Комисия за тотален надзор

Опитът на финансовия регулатор да си издейства мегаправомощия

Според собствените си предложения регулаторът трябва да може да санкционира дори и само на база свои "обосновани предположения"

Всяка държавна институция неизменно се бори за няколко неща - да има повече хора, повече пари и повече власт. Въпрос на здрав разум на управляващите и на разделение на властите е тези амбиции да се ограничават.  

Комисията за финансов надзор обаче изглежда вярва, че може да заобиколи тези естествени защитни механизми. Ръководената от Стоян Мавродиев институция представи на сайта си проект за изменение на Закона за пазарите на финансови инструменти, който да хармонизира българското законодателство с новите европейски директиви за капиталовите изисквания във финансовия сектор.

Насред и без това рестриктивните изисквания на Брюксел обаче КФН елегантно си издейства и цял нов арсенал от принудителни мерки, които може да налага, а при неспазването им може да санкционира с непосилни за размерите на местния пазар глоби (виж стр. 41). Всичко това поражда опасения в сектора (макар и разбираемо приглушени), че промените са предпоставка за административен произвол и могат да доведат до рекет над бизнеса.

А основания за това има, след като според собствените си предложения регулаторът трябва да може да санкционира дори само на база свои "обосновани предположения", че някой може да извърши нарушение. А също и да отнема лицензи на инвестиционни посредници само заради непредставяне на информация. Дори тези страхове да са преувеличени, субективизмът и свръхрегулацията сами по-себе си са вредни и може просто да изгонят бизнеса към други пазари.

Разбира се, няма златно правило колко точно правомощия трябва да има един регулатор. Простата логика обаче е, че повече свобода на действие трябва да има само когато и където има повече обществено доверие, изградено с прозрачност и обективност. А при всичките "обосновани предположения" за зависимости на председателя на КФН и при досегашната практика на регулатора даването на повече власт в ръцете му си е направо опасно.

Още от Капитал

КапиталНО

КапиталНО

За магистралите и хората

За магистралите и хората