Новият брой:
Чудото на езика

Изборът на съдийската квота в новия ВСС стигна до Страсбург

Съдия Владислава Цариградска се обърна към Съда по правата на човека, след като не бе допусната да гласува, а след това й бе отказан и достъп до съд

Заради председателя на съда, в който работи, Владислава Цариградска не е успяла да гласува в изборите за Висш съдебен съвет
Заради председателя на съда, в който работи, Владислава Цариградска не е успяла да гласува в изборите за Висш съдебен съвет
Заради председателя на съда, в който работи, Владислава Цариградска не е успяла да гласува в изборите за Висш съдебен съвет    ©  Красимир Юскеселиев
Заради председателя на съда, в който работи, Владислава Цариградска не е успяла да гласува в изборите за Висш съдебен съвет    ©  Красимир Юскеселиев
Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Съдия Владислава Цариградска от районния съд в Луковит изпрати жалба до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург, след като в България ѝ бе отказан достъп до съд по жалбата ѝ срещу опорочения избор за нови членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от съдийската квота.

Пред Съда в Страсбург съдия Цариградска се оплаква от това, че практически е лишена от право да участва в изборите поради дефектните правила, приети от ВСС, а след това ѝ е било отказано и правото да обжалва тези избори с мотива, че нямала правен интерес. Съдия Цариградска е номинирала и кандидат за член на ВСС на тези избори, но по независещи от нея причини и заради пропуск на председателя на луковитския съд е лишена от възможност да гласува в негова подкрепа.

Съдия Владислава Цариградска от районния съд в Луковит изпрати жалба до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург, след като в България ѝ бе отказан достъп до съд по жалбата ѝ срещу опорочения избор за нови членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от съдийската квота.

Пред Съда в Страсбург съдия Цариградска се оплаква от това, че практически е лишена от право да участва в изборите поради дефектните правила, приети от ВСС, а след това ѝ е било отказано и правото да обжалва тези избори с мотива, че нямала правен интерес. Съдия Цариградска е номинирала и кандидат за член на ВСС на тези избори, но по независещи от нея причини и заради пропуск на председателя на луковитския съд е лишена от възможност да гласува в негова подкрепа.

Разбира се, каквото и да е решението на Съда в Страсбург, то вероятно ще бъде произнесено много след като следващият ВСС приключи мандата си. Парадоксът е, че в момента и новоизбраните членове на ВСС от професионалната квота не могат да започнат мандата си, защото предишните два парламента не избраха 11 членове на съвета от своята квота и новият ВСС не може да се сформира. Междувременно шестимата избрани съдии от професионалната квота поискаха да встъпят в длъжност въпреки това.

Независимо от това делото в Страсбург има важно значение в процеса на отстояване на съдийската независимост, защото то поставя точно този въпрос в контекста на ясни европейски стандарти, залегнали в документи на Европейската комисия и органи на Съвета на Европа, чието приложение в България обаче все остава незадоволително. Доказателство за това са и последните избори за членове на ВСС от професионалната квота, които породиха много съмнения в манипулации. Това са и аргументите на съдия Цариградска.

Владислава Цариградска: Качествата на всеки член на ВСС са от огромно значение за статута на всеки съдия

За мен е много важно в бъдеще да се елиминира влиянието на административните ръководители върху съдиите и в целия изборен процес за членове на ВСС, защото с оспорените от мен правила напълно бе елиминиран конституционният принцип, въведен с промените от 2016 г., за пряк избор на членовете на ВСС от професионална квота при тайно гласуване. Назначаването, кариерното развитие и дисциплинарните санкции спрямо съдии са в изключителните правомощия на Съдийската колегия на ВСС, затова тази огромна власт принципно застрашава, а понякога и реално уврежда съдийската независимост, както бе признато по делото на съдия Мирослава Тодорова срещу България. Поради това качествата на всеки член на ВСС са от огромно значение за статута на всеки съдия. Конституционните изменения от 2016 г. и въведеният с тях принцип "един съдия - един глас" са една от гаранциите за защита на съдиите и едновременно това една от възможностите през активно участие в избора да се включат в управлението на съдебната система. Опасната роля на административните ръководители не е хипотетична, тя стои в основата на тази конституционна промяна и в мотивите на законопроекта много ясно е заявено, че чрез прекия избор се елиминира съдебната йерархия, която преди това е влияела пагубно на избора на членове на ВСС, провеждан чрез делегатски събрания. Този стандарт за независимост е европейският стандарт, залегнал в стратегическите документи, на които се позовава законодателят - доклад на ЕК по Механизма за сътрудничество и проверка за 2015 г., становище №10/2007 на КСЕС относно съвета на съдебната власт в служба на обществото, две становища на Венецианската комисия и др.

Признаването на право на всеки съдия да обжалва избора при съмнение за неговата незаконосъобразност е една гаранция не само за съдиите, но и за цялото общество, че изборът ще се проведе по достатъчно прозрачен и законосъобразен начин без каквито е да било нелегитимни влияния върху него. Съдиите ще получат възможност на практика да упражняват активна роля в процеса на управление и ще се затвърди вътрешното отношение на ВСС към съдиите, а именно не като началник, а като на орган, съставен от най-достойните, които могат да управляват по най-добрия начин. Защото ВСС съществува заради съдиите.

Съдия Владислава Цариградска е сред активните и публично разпознаваеми членове на Съюза на съдиите в България - най-многобройната и авторитетна съсловна съдийска организация у нас, която отстоява не само професионалните интереси и независимостта на съдиите, но и обществени ценности като върховенството на закона и правовата държава. През лятото на м.г. тя издигна кандидатурата на колегата си Владимир Вълков, съдия от Софийския градски съд, за член на съдийската колегия на ВСС в следващия му мандат.

Изборите бяха проведени в два тура - на 25 и на 26 юни 2022 г. (събота и неделя), тъй като на първия тур не бяха избрани кандидати. Още на първия тур се оказва, че Цариградска и останалите й колеги в Луковит не могат да гласуват електронно, както са заявили, поради пропуск на председателя на съда да активира талоните им за гласуване. Според правилата за гласуване, приети от ВСС, в тези случаи правото на съдиите да гласуват зависи от председателя на съответния съд, който трябва да активира талоните им за гласуване най-малко два дни преди изборите.

За Цариградска (както и за нейните колеги от съда в Луковит) остава възможността спешно да отпътуват за София, за да гласуват с хартиена бюлетина, което може да се направи само в столичната Съдебна палата. Тя реализира това си право в събота, но не може да го направи при гласуването в неделя, тъй като едно от трите й деца е в кърмаческа възраст. На искането пред избирателната комисия да й бъде осигурена възможност да гласува електронно в неделя ѝ е отказано.

Четирима съдии обжалваха резултатите от изборите, трима от тях са участвали като кандидати, а Цариградска - като съдия, който е номинирал кандидат.

Макар че назначената по делото експертиза разкрива данни за тежки нарушения и съмнения за манипулации, през февруари т.г. съдебният състав от трима съдии от Върховния касационен съд и двама от Върховния административен съд отхвърлиха искането на тримата кандидати за касиране на изборите като неоснователно. Специално жалбата на Цариградска е оставена без разглеждане като недопустима поради липса на правен интерес. Според петчленния състав съдийката би имала интерес да обжалва само ако е била кандидат за член на съвета, но не и ако е редови съдия, кадрово зависим от един ВСС, който тя смята за порочно избран.

Всеки български съдия, чиято независимост е накърнена или застрашена от пороци в избора на ВСС, би трябвало да има пълноценен достъп до съд и право на справедлив съдебен процес, се казва в жалбата на съдия Цариградска до съда, изготвена от адвокат Михаил Екимджиев. От една страна, начинът на провеждане на избора на членове за съдийската колегия на ВСС пряко рефлектира върху индивидуалното право на независимост на всеки съдия. В случая съдия Цариградска не просто е лишена от право да участва в избора на членове на ВСС поради порочна процедура, но и от възможност чрез вота си да защити издигнатия от нея кандидат за член на ВСС - съдия Владимир Вълков. От друга страна, правото на съдията да се защити е и в обществен интерес, защото "само възможността всеки съдия да получи ефективна процесуална защита срещу всички заплахи към интегритета му може да осигури надеждно и справедливо правосъдие", се казва още в защитата. И се подчертава, че всъщност няма изрична законова забрана за българските съдии да обжалват резултатите от избора за членове на ВСС, това е наложено по тълкувателен път, в разрез с базисни принципи и ценности.

Все още няма коментари
Нов коментар