Мандатът на съдебния инспекторат стигна до КС, решението ще важи и за ВСС

Върховният административен съд поиска тълкуване дали може инспекторите да продължават да изпълняват функциите си и след изтичане на мандата им

Теодора Точкова, главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Теодора Точкова, главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.
Теодора Точкова, главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.    ©  Надежда Чипева
Теодора Точкова, главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет.    ©  Надежда Чипева
Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Пленумът на Върховния административен съд (ВАС) реши да сезира сезира Конституционния съд с въпрос, който отдавна витае в съдебната система, а и в парламента - може ли инспекторите в Инспектората на ВСС (ИВСС), както и главният съдебен инспектор Теодора Точкова, да изпълняват функциите си в условията на изтекъл мандат или тази практика е противоконституционна и актовете на инспекторите са незаконни.

Въпросът далеч не опира само до Инспектората, решението ще има отношение и към Висшия съдебен съвет. Казусите са идентични - и двата органа са с уреден в конституцията мандат и, ако КС приеме, че e конституционно нетърпимо инспекторите да осъществяват функции и след изтичане на мандата им, това би следвало да важи и за ВСС.

На практика от Конституционния съд се иска да се произнесе има ли конституционна криза в България, доколкото парламентът не е в състояние да избере нито нов Инспекторат, нито своята квота от ВСС. (Пълния текст на искането вижте в прикачения файл.)

Мотивът, с които Инспекторатът работи при изтекъл мандат е, че парламентът не е избрал нови инспектори - вече две години, а понеже някой трябва да изпълнява тази функция, по тази причина настоящите инспектори ще продължават да заемат длъжностите до избора на нови. Хипотетично това означава, че те могат да стоят на постовете си безкрайно - за избора на инспекторите към инспектората се изисква квалифицирано мнозинство от гласовете на ⅔ от народните представители, което мнозинство е труднопостижимо дори и в предишните значително по-хомогенни парламенти и винаги е било обект на пазарлъци. В резултат на това изборът на съдебни инспектори и главен инспектор не се извършва на базата на професионални качества и интегритет, а всяка партия безпроблемно си вкарва в този орган "своята квота" от партийно-съдебна номенклатура, както и задкулисно прокарани апаратчици, изпълняващи поръчки на определени лобита. (Повече по темата за просрочения мандат на Инспектората и проблемите, които създава, вижте тук.)

Абсолютно същото важи и за парламентарната квота от Висшия съдебен съвет - 11 човека, избирани с квалифицирано мнозинство от ⅔ депутатски гласа. Предстои смяна на ВСС, чийто мандат изтича през есента. Съдебната власт вече задвижи своите избори - поотделно на съдийската, прокурорската и следователската квота. В парламента няма и знак, че се подготвя избор на парламентарната квота във ВСС и на всички е ясно, че тя няма да мине без спазаряване с опозицията от ГЕРБ и ДПС. Въпросът е какво ще се случи, ако парламентът не избере навреме своите 11 членове на новия ВСС преди изтичането на мандата на сегашните членове - ще има ли въобще нов ВСС и как ще се конституира той. По закон новият ВСС се смята конституиран, когато са налице поне 2/3 от състава му (17 души), заедно с тримата членове по право - главния прокурор и председателите на върховните съдилища. Изборът на съдебната квота от 11 човека плюс тримата по право не са достатъчни, за да задейства новият съвет.

Това означава, че или КС ще се произнесе, че съдебните инспектори (а и ВСС) не могат да изпълняват функциите си след изтичане срока на мандата им, или бетониране и на двата органа за неизвестно колко време.

От Конституционния съд се иска да се произнесе има ли конституционна криза в България.

Пленумът на ВАС иска от КС тълкуване на два въпроса:

  • Прекратяват ли се правомощията на главния инспектор и с инспекторите от ИВСС с изтичане на мандата им или те продължават да изпълняват своите функции докато парламентът избере нов главен инспектор, съответно инспектори?
  • Допустима ли е въобще хипотеза, при която да спре за неопределено време дейността на ИВСС поради изтичане на мандата и бездействието на парламента?

Съдиите сочат, че това не е първият подобен случай с ИВСС - предишният главен инспектор Ана Караиванова продължи да стои на поста си и след изтичането на мандата й през януари 2013 г. с мотива, че нов главен инспектор не е избран и няма кой да изпълнява функцията й. Още тогава съдии започнаха да атакуват актовете й през съдилищата с мотив, че те са нелегитимни, след като са подписани в условията на изтекъл мандат. ВАС приема едно компромисно решение - че става въпрос за административен орган, който трябва да действа в условията на непрекъсваемост и затова актовете на Караиванова са валидни. Темата беше забравена доскоро, но въпросът отново изникна на дневен ред с проблемите около настоящия инспекторат.

"Поради това, че решението на ВАС [от 2014 г., б.р.] няма общозадължителна сила, няколко съдилища в свои решения оспорват компетентността на ИВСС поради изтичане мандата на настоящия му персонален състав. Застрашена е валидността на актовете на ИВСС, постановявани във времето след изтичане на мандата на неговите членове. Поставени под въпрос са и бъдещите действия на ИВСС, тъй като са налице не малко случаи, в които се оспорва компетентността на Инспектората", се казва в искането на Пленума на ВАС.

Мандатът на инспекторите в ИВСС изтече преди две години - мандатът на главния инспектор Теодора Точкова изтече на 9 април 2020 г., а мандатът на инспекторите - на 14 март 2020 г. Така повече от две години Инспекторатът към ВСС функционира незаконно, инспекторите и главният съдебен инспектор осъществяват правомощия, които вече не притежават, а практически органът не работи, защото актовете му биха били нелегитимни и могат да бъдат оспорени.

Факт е, че Инспекторатът към ВСС не е единственият колективен орган, който продължава да работи, а членовете му да си получават заплатите и след изтичането на мандата, но разликата с другите подобни органи е, че мандатът на ИВСС е уреден в Конституцията и съгласно трайната практика на Конституционния съд не може да бъде удължаван, както се случва с много други регулаторни и контролни органи - КЕВР, КЗЛД, БНБ и др. чийто мандати не са изрично посочени в конституцията. В случаите с другите регулатори продължаването мандата до избор на нови членове на органа е уредено изрично в устройствените закони, но при инспектората такова нещо няма, както и по отношение на ВСС.

Това много ясно се осъзнава от управляващите в момента, но от парламента цари пълно мълчание по темата. Показателно е, че през януари парламентарната правна комисия се накани да стартира процедура за избор на нови инспектори, но тази тема тихомълком беше извадена от дневния ред.

КС няма срок за произнасяне, а в случая е ключово кога ще се произнесе, особено в настоящата обстановка, когато видимо се наблюдава "снишаване" на институциите в изчакване на промяна в конюнктурата.