Седмичен бюлетин за правни новини

В парламента договарят законодателни приоритети за срок от една сесия, 27 законопроекта внесени през първите 2 дни на новата легислатура; две нови тълкувателни решения на ВКС

Представители на работните групи на ГЕРБ и "Продължаваме промяната" - "Демократична България" се срещнаха в парламента и в понеделник, за да обсъдят общата законодателна програма, която ще предложат, когато 49-ото Народно събрание започне реално работа. На брифинг след срещата, продължила няколко часа, бе направена заявка, че в сряда ще има обща позиция
Представители на работните групи на ГЕРБ и "Продължаваме промяната" - "Демократична България" се срещнаха в парламента и в понеделник, за да обсъдят общата законодателна програма, която ще предложат, когато 49-ото Народно събрание започне реално работа. На брифинг след срещата, продължила няколко часа, бе направена заявка, че в сряда ще има обща позиция
Представители на работните групи на ГЕРБ и "Продължаваме промяната" - "Демократична България" се срещнаха в парламента и в понеделник, за да обсъдят общата законодателна програма, която ще предложат, когато 49-ото Народно събрание започне реално работа. На брифинг след срещата, продължила няколко часа, бе направена заявка, че в сряда ще има обща позиция    ©  Георги Кожухаров
Представители на работните групи на ГЕРБ и "Продължаваме промяната" - "Демократична България" се срещнаха в парламента и в понеделник, за да обсъдят общата законодателна програма, която ще предложат, когато 49-ото Народно събрание започне реално работа. На брифинг след срещата, продължила няколко часа, бе направена заявка, че в сряда ще има обща позиция    ©  Георги Кожухаров
Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Парламентарните групи на ГЕРБ и "Продължаваме промяната" - "Демократична България" водят разговори за обща законодателна програма за поне една сесия, в рамките на която да се приемат най-важните закони за Шенген, еврозоната, плана за възстановяване, както и за правосъдна реформа, включително и чрез промени в конституцията. Това стана ясно от общо изявление на двете коалиции в четвъртък. Разбирателство се търси и по три основни законопроекта - нов антикорупционен закон, промени в НПК за статута на главния прокурор и по закона за домашното насилие.

Междувременно правителството внесе в парламента пакет от приоритетни 25 закона, свързани със същите основни теми (вижте по-долу).

Парламентарните групи на ГЕРБ и "Продължаваме промяната" - "Демократична България" водят разговори за обща законодателна програма за поне една сесия, в рамките на която да се приемат най-важните закони за Шенген, еврозоната, плана за възстановяване, както и за правосъдна реформа, включително и чрез промени в конституцията. Това стана ясно от общо изявление на двете коалиции в четвъртък. Разбирателство се търси и по три основни законопроекта - нов антикорупционен закон, промени в НПК за статута на главния прокурор и по закона за домашното насилие.

Междувременно правителството внесе в парламента пакет от приоритетни 25 закона, свързани със същите основни теми (вижте по-долу).

Решение за ротационно председателство на парламента през два месеца, което да си поделят първите две парламентарни групи, би било противоконституционно и ще стигне до Конституционния съд, коментира преподавателят по конституционно право и бивш конституционен съдия проф. Пламен Киров, по повод предложение в този смисъл, направено в четвъртък. Българската конституция не позволява такова решение, то може да се реализира само на база на джентълменско споразумение, но не и да се формализира, смята проф. Киров.

Министерският съвет прие наредба за реда, по който в Бюрото по защита на застрашени лица при министъра на правосъдието ще се осъществяват дейностите, свързани с оръжията и боеприпасите. Приемането на такава наредба е наложително, доколкото Бюрото не е включено в приложното поле на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, се казва в мотивите.

//ТОП 3

Общо 27 законопроекта в деловодството на парламента за първите два дни

Общо 27 внесени законопроекта са публикувани на сайта на Народното събрание през първите два дни от неговата работа - до четвъртък вечерта. От тях 25 са на Министерския съвет, а два са внесени от "Възраждане" - проект за промени в Закона за храните, с които се забранява употребата на райски газ в хранително-вкусовата промишленост, както и проекта за промени в Закона за съдебната власт, свързан с реформата на Висшия съдебен съвет и статута на главния прокурор, който беше внесен и в предишния парламент и даже бе гласуван на първо четене. Десет от законите, внесени от МС, са изготвени в Министерството на правосъдието - промените в НПК за ефективно наказателно производство и статута на главния прокурор, нов антикорупционен закон, с който се създава антикорупционна комисия с разследващи правомощия, закон за личния фалит, промени в Търговския закон - за нова уредба за несъстоятелност на физически лица предприемачи, промени в Закона за особените залози, в закона за екстрадицията и др.

При транспортни престъпления с изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства съдът не е длъжен да наложи отнемане на шофьорската книжка

При транспортни престъпления (чл. 343, 343а, 343б и 343в, ал. 1 от Наказателния кодекс), когато съдът установи изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства, той не е длъжен да наложи кумулативното наказание отнемане на шофьорската книжка. Това следва от Тълкувателно решение №1 от 13 април 2023 г. по т.д. №1/2022 г. на Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд (ВКС). Делото бе образувано през октомври м.г. по искане на главния прокурор заради противоречието между два текста на НК - чл. 55, ал. 3, според който при изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства съдът може да не наложи по-лекото наказание, което законът предвижда наред с лишаването от свобода, и от друга страна - чл. 343г, според който "във всички случаи" на извършени престъпления по транспорта съдът постановява и лишаване от право да се управлява МПС, като в съдебната практика бяха формирани две противоречиви становища по приложението.

ВКС:Педагогически специалист, осъждан за умишлено престъпление преди 1 август 2016 г., не може да бъде уволнен на това основание

С Тълкувателно решение от 11 април 2023 г. по т.д. №5/2021г. Гражданската колегия на ВКС реши, че работодателят няма право да уволни педагогически специалист, осъден за умишлено престъпление от общ характер, когато осъждането е станало преди 1 август 2016 г. - датата на влизане в сила на на чл. 215, ал. 1, т. 1 Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и на чл. 330, ал. 2, т. 10 от Кодекса на труда, с които бе въведено новото основание за уволнение без предизвестие на осъден за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията. В тази хипотеза се прилага §27, ал. 1 от преходните разпоредби на ЗПУО, според който завареното трудово правоотношение се запазва, ако лицето е имало право да заема тази длъжност към момента на възникването му, прие мнозинството от 27 съдии. На особено мнение са останали 19 съдии, според които същественото е, че законодателят императивно е обявил за нетърпимо продължаването на трудовия договор в тези случаи.

//ОЩЕ ОТ СЕДМИЦАТА В КАПИТАЛ & ДНЕВНИК

Ще има ли наистина референдум против еврото >> "Съгласни ли сте българският лев да бъде единствената официална валута в България до 2043 г.?" Така е формулиран въпросът на инициирания от "Възраждане" референдум за еврото, който вече е внесен в парламента, подкрепен от 590 000 подписа. Това е опит за заобикаляне на закона, който забранява референдуми да се организират по въпроси, които са част от международни договори, вече приети и ратифицирани от България.

Уволненията и назначенията в КПКОНПИ са блокирани от съда >> Административният съд - София-град, обяви за нищожна заповед на зам.-председателя на КПКОНПИ Антон Славчев, с която той съкращава служителка. Мотивът е, че Славчев няма право да назначава и уволнява, защото не е бил избран за изпълняващ длъжността председател. Към момента поне десетина души, съкратени от Славчев за последната година, обжалват уволнението им пред съда.

//ИЗБРАНО ОТ ДРУГИ МЕДИИ

Окончателно Петко Петков спечели делото срещу гл. инспектор Теодора Точкова за глоба от 300 лв. за "незначително" нарушение. Закъснение от 12 дни при подаване на имуществената декларация изцяло попада в актуалната нова дефиниция на маловажен случай по ЗАНН, а прилагането на административнонаказателна репресия за маловажни случаи не е обществено оправдано, обяви състав на АССГ >> Дефакто

Kulinov and Others v. Bulgaria. ЕСПЧ в състав от трима съдии постанови ново осъдително решение, подобно на делата от групата Todorov and Others v. Bulgaria, отнасящи се до отнемането на незаконно придобито имущество по реда на конфискационния закон от 2005 г. В него са обединени за общо разглеждане три жалби, като ЕСПЧ за пореден път установи нарушение на правото на собственост. Съдът не приема, че властите са предоставили релевантни данни за престъпно поведение на жалбоподателите, което би могло да генерира сочените облаги от престъпление. Това е пето подобно решение от началото на тази година >> Права на човека.соm

В новия брой 2-3/2023 г. на сп. "Адвокатски преглед"

Някои проблеми при прилагането на чл. 28 от Закона за административните нарушения и наказания от Радослава Йорданова. Какво се случва след промените в Закона за административните нарушения и наказания през декември 2020 г., с които бе осъвременена законовата уредба на маловажния случай в административното наказване.

Противоречие между старо тълкувателно решение на Върховния съд и нов материален закон от Иван Георгиев. За приложението на Тълкувателно решение №26/1972 г. за отмяна на брачните дарения, направено при действието на различен закон, но с един и същ смисъл.

Възможностите на наемодателя при пренаемане в случай на причинени вреди от Калоян Георгиев.

Компенсаторни средства при прикрита задочност съобразно практиката на Европейския съд по правата на човека. Българският правен режим и дело № С-348/21 на Съда на Европейския съюз от Иво Хинов.
2 коментара
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  nabludatel_en avatar :-|
  Наблюдател
  • + 1

  ❗Милиардите европейско финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост (#ПВУ) зависят от приемането на #закони за #реформи, един от които е закона за отчетност и контрол на #прокуратурата и главния #прокурор.
  ❗В същото време прокуратурата, ръководена от #ИванГешев, кандидатства с проект за 34,5 милиона лв. #еврофинансиране именно по #ПВУ.
  https://www.facebook.com/birdreporting/posts/10161483772086189

  Нередност?
 • 2
  antipa avatar :-|
  D-r D

  Горчиво!

  Нередност?
Нов коментар