ЦРОЗ: Полубезплатен полуелектронен полурегистър

След години отлагане достъпът до данните за особените залози се оказа свободен и безплатен, но само за вписвания след 1 юли

   ©  Надежда Чипева
Бюлетин: Капитал Право Капитал Право

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Централният регистър на особените залози (ЦРОЗ) е публичен. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща регистъра. Така пише в закона.

Действителността обаче не се подчинява толкова лесно на нормативната уредба в държавата. След пет години забавяне все пак ЦРОЗ премина към Агенцията по вписванията и от 1 юли в него могат да се справят справки през електронния ѝ портал. Реално обаче там попадат само партиди, по които е имало вписвания след датата на тази миграция.

За вписванията преди тази дата информацията може да се получи, след като се подаде по електронен път или на гише искане за издаване на удостоверение. Това обаче, освен че е по-неудобно и времеемко, напук на закона изисква и такса.

Как обещанията се разминаха с реалността

За огромната част от хората достъпът и информацията на ЦРОЗ не са от жизнена важност. Там се вписват залози над различни видове имущество, различно от недвижимото, тъй като ипотеките се вписват в Имотния регистър. Например тук може да се проследи, ако фирма е заложила свои машини, оборудване, нематериални активи или дори цяло предприятие. А също така се виждат и запори върху имуществото при непокрити задължения по заеми или към държавата. Тази информация е необходима предимно за кредитори или пък евентуални купувачи на активи или инвеститори в компании, но може да е полезна и за различни други анализатори, включително и за журналисти.

По първоначален план още от 2018 г. всички те трябваше да имат лесен и удобен електронен регистър, което бе заложено с промени в закона още през 2016 г. След пет години отлагане тези данни получават от 1 юли е-регистър, който практически важи занапред, а архивът му ще се попълва на час по лъжичка още пет години. А част от информацията вероятно няма и никога да се появи.

Това се разбира от отговор на Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията на въпроси на "Капитал" за функционирането на новата информационна система на регистъра. А поводът да зададем въпросите е, че потребители на информацията от регистъра сигнализираха, че системата не дава свободен достъп до данни преди 1 юли, въпреки че по закон регистърът е публичен и предоставя свободен и безплатен достъп до всички данни в него. Оказва се, че директният достъп до данните в регистъра важи само за заявления, подадени след 1 юли т. г. На сайта на Агенцията по вписванията е публикувана информация, че: "Информационната система на Централния регистър за особените залози (ЦРОЗ) към Агенция по вписвания съдържа данни и документи за вписвания, обявявания и заличавания, подадени след 01.07.2023 г. За вписвания преди тази дата можете да получите информация, като подадете по електронен път или на гише искане за издаване на удостоверение по видове."

Това на практика означава, че справките не са безплатни, тъй като за искането за издаване на удостоверение се плаща такса. По публикуваната тарифа те са 10 лв. за първа страница и 2 лв. за всяка следваща за удостоверение на хартия, като падат наполовина, ако са поискани на електронен носител.

Причината, според отговорите на Министерството на правосъдието и Агенцията по вписванията, е, че данните в старата информационна система на регистъра на особените залози, докато той беше към министерството, са различни като структура и начин на организация на партидите, което позволява тяхното ползване за служебни нужди, за издаване на удостоверения, но не и за електронни справки.

Особеният залог е институт, чрез който се обезпечават задължения на търговски дружества и някои други субекти, при който обектът на залога - имущество, вземания, дружествени дялове, търговски предприятия и други активи, не се предава на заложния кредитор, а остава при залогодателя, който може да го ползва, но не и да се разпорежда с него. Залогът се учредява чрез вписване в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) въз основа на договор за особен залог, от който момент става противопоставим на трети лица. Публичността гарантира сигурността на страните, третите лица и оборота.

Реформа, забавена с близо пет години

Централният регистър на особените залози към Министерството на правосъдието е създаден през далечната 1997 г. по проект на Световна банка. Реформата по електронизацията и преместването му в Агенцията по вписванията трябваше да бъде факт още през септември 2018 г., но бе отлагана близо пет години. Последно тя трябваше да стартира от 1 януари 2023 г., но пак бе отложена за 1 юли т.г., когато най-после трансферът от Министерството на правосъдието към Агенцията по вписванията бе извършен. Така ЦРОЗ стана шестият национален регистър, интегриран в Агенцията по вписванията, заедно с обединения Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, Имотния регистър, БУЛСТАТ, Регистъра на имуществените отношения на съпрузите.

На 1 август т.г. министърът на правосъдието Атанас Славов и министърът на електронното управление Александър Йоловски представиха финализирането на дълго отлаганата реформа, като министър Славов заяви: "Вече всички вписвания на залози, на запори могат да бъдат проследени в реално време, създадена е работеща информационна система в полза на потребителите и с гаранции за правната сигурност."

"За първи път България разполага със система на Централният регистър на особените залози, която позволява електронно подаване на заявления по сигурен и надежден начин така, че да се гарантира принципа "първи по време - първи по право", каза министър Йоловски. Системата гарантира, че заявленията се обработват по реда на тяхното постъпване, като същевременно предлага най-съвременни методи на защита и проследяване на всички действия на всички потребители. Съществена страна на новата реализация е интеграцията й с Търговския регистър, с имотния регистър, с БУЛСТАТ, регистъра на моторните превозни средства в МВР и регистър ГРАО. Предстои и интеграция с регистъра на българските документи за самоличност, каза Йоловски и подчерта, че в ЦРОЗ запорите от Национална агенция по приходите се вписват автоматизирано, без човешка намеса.

Невъзможната раздяла с хартията

По данни на Министерството на правосъдието само за първия месец от новото си битие, в ЦРОЗ са регистрирани близо 306 000 заявления, като близо 296 000 от тях са регистрирани за първи път. За същия период автоматизирано са вписани 4470 запора от НАП. Реално 1/3 от подадените от гражданите и бизнеса заявления са по електронен път.

Оказва се обаче, че до 1 юли 2023 г., когато ЦРОЗ премина от Министерството на правосъдието към Агенцията по вписванията, вписванията в регистъра са извършвани в друга информационна система, позволяваща издаване на справки и удостоверения само на хартиен носител. Това отговориха от Министерството на правосъдието на "Капитал" на въпроса за прекия достъп до данните в ЦРОЗ.

"В процеса на изграждането на новата информационна система на ЦРОЗ в нея са мигрирани, пренесени данните от старата система във вида и със съдържанието, с което са заявени. От 1 юли регистърът е електронна база данни, но данните в старата Информационна система "Регистър на особените залози" (ИС РОЗА) са различни като структура и начин на организация на партидите, което позволява тяхното ползване за служебни нужди, за издаване на удостоверения, но не и за електронни справки.

Това е причината за вписвания, извършени преди 1 юли 2023 г. и по които не е имало движения в партидата след тази дата, засега да се издават само писмени справки и удостоверения. Ако по тези партиди след 1 юли са извършвани действия, те стават видими за електронна справка", се казва в отговора до "Капитал".

От Агенцията по вписванията обаче заявяват, че в срок до пет години цялата информация ще стане достъпна и видима за потребителите при извършване на справки. Логиката е, че доколкото срокът на действието на вписванията в ЦРОЗ е 5 години, до 1 юли 2028 г. по всички партиди ще има движения. И съответно всички вписвания, обявявания и заличавания ще бъдат достъпни през Електронния портал за заявяване на електронни услуги (ЕПЗЕУ). Към момента обаче и това не личи да се случва - наистина като има ново вписване се появяват данни и за такива в миналото, но те са просто дата и тип без повече данни или възможност да се изтеглят съпътстващите ги документи.

Дали техническите препятствия при смяната на системата са наистина непреодолими или е можело някак и старата база да се приведе в годен за справки вид е трудно да се прецени. Далеч по-лесно и сигурно обаче може да се провери, че този нов преходен петгодишен срок не фигурира никъде в закона и наредбите за дейността на ЦРОЗ. И съответно не е въобще ясно на какво основание администрацията може да си го допише по свое усмотрение и да събира такси за иначе безплатния регистър.