Вървим към исторически нива на безработица и бедност

Новата криза

Reuters
Reuters    ©  Reuters
Reuters
Reuters    ©  Reuters

От доклад на ООН за нуждата от незабавен социално-икономически отговор на COVID-19

Кризата COVID-19 хвърля световната икономика в рецесия с исторически равнища на безработицата и бедността. През второто тримесечие на 2020 г. кризата може да доведе до спад от 195 милиона само на работещите на пълен работен ден в света. Ето защо тази пандемия е криза също на работните места и поминъка, която заплашва развитието. Малките и средните предприятия (МСП), селскостопанските работници, самонаетите, почасово работещите, бежанците и мигрантите са ударени най-силно. Силно засегнати са и работните места в сектора на услугите, включително културата и туризма.

Глобалната икономическа рецесия ще се отрази на глобалното движение на хора и по този начин ще засегне значително страните с висока степен на миграция и голям дял на паричните потоци от нея спрямо техния БВП.

Най-уязвими ще са заетите в сивата икономика, представляващи 60 процента от глобална работна сила. Те нямат или са с ограничен достъп до социална защита, нямат икономическата сигурност да са в отпуск по болест и да се лекуват, ако се налага, за да се справят в условията на карантина.

Близо 200 млн. души може да останат без работа през второто тримесечие на годината.

Новите бизнес модели с нестандартни форми на заетост също са склонни да намалят защитата на работниците.Това създава риск от нарастващо посивяване и откроява необходимостта от предефиниране на системите за социална защита. Те трябва да гарантират универсално покритие на основни елементи, свързани с нормалната трудова дейност.

Икономическото възстановяване е свързано със защита на работните места и работниците, осигуряване на работа, както и защита на производствените активи, единици и мрежи по време на кризата. Продължаващото функциониране на малките и средните предприятия и производители през целия период е жизненоважно за осигуряването на храни и други основни стоки и услуги. Политическите решения в много сектори трябва да са насочени не само към смекчаване на неблагоприятните ефекти от кризата, но и към предотвратяването на трайни прекъсвания и загуби на работа.

Подпомагането на доходите и заетостта на работниците трябва да бъде основен елемент в пакетите от мерки за подкрепа заедно с насърчаването на нормалните дейности. Тези политически действия, базирани на социалния диалог, биха били от решаващо значение за предотвратяване на разрушителните ефекти от масовата безработица и свързаните с нея екзистенциални заплахи, а оттам - безредици, насилие и ерозия на доверието в институциите и правителствата.

Още от Капитал

Капитализмът беше суспендиран

Капитализмът беше суспендиран

Зимната приказка на Фандъкова

Зимната приказка на Фандъкова

КапиталНО

КапиталНО