🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Поредни корекции на механизма за разследване на главния прокурор минаха на първо четене

Целта на проекта, внесен от Надежда Йорданова, Кирил Петков и Божидар Божанов, е да се спре саботирането на процедурата по назначаване на разследващ на Борислав Сарафов

Бюлетин: Капитал Право Капитал Право

Научавайте най-важното от правния свят и съдебната система всяка седмица на мейла си

Три минути. Толкова отне в понеделник процедурата по гласуване на първо четене в пленарната зала на поредните законови поправки в механизма за разследване на главния прокурор и заместниците му. Без представяне от вносителите, без никакви дебати и след набързо прочетен кратичък доклад на правната комисия от една страница законът беше подкрепен на първо четене.

Липсата на дебати може, разбира се, да означава, че всички депутати до един са запознати с проблема, който този закон претендира да реши, и нямат претенции към предложеното решение. Само че в подкрепа на закона гласуваха 90 депутати, а 31 бяха против (ИТН и "Възраждане") и 13 (от БСП) се въздържаха.

Да се спрат опитите да се блокира назначаването на разследващ на Сарафов

Законопроектът за промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) бе внесен от депутатите от ПП - ДБ Кирил Петков, Надежда Йорданова и Божидар Божанов на 7 август, ден след като парламентът гласува предишна поправка на механизма за разследване на главния прокурор. С други думи, това ще е третата промяна в материята за период от три месеца и половина.

Проектът предвижда в закона изрично да се запише, че прокурорската колегия назначава прокурор ад хок за разследване не само на сигнали срещу главния прокурор, но и в случаите, когато сигналът е срещу зам. главния прокурор. Освен това се задължава Висшият съдебен съвет (ВСС) в шестмесечен срок да изгради и въведе единна система за случайно разпределение, като дотогава се прилагат действащите системи за случайно разпределение.

Целта на закона е да се преодолеят опитите да се блокира назначаването по новия механизъм на прокурор, който да разследва и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов по сигнал за имотното състояние на семейството му. До момента саботирането на този процес се прави по две линии. От една страна, Прокурорската колегия на ВСС твърди, че нямала законови основания да назначи разследващ за Сарафов, защото в конкретния законов текст не било изрично записано, че има правомощие да назначава и прокурор за разследване на зам. главен прокурор, пишело само за разследване на главния (въпреки че текстовете на закона се тълкуват систематично с оглед цялостната уредба).

На второ място - само преди два месеца депутати от мнозинството, сред които бяха Кирил Петков и Надежда Йорданова, внесоха поправки в механизма за случайния подбор на съдията, който да разследва главния прокурор, като предвидиха той да се избира по специална електронна система за случаен подбор, която още не е създадена. В този смисъл настоящото предложение за промени има сериозна предистория, която остава неизяснена като законодателен процес, oсобено на фона и на странните превъплъщения на проекта за нов антикорупционен закон от началото на тази сесия.

Трансформациите на новия механизъм

Новият механизъм за разследване на главния прокурор и заместниците му бе приет с промени в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт в началото на юни и обнародван в Държавен вестник на 2 юни. Той предвиди, че разследването в тези случаи се извършва от прокурор ад хок, избиран от списък на наказателни съдии с ранг на съдии от Върховния касационен съд (ВКС), утвърден от Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС. При наличие на сигнал за извършено престъпление от този списък се определя съдия на принципа на случайния подбор, след което прокурорската колегия на ВСС го назначава за прокурор във Върховната касационна прокуратура за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор.

Съдиите стриктно изпълниха своята част от закона и в началото на юли на случаен принцип бе определена съдия Даниела Талева от Софийския градски съд за първи прокурор ад хок, който да разследва сигнал срещу Борислав Сарафов. На същия ден, 7 юли, петима знакови депутати от ГЕРБ, ПП - ДБ и ДПС - Десислава Атанасова, Кирил Петков, Атанас Атанасов, Надежда Йорданова и Хамид Хамид, внесоха странен законопроект, с който се предлагат корекции в механизма за определяне на съдията, който ще разследва главния прокурор. Според предложението разследващият съдия трябва да се определя чрез система за електронен случаен избор, която обаче да не е част от единната информационна система на съдилищата, данните за избора да могат да бъдат проверени от трети страни, както и да има гаранции срещу манипулиране на подбора от лица с достъп до системата. С което се създава патова ситуация, защото такава система няма, а не се казва какво да се прави със заварения избор.

На 19 юли прокурорската колегия пък отказа да назначи съдия Даниела Талева за прокурор, който да разследва сигнала срещу Сарафов, защото установила пропуск в закона - в чл. 30, ал. 5, т. 21 от ЗСВ е записано, че колегията назначава избрания съдия временно като прокурор във Върховната касационна прокуратура, който да разследва на престъпления, извършени от главния прокурор, но в текста не е изрично отбелязано, че колегията назначава прокурор, който да разследва и престъпления, извършени от зам. главен прокурор. Сарафов е само изпълняващ функциите на главен прокурор, но в същото време той заема длъжността заместник главен прокурор и е директор на Националната следствена служба.

Прокурорската колегия призова парламента да запълни този пропуск, но няколко дни след това депутатите приеха предишната поправка, внесена от петимата депутати, без тази корекция.

В същия ден Кирил Петков, Надежда Йорданова и Божидар Божанов внесоха сегашния проект. Ако той бъде приет така, както е внесен, Прокурорската колегия няма да има никакви оправдания вече да не назначи съдия Талева за прокурор за разследване на Борислав Сарафов, с което новият механизъм ще стартира на практика. Но предвид досегашния опит около саботирането му, законодателният процес ще бъде следен внимателно от експерти и от магистратските среди.