Седмичен бюлетин за правни новини

ВСС отхвърли предложението за отстраняване на главния прокурор; Приключи изборът за членове на ВСС от професионалната квота; Министерството на правосъдието предлага ефективен съдебен контрол при издаването на ЕЗА

В събота и неделя на два тура прокурорите от страната гласуваха за избор на своите нови четирима представители в следващия Висшия съдебен съвет, с което изборите за членове на ВСС от професионалната квота завърши. Общата избирателна активност на прокурорите за избор на нови членове на ВСС на първия тур в събота беше 74.06% при 1139 гласували от 1538 имащи право на глас. От тях електронно са гласували 1073 души. На балотажа в събота гласуваха общо 921 души (59.88%).
В събота и неделя на два тура прокурорите от страната гласуваха за избор на своите нови четирима представители в следващия Висшия съдебен съвет, с което изборите за членове на ВСС от професионалната квота завърши. Общата избирателна активност на прокурорите за избор на нови членове на ВСС на първия тур в събота беше 74.06% при 1139 гласували от 1538 имащи право на глас. От тях електронно са гласували 1073 души. На балотажа в събота гласуваха общо 921 души (59.88%).
В събота и неделя на два тура прокурорите от страната гласуваха за избор на своите нови четирима представители в следващия Висшия съдебен съвет, с което изборите за членове на ВСС от професионалната квота завърши. Общата избирателна активност на прокурорите за избор на нови членове на ВСС на първия тур в събота беше 74.06% при 1139 гласували от 1538 имащи право на глас. От тях електронно са гласували 1073 души. На балотажа в събота гласуваха общо 921 души (59.88%).
В събота и неделя на два тура прокурорите от страната гласуваха за избор на своите нови четирима представители в следващия Висшия съдебен съвет, с което изборите за членове на ВСС от професионалната квота завърши. Общата избирателна активност на прокурорите за избор на нови членове на ВСС на първия тур в събота беше 74.06% при 1139 гласували от 1538 имащи право на глас. От тях електронно са гласували 1073 души. На балотажа в събота гласуваха общо 921 души (59.88%).
Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Новоизбраните членове на Прокурорската колегия от професионалната квота на следващия ВСС са зам. главният прокурор Красимира Филипова, окръжният прокурор на Плевен Владимир Николов, Добринка Калчева от Апелативна прокуратура - Пловдив, и Владимир Чавдаров, апелативен прокурор на Варна. Първите трима бяха избрани на първия тур в събота, Чавдаров - на балотаж в неделя. С това изборите за членове на ВСС от професионалната квота завърши, под въпрос е обаче кога новият съвет ще стартира и в какъв състав, доколкото е съмнително дали Народното събрание ще успее да избере 11-те членове на ВСС от парламентарната квота до 3 октомври, когато изтича мандатът на сегашния съвет.

Междувременно изборът на на следователите беше оспорен в съда от следователя Бойко Атанасов, а срещу избора на съдиите има две жалби..

Правителството одобри искане до Конституционния съд, изготвено от Министерството на правосъдието, за тълкуване на чл. 42, ал. 1 от конституцията, който забранява на затворниците и на поставените под запрещение да гласуват на избори. Поводът за искането са са три решения на Европейския съд по правата на човека - "Кулински и Събев срещу България" (решение от 2016 г.), "Димов и други срещу България и 13 други" и "Анатолий Маринов срещу България" (решение от февруари 2022 г.), по които ЕСПЧ е установил нарушение на на чл. 3 от Протокол №1 към Конвенцията за правата на човека - провеждането на свободни избори.

На същото заседание на правителството в сряда е приета новата наредба за юридическото образование, изготвена от Министерството на правосъдието. Предстои обнародването й.

В Държавен вестник са обнародвани промени в Наказателния кодекс, с които са въведени нови състави за склоняване на непълнолетни към блудствени действия и се завишават наказанията на други състави от раздел "Разврат". Завишават се и наказанията за киберпрестъпления.

//ТОП 3

Върховният административен съд сезира КС с ангажимента на Висшия адвокатски съвет да изготви правила срещу прането на пари, задължителни за адвокатите

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) атакува пред Конституционния съд (КС) текста в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), който възлага на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) да приема единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Съставът на ВАС не поставя под съмнение включването в ЗМИП на адвокатите като задължени субекти, нито правомощието на Висшия адвокатски съвет да издава подзаконови нормативни актове, но според него за целта съветът трябва да е овластен от Закона за адвокатурата, а не от закона срещу прането на пари. Определението за сезиране на КС е прието от състав с председател и докладчик Георги Чолаков по жалба на група адвокати, представлявани от адв. Александър Кашъмов, срещу решението на ВАдС за приемане на правилата, задължителни за всички адвокати. КС вече образува дело №13/2022г., за докладчик е определена Соня Янкулова.

ВСС очаквано отхвърли предложението на двама правосъдни министри за отстраняване на главния прокурор Иван Гешев

Очаквано Висшият съдебен съвет (ВСС) отхвърли предложението за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор Иван Гешев, направено от двама правосъдни министри - служебния, проф. Янаки Стоилов и настоящия министър в оставка Надежда Йорданова. В подкрепа на предложението гласуваха само двама от членовете на съвета - Атанаска Дишева и Олга Керелска, от съдийската квота на ВСС. Против гласуваха 16 души. Главният прокурор Иван Гешев не гласува. От защитната теза на Гешев излиза, че главният прокурор не може да носи отговорност за състоянието на прокуратурата, нито за конкретни порочни практики, не носи отговорност за нарушения, извършени от други прокурори и от администрацията, нито за това, че такива нарушения са останали без последствия, нито за обществения отзвук на тези действия. Още по темата тук.

Законопроект за създаване на ефективен съдебен контрол при издаване на европейска заповед за арест

Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане проект за промени в Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест (ЗЕЕЗА), с които се предлага въвеждане на ефективна съдебна защита при издаването на европейска заповед за арест (ЕЗА). Проектът е мотивиран с решение на Съда на ЕС от 10 март м.г. по преюдициално запитване на британски съд, сезиран с искане за изпълнение на издадена ЕЗА от районната прокуратура на Свищов. Заключението на СЕС е, че българският закон за издаване на ЕЗА не отговаря на стандартите на европейското право, защото не предвижда предварителен съдебен контрол върху самата ЕЗА, както и върху акта за задържане, на който тя се основава. Законопроектът предвижда създаването на нов чл. 56а в ЗЕЕЗА, който въвежда задължение за прокурора по делото да внесе искане пред съответния първоинстанционен съд за вземане спрямо обвиняемия на мярка задържане с цел издаване на ЕЗА. Произнасянето на съда е в тридневен срок от получаване на искането в открито заседание с участие на прокурора и защитата. След приемането на лицето от изпълняващата ЕЗА държава прокурорът незабавно внася в съда искане за задържане под стража, като обвиняемият и неговият защитник могат да оспорят законността и пропорционалността на издадената ЕЗА.

//ОЩЕ ОТ СЕДМИЦАТА В КАПИТАЛ & ДНЕВНИК

Какви реформи са нужни, за да започне получаването на средствата от ЕС >> През тази година парламентът и министерствата трябва да променят десетки закони и наредби, за да тръгнат европрограмите. Голяма част от реформите са свързани със съдебната система, друг пакет от промени пък засяга енергетиката и приемането му също е под въпрос заради кризата с енергийните цени. Важни реформи са заложени и в законите за обществените поръчки, биоразнообразието, електронното управление, етажната собственост и т.н.

Съдът окончателно отмени забраната за добив на газ край Генерал Тошево >> Проектът на "Русгеоком БГ" на Сашо Дончев беше спрян преди четири години със спорни аргументи. На 5 юли 2022 г. Върховният административен съд окончателно отмени забраната, като потвърди решението на Административен съд - Варна, от началото на тази година.

ЕС ще опита да проследява криптотранзакциите, за да предотврати прането на пари >> Законопроект предвижда трансферите на криптоактиви да бъдат проследявани с цел да се ограничи прането на пари и финансирането на криминални дейности.Законът ще изисква всяка транзакция да съдържа ясна информация от кого и накъде отиват трансферите. Доставчиците на услуги за криптоактиви ще бъдат задължени да предоставят тази информация на компетентните органи, ако се провежда разследване за пране на пари и финансиране на тероризма.

//ИЗБРАНО ОТ ДРУГИ МЕДИИ

Доц. д-р Ива Пушкарова: Митология и реалност на съвременните наказателни политики. Днешните наказателни политики следват еднопосочен път на засилване на държавното насилие, докато настойчиво призовават за неговото обуздаване. Това води до инфлация на наказателния закон, изразяваща се в свръхкриминализация и свръхпенализация, а резултатът е, че законът губи приоритетите си и се ирационализира >> Лекс.бг

ВАС отмени изискването ВЕЦ да имат учредено право на строеж, за да получат разрешение за водовземане. Въведеното - с приетата м.г. Наредба за ползването на повърхностните води - изискване за представяне на документ, удостоверяващ учредено право на строеж към момента на подаване на заявлението за издаване на разрешителното, не само противоречи на Закона за водите, но и представлява необоснована административна и финансова тежест >> Лекс.бг

//СЪДЕБНИ

Генералният адвокат Collins по българско дело: Правото на обвиняемите да присъстват на съдебния процес не може да се свежда до ролята им на зрители

Българският закон - НПК, който допуска в съдебната фаза на наказателния процес, когато свидетели не могат да бъдат разпитани по обективни причини, да бъдат приети техни показания, дадени пред съдия в досъдебната фаза на процеса, но без участието на защитата, въпреки че обвинението е имало възможност да осигури възможност на защитата да участва в този разпит, е несъвместим с правото на ЕС (Директива 2016/343 относно укрепване на някои аспекти на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство). Това приема в заключението си генералният адвокат A. Collins по дело C‑348/21 на Съда на ЕС, образувано по преюдициално запитване на Специализирания наказателен съд. Правото на обвиняемите да присъстват на съдебния процес не може да се свежда до ролята им на зрители, те или техните представители трябва да имат възможност да задават въпроси на свидетелите.

//ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Министерството на правосъдието предлага пълна електронизация на заповедните производства

Министерството на правосъдието предлага проект за промени в Гражданския процесуален кодекс, с който се въвежда пълна електронизация на заповедното производство. Актовете на съда, включително заповедите за изпълнение и изпълнителните листове, ще се издават само в електронна форма. Заявленията за издаване на заповед за изпълнение и приложенията към тях ще бъдат подавани по електронен път чрез електронен формуляр, достъпен в Единния портал за електронно правосъдие. Изключение от това правило е предвидено за заявителите, които не са търговци или не са представлявани от адвокат - те могат да подават заявления на хартиен носител в съда. Като улеснение на длъжника при упражняване на правата му възражение срещу издадена заповед за изпълнение може да се подава в писмена форма във всеки районен съд. За ефективност и бързина на заповедното производство всички районни съдилища в страната ще разглеждат заявленията за издаване на заповед за изпълнение. Предвижда се законът да влезе в сила от 1 януари 2023 г., като дотогава ВСС трябва да изгради модул към Единната информационна система на съдилищата.

1 коментар
  • Най-харесваните
  • Най-новите
  • Най-старите
Нов коментар