, но търсенето на отговорност не е война между институциите.

В случая получихме становище на ВКС и ВКП, които подкрепиха констатациите и изводите на правната служба на ЕП и даже дадоха допълнителни аспекти за идентифицирани от тях проблеми. Сформирали сме работна група и вече се работи по изготвянето на конкретен законопроект. Аз съм изключително удовлетворена от това взаимодействие, защото ние от много години слушаме как българският НК е пречка за разследването и наказването на измамите с евросредства, но сега за първи път виждам конкретно идентифицирани проблеми с конкретно предложение за текстове и взаимодействие на всички институции.

Следващата тема, която обсъждахме, беше по предложение на българския европейски прокурор България да измени своята нотификация по регламента, така че всеки прокурор да може да препраща дела към Европейската прокуратура.

Поредната инициатива за разширяване на контактните точки, които могат да сезират ЕП, която се коментира като опит да се избяга от посредничеството на ВКП.

Към настоящия момент прокурор от което и да е ниво, ако констатира, че делото пред него е от компетентността на европрокуратурата, трябва да го изпрати на ВКП, там да му направят анализ и едва след това да стигне до ЕП. От една страна, това е цедка. От друга страна, то забавя процеса, а понякога в такива случаи всеки ден е важен. Затова работим към осигуряване на възможност за всеки прокурор веднага щом констатира, че делото пред него е от компетентността на Европейската прокуратура, пряко и директно да може да го изпрати там.

Смятате ли, че това ще проработи в йерархизираната прокуратура, в смисъл че там субординацията е доста силна?

Силна е, действително. Ние даже имаме някои притеснителни наблюдения за случаи, когато се предприемат дисциплинарни мерки срещу прокурори, които изпълняват правомощията си по вътрешно убеждение, с което горестоящите прокурори не са съгласни. Аз имам поредица от срещи с магистрати и ми прави впечатление, че сред българските магистрати има професионалисти с гръбнак, които са готови да поемат риска да изпълняват професионалните си задължения по вътрешно убеждение, но трябва да имат инструментариума за това, а това е една стъпка в тази насока. Аз съм убедена, че ще има прокурори, които ще се възползват от това.

Извън тези теми уведомих Лаура Кьовеши, че българският парламент прие два закона, с които България гарантира възможността на Европейската прокуратура да работи по случаи на измами с евросредства и на територията на държави членки, които са извън тези 22 държави по регламента.

Казуси от конкретен характер, по конкретни вътрешни въпроси, не бяха дискутирани.

Изпреварихте въпроса ми дали сте говорили за казуса с Божков. И нямате информация какво влияние би могла да има Европейската прокуратура?

Не, нямам. Освен това нека да припомня, че министърът на правосъдието няма правомощия да наблюдава текущи производства, поради което и процесуално аз нямам достъп до такъв тип информация.

Съдебната реформа е един от основните приоритети на управляващата коалиция, но социологическите изследвания към момента дават лоши оценки за работата на сегашното управление по тази тема до момента. Как според вас трябва да бъде убедено обществото, че работата върви?

В парламента минаха на първо четене промените в Закона за съдебната власт, с които освен закриването на специализираните съд и прокуратура се предвижда и премахване на кариерните бонуси на членовете на ВСС и на инспекторите в Инспектората към ВСС. Правителството и мнозинството работи по всички точки от коалиционното споразумение. Действително темповете не са толкова бързи, колкото ни се искаше на всички. Работим в условията на непрекъснати кризи, което отнема времеви и човешки ресурс. Независимо от това нашата воля, решителност, енергия е запазена и ние ще доведем нещата, по които работим, докрай.

Интервюто взе Мирела Веселинова

Все още няма коментари
Нов коментар