Проф. Гарабед Минасян: Президентът не бива да си позволява непремерени приказки за икономиката

Енергийната зависимост на България е по-ниска от средната за ЕС, инфлацията няма да е "чудовищна", а ако някое предприятие фалира, значи не е било "структуроопределящо"

Президентът и правителството все по-често се оказват на различни позиции по ключови за страната въпроси
Президентът и правителството все по-често се оказват на различни позиции по ключови за страната въпроси
Президентът и правителството все по-често се оказват на различни позиции по ключови за страната въпроси    ©  Юлия Лазарова
Президентът и правителството все по-често се оказват на различни позиции по ключови за страната въпроси    ©  Юлия Лазарова
Коментарът на проф. д-р Гарабед Минасян, макроикономист в Икономическия институт на БАН и бивш член на управителния съвет на БНБ, е от профила му във фейсбук.

Президентът на Република България не бива да си позволява непремерени приказки. Целта не оправдава средствата!

По повод Деня на Европа 9 май президентът Румен Радев отговаря на въпроси на журналистите. Novinite.bg предава обясненията му: "За разлика от много държави нашата зависимост е голяма. За разлика от много държави българите са енергийно най-бедните в ЕС. Рисковете са една чудовищна инфлация, в която хиляди предприятия няма да издържат. Това означава тежка икономическа и социална криза."

Това изявление на президента заслужава кратък коментар:

Първо, по данни на Eurostat енергийната зависимост на България през 2020 г. се оценява на 38%, докато енергийната зависимост на ЕС като цяло е 57%! Конфигурацията на фигурата по-долу е достатъчно показателна.

Второ, България е в паричен съвет с фиксирана своя собствена валута към евро, т.е. България фактически е член на монетарния съюз "еврозона". В съответствие с тази твърда валутна връзка инфлацията в България е свързана с инфлацията в еврозоната. Европейската централна банка (ЕЦБ) е институцията, която е призвана да контролира и регулира инфлацията в еврозоната.

Законово изискване е ЕЦБ да поддържа инфлация в еврозоната от около 2% годишно. Променените условия в последните 7-8 месеца промениха инфлационната цел на ЕЦБ, която сега се ангажира да поддържа инфлация в еврозоната в рамките на 7-8% за текущата година. Тя би могла да се повиши, но едва ли ще достигне двуцифрено равнище на годишна база. При тези условия инфлацията у нас би могла да достигне до около 13-15%, но едва ли повече. Може да се гадае какво оценява президентът като "чудовищна инфлация", но е сигурно, че населението доста ще се стресне.

Трето, по думите на президента "...хиляди малки и средни структуроопределящи предприятия няма да издържат. Това означава тежка икономическа и социална криза, с всички последствия, включително и за тези, които управляват в момента".

Спецификата на прогресивната капиталистическа икономика е, че устойчивите и ефективни предприятия процъфтяват, а слабоефективните и маргинални предприятия отпадат. Този процес съответства на дарвинистката икономическа теория. Ако някое предприятие фалира, значи то не е било структуроопределящо.

Практиката познава и науката препоръчва единственото адекватно икономическо поведение - творческо начало на субективния фактор, изобретателност, търсене на ефективни контраварианти. Нобеловият лауреат Фридрих Хайек определя конкуренцията като училище за ефективност, а американският икономист Хайман Мински допълва, че кризите в пазарната икономика са периодични и принуждават към превключване към по-висока и по-ефективна степен на социално-икономическо развитие.

Както потребители, така и особено производители следва да са наясно с тази конкретна специфика, да се съобразяват с нея и своевременно да предприемат мерки за успешна адаптация.