Делата-шамари в България - първи опит за обзор и анализ

Антикорупционният фонд представи анализ на SLAPP делата срещу журналисти и граждански активисти, заведени през последните 23 години

Представянето на анализа на Антикорупционния фонд за делата-шамари в България във вторник беше съпроводено и с представяне на данните от анкета на Асоциацията на европейските журналисти за водените дала срещу медии и за ефекта от тях
Представянето на анализа на Антикорупционния фонд за делата-шамари в България във вторник беше съпроводено и с представяне на данните от анкета на Асоциацията на европейските журналисти за водените дала срещу медии и за ефекта от тях
Представянето на анализа на Антикорупционния фонд за делата-шамари в България във вторник беше съпроводено и с представяне на данните от анкета на Асоциацията на европейските журналисти за водените дала срещу медии и за ефекта от тях    ©  Антикорупционен фонд
Представянето на анализа на Антикорупционния фонд за делата-шамари в България във вторник беше съпроводено и с представяне на данните от анкета на Асоциацията на европейските журналисти за водените дала срещу медии и за ефекта от тях    ©  Антикорупционен фонд
Бюлетин Легал Компас Легал Компас

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Темата накратко
 • Антикорупционният фонд представи анализ на SLAPP делата срещу журналисти и граждански активисти в България за периода 2000 - март 2023 г.
 • Това е първият опит за цялостен обзор на явлението у нас и неговите български специфики.
 • По-голямата част от делата завършват в полза на журналистите/активистите, но това не е достатъчно за предотвратяване на тормоза.

В България трябва да се прави активен мониторинг на т.нар. дела-шамари (SLAPP дела) срещу гражданското участие, които се водят най-често срещу журналисти и активисти. Максималната публичност на тези дела е един от начините за противодействие на това явление. Друга мярка, която е лесно постижима при наличието на политическа воля, е да бъдат декриминализирани обидата и клеветата, за да не може Наказателният кодекс да бъде използван като инструмент за допълнителен натиск над журналисти и граждански активисти по SLAPP делата.

Темата накратко
 • Антикорупционният фонд представи анализ на SLAPP делата срещу журналисти и граждански активисти в България за периода 2000 - март 2023 г.
 • Това е първият опит за цялостен обзор на явлението у нас и неговите български специфики.
 • По-голямата част от делата завършват в полза на журналистите/активистите, но това не е достатъчно за предотвратяване на тормоза.

В България трябва да се прави активен мониторинг на т.нар. дела-шамари (SLAPP дела) срещу гражданското участие, които се водят най-често срещу журналисти и активисти. Максималната публичност на тези дела е един от начините за противодействие на това явление. Друга мярка, която е лесно постижима при наличието на политическа воля, е да бъдат декриминализирани обидата и клеветата, за да не може Наказателният кодекс да бъде използван като инструмент за допълнителен натиск над журналисти и граждански активисти по SLAPP делата.

Това са част от констатациите в анализа на Антикорупционния фонд(АКФ) на SLAPP делата в България, озаглавен "Цената на свободното слово", който бе представен публично във вторник. Докладът е първи опит за систематичен обзор и анализ на правната практика по тези дела у нас за периода 2000 г. - март 2023 г. Подобен обзор не е правен досега, а това е една от мерките за противодействие на това опасно явление, разпространено в световен мащаб, което има своите български специфики, казват авторите на доклада. Даването на максимална публичност на тези дела от страна на жертвите на SLAPP, повишаване на осведомеността на гражданския сектор, дигитализиране на съдебните архиви и осигуряване на улеснен достъп до тях за изследователски цели, обучения на юристи, журналисти и граждански активисти, систематично, текущо наблюдение и анализ на делата, както от независими журналистически и други неправителствени организации, така и от страна на държавата, са част от мерките за противодействие, се казва в анализа (препоръките вижте в карето най-долу). Иначе до момента има само две издадени книги, с много задълбочени анализи на конкретни знакови дела срещу журналисти от началото на прехода - "Журналисти на прицел" (изд. 2000 г.) от Таня Харизанова и Васил Василев и "Въпросът за справедливостта. Съдените журналисти в България" (2022г.) от доц. д-р Жана Попова и проф. д.н. Снежана Попова.

Анализът на АКФ обхваща общо шейсет и четири граждански, наказателни, административнонаказателни и дисциплинарни съдебни производства, както и три решения на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ), образувани в периода от януари 2000 г. до март 2023 г. Всички те са представени с фактологията по казуса и коментар за правните му характеристики. Същевременно авторите правят уговорката, че анализът няма как да претендира за пълна изчерпателност на всички случаи, заведени през изследвания период от над 23 години, по няколко причини и най-вече защото върху тези дела няма мониторинг, никой не ги следи системно като явление, а част от тях са се случили назад във времето и не им е била дадена достатъчна публичност, включително и засегнатите не пазят документите, която по административни пречки често е недостъпна.

"Създаването на напълно изчерпателна база данни на всички дела-шамари в български контекст е бъдеща задача, за която трябва да обединят усилия изследователи и организации, които работят по темата", се казва там.

Александър Кашъмов: Анализът на АКФ е една от трите добри новини по темата за тези година

Анализът на АКФ за SLAPP-делата е една от трите положителни новини по темата за тази година, заяви в изложението си адвокат Александър Кашъмов, който е защитник на журналисти и медии по много от обхванатите в обзора дела. Другите две положителни новини в неговата класация са опитът на ВКС за първи път да публикува на сайта си Регистър на делата срещу журналисти и медии, както и работата на Съвета за върховенство на правото към Министерството на правосъдието по изготвяне на Концепция за анти-SLAPP изменения в законодателството.

Кои са SLAPP делата

SLAPP делата (стратегически дела против публично участие, наричани още дела-шамари, от английски Strategic Lawsuits Against Public Participation - SLAPP) са световен феномен, който сериозно се засилва през последните десетилетия. Това са явно неоснователни или силно преувеличени съдебни производства, насочени срещу критични представители на обществеността, които само формално имат легитимна цел - за защита на накърнени права, но по същество целят налагане на цензура, сплашване, финансов и психологически натиск с краен ефект заглушаване на конкретния засегнат критичен глас и възпиращ ефект върху останалите критични гласове.

Инициатори на производствата най-често са политици, бизнесмени, влиятелни личности, корпорации, държавни органи. Обекти на производствата са журналисти, граждански активисти, защитници на човешки права, представители на академичните среди, независими медии, неправителствени организации, които с публикациите и журналистическите си разследвания изобличават политици, бизнесмени, лица, заемащи публични длъжности и други публични фигури в различен вид злоупотреби или подлагат дейността им на критика и негативна оценка. Целта е чрез психологически тормоз и ангажиране на човешки и финансов ресурс, да се намали капацитетът на тези организации и лица да си вършат работата, да бъдат сплашени и накарани да замълчат. Такива дела продължават с години, ангажират хора и финансов ресурс - с много разноски по делата, претенции за значителни по размер обезщетения, както и предварително обезпечение чрез запор на активи, водят до репутационен риск, поне за известно време, а последиците от наказателната репресия и осъждане са сериозни и дългосрочни. Много са факторите, които влияят върху тези дeла, включително явната неравнопоставеност между страните в повечето случаи заради по-стабилното финансово и/или политическо положение на инициатора на процеса, голямата продължителност поради изчерпването обикновено на всички инстанции. Освен всичко друго, тези дела имат смразяващ ефект за журналистическата общност и цялото общество, водят до риск от цензура и автоцензура.

В анализа се дава пример с убитата малтийска журналистка, писателка и активистка Дафне Каруана Галиция, разследваща съмнения за корупция сред бизнес и политическите среди в страната. До 2017 г., когато в автомобила ѝ е поставена бомба, взривена близо до дома ѝ, срещу журналистката са заведени повече от 40 съдебни дела. Именно нейният случай засили дебата за SLAPP делата в европейски контекст.

SLAPP делата в България

Сред изследваните дела броят на гражданските дела за непозволено увреждане и на наказателните дела от частен характер за обида и клевета е приблизително равен (31:28), като тенденцията от последните години е, че гражданските дела преобладават за сметка на наказателните, което е добре, защото наказателната репресия има по-тежък психологически ефект, а наказателното осъждане - сериозни последици. От друга страна до момента вече има две граждански дела, заведени срещу медии с иск за рекордни обезщетения по 1 млн. лева - на "Еврохолд" срещу "Бивол" и на "Лев Инс срещу Медиапул".

Същевременно, анализът се разпростира и върху други видове производства, които също могат да се характеризират като SLAPP, когато се водят с нелегитимна цел - административни и административнонаказателни производства, дисциплинарни производства, наказателни производства от общ характер. Делата, заведени пред КЗЛД за твърдяно нарушение на лични данни са специфична форма на граждански SLAPP дела, доколкото лицето, което твърди да е засегнато, търси подкрепа на държавен орган с широки санкционни правомощия, чиито решения не винаги са мотивирани единствено от наличие на законови основания за налагане на санкции.

Понякога и производствата, инициирани от екологични и правозащитни организации за защита на обществено значима кауза, могат да съдържат SLAPP елемент, състоящ се в осъждане на гражданската организация да заплати прекомерни разноски по делото, а по един такъв случай вече има и осъдително решение на Съда в Страсбург по делото "Екогласност" срещу България". В анализа се сочат и други форми на натиск срещу журналисти и активисти, които допълват картината за общата среда на действие срещу гражданското участие - полицейско насилие срещу журналиста Димитър Кенаров, останало несанкционирано, заплахите за саморазправа срещу Николай Стайков, съосновател на АКФ, заради разследването му "Осемте джуджета", публични атаки срещу критични журналисти и активисти - агресията срещу журналистките Полина Паунова и Генка Шикерова през август 2020 г. от активисти на ГЕРБ, акцията на партия "Възраждане" срещу организации и личности, спонсорирани от "Америка за България", при които бяха публикувани огромен обем лични данни и идентификационни данни на неправителствени организации, изгонването на журналисти от пресконференции на "Възраждане", внасянето на законопроект за т. нар. "чуждестранни агенти", по модел на едноименния руски закон, пак от същата партия, атаката срещу журналистката Емилия Милчева от "Дойче веле" докато прави репортаж за подписката за референдума срещу еврото. Включено е и дисциплинарното производство срещу съдия Мирослава Тодорова, което в крайна сметка стана повод за осъдително решение на Съда по правата на човека в Страсбург от октомври 2021 г. по делото "Мирослава Тодорова срещу България", по което ЕСПЧ приема, че дисциплинарното преследване на съдийката не е било водено с предвидената в закона цел, а заради активните ѝ позиции във връзка с проблеми на правосъдието в България в качеството ѝ на председател на Съюза на съдиите в България.

Общо 15 от анализираните от АКФ производства са срещу "Икономедиа" и журналисти на "Капитал", което прави групата рекордьор по заведени дела (вижте в карето по-долу). Другите силно атакувани централни медии са "Биволъ", "Медиапул", "Сега". В списъка са включени знакови дела като "Моника Станишева срещу "Биволъ", "Валери Симеонов срещу "Сега" и Теодора Пеева", "Делян Добрев срещу Елена Йончева" и "Делян Добрев срещу Илиян Василев", "Веселин Марешки срещу Валя Ахчиева", "Владимир Каролев срещу Борислав Сандов" и др.

Дела срещу "Икономедиа"

Тодор Костадинов срещу "Икономедиа" АД и Росен Босев - бившият шеф на отдел "Вътрешна сигурност" в МВР Тодор Костадинов, признат за виновен за извършване на компютърно престъпление, завежда три съдебни дела - две граждански дела срещу "Икономедиа" АД през 2015 г. и 2017 г. - и едно наказателно от частен характер срещу журналиста Росен Босев, прекратено от съда.

Христо Ковачки срещу "Икономедиа" АД, заведено през 2019 г. по повод на статии, коментиращи кризата с недостига на ток и високата му цена на Българската независима енергийна борса, като една от причините за дефицита се сочи концентрирането на големи количества електроенергия в свързани с Ковачки фирми. Решението на втората инстанция - СГС, все още се очаква.

Ася Панджерова и Димитър Кръстев срещу "Икономедиа" АД (аналогични дела са заведени срещу в. Сега и бивш служител на МОН) - във връзка с проверка за конфликт на интереси при оценяването на кандидатстващите проекти по програма на ЕС "Еразъм+" в МОН. Производството срещу "Икономедиа" приключва през 2020 г. с решение за отхвърляне на иска. Няма информация решението на СРС да е обжалвано пред втора инстанция.

Стоян Мавродиев срещу Росен Босев, Десислава Николова и Галя Прокопиева - три дела, заведени по повод интервюта и телевизионни участията на тримата, в които заявяват, че Мавродиев като председател на Комисията по финансов надзор използва тази институция като бухалка срещу "Икономедиа", заради публикации, че е бил призован по делото за пране на пари срещу Брендо, тъй като негови подписи стоят по пълномощни за офшорни дружества, през които са минавали сумите, изпрани от трафик на наркотици. Делото срещу Десислава Николова е прекратено поради изначална несъставомерност. Галя Прокопиева е оправдана след процес от година и половина. Росен Босев е осъден за твърдението, че Мавродиев използва институцията, и в момента търси правата си пред Съда в Страсбург.

Стоян Мавродиев и Майкъл Тимвиос срещу Николай Стоянов - три дела за клевета по повод поредица статии на Николай Стоянов от август 2020 г., в които са описани косвени връзки между Тимвиос и Мавродиев. Двете тъжби на Мавродиев са оттеглени, но по едното дело той все още оспорва направените от Стоянов разноски. Делото по тъжба на Тимвиос е прекратено със спогодба, но без опровержение на публикуваната статия.

Комисия за финансов надзор срещу "Икономедиа" АД. През лятото на 2014 г. Комисията за финансов надзор, ръководена към този момент от председателя си Стоян Мавродиев, издава общо четири наказателни постановления срещу "Икономедиа" за манипулиране на пазара чрез разпространяването на информация, която създава или може да създаде невярна или подвеждаща представа относно финансови инструменти, като повод за тях са две статии. Делата срещу тях приключват с различен резултат.

Проверка срещу Десислава Николова и Алексей Лазаров. Случаят е от ноември 2022 г., когато Десислава Николова, автор на статия, разказваща за анализа, извършен от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти (НСЦРЛП) към министъра на здравеопазването, както и Алексей Лазаров, главен редактор на "Капитал", са призовани в Столичната дирекция на вътрешните работи за разпит, разпореден от Варненската районна прокуратура по повод нейна проверка. На разпит е извикан и проф. Илко Гетов, автор на доклада, за който става въпрос в статията. Няма публична информация дали по случая е образувано досъдебно производство.

Повечето от представените в анализа съдебни производства - както граждански, така и наказателни - са завършили в полза на журналистите и гражданските активисти, срещу които са заведени.

От 31 граждански производства, съдът отхвърля или не допуска исковете по шестнайсет, две производства са прекратени поради оттеглени от ищците искове, по три от делата съдът уважава подадените искове и осъжда ответниците журналисти/ граждански активисти/медии. Също три са производствата, приключили със спогодба, а седем са все още в съдебна фаза и не са приключили. По две от трите анализирани производства пред КЗЛД изходът е благоприятен за журналиста и медията, срещу която са образувани, а едно все още висящо пред Върховния административен съд. Така, в 87,5% от случаите, в които съдът е сезиран от обект на медийна публикация или друг вид критичен материал за претърпени неимуществени вреди, делата приключват в полза на авторите на публикациите. Съответно в 12,5% от случаите съдебните състави приемат, че журналистите са прекрачили границата между свобода на словото и неправомерната намеса в нечий личен живот.

От общо 28 наказателни производства от частен характер (за обида и клевета), 24 завършват с оправдателни присъди или оттеглени от тъжителите частни тъжби. Четири са присъдите, с които подсъдимите са признати за виновни, което означава, че оправдателните присъди са 86%, срещу 14% - осъдителни.

Анализирани са пет административнонаказателни производства, заведени от медии срещу наложени от Комисията за финансов надзор (КФН) наказателни постановления на обща стойност 260 000 лв. И петте производства са гледани пред Софийски районен съд (СРС) като първа инстанция, като и в петте си решения, съдът отменя наложените от Комисията наказателни постановления. В три от случаите обаче, Административен съд София - град като втора инстанция отменя решенията на СРС и потвърждава наказателните постановления на КФН. Така се оказва, че от петте производства, съдът отсъдил два пъти в полза на общественото участие и три пъти, в полза на държавния орган, наложил санкции.

По анализираните шейсет и четири производства, общият период, в който български журналисти, медии и граждански активисти са били ангажирани, е 181 години, са казва в доклада. Средната продължителност на представените в анализа дела е 2.8 години, но има и дела, по които производството е продължило 6 години.

Изводът в анализа е, че макар в голямата си част делата да приключват в полза на журналистите и съдилищата да показват едно добро разбиране на стандартите в областта на свободата на словото и правата на човека, това все още не е достатъчно, за да бъде предотвратен целенасочения тормоз върху гражданските активисти и медиите. По тази причина, както обществото, така и юристите се нуждаят от ограмотяване по темата.

Препоръки в анализа на АКФ

 • Да бъде прието предложението за европейска Директива за защита от SLAPP, във вида от 27 април м.г. и да се възприемат и в националното законодателство на предвидените там механизми;
 • Декриминализиране на обидата и клеветата;
 • Въвеждане на механизми за по-широко приложение на института на прекратяване поради изначална несъставомерност, включително обучение на съдиите за разпознаване на SLAPP дела; постановяване на отделен съдебен акт по наличието/липсата на предпоставки за прекратяване поради несъставомерност винаги, когато подсъдимият е направил такова искане и др.
 • Ограничаване приложимостта на института за обезпечение на иска - напр. чрез въвеждане на задължителна гаранция, вносима от ищеца; чрез изключване на приложението му по дела срещу журналисти/активисти, при представени данни за финансовото положение, несъвместими с размера на исканото обезпечение; чрез недопускане на обезпечение на иска, когато ответникът с висока степен на основателност твърди, че делото се води за ограничаване на публичното участие; чрез съдебен контрол на реално наложените обезпечения, така че да не се надвишава размерът на иска и др.
 • Въвеждане на ограничение на отговорността за разноски на обектите на SLAPP дела.
 • Дигитализиране на съдебните архиви и осигуряване на улеснен достъп до тях за изследователски цели
 • Даване на максимална публичност на заведените дела от страна на засегнатите обекти на SLAPP, с цел подкрепа на общността и улесняване на гражданския мониторинг.
 • Повишаване на осведомеността на гражданския сектор за същността, негативните ефекти и начините за противодействие на SLAPP.
 • Осигуряване и промотиране на допълнителни механизми за правна и финансова подкрепа.
 • Обучения на юристи (съдии, адвокати, юридически съветници), журналисти и граждански активисти с цел подобряване на знанията и уменията им за превенция и ефективно справяне със SLAPP делата.
 • Систематично, текущо наблюдение и анализ на делата, както от страна на независими журналистически и други неправителствени организации (граждански мониторинг), така и от страна на държавата (институционален мониторинг).


1 коментар
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  antipa avatar :-|
  D-r D
  • - 2

  Разшумяването на т.нар. "дела шамари" от грантовите НПО-та всъщност е неприкрит опит една част от медийното разчистване на сметки да мине за норма.
  Заведените срещу публикации искове са на основание законови текстове и на представени в съда доказателства. Създава се недоброто впечатление, че необросъвестни, недобронамерени или просто недостатъчно компетентни служители в медии (журналист е друго) могат да злоупотребяват с власт (защото некомпетентността е форма на злоупотреба с власт - не знаеш какво да е правиш и правиш каквото си искаш).

  Законите би следвало да с аеднакви както за доктора, допуснал грешка и причинил страдание, така и за съседка-идиотка, напълнила кооперацията с котки/бълхи/хлебарки, така и за недобросъвестните медийни клеветници.

  И ум ми не го побира - как единствено грантовите "писатели" имат проблеми с правосъдието?!

  Нередност?
Нов коментар