🗞 Новият брой на Капитал е онлайн >>

Коментар | Качеството на образованието по области се различава сериозно

Вижда се нуждата от създаване на система за стимулиране на по-висока добавена стойност в сектора

Пълното обхващане на децата в училище остава проблем
Пълното обхващане на децата в училище остава проблем
Пълното обхващане на децата в училище остава проблем    ©  Георги Кожухаров
Пълното обхващане на децата в училище остава проблем    ©  Георги Кожухаров
Бюлетин: Моят Капитал Моят Капитал

Най-важното от света на личните финанси, пазарите и управлението на спестяванията.

Зорница Славова в коментар за бюлетина на Института за пазарна икономика

По повод започването на учебната година повдигаме леко завесата на категорията "Образование" от предстоящото издание на "Регионални профили: показатели за развитие 2023" (което ще бъде представено през ноември). Категорията е съставена от осем индикатора в сферата на образованието.

Столицата, Варна и Смолян - утвърдени първенци

През 2023 г. начело на класацията в сферата на образованието е столицата, следвана от Варна и Смолян. И в трите области почти няма деца, които не ходят на детска градина или училище, повтарящите са малко, студентите - много, а резултатите - добри. Сред традиционно силните в образованието области са и Русе, Пловдив, Велико Търново, Благоевград, Габрово, Бургас.

На дъното на класацията пък са Сливен, Ловеч и Пазарджик, където обхватът на детските градини и прогимназиалното образование са ниски, резултатите - сравнително слаби, студентите - относително малко.

Дял на децата, които не ходят на училище след IV клас

Докато в някои области в прогимназиалния етап са обхванати почти всички деца в съответната възраст (Смолян, Благоевград, столицата), в други нетният коефициент на записване в V - VII клас остава нисък през годините. През 2022 г. в областите Сливен, Добрич и Търговище той е под 85%.

Математически способности на седмокласниците

Средният успех на Националното външно оценяване след VII клас по математика в страната през 2023 г. е 35,3 т. (от максимум 100 т.), колкото и миналогодишния. Отново най-добре се представят столицата с 46,6 точки, Варна (42,6 т.), Смолян (37,6 т.) и Бургас (37,2 т.). На дъното с по 25-26 т. са Сливен, Видин и Разград. Огромните разлики между първенците и тези с най-ниски оценки са резултат от съсредоточаването на качественото обучение по математика в много малък брой училища в страната - обикновено в най-големите областни центрове, където има повече деца, по-висока конкуренция между училищата и повече ресурси. Балът за прием в математическа гимназия се различава в пъти между отделните области. Проследяването на данните от тазгодишната кампания показва, че между столицата и област Плевен например разликата е 3,6 пъти.

Професионално образование

Основното предимство на професионалното образование е да осигурява пряка връзка с пазара на труда. Разработваният от ИПИ Индекс за съответствието между професионалното образование и профила на икономиката показва, че обучението в специалности, които не се търсят на пазара на труда, продължава и почти половината ученици, придобили квалификация, няма да работят това, за което са учили. Между отделните области също има огромни разлики. С най-висок резултат е столицата - 67,3 т. (от максималните 100 ), а с най-нисък - област Ловеч с 36,4 точки. Последното място на Ловеч се дължи на това, че е с най-висок дял на обучаващите се в сектора на хотелиерството и ресторантьорството (почти двойно повече от средния за страната) при сравнително нисък дял на наетите в тази сфера в областта.

Резултатите от матурата по БЕЛ

Средният успех на държавния зрелостен изпит по "Български език и литература" през 2023 г. е "Добър" 3,93 - с четири стотни по-нисък от миналогодишния и далеч от предходните години, когато е около "Добър" 4,20. Единствените области, които тази година имат резултат над "Добър" 4,00, са столицата (4,24) и Смолян (4,09). Най-слабо пък се представят Шумен ("Среден" 3,43), Разград и Плевен.

Делът на оценките под "Среден" 3,00 продължава да се повишава и вече е 17,9%. Докато в столицата и Смолян той е под 7%, в Шумен е четири пъти по-голям - над 30% слаби оценки, което показва сериозни разлики в качеството на средното образование.

Анализът на данните разкрива важността на пълното обхващане на децата от образователната система, на конкуренцията между училищата за ученици и ресурс, на свързването на професионалното образование с пазара на труда, на нуждата от създаване на система за стимулиране на по-висока добавена стойност на образованието и обучението.