Как екоконспирациите спъват битката с климатичните промени на глобално ниво

Конспирациите за климата са част от дълъг списък с дезинформации, които пречат на хората и правителства да действат логично и проактивно

Елица Станева-Бритън е част от авторския екип на научнопопулярната платформа "Климатека". Тя е психолог по образование, а научните ѝ интереси са в сферата на екологията и са свързани с ефекта на климатичните промени върху психологията на хората и концепцията за климатична справедливост. "Капитал" публикува статията й, излязла първо в "Климатека", с малки съкращения.

Климатичните промени са една голяма лъжа, използвана с политически цели, за да контролира населението, точно както 5G мрежата и ваксините срещу Covid-19, смята близо 22% от населението на Земята. Конспирациите за климата са част от дългия списък с конспиративни теории на XXI век - например и твърденията, че ХИВ вирусът е създаден в лаборатория, Елвис Пресли е жив, илюминатите контролират света, а Земята е плоска и т.н.

Въпреки научния консенсус по въпроса и видимите последици от климатичните промени - като покачващи се температури, екстремни метеорологични условия, променящи се екосистеми и голям брой климатични бежанци - конспирациите относно климата продължават да се разпространяват. По този начин поради липсата на обективна информация в медиите и незадоволителното ниво на разбиране на научни данни от населението конспирациите за климата често водят до политически и социални конфликти, което се явява пречка пред вземането на адекватни стъпки на локално и глобално ниво.

Личности, заемащи високи държавни постове, както и експерти в областта на климатичните промени, допълнително задълбочават проблема чрез изопачаването на научни факти с цел политически и финансови облаги. Като например Бил Грей - професор по метеорология, който нарича глобалното затопляне лъжа, навлязла в живота в Америка.

Видове конспирации за климата

Конспиративните теории, според които светът бива контролиран от влечуги, звучат налудничаво, но неверните твърдения относно климатичните промени също достигат необясними крайности. Според една такава крайност, климатичните промени са лъжа, използвана от учените с цел получаване на финансова помощ за техните проекти, както и от инвеститорите в алтернативни източници на енергия, които целят висока възвръщаемост.

Според други конспиративни теории климатичните промени са лъжа, използвана с цел промотиране на ядрена енергия, както и с цел налагане на социалистически ред върху западното общество. В западния свят,САЩ е страната с най-висок процент население (27%), вярващо, че климатичните промени са измислица с цел политически контрол.

Какво всъщност представляват конспирациите

Конспирациите за климата са често срещани сред индивиди, подвластни на конспиративно мислене.

Терминът "конспиративна теория" обхваща различни мнения, когнитивни изкривявания и илюзии, които не се базират на научни доказателства. За разлика от конспирациите, които се определят като целенасочен криминален акт, организиран от малък кръг индивиди, конспиративните теории са неофициално обяснение на реални събития. Според Ушински, един от експертите по темата, конспиративните теории се определят като "необосновано изявление, в което се твърди как малка, но овластена група действа подмолно в своя изгода срещу общото благо, погазвайки общоприетите правила".

Конспиративните идеи като феномен са интересен обект на научни изследвания в психологията, социологията, философията и културологията. Климатичната психология, появила се още през 60-те години в САЩ, е също водеща научна сфера, занимаваща се с връзката между човека и природата.

Едно от главните обяснения за вярата в конспиративни теории е желанието на човек да разбере дадено събитие. Вярата в климатични конспирации е форма на когнитивен дисонанс или несъответствие в системата ни на съждения - човек трудно може да приеме, че едно глобално събитие с огромно значение може да бъде повлияно от индивидуални ежедневни действия, промяната на които би довела до личностен дискомфорт.

В богатите части на Норвегия например, където икономиката е обвързана с добива на петрол в Северно море, много хора съзнателно отричат екопоследиците или ги определят като твърде далечни.

По-екзистенциален аспект се явява желанието на хората да контролират външни събития и правото си на автономно съществуване. Това често бива породено от явления, предизвикващи страх и тревожност - като екстремни метеорологични условия, бедствия, суша и покачващи се температури. При справянето с подобни чувства, човек също така става склонен към търсене на групова принадлежност в опозиция с "тях" (често "властващите").

И ако подобни процеси са научно обясними на индивидуално ниво, то интересно е как това недоверие към властващи и научни данни бива задълбочавано от водещи световни медии.

Ролята на медиите

Конспиративното мислене не е само индивидуален проблем. Поляризацията се превръща в политически инструмент и води до липса на реални действия и разколебаване на политики. Проблемът с недоверието в авторитети в областта на климата се подсилва от дезинформацията по темата, климатичния алармизъм и засилената вяра в социални медии и нелогични данни.

Във времена, в които социалните медии са неизменна част от живота на хората, връзката между тях и дезинформацията се превръща във водещ проблем. Тук трябва да отбележим разликата между мисинформация и дезинформация. Докато мисинформацията е по-скоро подвеждаща информация, дезинформацията е подвеждаща информация, създадена с цел измама и пропаганда. Интересно е, че един от основните механизми, свързани с когнитивния дисонанс, е склонността за потвърждаване: когато търсим информация, която потвърждава първоначалните ни убеждения и отрича нови възгледи.

Тъй като социалните мрежи като ТикТок и Фейсбук се базират на алгоритми, това води хората до затворен кръг, в който даден индивид вижда една и съща информация спрямо интересите си и предишните си търсения - стигайки се до дезинформация и крайности в убежденията. По този начин много хора се обвързват с конспиративни теории в повече от една сфера. Например тези, които смятат, че ваксините причиняват аутизъм, вярват също така, че фармацевтичните компании крият от хората ефективно лечение на рак. Голяма част от хората, които вярват, че коронавирусът е създаден с цел контрол на населението, смятат, че мерките срещу глобалното затопляне също целят налагане на контрол.

Появява се и вид екстремна форма на убеждения в така наречения зелен локдаун; или убеждението, че коронавирус пандемията е само началото, след което населението ще бъде изправено срещу вид зелена тирания. Подобни твърдения биват използвани от крайно десни партии и опасни движения като QAnon.

И в България

В България високото ниво на недоверие към управляващите води до специфични конспирации като убеждението, че Истанбулската конвенция цели да създаде така нареченото "джендър поколение". Изследване на "Тренд" пък сочи, че 40% от населението на България вярват, че коронавирусът е създаден като биологично оръжие - като подобни конспиративни теории не се влияят особено от образование и пол.

Наред с това и поради високото ниво на недоверие към авторитети и научни данни в България нивото на незапознатост относно климатичните промени също е висока - като 76% от гражданите на България не са запознати с климатичната политика на държавата ни и с целите на Зеления пакт. На фона на високото ниво на неинформираност алармиращ е и фактът, че 57% от гражданите твърдят, че няма нужда да се запознават въобще с подобни научни факти (според проучване за нагласите към науката и технологиите в Европа).

Различни политически интереси от своя страна също биват замесени, като крайни партии като "Възраждане" и "Атака" често създават обществено напрежение чрез изказванията и действията си. По отношение на климата например техни представители продължават да твърдят, че алтернативните източници на енергия биха довели до по-високи разходи за домакинствата.

Последиците

Въпреки че консенсусът в научните страни относно климатичните промени надхвърля 99%, конспирациите за климата продължават да се разрастват на глобално ниво. Много корпорации използват климатичните промени, за да замаскират истинските проблеми и прехвърлят отговорността към индивидите под формата на грийнуошинг, при който екологични продукти се използват измамно с цел печалба.

Промените на когнитивно ниво са сложни, но не са невъзможни. Представянето на разбираеми научни данни и ограничаването на разпространението на лъжлива информация са двете неща, които биха засилили самосъзнанието на хората и биха им помогнали да оценят верността на собствените си убеждения и действия. Защото в крайна сметка само реални действия биха довели до реални промени.

Все още няма коментари
Нов коментар

Още от Капитал

Лято за размисъл, есен за избор

Лято за размисъл, есен за избор

"Възраждане" по модела на Путин

"Възраждане" по модела на Путин