За какво служат посолствата и дипломатите

Или защо бройката не може да е от съществено значение за това дали Русия ще продължи или не своето присъствие в България

Няма друга държава, която да има повече държавни служители на българска територия през последните години от Руската федерация
Няма друга държава, която да има повече държавни служители на българска територия през последните години от Руската федерация
Няма друга държава, която да има повече държавни служители на българска територия през последните години от Руската федерация    ©  Надежда Чипева
Няма друга държава, която да има повече държавни служители на българска територия през последните години от Руската федерация    ©  Надежда Чипева
Красимир Костов е дипломат, работил в МВнР на България 40 години (1982 - 2022 г.). Бивш зам.-министър на външните работи, с личен ранг "посланик". Три пъти е бил постоянен представител на България към международни организации.

Напълно незаконна акция. Така руският външен министър Сергей Лавров обобщи експулсирането на 70 руски дипломати и персонал от посолството в София. Посолството, каза той, не може да работи нормално и Москва ще отговори по съответния начин.

Докато чакаме Москва да реши какъв е този съответен начин, може би е редно да припомним какво са посолствата и защо експулсирането на който и да е дипломат не може да е "незаконно".

През XVII век сър Хенри Уотън определя посланика като "иначе честен човек, който е изпратен в чужбина да лъже за благото на своята страна". Грубо казано, дипломатите са просто инструменти на своите държави, а дипломацията е метод за осъществяване на международните отношения чрез преговори, според класическото определение. Или казано с други думи, работата на дипломатите е съвсем проста - те трябва да осигуряват мира.

Какво прави дипломацията...

Дипломати има от поне 5 хилядолетия. Отначало това са пратениците на фараоните, царете и императорите, парламентьорите на бойното поле. От ХV век насам възникват посолствата (първото посолство е това, което днес е Дворецът "Венеция" в центъра на Рим), а след Виенския конгрес през 1815 г., който слага край на Наполеоновите войни в Европа, се появява и идеята за дипломатическия имунитет и неприкосновеност (дори когато някои от тях са плели заговори срещу тези, с които е трябвало да преговарят, или са вадили шпага срещу местни). Всичко това е в името на мира.

На базата на трагичните уроци от Първата и Втората световна война и за да бъде осигурен траен мир, през 1961 г., отново във Виена, държавите решават да формулират по-широко функциите на дипломатите и сключват Виенската конвенция за дипломатическите отношения. Заедно с Устава на ООН тя е основата на съвременния международен правов ред. България е сред тези, които са създали тази конвенция, и е една от първите, които я подписват.

Дейността на дипломатите е определена в чл.3 на конвенцията. Според него, дипломатите имат следните 5 (пет) функции:

 • да представляват своята страна в страната на пребиваване (представителна функция)
 • да защитават интересите на своята държава и своите съграждани в страната на пребиваване в рамките на международното право (защитна)
 • да водят преговори с правителството на страната на пребиваване (преговорна)
 • да изясняват с всички законни средства условията във и развитието на събитията в страната на пребиваване и да съобщават за тях на своето правителство (информационна)
 • да насърчават общо развитието на приятелските отношения между двете страни, както и на конкретни отношения в областта на икономиката, културата и науката (положителна, "функция плюс", която днес на практика обхваща всички сфери на живота).

...и какво не прави

Независимо от това, че имат пълен имунитет, дипломатите са длъжни "да уважават законите и правилата на приемащата държава" и са длъжни също така "да не се месят във вътрешните работи на тази държава." (чл.41 на Виенската конвенция). Освен това посолствата "не трябва да се използват за цели, несъвместими с функциите на представителството" (Ibidem).

Тези текстове се прилагат най-често в случаите, когато дипломацията, привилегиите и имунитетите се използват за недипломатични цели или при "дейности, несъвместими със статута на дипломат".

Чували сте тези изрази - кратките, сухи съобщения, че някой е обявен за persona non grata, т.е. нежелано лице.

Те започнаха да се появяват по време на Студената война и особено зачестиха през последните няколко години, което само по себе си е индикация за промените в дипломацията и международните отношения. Причината е, че някои държави вкараха в посолствата, консулствата, търговските служби и културните си центрове твърде много служители, които нямат, така да кажем, общо с истинската дипломация.

Думата шпионаж не се произнася на глас, тя е табу, защото в дипломацията официално няма място за тези, които използват незаконни средства и методи. Срещу тях се прилагат всички законни средства, както по международното, така и по националното право, но за това също не се говори на глас. Затова и съобщенията за експулсиране, т.е. изгонване от страната на акредитация, на такива "дипломати" и служители са пределно кратки и не съдържат обяснения за взетото решение. Такива не се и дължат, затова и не подлежат на обсъждане, камо ли могат да бъдат "незаконни".

В добрите министерства на външните работи се помни принципът на Шарл Морис дьо Талейран: "Никога не обяснявайте причините за решенията, които сте взели, защото решението може да бъде правилно, а мотивите за него - лоши", и защото "ако продължим много да обясняваме, можем да спрем да се разбираме".

Размерът на посолствата

Почти до втората половина на ХХ век дипломацията е "класическа", т.е. дипломатите, обикновено - аристократи и интелектуалци, основно осъществяват комуникацията между монархическите дворове, които и без друго са роднини помежду си. В посолствата за посланици се изпращат роднини или много близки на монарха. На практика те всички се занимават само с ограничен кръг въпроси на дипломатическата дейност - протоколни и политически. Затова и посолствата са малки по състав.

След Виенската конвенция в посолствата днес функционират различни секции - политическа, печат и протокол, търговия и икономически въпроси, културни и образователни обмени. В съставите обикновено има военен аташе или служба на военния аташе (в която може да има представители на всички родове войски на страната), която също се ръководи от Виенската конвенция за дипломатическите отношения (чл.7), както и консулска служба, което не изключва наличието на други консулски представителства, които се ръководят от друга Виенска конвенция (от 1963 г.).

Всяка държава решава каква да бъде структурата на посолството й в дадена столица и какъв да бъде съставът му. Това се определя в зависимост от мащабите, интензитета и намеренията в отношенията с другата държава. Обикновено тези структура и състав се определят с акт на правителството, който може да бъде и засекретен.

Когато две държави решат да установят дипломатически отношения, те първо решават на какво ниво да бъдат те. Днес преговорите за това се водят обикновено в ООН - Ню Йорк или Женева, където са представени почти всички държави на света.

Едновременно с това или дори преди това двете страни се договарят за съставите на тези посолства и техния персонал. Освен дипломати в едно посолство работят административен и технически персонал - асистенти на посланика, преводачи, финансисти, шофьори, готвачи, чистачи, градинари, радисти, шифровачи, охрана и т.н., който се ползва само с функционален имунитет, т.е. само докато изпълнява своите служебни задължения, но не и извън тях, и може да включва граждани на трети страни или дори на страната на акредитация.

Тези бройки се договарят и се сключва изрично споразумение, което обикновено е под формата на ноти, но може да бъде и под формата на паметна бележка, меморандум и т.н.Тези документи по правило са конфиденциални.

В такива споразумения или в други, отделни, се определя дали посолството ще има радиовъзел, дали охраната му ще бъде въоръжена и т.н. Подобни допълнителни споразумения се сключват, когато държавите разширяват своето представителство в дадена страна и например отварят генерални консулства, консулства и консулски бюра, търговски бюра и представителства, културни центрове и институти и т.н.

България има такива споразумения с всички държави, в които има посолства или които имат посолства в София.

И конкретно - Русия

Това се отнася и за Руската федерация, с която е в сила договореност от далечните години преди 1989 г. Руската федерация официално е декларирала и е приета за правоприемник на СССР, с когото са сключени всички тези споразумения.

Впрочем в тях броят на служителите в българските дипломатически и консулски представителства в Руската федерация, включително в тези, за които има двустранна договореност да бъдат създадени, но не са, е фиксиран много над 12-те души, които работят днес в посолството ни в Москва.

В ситуации като сегашната трябва да се кажат и някои други истини. Една от тях е, че през последните 20 години Москва последователно свиваше двустранните отношения с България. Днес няма и спомен за разнообразието и обема на нашия традиционен износ за Русия или за строителството от наши фирми по цялата територия на РФ. Руската страна напълно съзнателно изтласка българския бизнес от своя територия. Бяха въведени необосновани изисквания към българските стоки и услуги, беше забранено на български авиокомпании да превозват руски туристи, български бизнесмени и работници бяха арестувани (някои - дори убити).

Това е другата истина за руско-българските отношения през последните 20 години и това не бе избор на България.

Част от българското държавно ръководство, преследвайки свои лични цели и интереси, не реагира на подаваните от компетентните ведомства, включително МВнР сигнали, за необосновано и откланяващо се от двустранните договорености увеличаване на състава на руските представители у нас и въобще на руското присъствие в България, което нямаше нищо общо с реалното състояние на двустранните отношения от гледна точка на българския национален интерес.

За да няма никакво съмнение: няма друга държава, която да има повече служители - държавни и други, на българска територия през последните години от Руската федерация. Функциите на посолствата и дипломатите, определени от Виенската конвенция, са едни и същи и могат да се изпълняват както от един, така и от няколко дипломати, както от един или нито един, така и от много хора - административен и технически персонал. Когато по една или друга причина съставът на посолството е малък, много държави, включително нашата, наемат външен кетъринг, когато правят приеми, шофьори, лимузини и автобуси, когато имат делегации или дори само за ръководителя на мисията; финансите на едно посолство могат да се водят или от финансовата служба на някое друго наше посолство, или от столицата и т.н.

А бройката не може да бъде аргумент (както се казва на дипломатичен език, един джентълмен никога не говори за бройки). Има държави, включително сред най-развитите и богати страни, които имат по един посланик и един дипломат или дори само по един временно управляващ, но правят и приеми, и посещения, и търговията и инвестициите растат, че дори остава време и за интервюта по медиите.

Така че дори и след решението на България от миналата седмица руското дипломатическо, консулско и въобще държавно присъствие у нас ще продължи да бъде съществено, независимо от публичните изявления, които идват от руска страна. Дали то ще заработи за нормализиране на двустранните отношения, което изисква работа и в посока на собствената столица, зависи само от руската страна.

12 коментара
 • Най-харесваните
 • Най-новите
 • Най-старите
 • 1
  antipa avatar :-|
  D-r D
  • - 5
  • + 3

  В случая изобщо не става въпрос нито за синхрона в бройката дипломати и персонал на двете страни, нито за неконкретния чл.11 на Виенската конвенция, нито за неписаното право на страните постоянни членки на СС на ООН да не се съобразяват с равното дипломатическо представителство.

  Става въпрос за няколко преелементарни неща, които са от А - Б-ето на дипломатическата професия:

  1. Съотношението на дипломатическите длъжности и на обслужващия персонал се ДОГОВАРЯ между страните.
  Т.е. не е имало причина Кировото или което и да било друга българско правителство да не постави пред руското МВнР своето желание за намаляване броя на руските дипломати и служители, ако сметне това за важно.
  Явно не го е смятало за важно до онзи ден, когато по неясна причина е катализиран взривен процес на разрушаване на 144-годишни отношения.

  2. Нищо не е ограничавало БГ да увеличи броя на дипломатите и сътрудниците си в Москва до бройката на руските в София. Единственият проблем е с издръжката им...

  3. Едностранното съкращаване на чужд дипломатически персонал е откровено враждебен акт. И няма как да се възприема по никакъв друг начин;

  4. Виенската конвенция определя специална защита (дипломатически имунитет) срещу наказателно преследване в страната-домакин на лица на определени позиции - на дипломатите. Дори да бъдат уличени в престъпление според законите на страната-домакин, срещу тях не може да има наказателно преследване. Могат да бъдат единствено обявени за нежелани и изгонени от страната.

  5. Това не се отнася до служителите в дипломатическата служба: охранители, шофьори, готвачи, счетоводители и т.н, които нямат имунитет. При нарушаване на законите срещу тях се предприемат всички предвидани действия: арест, следствени действия, повдигане на обвинение, съд, присъда и изтърпяване на наказанието.

  В този смисъл абсурдно беше обявяване на служители за персона нон грата! Те са в трудово-правни отношения със съответното дипломатическо представителство и нямат никакво отношение към междудържавните отношение. Българската държава може да има претенции единствено към тези от тях, за които - евентуално - има достатъчно основания, че са извършили престъпление тук и да им бъде повдигнато обвинение. Но не да ги експулсира.

  Заради това необосновано действие всеки един от изгонените служители може да осъди БГ и да получи обезщетение от съда;

  6. В този смисъл недоумение буди репликата на един бивш прокурор от времето на Възродителния и после бивш генерал от разузнаването, който сега се подвизава като син политик, който обявява, че най-специалните шпиони обикновено се "прикриват" като шофьори и техници в посолствата.
  Глупости на търкалета! Ако е така, затворите ще се пукат по шевовете от шпиони, защото ще бъдат арестувани при най-малкото подозрание.

  7. Няма съмнение, че Кировия демарш срещу руското дипломатическо представителство в БГ не е предизвикан от нищо от обявеното - шпионаж и редуциране на персонала.

  Както първо в ЕС правителството на Киро отказа БГ от руския газ, така и първо в ЕС предизвиква закриване на руско посолство. И двата случая видимо са тестване как би реагирала Москва на подобно действие и доколко безопасно е и по-сериозните западни страни да направят същото.

  БГ и в двата случая е в ролята на опитна мишка, която дори и да вирне краката, няма да впечатли никого от тия, които провеждат експеримента. Просто, жертвайки БГ мишката, ще разберат какво не бива да правят..

  Всъщност за това се и отглеждат лабораторни мишки.
  И лабораторни нации...

  Нередност?
 • 2
  epk1515013158546444 avatar :-|
  Венцеслав Ралев
  • - 1
  • + 2

  Докторе, за тия товарищи, които отровиха Гебрев и вербуват тролове за хибридни атаки - чемадан, вакзал, Мацква. Какво още не си разбрал?

  Нередност?
 • 3
  quandt avatar :-|
  Quandt
  • - 1
  • + 1

  До коментар [#2] от "Венцеслав Ралев":

  Нивото на аргументация във форума на Капитал продължава да копае нови дъна.

  Др. Д изказва добре аргументирана позиция. Свободен си да дадеш всякакъв сериозен аргумент, ако имаш такива, срещу неговата, но изглежда, че е най-удобно да се рецитира простотията с чемодан, вакзал и Москва. Понякога си мисля, че си заслужаваме политиците, просто електоратът е такъв.

  Нередност?
 • 4
  antipa avatar :-|
  D-r D
  • + 2

  До коментар [#3] от "Quandt":

  Благодаря за подкрепата, Quandt,
  Опростачването на публиката е пряк резултат от тенденциозно инфектираната информационна среда, в която пребиваваме.
  Трендът няма тенденция да се обърне в средносрочна перспектива, защото като гледам отчетите на Ам за БГ разкешването й към правилните медии и говорещи глави е поголовно и всеобхватно.

  Надига се неомакартизъм, който неминуемо ще запуши устата на инакомислещите.
  Ше се толерират единствено немислещите. От сорта на този, когото репликира.

  Нередност?
 • 5
  quandt avatar :-|
  Quandt

  До коментар [#4] от "D-r D":

  Ще върна два коментара от профила на Филип Буров, за когото научих от теб. Първото е коментар относно простиите на Лена Бориславова за 4-те хиляди на месец, а второто е коментар относно пост на Дневник за ултиматума на Митрофанова. Тънко чувства за хумор... И дава някаква насока защо медиите са такива. А читателите си попиват това, което им се сервира като доволни каторжници...

  Та, за Лена:
  "Доста евтинджос вървят тия политици, особено предвид инфлацията. Но и КПД-то им очевидно е твърде ниско, така че едва ли са заслужили повече.
  Разбира се не можем да забравим, че госпожица Лена също толкова уверено обясняваше, че неизвестни американци ще ни продават газ на цена четворно под пазарната, а вместо това Топлофикация ни увеличи сметките с 40%. Така че може би просто си пада по цифрата 4 и не разбира фундаментите на покупко-продажбата.
  Аз напълно допускам да има такива транзакции, но при повечето лумпен-путинисти явно е въпрос на убеждение. Което в известен смисъл е по-лошо, но така стоят нещата. При някои безспорно е въпрос на бизнес - клоаки като "Поглед Инфо" например доста успешно се възползват от зловредните алгоритми за ангажиране на Фейсбук. Така че както и при антиваксърите и кюаноните, Зукурбърг носи не малка част от вината.
  Освен това доколкото вземането на пари директно от Вашингтон е повод за гордост, влизаме в един релативизъм, който обезсмисля целия разговор.
  В този ред на мисли, по време на управлението на ГЕРБ-Реформаторски блок вече имаше щедро финансиран лов на руски вещици в медиите. Един от публичните доклади, за който бяха усвоени половин милион лева, включваше сред критериите за про-руска и анти-либерална пропаганда критични изказвания по отношение на Бойко Борисов, Росен Плевнелиев и Лозан Панов. Само няколко години по-късно прилагането на същите критерии би довело до значителен конфуз. Тогава дори Юроактив бяха дамгосани, защото не се бяха приравнили в строя по темата Бокова-Георгиева.
  Сега на фона на истинска война, тази нелепост може да достигне нови пикове. Особено ако, иронично, пак се намери чужда държава, която да развърже кесията 🙂"

  Сега и за Дневник:

  "В Дневник така са се развълнували, че пропускат букви. Онзи дим от изгорени документи, който беше обект на весели шегички, вероятно означава, че всъщност вече е решено.
  Хубаво значи, Киро и компания подсигуряват атмосфера, която да оправдае гушване с ГЕРБ - ама какво правим, ако все пак наесен има избори, а лумпен-фашистът Копейкин се възползва от този подарък и изпревари вече напълно слелите се ПП и ДБ?
  Или да речем, че нещата вървят по план - "евроатлантическата" коалиция управлява до края на мандата, намират някакъв газ на каквато и да е цена - макар че досега не им се получава. Какво обаче се прави, ако не може да се подсигури гориво и техническа поддръжка за "Козлодуй"? Или разни по-маловажни проблеми, с които могат да се сблъскат български граждани в Русия? Каква е вероятността изобщо да е помислено за тези неща?
  Ясно, че тези врътки с посолствата се решават основно в други посолства, ама дори като изпълняваш поръчки на батковците, все пак трябва що-годе да си си вързал гащите 🤔"

  Нередност?
 • 6
  epk1515013158546444 avatar :-|
  Венцеслав Ралев
  • + 1

  До колегата д-р Д: ок, аз съм от немислещите. Лошото е че при отравяне с новичок мисленето няма да ме спаси. Не така стоят нещата при хибридните атаки. И след като съм немислещ, защо още не се поддавам на тези атаки? Ти си психиатър, моля, обясни на простия хирург. Явно хибридната война не е толкова лесна работа, след като и един немислещ като мен е неподатлив. Прави си сметка колко усилия щеса необходими, за да се въздейства върху мислеш индивид.

  Нередност?
 • 7
  antipa avatar :-|
  D-r D
  • + 1

  До коментар [#6] от "Венцеслав Ралев":

  Отговарям ви по изключение.
  Никога не ви чета, защото сте потресаващо безинтересен и всъщност се върнах към нещото ви заради репликата на Quandt. А него винаги чета с внимание.

  По-скоро приемете това не като отговор, защото отдавна не обръщам внимание на опитите ви да привлечете вниманието ми, а по-скоро като консултация от професионалното ми изкривяване да опитам да помогна на всеки душевно болен. Про боно.

  Просто си прочетете отново текста.
  От около 50 употребени в него думи, 5 са "немислещ". Това е 10%. Разговорно казано - абсолютно зацикляне. Видимо съзнанието ви е било доминирано от агресия заради оценката, която си позволих чрез вас да дам на всички, които сте склонни да давате монохромни максимално прости обяснения на живота около нас.
  Всъщност представите за живота са си ваша грижа.
  Стига да не се опитвате агресивно (както по-горе) да ги натрапвате другиму. Ако това е хибридна война - лимонада е.

  Обещавам да продължа задълго да не ви обръщам внимание.

  P.S. И едно уточнение - няма прости хирурзи. Има хирурзи простаци. И това не се дължи на специалността, а на първити 7 години.

  Нередност?
 • 8
  quandt avatar :-|
  Quandt

  До коментар [#6] от "Венцеслав Ралев":

  Добре де, един въпрос от моя страна. Може ли всеки, които подкрепя някаква друга гледна точка да се счита за хибридно атакуващ, руски трол и тн. Страдам от усещането, че светът далеч не е черен или бял и съответно няма как всеки дебат да бъде бинарен.

  Др. Д има своята позиция и елементарната форумна, а генерално дискусионна култура предполага елементарното изслушване на тези аргументи. Имаш правото да не си съгласен, което аз лично уважавам, но къде изложи някакви сериозни аргументи? И за да разширя своето разбиране - това да се преповтаря "Чемодан, Воксал, Москва" е малко прилича на папагалстване на слогани, а не изразяване и аргументиране на теза. Това да се преповтарят някакви мантри, които определени политици и съответно обслужващите ги издания (за по-ясно политически формирования тип ДБ, ПП и издания от групата, в чиито форум словоблудстваме в момента) лансират в обществото, без същите да бъдат подложени на критично мислене е ограничено.

  Ще си позволя да ти кажа няколко истини:

  Преди време, да кажем далечната 2013-та, когато ставаха големите протести бях със сходно мислене. От гражданския активизъм тогава и се родиха Протестна мрежа, Реформаторски блок, Аско Василев преди това беше Министър на Енергетиката, Кирил Петков обикаляше да срича по събития на Сашето Безуханова, а последната започна да организира плеядата от събития, където пропагандира ценности. От този граждански активизъм и процъфтя впоследствие Реформаторски блок, ДБ и ПП, от дечицата на Саша се пръкнаха ABLE,а пък тогава почнаха и прословутите Харвардски курсове.

  Е, днес в парламента половината ПП са хора, които са били студенти в курсовете на Кирцата. Офисният администратор на Саша - също. Последната даже я избраха случайно, просто е била сложена в листите. Ако не са били в тези курсове, са минали през програмата на Бабсън или са членували в Able. Или пък са специалист по нещо си я от Муув.бг на Саша или от Америка за България (прегледай биографията на Калина Константинова. Хинт - Не е особено впечатляваща, извън частта университет в щатите). За премиера и Аско няма да се хабя да пиша, една проста разходка из ТР показва какви са и неговите мащаби (хинт - провиотиците към днешна дата правят оборот колкото кварталния удобен магазин). ДБ също не са особено цвете. Христо Иванов повтаря и преповтаря за Гешев, но съдебна зала същият не е видял, само Института за правни инициативи да усвоява и да пише становище. Не знам защо, но страдам от еретичната мисъл, че за да може някои да реформира някоя система, може би трябва да я познава добре и отвътре. Тони Цонева е същата - хипстърска леличка, която ходи да бръщолеви същите глупости, без грам да познава проблемите на народа ни. Иво Мирчев, който тук зоват като ИТ предприемач, всъщност е доста далеч от каквото и да е ИТ, а има малък бизнес, който е случайно захранен с над милион по програми, но дори и не публикува ОПР, защото не минава съответния праг за деклариране на приходите.

  Това е промяната. Ако не виждаш накъде бия - тези пичаги са абсолютно същите като добрите стари приятели от Герб, просто целуфанът е марков, изказът леко по-фин и модерен. Покритието е също толкова спорно.

  Като общество днес стигнахме до фаза, в която се противопоставяме по всеки важен пункт. Едните са добри, другите зли. Това го подпочнаха Герб с мантрите за пазенето от комунистите, но тъй като БСП се разруши само след кабинета Орешарски и под бодрото ръководство на другарката Нинова, това някак си изчезна във времето. Тази песен обаче най-гласовито я пеят ПП и ДБ днес. "Гешев позор", "Турски паток" , "Гаварит Мацква", "Корупцията" и прочее мантри. Добре бе, кой от тези палячовци седна да направи един дисконтиран модел на паричните потоци, да изчисли показателите и да каже - ето тук виждам, че първичният платежен капацитет е под санитарния минимум, ето това е проблем. Не, излиза Христо Иванов и казва, че Борисов обслужва Путин, газоватра връзка с Гърция била бавена умишлено и ето, че това е истината, която се споделя, пресподеля и коментира от цялото фейсбук войнство. Излиза Киро и казва, че като завършим връзката и ще имаме диверсификация и не ни трябва Газпром. Как е диверсификация, ако изведнъж започнеш да разчиташ основно на един доставчик, който при това може да ти докара 1/3 от количеството? 100% Азерски е тъждествено равно на 100% руски в този смисъл. Разбираш ли къде е финната разлика между добре аргументирана теза и простото политическо плямпане?

  И така, днес стигнахме и до тук - управляват ни купчина дилетанти с фейсбук постове сякаш са декрети. Има една критична статия на Филип Буров "Няма ляво, няма дясно" в Барикада, съветвам те да я прочетеш, защото дава ценна и критична гледна точка към героите на новото време. Стигнахме и до фаза в която вече предпочитаме да не си говорим като цивилизовани хора, а да крещим. Да определяме отношенията си с други държави на база емоции, не на разум. Инакомислещият да е трол или платен от някоя си държава.

  Политиците, естествено, са огледало на народа. Тъжната истина е, че в много отношения народът ни деградира през последните години. Вместо да мислим как да решим този проблем обаче, ние хабим енергията си да се сочим с пръсти във фрагментираното ни, но за сметка на това бавно намаляващо общество.

  Докато не започнем да мислим преди да говорим, да разсъждаваме какво, как и защо да го кажем, няма как да се променят тези проблеми. Докато рецитираме слогани и преповтаряме тези, няма как да се промени.

  Та така, надявам се не съм досадил с дългия текст. Успех в работата, важна е за хората, на които помагаш. Успех и в споровете, но за тях трябва по-уважителен тон и аргументация.

  Нередност?
 • 9
  antipa avatar :-|
  D-r D

  До коментар [#8] от "Quandt":

  Нали не преча с намесата си в културната ви дискусия?

  Мисля, че адресатът на размишленията ти дори и да те прочете, няма какво да ти отвърне. Поне не на това ниво. Г-нът от година упорито се опитва с шаблони да ме репликира и аз наистина до едно време го възприемах сериозно - лекар е, все пак. После надзърнах в сайта, който си е качил в профила тук и вече, тъй като по цял ден се занимавам с маниаци, го игнорвах трайно.

  От големи проблеми общественото съзнание се отвлича с други големи проблеми. Това е като прочутият пиянски принцип "клин клин избива". Да, но последният клин остава. И политиците винаги се стремят това да се разбере в следващото ги управление. Т.е. те не работят за просперитета на обществото, а просто прехвърлят горещия картоф на следващите, които по дефиниция са техните политически опоненти.

  Драмата със самоволно прекратения от Киро и Асен договор с Газпром, който до края на 2022 г би осигурявал на БГ газ на смешна вече цена от 725 $/1000 м3 и невъзможността в тези срокове, обеми и цени да докарат алтернативна доставка, ги принуждава да търсят скандал прим. Намират го - гонят 70 руснаци от амбасадата на Драган Цанков и очакват старата лисица Лавров да си изпусне нервита и да прекрати дип.отношенията с БГ. Т.е. проблемът да се прехвърли на МАсква.

  ОК. Тая дипломатическа мъгла ще се разсее да месец.

  Но чета началника на Булгаргаз, който пред депутатите обяснява, че спорадични доставки на газ ще има и през август, и през септември, но за октомври, ноември и декември нищо договорено няма!

  Демек това правителство и поставените от него шефове на държавните дружества (Булгаргаз) дори пред ясната перспективата страната да остане без гориво и остатъчната индустрия да спре и да изгони на улицата работниците, не предвиждат (по евроатлантически причини) да направят плащане по договора с Газпром на нереалната му вече цена!!!

  И тъй като всички явно ще мръзнем и ще се откажем от цивилизационни достижения като баня и автомобил, целта да не се обединим и заедно да поискаме главите на тия, които ни докараха до тук, е да ни разделят по някои линии.
  Най-елементарната е отношението към Русия, която целенасочено се сатанизира от години.

  Миналия месец, предвиждайки какво ще се случи, си организирахме отдавна отлагано пътуване до Владивосток, Находка дори почти нелегално стъпихме на Курилите.
  Невероятна земя! Няма как да ти предам усещането, ако не го видиш с очите си. Ако щеш вярвай, нагледах се на нематериални хора (такива съм виждал само в Куба, макар да е много различно). Руската Азия е друг въздух, друго - спряло - време. Невероятно ми импонира. Ти си друг психологически тип, но би го усетил.

  Страх ме е, че йесмените, чиито генезис описваш, ще доразрушат и малкото устои, които са останали на държавата ни. А тъй като и нацията ни постепенно губи имунните си сили да се противопоставя на подобни чужди импланти, поколението на децата ми, т.е. твоето, ще понесе удара на трансформацията.
  Нещо подобно се е случило след 9-ти с кръстника ми (един от известните тогава софийски гениколози), когато шумкарите са национализирали клиниката му на Раковска, защото частната собственост била раждала капитализъм.

  Случихме интересно време...

  Нередност?
 • 10
  quandt avatar :-|
  Quandt

  До коментар [#9] от "D-r D":

  Уви, това казваме.

  Тези разделения са огромен проблем. Удобен за политиците, не му отне много и на Кирил Петков да започне да ги експлоатира и той... А разделенията си се "куролират" именно и с такова ниво на разговорите, толкова емоционални оценки за комплексни теми, поредната порция филофобстване в цялата му палитра. Идеализми наместо практицизъм, при това в интересни времена.

  Новата вълна политици много бързо усетиха една работа, че политиката е шоу. В България шоуто е на почит. Десанти с лодки, уволнения, скандали, орерации с палави имена, отровни триота, синхронизирана медийна любов и откровеното разделение добри/лоши олигарси. Значението относно практически идеи, планове и решаване на някакви проблеми е второстепенна задача в тази среда. Но пък хей, изгонването на дипломати може да вдигне малко рейтинга, плодът е лесно достъпен.

  Да, интересни времена!

  Нередност?
Нов коментар

Още от Капитал