Седмичен бюлетин за правни новини

Депутати внесоха законопроект за създаване на мегаагенция по вписванията; ВСС пак отложи дебата за отстраняването на Иван Гешев

Европейската комисия откри нова наказателна процедура срещу България, защото не е изготвила планове за морско пространствено планиране. Българското правителство е приканено също така да даде допълнителни разяснения за закъснението за въвеждане на биометрични карти за пребиваване на неевропейски граждани
Европейската комисия откри нова наказателна процедура срещу България, защото не е изготвила планове за морско пространствено планиране. Българското правителство е приканено също така да даде допълнителни разяснения за закъснението за въвеждане на биометрични карти за пребиваване на неевропейски граждани
Европейската комисия откри нова наказателна процедура срещу България, защото не е изготвила планове за морско пространствено планиране. Българското правителство е приканено също така да даде допълнителни разяснения за закъснението за въвеждане на биометрични карти за пребиваване на неевропейски граждани
Европейската комисия откри нова наказателна процедура срещу България, защото не е изготвила планове за морско пространствено планиране. Българското правителство е приканено също така да даде допълнителни разяснения за закъснението за въвеждане на биометрични карти за пребиваване на неевропейски граждани
Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Правителството прие промените в Наредбата за образованието по право, според които и тази година в юридическите факултети ще може да се кандидатства само с оценката от матурите.

Европейската комисия обяви в четвъртък няколко нови решения по процедури за нарушения (наказателни процедури) спрямо България. Комисията откри нова наказателна процедура срещу България, защото не е изготвила планове за морско пространствено планиране. Българското правителство е приканено да даде допълнителни разяснения за закъснението за въвеждане на биометрични карти за пребиваване на неевропейски граждани. Правителството получи последно предупреждение за непълно прилагане на европейското законодателство за кражбата на електронна самоличност при безкасови плащания, за неуведомяване за национални мерки за транспониране на Директивата за европейската тол система и др.

//ТОП 3

Отново е внесен законопроект за създаване на мегаагенция по вписванията

Управляващите отново лансираха законопроект за създаване на мегаагенция по вписванията, в която да се съберат на едно място най-важните регистри чрез обединяване на няколко структури - Агенцията по вписванията, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" и Централния регистър на особените залози. В сряда шестима депутати от четирите парламентарни групи на управленската коалиция внесоха проект на Закон за Държавна агенция по вписванията, която ще е специализиран орган към Министерския съвет. Нейният председател ще се определя от МС с мандат от 5 години и с право на не повече от два последователни мандата. Той трябва да е юрист с юридически стаж поне 5 години, както и единият от тримата зам.-председатели, а другите двама - съответно геодезист и специалист по информационни технологии. Тази реформа се предлага за втори път от началото на годината, първоначално управляващите се опитаха да я прокарат чрез преходните разпоредби на закона за бюджета, но срещнаха много критики. Новият законопроект обаче не предлага промяна на статута на съдиите по вписванията, което бе много критикувана идея.

ВСС пак отложи дебата за отстраняването на Иван Гешев

Висшият съдебен съвет (ВСС) за пореден път отложи разглеждането по същество на предложенията за отстраняване на главния прокурор Иван Гешев, внесени от двама правосъдни министри - бившия проф. Янаки Стоилов и настоящия Надежда Йорданова, като решението за отлагането бе гласувано единодушно. Отлагането е до окончателното произнасяне на Върховния административен съд по жалбата на Надежда Йорданова срещу отказа на ВСС да разгледа изцяло някои от основанията за искането й за отстраняване на Гешев. Според членове на съвета решението на петчленния състав на ВАС ще излезе бързо - до седмица-две, и най вероятно в началото на юни ще може да се насрочи ново заседание. Още по темата вижте тук

ВКС с тълкувателно решение: Влезлите в сила възлагателни постановления не подлежат на отмяна

Постановленията на съдебния изпълнител за възлагане на недвижими имоти при публична продан не подлежат на отмяна като извънреден способ за контрол по реда на чл. 303 и сл. от ГПК. Това прие Общото събрание на Гражданската и Търговската колегия (ОСГТК) в тълкувателно решение по Тълкувателно дело №6/2020 г., като решението е подписано с особено мнение от 17 съдии. Възлагателното постановление е акт на несъдебен орган (съдебен изпълнител), който има правомощия само по принудителното изпълнение, но не и правораздавателни правомощия, а "на отмяна подлежат само актовете, които разрешават материалноправен спор със сила на присъдено нещо", се казва в мотивите. Правата на страните в публичната продан са защитени с други средства. Постановлението за възлагане може да бъде обжалвано по реда на чл. 435, ал. 3 ГПК, когато наддаването при публичната продан не е извършено надлежно или имуществото не е възложено по най-високата предложена цена. След като постановлението влезе в сила, действителността на продажбата може да се оспорва по исков ред - при невнасяне на цената или когато в наддаването е участвало лице, което няма такова право.Законопроектът за разследване на главния прокурор ще е готов до 30 юни - това заяви правосъдният министър Надежда Йорданова в интервю за Euronews Bulgaria. Тя допълни, че вече е имала разговори с представители на Венецианската комисия, по време на които е приет график за съгласуването на този законопроект с тях. Повече по темата вижте тук.

//ОЩЕ ОТ СЕДМИЦАТА В КАПИТАЛ & ДНЕВНИК

КС ще гледа по същество делото за спецсъда, това може да забави закриването му >> Конституционният съд допусна до разглеждане три дела във вторник, две от които са много съществени и до голяма степен от решенията по тях зависи бъдещият ход на съдебната реформа у нас. Това са делата по искането на главния прокурор Иван Гешев срещу закриването на спецправосъдието и по искането на Върховния административен съд за тълкуване може ли Инспекторатът към ВСС (а и самият съдебен съвет) да продължава да функционира в същия състав и след като изтече мандатът му.

Работа чрез цифрова трудова платформа - какво ще се промени >> Проект за нова европейска директива ще даде минимални стандарти за работните условия на наетите през платформа и ще промени сегашната практика. Едно от предизвикателствата е критерият за разграничаване на цифрова трудова платформа от онлайн платформа, която не организира работа, извършвана от физически лица, а само предоставя средствата, чрез които доставчиците да стигнат до крайния потребител. Коментар на адв. Станимира Христова.

И антикорупционната политика се оказа заложник на "Има такъв народ" >> Обещаните промени в антикорупционния закон се бавят, защото ИТН поставя условие решенията на КПКОНПИ да се вземат с единодушие, което ознaчава, че всяка партия през своя зам.-председател в комисията ще има право на вето върху бъдещите проверки. В този контекст се оказва, че промените няма да се готвят от изпълнителната власт, а от депутатите в парламента. Вероятно преди това ще бъде избран и нов председател на КПКОНПИ.

//ИЗБРАНО ОТ ДРУГИ МЕДИИ

Проф. д-р Поля Голева: Доктор по право, е и? Докторската степен по право все повече се игнорира. Когато се избират лица за държавен пост, позиция в структурите на ЕС или международни организации, докторската степен бледнее пред опита в практиката. Докторантурата по право дава достъп само до преподаването и науката, но остава извън полезрението на политическия елит и на обществото за изборните длъжности, тя е ирелевантна и при заемане на магистратски длъжности и др. >> Лекс.бг

Съдът в Страсбург отново осъди България за неефективно разследване на сексуално насилие над дете. След 4-годишно разследване за сексуално посегателство над малолетна прокуратурата спира производството с мотив, че няма данни за изнасилване, без внимателен и обективен анализ на доказателствата и без изобщо да разследва хипотезата за съвкупление с малолетно лице въпреки несъмнените данни за това >> БХК

На прокуратурата клиентите са й скъпи. 233-ма души са осъдили държавното обвинение за миналата 2021 г., огромният процент от случаите са за незаконно обвинение. Предишните години броят им е малко по-голям - 267 и 339. Прокуратурата настоява, че ЗОДОВ трябва да се преосмисли, като отговорността й да бъде ангажирана само при доказани груби нарушения на правозащитните органи >> Сега

Съдии обвиниха кандидат за административен ръководител на АССГ в корупционен натиск. Трима съдии свидетелстват за корупционен натиск в Административен съд - София-град. Двама от тях директно обвиниха съдията от ВАС и бивш зам.-председател на АССГ Добромир Андреев, че им е оказвал натиск да решават дела в определена посока. Андреев им отправял "изискване на определен резултат" и "предложения да оправим наш човек" >> bird.bg

В брой 4/2022 г. на сп. "Адвокатски преглед" четете:

Европейските стандарти за независимост на съдиите и прокурорите: паралели и различия от Иванка Иванова. Независимостта на съдиите представлява абсолютна ценност и произтича пряко от чл. 6 от конвенцията за правата на човека, докато независимостта на прокурорите е следствие от независимостта на съдиите. За разлика от съдилищата прокурорската служба изпълнява политическа задача да осигурява ефективността на наказателноправната система, затова понятието за тяхната независимост се различава съществено от това за съдиите и е тясно обвързано с изискването за отговорност.

//СЪДЕБНИ

Ново тълкувателно дело пред ВКС - по въпрос, свързан със защитата на интелектуалната собственост

Основание ли е да се спре делото по иск за нарушаване на правата върху промишлен дизайн, ако пред административен съд има висящо дело за оспорване на решението за заличаване на регистрацията на същия промишлен дизайн? Това е въпросът, поставен по ново Тълкувателно дело №2/2022 г. пред Общото събрание на Търговската колегия на ВКС. Разпореждането на председателя на ВКС за образуването вижте тук, а определението на тричленния състав с председател Евгений Стайков - тук.

СЕС по българско дело: Наказателното дело може да се води задочно, ако обвиняемият не може да бъде открит, но той може после да иска възобновяване, освен ако умишлено се е укрил

При невъзможност да се установи местонахождението на обвиняемия той може да бъде съден или осъден задочно, но има право впоследствие да иска възобновяване на съдебния процес и разглеждане на делото по същество в негово присъствие. Упражняването на това право обаче може да му бъде отказано, ако той умишлено е избегнал правосъдието, като е попречил на органите да го уведомят за провеждането на съдебния процес. Това се казва в решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване на Специализирания наказателен съд (дело C‑569/20).

Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал