Съдът в Страсбург: България трябва да уреди правния статут на еднополовите двойки

Две жени, сключили брак във Великобритания през 2016 г., осъдиха държавата заради отказ да признае брака им

Бюлетин: Капитал Право Капитал Право

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Темата накратко
 • Двете жени живеят в София, но българските власти отказват да признаят брака им.
 • Те съответно не могат да ползват нито едно от правата, които имат хетеросексуалните двойки, сключили брак.
 • Топката е изцяло в полето на политическата класа и законодателя, а не толкова на съда.

България е задължена да създаде правна рамка, която да признае и уреди правния статут на семейни двойки от един и същ пол. Не е задължително това да е граждански брак, но трябва да има правна защита на личния и семейния живот на еднополовите двойки. Това следва от обявеното днес решение на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делото "Коилова и Бабулкова срещу България", в което съдът потвърждава досегашната си практика, че България, както и другите държави - членки на Съвета на Европа, имат позитивно задължение за правно признаване и защита на семейни двойки от един и същ пол, което да придаде легитимност на тези двойки и да насърчи включването им в обществото, независимо от сексуалната ориентация на хората, които ги съставят.

Тезата, изложена от ЕСПЧ по това решение, не е нова, затова решението беше очаквано. От една страна, то се позовава на основополагащото решение на Голямата камара на "Федотова срещу Русия", в което се подчертава, че:

 • едно демократично общество отхвърля всяко стигматизиране въз основа на сексуална ориентация;
 • много органи и институции считат, че признаването и защитата на еднополовите двойки представлява инструмент за борба с предразсъдъците и дискриминацията срещу хомосексуалните;
 • искането на лица от един и същи пол за правно признаване и защита на тяхната двойка засяга особено важни аспекти на тяхната лична и социална идентичност;
 • налице е ясна и непрекъсната тенденция на европейско ниво в полза на правното признаване и защита на еднополовите двойки в държавите-членки на Съвета на Европа.

От друга страна, в решението се отбелязва и практиката на Съда на ЕС в много техни решения, че брак, сключен в една от страните членки, от гледна точка на спазването на правото на свободно придвижване изисква наличието на правна регулация и признаване на еднополови двойки, сключили брак в друга европейска държава.

"Конституцията и международните договори не изискват от властите да позволяват еднополовите бракове, но забраняват различното третиране и изискват от светските закони гаранции за правото на всеки човек на личен живот", коментира за "Капитал" бившата българска съдийка в Страсбург Здравка Калайджиева (целия коментар вижте в карето най-долу).

Дарина Коилова и Лилия Бабулкова са български гражданки, родени през 1986 г. Живеят заедно от 14 години, а през 2016 г. са сключили граждански брак във Великобритания, където са се били установили от 2009 г. В момента те живеят в София, но българските власти отказват да признаят брака им и да включат в личните документи на Коилова "женена".

През декември 2019 г. Върховният административен съд окончателно потвърждава отказа на община "Люлин" да признае и регистрира брака на Лили Бабулкова и Дарина Коилова, сключен във Великобритания, с мотив че българското законодателство не позволява признаването на брак между жени. Преди това ВАС потвърждава и отказа на Центъра за асистирана репродукция да финансира процедурата за Дарина с ползване на донорски материал, след като уведомили центъра, че са в брак. В момента двете жени водят и дело за смяна на фамилията на Дарина, като делото е висящо пред Софийския градски съд.

При все това същественият извод от днешното решение на ЕСПЧ е, че топката е изцяло в полето на политическата класа и законодателя, а не толкова на съда. Макар че българските съдилища два пъти отказват на Коилова и Бабулкова да признаят правата им от брака, в основата на нарушението на правото им на зачитане на личния и семейния живот по чл. 8 от Конвенцията за правата на човека проблема е законодателството, което трябва да бъде променено.

В това отношение обаче е изключително куриозно твърдението на правителството по това дело, което съдът цитира в решението и което показателно за лицемерието на българските власти по темата:

"Правителството посочва, че някои проучвания, проведени от ЛГБТ общността, показват, от една страна, нарастващо социално приемане на идеята за правно регулиране на еднополовите двойки и от друга страна, чувствителна непоносимост срещу всяка форма на тормоз, основан на сексуална ориентация. То вижда в това знак, че дебатите по тези въпроси са достатъчно ангажирани, за да намерят своето място в политическия дневен ред, когато му дойде времето. То твърди, че никой публичен орган не се противопоставя на този процес и че влиятелните политически партии не разпространяват никаква пропаганда, която може да се тълкува като насърчаване на дискриминация или тормоз, основани на сексуална ориентация.

Накратко, то вярва, че политическият процес и текущите демократични дебати са благоприятни за състоянието на ЛГБТ хората и, припомняйки, че поставените въпроси изискват разглеждане на трансформацията на една социална институция - брака - който, такъв, какъвто е, стои в основата на българското общество в продължение на няколко века. То приканва Съда да не се намесва в този процес и в тези дебати, което би се случило, ако наложи широко положително задължение в тази област въз основа на чл. 8". (подчертаването на редакцията).

Само този абзац показва, че българските власти нямат намерение да се ангажират с този проблем, който впрочем стои пред тях и заради решение на Съда на ЕС от декември 2021 г., в което се казва, че България трябва да издаде паспорт на дете с две майки, сключили брак в Испания с оглед на това, че отказът да се издаде такъв документ възпрепятства упражняването на правото на свободно движение от детето и по този начин пълноценното упражняване на правата му на гражданин на Съюза.

"Решението е ключово и фундаментално за развитието на българското законодателство в сферата на равенството и ЛГБТИ правата. Множество двойки в България се намират в правен вакуум, защото от едната страна на границата са съпрузи, а от другата страна - на територията на Република България - нямат никаква правна връзка". Това заяви в прессъобщение адвокатката на двете дами - Деница Любенова, която е и председател на ЛГБТИ организация "Действие".

Адвокат Любенова сочи два основни проблема, които жалбата се опитва да разреши:

 • Дарина Коилова и Лилия Бабулкова имат законно сключен граждански брак в държава - членка на Съвета на Европа, т.е. държава - членка по ЕКПЧ, и бракът им не може да получи своята регистрация в рамките на Република България. Липсата на регистрация на брака им ги подлага на правна несигурност и ги принуждава да живеят в правен вакуум на територията на България.
 • България не е уредила правното признаване на семействата на лица от един и същ пол, с което поставя в риск семействата, които се намират в идентична ситуация. Неуреждането на правата на ЛГБТИ семействата засяга всички семейноправни взаимоотношения, в които тези семейства встъпват - наследствени, данъчно-осигурителни, родствени, по отношение на бъдещите им деца, и им отнема над 300 други права, гарантирани на хетеросексуалните семейства.

През годините, докато водят битките си с институциите, Дарина и Лили многократно са обяснявали пред медиите проблемите, с които се сблъскват и пред които хетеросексуалните двойки не са изправени. Заявяват, че непризнаването на брака им създава правни абсурди - като възможно многобрачие, което е престъпление, подаване на декларации с невярно съдържание, както и самият факт, че се считат за семейни в някои части на света и несемейни - в друга част.

Разказват в интервю, че когато Дарина е кандидатствала в Центъра за асистирана репродукция, който финансира жени без оглед на това дали имат, или нямат партньор, както и неговата собствена плодовитост, тя попълва заявление, в което се пита за семейно положение и име на съпруг и партньор. Дарина коректно посочва, че има брак с Лилия. Получава отказ на основание "биологично обусловената невъзможност на две лица от един и същи пол да се възпроизвеждат по естествен начин". Факт, който никой не оспорва, но точно затова в документите на двойката изрично е написано, че ще ползват донорски материал. В крайна сметка дори им предложили да излъжат в документите, което те не приемат за нормално.

Двете заявяват, че целта на изявленията им пред медиите е "колкото се може повече хора наистина да разберат, че "нашият брак не накърнява техния, че нашите права не намаляват техните и че нашата победа не е тяхна загуба".

Горещият картоф е осиновяването на деца или асистираната репродукция за гей двойки и еднополови семейства, които все още са тема табу за българското общество, казват двете в интервю за БНР през юни т.г. по повод на прайда.

"Ние лично все още нямаме деца. Но факт е, че много еднополови двойки в България отглеждат деца, около нас има няколко такива двойки. В сегашната ситуация има един родител, дали е мъж или жена, защото има и двойки мъже в България, които отглеждат деца, а другият родител не присъства никъде документално в живота на детето. От една страна е неговата липса на права върху детето, но мисля, че също така е важно да отчитаме липсата на право на детето за легална връзка с втория му родител. Имахме такъв случай - единият родител почина, а той беше биологичният или "документалният" осиновител. Това дете губи и двамата си родители в този момент, защото другият няма никакво законово право и е оставен абсолютно на произвола или благоволението на семейството на документалния осиновител, което придобива правата да отглежда това дете".

Затова трябва да има правно признаване на еднополовите двойки, както и правно признаване на втория родител в такова семейство, категорични са двете жени.

Здравка Калайджиева:

Конституцията и международните договори забраняват различното третиране и изискват гаранции за правото на личен живот


Разглежданият в делото Коилова и Бабулкова проблем не е свързан с "джендър идеологията" и Истанбулската конвенция, с която немалко популисти се опитват да ни сплашат. Конституцията и международните договори не изискват от властите да позволяват еднополовите бракове, но забраняват различното третиране и изискват от светските закони гаранции за правото на всеки човек на личен живот.

Законодателят и нашите съдилища като че ли отвръщат поглед от действителните обществени отношения, вместо да ги регулират по начин, който съответства на разумния обществен интерес и на дължимата защита на правата и интересите на хората. За никого не е тайна, че и у нас, както навсякъде, съществуват хора, които живеят заедно и имат деца без да са сключили брак, хора чиято сексуална ориентация е различна от библейското понятие за "мъж" или "жена". Обществото отдавна е приело, че съществуват и еднополови двойки. Някои от тях са сключили брак в друга държава, където това е позволено от закона.

У нас това не е забранено, но и не е регулирано със закон. Това поставя тези хора в различно положение и правна несигурност например по отношение на съвместното придобиване на имущество, наследяването, осиновяването, асистираната репродукция, приоритетните банкови кредити, правото на свободно придвижване, правото на постоянно пребиваване, на адресна и гражданска регистрация и пр.

Не е тайна, че нашите закони не всякога съответстват на правото на ЕС и на стандартите на Европейската конвенция за правата на човека. По делото Коилова и Бабулкова срещу България, правителството признава, че "тези въпроси са достатъчно ангажирани, за да намерят своето място в политическия дневен ред, когато му дойде времето" и дори "приканва Съда да не се намесва в този процес и в тези дебати" (§34 in fine), макар България да е приела юрисдикцията му още през 1992 г.

Когато несъответствие на закона с международните стандарти е явно, или установено от международните съдилища, обаче, законодателят явно не бърза с въвеждането на необходимите промени. Магистратите от своя страна предпочитат да се придържат към буквата на съществуващите национални закони, вместо да съобразят по-широката рамка на приложимото у нас право, която включва както правото на ЕС, така и Европейската конвенция. "Тука е България" и междувременно гражданите плащат присъдените обезщетения вместо преките извършители на установените и повтарящи се нарушения на правата на гражданите.

Впрочем, не е тайна и че съдилищата в Страсбург и в Люксембург споделят еднакви стандарти за закрила на правата на човека. Дори да са запознати с тях, обаче, българските магистрати предпочитат все пак да отправят питане до съда в Люксембург, или до ВКС, или пък до Конституционния съд, който от своя страна може да потърси становището на Светия синод. Понякога се чудя какво ли ще решат българските законодатели и съдилищата, ако Светият синод изрази становище относно съответствието на децата, родени от фактическото съжителство на хетеросексуални двойки, или например на йога практиките с християнските ценности?
4 коментара
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  antipa avatar :-|
  D-r D
  • - 2
  • + 3

  България продължава да има Конституция, в която е казано какво се разбира под брак: нужни са биологични мъж и жена, които е условие за продължаване на рода.

  Защото, ако бай Гошо, дето е влюбен до уши в козичката си (и тя му отвръща с взаимност) поиска да й сложи пръстен, няма как тя да го ощастливи с Пан...
  Големите глави в Страсбург все още - за щастие - не са се заели с подобни неолибералти казуси. Но при заливащото ни разбиране за психически, а не биологически пол, видимо предстоят...

  Нередност?
 • 2
  borodino avatar :-|
  borodino
  • - 2
  • + 3

  "Включването в обществото", както е формулирано, по никакъв начин не се влияе от сексориентацията. Стига да не претендираш за неща, които биологически, цивилизационно и във всички религии са невъзможни.
  А Съдът в Страсбург? След 5-7 години никой няма да се сеща за него.

  Нередност?
 • 3
  tug16553936 avatar :-|
  oeg vokar
  • - 1

  Сключили са брак според Анлийското законодателство, да си живият там. Какво ще стане ако всяка социална групичка иска да променя законите....ДЕМОКРАЦИЯТА отива по дяволите
  Днес закон, утре ЛГБТ принцеса да учи децата да си сменят пола.
  И не може да се разбере какво РАБОТЯТ тези две чудеса са природата.

  Нередност?
Нов коментар