Новият брой:
Първият опит за ротационен кабинет в България

Съдът на ЕС отклони иск на Еврокомисията срещу България за мръсния въздух

Решението спестява на много солени глоби на страната ни - 11 млн. лв. дотук и още по 20 млн. лв. на година до решаване на проблема с наднормените нива на ФПЧ

Бюлетин: Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Темата накратко
  • Съдът на ЕС обяви за недопустим иска на Европейската комисия срещу България за мръсния въздух.
  • Решението спестява много високи финансови санкции за България.
  • Проблемите с мръсния въздух обаче остават, а ЕК може наново да внесе иск за нарушение в съда

Съдът на ЕС (СЕС) обяви за недопустим първия иск на Европейската комисия срещу България за установяване на двойно неизпълнение на задължения в областта на замърсяването на въздуха. Според СЕС Еврокомисията не е заявила достатъчно ясно, че към референтната дата 9 февруари 2019 г. България все още не е предприела мерки за изпълнение на предишно решение от 2017 г. - то гласи, че България не е изпълнила задълженията си да спазват пределно допустимите стойности за концентрация на някои замърсители в атмосферния въздух.

Темата накратко
  • Съдът на ЕС обяви за недопустим иска на Европейската комисия срещу България за мръсния въздух.
  • Решението спестява много високи финансови санкции за България.
  • Проблемите с мръсния въздух обаче остават, а ЕК може наново да внесе иск за нарушение в съда

Съдът на ЕС (СЕС) обяви за недопустим първия иск на Европейската комисия срещу България за установяване на двойно неизпълнение на задължения в областта на замърсяването на въздуха. Според СЕС Еврокомисията не е заявила достатъчно ясно, че към референтната дата 9 февруари 2019 г. България все още не е предприела мерки за изпълнение на предишно решение от 2017 г. - то гласи, че България не е изпълнила задълженията си да спазват пределно допустимите стойности за концентрация на някои замърсители в атмосферния въздух.

Решението не означава, че България се е справила с проблема със замърсения въздух в големите градове и в някои особено застрашени агломерации, което очевидно не би било вярно, а просто, че Еврокомисията не е задала иска си достатъчно категорично.

Днешното решение на СЕС обаче не пречи Еврокомисията да започне наново процедурата по чл.260§2 ДФЕС (бел. ред. - т.нар. наказателна процедура) като изпрати официално уведомително писмо, в което изрично да посочи, кои са обстоятелствата, които я карат да мисли, че България не е изпълнила решението на СЕС от 2017г. - това коментира за "Капитал" преподавателят по право на ЕС Станислав Костов. Другояче казано, ЕК може наново да внесе иск в съда като коригира пропуските си в настоящия иск.

Същевременно решението, обявено днес, има важно значение за България, защото отпада съвсем реалната опасност на държавата да бъдат наложени много високи глоби. Това конкретно посочи предишният екоминистър Борислав Сандов през януари м.г. в изявление пред парламента по повод на парламентарно питане за наказателните процедури в областта на екологията. Той обясни, че при второ осъдително решение срещу България за неизпълнение на установени вече нарушения за замърсения въздух следват неизбежни сериозни глоби за държавата - по 3156 евро на ден от 2017 г. до момента на произнасянето на СЕС по второто дело, което прави грубо 11 млн. лева, а след това - по 28 386 евро на ден след новото решение на СЕС до преустановяване на проблема, което означава 20 млн. лева на година, докато не бъде преустановен проблемът с наднормените нива на ФПЧ. Отделно от финансовите измерения са последиците за здравето на хората и сериозните имиджови щети за България.

Хронологията

През април 2017 г. България е осъдена от Съда на ЕС в Люксембург за това, че не е спазвала европейското законодателство за пределните стойности на замърсяване на въздуха в периода от присъединяването ни през 2007 г. до 2014 г., когато е внесен искът. И след това решение обаче държавата отново не е предприела практически нищо, за да реши проблема с наднормените нива на фини прахови частици и подобряване на качеството на въздуха в някои агломерации като София, Пловдив, Северна, Югозападна и Югоизточна България, констатира ЕК и на 9 ноември 2018 г. отново изпраща официално уведомително писмо, че превишаването на пределно допустимите стойности е продължило около година и половина след произнасянето на решението на Съда на ЕС и почти 11 години след влизането в сила на Директивата за качеството на атмосферния въздух.

България е приканена да даде отговор до референтната дата 9 февруари 2019 г. и да я уведоми за евентуално постигнатия междувременно напредък. И доколкото отговорите на България са неудовлетворителни за комисията, тя завежда срещу държавата пред СЕС "иск за установяване на двойно неизпълнение на задължения", с който да се установи, че България не се е съобразила с решение на съда и да бъде осъдена да плати еднократно платима сума и подневна периодична имуществена санкция до пълното изпълнение на решението на съда.

Решението

С решението си от днес съдът отбелязва, че в официалното уведомително писмо от 9 ноември 2018 г. комисията не твърди, че решението от 2017 г. все още остава да бъде изпълнено към референтната дата, а именно 9 февруари 2019 г. В това писмо комисията изтъква, че неизпълнението на изискванията за пределно допустимите норми на замърсяване на въздуха, което СЕС е установил до 2014 г., остава налице и през 2015 г. и 2016 г. по отношение на посочените зони и агломерации.

Тя обаче не представя подробни разяснения, нито фактически анализ в смисъл, че констатираното положение през тези две години се запазва без осезаемо подобрение в периода между обявяването на решението на 5 април 2017 г. и референтната дата - 9 февруари 2019 г., което съответно налага предприемането на мерки за изпълнението на посоченото съдебно решение.

Същевременно СЕС подчертава, че не би могло валидно да се отправи упрек към държава членка, че не е изпълнила задължението да предприеме мерките за изпълнение на дадено решение на съда, ако от официалното уведомително писмо не следва ясно, че към референтната дата задължението за изпълнение на това решение остава налице още от обявяването му.

Като се има предвид, че искът за установяване на двойно неизпълнение на задължения цели да подтикне неизправната държава да изпълни предходно съдебно решение, то комисията е длъжна не само да проверява по време на цялата досъдебна процедура и преди издаването на официалното уведомително писмо дали това съдебно решение междувременно не е било изпълнено, но и в това уведомително писмо да твърди и достатъчно ясно да установи, че съдебното решение все още няма да е изпълнено към референтната дата, приема съдът.

Борислав Сандов: Това няма да подобри въздуха в България

За съжаление, това решение няма да подобри въздуха в България, коментира за "Капитал" Борислав Сандов.

"Доколкото решението е техническо - то не се позовава на мерките, предприети за подобряване на въздуха, а на дефекти в иска на ЕК - очаквам Комисията да поднови усилията си и да заведе ново дело. Друг е въпросът, че ние през последните две години подобряваме нещата и има значителен напредък.

От друга страна това решение спестява средства на данъкоплатеца. Надявам се това да не послужи за успокоение на всички регулаторни органи, които би следвало да реализират планове за намаляване на замърсителите и качеството на атмосферния въздух.", каза още Сандов.