България

Работодателите: Правни абсурди разяждат икономиката

Икономика:

Пред общото събрание на организацията в четвъртък председателят на Съюза на работодателите в България Васил Василев изрази опасения от “беровизация” на отношенията между икономическите субекти и изпълнителната власт. Премиерът Симеон Сакскобургготски полагал големи усилия да наложи от името на правителството нов морал в политиката и страната ни успяла да предизвика интерес и допълнително доверие у международната общност. Правни и законови абсурди обаче разяждали българската икономика. “Тя произвежда малка част от това, което е в състояние да даде”, убеден е Василев. Според организацията е необходима пълна либерализация на пазара на труда. Сегашният Кодекс на труда създавал сива икономика, като кара малки и средни работодатели да наемат работници на минимална заплата и дори на черно. Пред участниците в общото събрание говори и почетният член на СРБ и икономически съветник на президента Кирил Сакскобургготски. Според него субекти от външните пазари повишават своя интерес към България и сега е моментът българските производители да атакуват чуждите пазари.

Дефицитът по текущата сметка на платежния баланс достигна 493.2 млн. долара за първите девет месеца на годината. Салдото се е влошило със 128.8 млн. долара със същия период на миналата година. Основният фактор за това е влошеното търговско салдо на страната ни, което е отрицателно и достига -1.082 млрд. долара. Увеличението на търговския дефицит е с 311.7 млн. долара в сравнение със същия период на миналата година. За първите девет месеца на годината вносът нараства с два пъти по-бързи темпове отколкото износът. Износът по цени fob достига 3.811 млрд. долара, а вносът, също по цени fob - 4.894 млрд. долара. Салдото по услугите за периода януари–септември 2001 г. е положително, в размер на 573.4 млн. долара, като нарастването се формира само от по-високите нетни приходи от туристически услуги. Променено е отчитането на приходите от втория GSM-лиценз, които досега се отчитаха като приходи от други услуги, но занапред ще се отчитат като преки инвестиции в страната. С промяната преките инвестиции достигат 486.2 млн. долара за деветмесечието и са по-малко с 21.5 млн. долара в сравнение със същия период на миналта година. За същия период балансът на финансовата сметка е положителен, в размер на 390.2 млн. долара, a общият баланс е отрицателен, в размер на 206.7 млн. долара.

на член от семейството предвижда проектозаконът за изменение и допълнение на Закона за семейните помощи. Месечните пари за децата обаче ще бъдат увеличени двойно и от Нова година ще станат 17 лева. От началото на 2002 г., когато се очаква да влезе в сила законът, детски надбавки ще получават един милион деца в България. Законът ще задължи родителите, получаващи детски надбавки, да изпращат децата си на училище. Проектозаконът предвижда два пъти да бъде увеличена и еднократната помощ при раждане на първо дете. Тя ще бъде 200 лв. Толкова ще се дават също за второ и трето дете. Тази помощ няма да зависи от месечните доходи. Доход до 110 лв. на член от семейството се въвежда и при изплащане на помощите за отглеждане на дете за неосигурените, съобщи Шулева. Според новия закон такава субсидия в размер на 100 лв. ще получават всички неработещи и нeосигурени майки за срок от една година.

на бюджетните служители, съобщи финансовият министър Милен Велчев. “Засега бюджетът няма такава възможност, трябва да стане чудо, за да се изплатят такива пари, и ако това чудо стане, няма да има проблем правителството да вземе решение до 27-28 декември”, каза Велчев. По 20 лева коледна добавка към пенсиите ще получат всички пенсионери, реши правителството. За тази цел бюджетът отпуска 48 милиона лева. Добавките ще бъдат изплатени с декемврийските пенсии.

Парите ще бъдат изразходвани за извършване на закъснелите плащания от общините. От общата сума например 32 млн. лв. ще отидат за изплащане на забавените социални помощи до октомври. Разпределението на средствата по пера е съгласувано с общините, а разчетите коя община колко пари да получи ще бъдат направени допълнително, обясни министър Велчев. Според негови данни към 31 декември 2001 г. задълженията на общините се очаква да бъдат между 220 и 230 млн. лв. Със сегашното решение на кабинета всъщност се покриват 50% от тази сума. Извън тези средства с решение на финансовото министерство ще бъдат отпуснати 35 млн. лв. за покриване на неразплатените разходи на болниците. По същия начин бюджетът ще даде и 13.8 млн. лв. за плащане на задълженията на училищата. За разходи на Висшия съдебен съвет отиват 7.2 млн. лв., а за плащания на инвалиди - 5 млн. лв. За заплати, осигуровки и други разходи в министерства и ведомства се отделят 74 млн. лв., а за крайно належащи разходи на Министерския съвет и Министерството на регионалното развитие и благоустройството - 21 млн. лв. Сред належащите разходи на Министерския съвет например е плащането на 6 млн. лв. за вече изградената информационна система на правителството.

Управителят на БНБ Светослав Гаврийски е подписал през миналата седмица писмо, с което централната банка се ангажира с издаването на лиценз на новата банка, която ще бъде 100% собственост на австрийската “Банк Аустрия”. Институцията ще носи името “Хипоферайнсбанк” - България, тъй като втората по големина германска банка изкупи неотдавна “Банк Аустрия”. Сделката беше приключена през февруари тази година, като акционерите на австрийската институция получиха по една акция на “Хипоферайнсбанк”. Така “Банк Аустрия” стана изцяло дъщерна банка на новосъздадената група HBV Group, която зае трето място по големина в Европа и седмо в света с активи от около 12 млрд. евро. Въпреки сделката “Банк Aустрия” запази самостоятелността си и пое дейността на групата в региона. След лицензирането на новата банка от БНБ в нея ще се влеят активите и пасивите на клона на “Хипоферайнсбанк” в София. Новата институция ще бъде с капитал от 29 млн. лева (15 млн. евро) и ще има двустепенна система на управление. В управителния съвет, който ще се състои от трима души, ще влязат управителят на клона на “Хипоферайнсбанк” у нас Людмил Гачев и австрийските банкери Хелмуд Халер и Волфганг Хелпа. Надзорният съвет на банката ще се състои от седем членове, от които един германец и шестима австрийци.

Финансовият министър Милен Велчев подписа в четвъртък тригодишен консултантски договор с британската фирма “Краун ейджънтс” за реформа в българската митническа администрация. Основните цели на британските консултанти са да се увеличи събираемостта на приходите от митниците, да се намалят митническите измами и нарушения, да се подпомогне законната търговия и да се модернизира работата на митническата администрация, така че да достигне стандартите, нужни за присъединяване към ЕС, обясни изпълнителният директор на “Краун ейджънтс” Дейвид Филипс. Стойността на програмата е 8.132 млн. британски лири за целия тригодишен период. За целите на проекта ще бъде създаден съвет по реформа в митниците, който ще се оглавява от британския експерт Морис Кембъл. (На стр. 15)

Външнотърговското дружество “Химимпорт”, което се контролира от варненската групировка ТИМ, подаде съвместно с ЦКС единствената оферта за държавния дял в Централна кооперативна банка. Тя предвижда за пакета на държавата от 32.77% да бъдат пратени 6 млн. лева - колкото беше и минималната цена, определена като условие за участие в търга. Решението за сключване на сделката се очакваше да бъде взето от съвета на директорите на Банковата консолидационна компания на заседание, приключило след редакционното приключване на броя. В момента “Химимпорт” и свързани с него офшорни фирми държат заедно с ЦКС близо 56% от ЦКБ. В случай че придобие акциите на държавата, този дял ще нарасне до близо 89%. Намеренията са впоследствие всички акции да бъдат консолидирани в един общ пакет на името на консорциум, в който ще участват “Химипорт” и ЦКС. Представителите на различните държавни институции подкрепиха сделката с пълно единодушие, като в полза на купувача изявления направиха както финансовият министър Милен Велчев, така и управителят на БНБ Светослав Гаврийски.

с Европейската банка за възстановяване и развитие и го предложи за ратификация на Народното събрание. Споразумението с ЕБВР беше подписано на 15 юни тази година в Лондон. То предвижда ЕБВР да бъде администратор на средствата от помощите на Европейския съюз и други донори във фонда, създаден с цел да финансира дейностите по изваждане от експлоатация на блоковете от 1 до 4 на АЕЦ “Козлодуй”. Контролът върху изразходването на средствата от фонда ще се извършва от смесен комитет, междуведомствен експертен съвет и група за управление на проектите. Смесеният комитет ще одобрява предварително всички споразумения за субсидиране на проекти от фонда и ще следи за съответствието им с целите на споразумението. Междуведомственият експертен съвет ще следи да не се допуска необосновано поемане на държавни гаранции по дейности на фирмите, получатели на средства. Групата за управление на проектите пък ще се състои от технически състав и ще координира подготовката на всички необходими документи за различните проекти.

Това предвижда новият Закон за измерванията, приет от правителството в четвъртък. Предварително опакованите стоки и бутилките ще бъдат проверявани от органи на Агенцията по стандартизация и метрология още докато са в цеховете на производителя или в складовете на вносителя им. Проверката ще е за съответствие между отбелязаното на етикета съдържание и реалното. Пробите ще се правят за всяка партида стоки. С проекта, който предстои да бъде разгледан от парламента, се въвеждат и санкции за производители или вносители на стоки с невярно отразено съдържание на етикета, между 1000 и 7000 лв. За продажба на такива стоки в търговски обект глобата за физически лица е от 200 до 600 лв., а за юридически лица - от 400 до 1000 лв.

в традиционната анкета на фондация “Буров”. Наградата й беше връчена заради верността й към институцията, в която работи повече от 30 години, и за превръщането на традицията във фактор на обновление. Виолина Маринова е преминала през всички нива на йерархията в някогашната Държавна спестовна каса. През последните пет години тя беше изпълнителен директор на Банка ДСК и сред колегите си минава за професионалист, които стои далеч от политическите пристрастия. Председателят на фондация “Буров” Михаил Стоянов припомни в деня на награждаването казаното от Атанас Буров, че “банкерът трябва да е предпазлив и спестовен”. За втора поредна година фондацията връчи и приз за индустриален мениджмънт. Тази година наградата беше дадена на Андрей Евтимов от “Доверие обединен холдинг” заради успешно реализирана инвестиционна програма и привличане на чуждестранни инвеститори.

традиционното отличие на националното търговско изложение “Произведено в България”. Наградите се връчват на производители, чиято основна дейност е в страната. Сред критериите за оценка е изискването във фирмата да има внедрена система за управление на качеството по стандартите ISO 9000. Важно условие за връчване на наградата е и регистрацията по система за щрихкодове на стоката (ЕАН), наличието на система за сервизно обслужване, възможностите за експорт, дизайнът и опаковката на изделията. Сред отличените са “Солартек” - Пловдив (соларен апарат за светлолечение), “Мегахим” - Русе (релефна боя за стени), “Зебра” - Нови Искър (граждански противогаз), ЕТ “Никос” - гр. Добрич (охладител за ястия), “Вега стар” - София (зеленчукови консерви), “Дерони” - Хасково (серия готови храни и салати), “Нордикс” - с. Труд, Пловдивско (уиски “Хайлендър”), “Астони” - Русе (дамски бутикови облекла), “СТС трейд” - Габрово (паста за зъби), “Булпапер” - София (трипластова тоалетна хартия), “Ювел “ - Пазарджик (уникална златна пирамида), “Арх либри” - София (луксозни каталози на мебели), “Снайт” - с. Гинци, Годеч (оригинална рекламна кампания на водка).

до края на тази година, като финансовата помощ за сорт “Вирджиния” ще бъде в размер на 1.50 лв. на кг, съобщи в петък земеделският министър Мехмед Дикме. Освен за произведеното количество допълнително на тютюнопроизводителите ще бъдат раздадени и премии за първо качество тютюн в размер на 60 ст. за килограм, уточни агроминистърът. Той съобщи също, че управителният съвет на Държавен фонд “Земеделие” е взел решение да удължи срока за усвояване на двете финансови линии за покупка на семена и торове за есенната сеитба, тъй като производителите все още на са усвоили цялата сума. До момента по финансовата линия за покупка на семена са отпуснати 5.2 млн. лв., а за покупка на торове - 4 млн. лв. Общият размер на двете линии е в размер на 14 млн. лв. Освен това фондът ще отпусне и допълнителна субсидия от 850 хил. лв. за съхранение в публичните складове на произведеното тази година зърно за месеците ноември и декември. Причината е, че около 500 хил. тона от тазгодишната реколта на пшеницата остана нереализирана и залежава в хамбарите и зърнохранилищата в страната, каза Дикме. До края на септември по тази линия фондът е раздал общо 1 млн. лв. Засетите площи с пшеница до момента са 11 млн. декара, а с ечемик - 3 млн. декара, като и при двете есенни култури площите са увеличени с по 500 хил. декара спрямо миналата година, съобщи още министърът. Фонд “Земеделие” удължава и срока за усвояване на субсидиите за качествено мляко, по които около 1 млн. лв. останаха неусвоени. Парите ще се дават само на млекопроизводители, които имат сключени договори с преработвателни предприятия за изкупени количества за периода от април до юни, както е предвидено в условията на държавния фонд, уточни той.


Четете неограничено с абонамент за Капитал!

Статиите от архива на Капитал са достъпни само за потребители с активен абонамент.

Абонирайте се

Възползвайте се от специалната ни оферта за пробен абонамент

2 лв. / седмица за 12 седмици Към офертата

Вижте абонаментните планове