Въпрос за 60 хил. души

Войната само леко увеличи заявленията за българско гражданство

Правата на всички бежанци от Украйна, включително достъп до пазара на труда и здравно обслужване, са уредени през статута на временна закрила

Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Броят на украинците, които са подали заявление за българско гражданство от началото на войната, се е увеличил спрямо същите периоди на миналата година, но пак остава незначителен на фона на пристигналите в страната бежанци от войната. И преди, и сега огромното мнозинство от кандидатстващите сочат като основание български произход. Единици са тези, които кандидатстват за гражданство на основание обща натурализация - и преди, и след началото на войната. Това показва справка, предоставена на "Капитал" от Министерството на правосъдието, от което поискахме сравнителни данни за периода след войната за съпоставими периоди преди това.

От началото на войната в Украйна (24 февруари) до 12 май общо 700 украински граждани са подали молби за българско гражданство, от които 689 на основание български произход и 11 на основание обща натурализация, сочи проверката в автоматизираната информационна система на дирекция "Българско гражданство". За същия период година по-рано са кандидатствали съответно 576 украинци, от които 570 - по произход, а през 2020 г. - 257 души, от които 256 - по произход.

Прави впечатление обаче, че заявленията за първите два месеца на настоящата година са значително повече спрямо предходни години - общо 642 украинци са поискали гражданство. Може да се предположи, че една от причините за това са нарастващите по това време прогнози за начало на войната. Така общо 1342 украинци са поискали българско гражданство за първите четири месеца и половина на годината - за сравнение, за цялата 2020 г. те са били общо 1913.

Тези числа не са изненадващи. Действително в Украйна има голяма българска диаспора, но интересът към български паспорт се заключава по-скоро в европейското гражданство, докато бежанските права са уредени през статута на временна закрила по силата на Директивата за временна закрила на бежанци (Директива 2001/55/ЕО), която беше активирана за първи път с решение на Съвета на ЕС от 4 март т.г. Почти 100% от установилите се у нас след 24 февруари близо 100 хил. украински граждани са с такъв статут. От такава закрила се ползват и лицата без гражданство и граждани на трети държави, различни от Украйна, които са се ползвали от международна закрила или равностойна национална закрила в Украйна преди 24 февруари 2022 г.

Временната закрила е със срок от една година - до 4 март, с възможност да бъде удължавана. Тя дава възможност всички украинци, които влизат на територията на страни от ЕС, включително и в България, след регистрация автоматично да получат пълен обем права:

  • право на пребиваване за целия срок на закрилата
  • право на подходящо настаняване или на средства за настаняване при необходимост
  • достъп до пазара на труда без ограничения при условията за българските граждани, т.е., без да се налага да искат специално разрешение за работа като чужденци. Разбира се, за украинските граждани важат всички разпоредби и изисквания за регулиране на професиите, които действат в страната, включително изискванията за дипломи, квалификации и др. Право на безплатно професионално обучение
  • право да се регистрират като безработни в Бюрата по труда
  • право на осигуряване
  • право на социално подпомагане
  • право на спешна медицинска помощ. Хора от уязвими групи имат право на пълно медицинско обслужване
  • право на безплатен достъп до образователната система на децата до 18-годишна възраст при същите условия, които имат и децата в България
  • право да се открие банкова сметка и дебитна карта
  • свободно да се завръщат в държавата по произход, ако пожелаят.

По данни на правителствения сайт "България за Украйна" към 25 май над 107 хил. украинци са регистрирани за временна закрила.

Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал