КС ще гледа по същество делото за спецсъда, това може да забави закриването му

Две искания, които имат голямо значение за бъдещия ход на съдебната реформа у нас, бяха допуснати до разглеждане, ключово е кога ще се произнесе съдът

Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Конституционният съд (КС) допусна до разглеждане три дела във вторник, две от които са много съществени и до голяма степен от решенията по тях зависи бъдещият ход на съдебната реформа у нас.

Това са делата по исканията на главния прокурор Иван Гешев срещу закриването на спецправосъдието и искането на Върховния административен съд за тълкуване може ли Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (а и самият Съдебен съвет) да продължават да функционират в същия състав и след като изтече мандатът им. Ключово по тези дела е не само как, но и кога ще се произнесе КС, защото и двете дела са обвързани със законови и конституционни срокове.

Третото дело, което КС допусна до разглеждане днес, е искането на главния прокурор, с което той атакува един архаичен текст в Наказателния кодекс срещу нетрудовите доходи, с който и сега се мотивират акции срещу проститутки и просяци, без прокуратурата да се противопостави.

Закриването на спецсъдилищата временно се отлага

Едномесечен срок имат отделните заинтересовани институции и представители на академичната общност да представят становището си дали закриването на спецсъдилищата е противоконституционно, става ясно от определението на КС, с което допуска искането на главния прокурор за разглеждане по същество. Според главния прокурор разпоредбите за прехвърлянето на делата в други органи на съдебната власт, преназначаването на магистратите и съдебните служители, разрешенията за мандатите на съдебните заседатели и др., водят до неяснота и правна несигурност, дискриминират и изземват правомощия на ВСС.

След изтичането на този едномесечен срок за становища обаче КС няма срок за произнасяне, а междувременно се очаква ВСС да спре процедурите по преназначаване на хората и прехвърляне на делата до произнасянето на КС. Основанието е текст в Административно-процесуалния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 4 АПК), според който административният орган спира висящото производство по даден закон, когато КС е допуснал разглеждане на искане срещу този закон. По същество това означава да се спре процесът по преназначаване на магистратите от спецзвената, който тече в момента от публикуването на закона, както и работата по прехвърлянето на делата.

Законът предвижда закриването на спецправосъдието да се случи от 28 юли, а след това в 7-дневен срок да се прехвърлят на съответните компетентни прокуратури и съдилища досъдебните производства и съдебните дела, по които не е проведено разпоредително заседание. Трудно е да се прогнозира какво ще се случи оттук насетне и как ще приключи всичко, доколкото развитието зависи както от произнасянето на КС, така и от срока, в които го направи.

За мандата на ВСС и Инспектората

Отново в едномесечен срок се чакат и становищата по делото за мандата на инспектората, т.е. до 17 юли (определението вижте тук). Логично е да се очаква КС да се произнесе по този спор преди 3 октомври, когато изтича мандатът на Висшия съдебен съвет, макар че дотогава може да се намери решение на проблема с него.

Питането на Върховния административен съд се отнася за Инспектората, но решението на КС ще важи и за други колективни органи, чийто мандат е изтекъл, без да са избрани нови членове на тяхното място. А в момента всички индикации сочат, че изборът на 11-членната парламентарна квота на ВСС е пред провал заради невъзможността да бъде събрана подкрепа от 160 депутатски гласа за всяка индивидуална кандидатура.

В искането на ВАС в почти прав текст се съдържа въпросът какво ще стане, ако до 3 октомври не бъде избрана парламентарната квота на съвета, макар че съдебната власт вече ще е избрала своите 11 представители в новия ВСС. Общите събрания на съдии, прокурори и следователи за избор на съдебната квота във ВСС вече са насрочени и се очаква новите представители на трите гилдии в съдебната власт да са известни още преди средата на юли.

Възможните решения на ситуацията, които се обсъждат в случай, че парламентът не избере своята квота до 3 октомври, са настоящият ВСС да продължи да функционира в сегашния си състав до избора на нова парламентарна квота, което би означавало, че конституционно определеният мандат няма никакво значение и може лесно да се превърне в безсрочен или пък държавата да остане без ВСС след като изтече мандатът на настоящия съвет.

Другият вариант е с промени в закона да се допусне новият ВСС да се конституира в състав от съдебната квота и тримата членове по право - председателите на върховните съдилища и главния прокурор, и да работи с минимален кворум до избора на парламентарна квота. Въпросът е дали КС ще даде отговор до 3 октомври.

Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал