Къде са новите предприемачи

Бизнес динамиката

Предприемаческата активност е индикатор за очакванията на хората
Предприемаческата активност е индикатор за очакванията на хората
Предприемаческата активност е индикатор за очакванията на хората
Предприемаческата активност е индикатор за очакванията на хората

Макропрогнозите за тази и следващата година за България леко сe подобряват спрямо тези преди половин година. През есента на 2020 г. ЕК очакваше ръст на БВП от 2.6% за 2021 г. и 3.7% за 2022 г., в началото на февруари т.г. стойностите вече бяха 2.7% и 4.7%, а в пролетната прогноза са 3.5% и 4.7%.

Картината на новорегистрираните търговци у нас от последните 12 години не разкрива добри трендове.

Предприемаческата активност е индикатор, който показва поведението и очакванията на хората. Решението да се започне нов бизнес, особено в условията на по-висока от обичайната несигурност и когато определени сектори продължават активно да търсят и да разчитат на подкрепата на всички данъкоплатци, отразява едновременно нарочно направен избор от конкретния човек, но и някакви способности. Този избор да се започне нов бизнес - в трудно предвидима среда на пандемия и рисковете на политическата обстановка у нас - продължава да се прави от хиляди хора в България.

Прегледът на динамиката на новорегистрираните компании ще покаже какви са очакванията и изборите, които правят отделните хора като реакция на икономическата действителност. Разбира се, значителна част от новорегистрираните компании няма да оцелеят в идните 5 години, но това в случая изобщо не е най-важното. Ключово е да се проследят нагласите, решителността и реалните действия на стартиращите предприемачи, за да отгатнем дали има изгледи за по-бързо икономическо възстановяване.

Динамиката на стартиращите предприемачи показва дали в България има хора, които виждат смисъл да започнат собствен бизнес; дали има страх от провал, т.е. какви са очакванията по принцип и дали те възпират потенциалните предприемачи изобщо да започнат бизнес; и не на последно място - има ли хора, които разглеждат кариерата на предприемача като желана. Както Лю Рокуел отбелязва: "все пак именно този скок в неизвестното повишава нашия стандарт на живот и подобрява живота на милиони и милиарди хора".

Дългият поглед

Картината от последните 12 години за новорегистрираните търговци у нас не разкрива добри трендове. Само в пет от тези години има годишно увеличение на броя на новорегистрираните компании, през останалите седем има годишен спад. Дори финансовата криза от 2009 г. да е силен фактор, анемичната бизнес динамика след това прави впечатление.

На практика от 2017 г. у нас има негативен тренд при новорегистрираните компании на фона на растежа на икономиката. Очевидно е, че той се води от съществуващите, които се специализират, разрастват и наемат нови хора. И в това няма нищо необичайно, ако все пак се наблюдаваше положителна тенденция и при стартиращите предприятия. Факторите за стагнация при тях варират от:

- липса на умения, желание, идеи и знания у хората и най-вече младите за започване на нов бизнес - причината отчасти трябва да се търси в средното образование

- липса на усещане и вяра, че предприемачеството има смисъл - причините може да са в публичния имидж на предприемачите или усещането за корупция и предопределеност към провал

- липса на реални възможности - причина може да е липса на достъп до финансов ресурс или скъпи процедури за правене на бизнес.

Независимо от причините проблем има, защото само около 5% от новорегистрираните предприятия днес ще са активни след 5 години. Въпреки че са предимно малки, те са важна част от икономиката.

Как започва 2021 г.

За първите четири месеца на 2021 г. са регистрирани общо 15721 нови компании и юридически лица с нестопанска цел, което е 20% ръст в сравнение със същия период на 2020 г. Това не е учудващо, защото по време на първия локдаун има значителен спад на регистрациите. Април 2021 г. поставя своеобразен рекорд с 4008 нови регистрации, което е ръст със 148% спрямо април 2020 г. Предвид очакванията за възстановяване на икономиката можем да предположим, че положителната тенденция при новите компании ще се запази и към края си 2021 г. ще е сходна с предкризисната 2019 г.

Дали това е достатъчно и дали изобщо е възможен голям ръст в идните години е друг въпрос. В последните години се създадоха редица клъстери, обединения, инициативи, които да насърчават предприемачеството и обучават млади хора. Това обаче е най-вече в сектори, които изискват специфично знание - ICT, биотехнологии, изкуствен интелект.

Всъщност революция ще е възможна само когато започне да се променя в положителна посока възприятието към предприемачите по принцип, когато от ранна възраст за всеки стане ясно, че провалът не е позор, а медиите започнат да говорят за предприемачите и техните истории.

Още от Капитал

Капитализмът беше суспендиран

Капитализмът беше суспендиран