Уволненията и назначенията в КПКОНПИ са блокирани от съда

Административният съд - София-град обяви за нищожна заповед на зам.-председателя на комисията Антон Славчев, с която той съкращава служителка

Антон Славчев, зам.-председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Антон Славчев, зам.-председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Антон Славчев, зам.-председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество    ©  Цветелина Белутова
Антон Славчев, зам.-председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество    ©  Цветелина Белутова
Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Темата накратко
  • Административен съд - София-град реши, че зам.-председателят на КПКОНПИ Антон Славчев няма право да назначава и уволнява.
  • Той не е бил избран за изпълняващ длъжността председател, а при липса на титуляр не могат и да се делегират правомощия на заместник.
  • Към момента поне десетина души, съкратени от Славчев за последната година, обжалват уволнението им пред съда.

Докато не бъде назначен нов председател на антикорупционната комисия КПКОНПИ, всякакви уволнения и назначения в комисията са невъзможни. Това излиза от решение на Административен съд - София-град (АССГ), от края на март, с което се приема, че зам.-председателят на КПКОНПИ Антон Славчев, който управлява комисията след оставката на Сотир Цацаров през март м.г., няма правомощията два уволнява служители, а по аналогия и да ги назначава. Решението, за което първо съобщи "Лекс", подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. (Текста на решението вижте в прикачения файл.)

Прикачен файл

Темата накратко
  • Административен съд - София-град реши, че зам.-председателят на КПКОНПИ Антон Славчев няма право да назначава и уволнява.
  • Той не е бил избран за изпълняващ длъжността председател, а при липса на титуляр не могат и да се делегират правомощия на заместник.
  • Към момента поне десетина души, съкратени от Славчев за последната година, обжалват уволнението им пред съда.

Докато не бъде назначен нов председател на антикорупционната комисия КПКОНПИ, всякакви уволнения и назначения в комисията са невъзможни. Това излиза от решение на Административен съд - София-град (АССГ), от края на март, с което се приема, че зам.-председателят на КПКОНПИ Антон Славчев, който управлява комисията след оставката на Сотир Цацаров през март м.г., няма правомощията два уволнява служители, а по аналогия и да ги назначава. Решението, за което първо съобщи "Лекс", подлежи на обжалване пред Върховния административен съд. (Текста на решението вижте в прикачения файл.)

Прикачен файл

Служителите на КПКОНПИ (Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество) в момента са около 300 души в цялата страна - централното управление и териториалните служби, а щатното разписание на комисията се състои от 482 работни места. По информация на "Капитал" към момента поне десетина души, съкратени от Славчев за последната година, обжалват уволнението им пред съда. За същия период назначените са около 30 души, но повече са по вътрешно съвместителство и много малко с конкурси.

С решение от 27 март т.г. АССГ обявява за нищожна заповедта на Антон Славчев за уволнение поради съкращение на щата на Росица Митрова, държавен експерт в отдел декларации в дирекция "Публичен регистър" на КПКОНПИ. Заповедта за уволнение, издадена в края на май м.г., е подписана от Антон Славчев, "за председател на КПКОНПИ, съгласно решение от 02.02.2022 г. на Народното събрание за предсрочно прекратяване на правоотношението на председателя на КПКОНПИ".

Съдът приема, че тази заповед за уволнение е нищожна като издадена от некомпетентен административен орган или другояче казано - Славчев е само зам.-председател на комисията и няма право да изпълнява правомощия на председателя като уволнение и назначение на служители - било то по трудово или служебно правоотношение. Председателят на комисията упражнява функциите на орган по назначаването по отношение на държавните служители и на работодател по отношение на служителите, работещи по трудово правоотношение в администрацията на комисията и само той може да прекратява договорите им.

Мандатът на предишния председател на комисията Сотир Цацаров бе прекратен по негово желание, считано от 1 март 2022 г. с решение на парламента от 2 февруари м.г. Няма данни Антон Славчев да е бил оправомощен да изпълнява функциите на председател на КПКОНПИ, включително и като орган по назначаването, установява съдът. Липсват доказателства, че Славчев е избран за изпълняващ длъжността председател на комисията. Неприемлива е и тезата на Славчев, че доколкото е назначен като зам.- председател на комисията, в случая е налице прехвърляне на компетентност при условията на делегиране на правомощия или на заместване. При положение че няма титуляр на правомощията, не може да има и заместване, нито подпомагане на председателя в изпълнението на правомощията му, казва съдът.

"Несъмнено е налице необходимост от непрекъснато функциониране на административния орган, но за да бъде надлежно заместването на отсъстващия титуляр, следва да е налице изрична заповед за определяне на заместващ орган, подчинен на титуляря. По гореизложените съображения настоящият съдебен състав приема, че оспорената заповед е издадена от некомпетентен орган. Така констатираният порок е толкова съществен, че заповедта не е годна да породи правно действие и обуславя извод за нейната нищожност", се казва в решението на съдия Ива Кечева от АССГ.

КПКОНПИ е едно от множеството случаи на независим регулаторен орган, който предходният парламент остави с непопълнен състав или с неподменен състав въпреки изтекли мандати. Няма друго обяснение защо парламентарното мнозинство пропусна да назначи нов председател на тази важна комисия след напускането на Цацаров, при положение че имаше легитимно основание за това, освен несръчни опити да се пазарят задкулисно всички вакантни места накуп, което се оказа лош ход. Официалният аргумент на мнозинството беше, че първо трябва да се приеме нов антикорупционен закон и нова структура на комисията, включително и разделянето й на две, а след това да се кадрува, но това е не само недобро решение, но и противоречащо на закона, който изисква действащата комисия да има избран от парламента председател.

Сега, при новата парламентарна конфигурация на 49-ия парламент, вероятността за поредно непрозрачно кадруване на председателското място на КПКОНПИ под егидата на ГЕРБ, БСП и ДПС, е много висока и може да изиграе лоша шега на заявената политика на борба с корупцията.

Все още няма коментари
Нов коментар